Brokeš Peter

Spôsob získavania enzýmov z fermentačnej pôdy a matečných lúhov z výroby 1-lyzín ultrafiltráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269024

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bučko Michal, Hlaváček Juraj, Sálka Ján, Brokeš Peter, Forsthoffer Július, Hano Alexander

MPK: C12N 11/00

Značky: enzýmov, spôsob, získavania, pôdy, 1-lyzín, ultrafiltráciou, výroby, matečných, fermentačnej, lúhov

Text:

...a naopak prepůšľe nizkoaolekuldtne zložky z fernentačnej p 6 dy. Pripadne ee tieto látky môžu odeeperovaľ ultrefiltráciou až z metečnýoh lůhov po vykryätelizovani 1-lyzinu.Z koncentrátu vyeokonolekulárnych látok ziakaneho poaocou ultrafiltrácie je aožne ziskat viacerá priemyselné významná enzýny, hlavně protaázy. Tieto enzýay, ktorá aa takto otenů vedľajšie produktoa výroby penicilinu ee doteraz nijako nevyuživejů.Priklad l 1 000 000 dielov...

Spôsob získavania enzýmov z fermentačnej pôdy z výroby penicilínu ultrafiltráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268591

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bučko Michal, Brokeš Peter, Mazáň Štefan, Jakubová Antonia, Forsthoffer Július, Višacký Viliam

MPK: C12N 9/58

Značky: penicilinů, výroby, získavania, spôsob, pôdy, fermentačnej, enzýmov, ultrafiltráciou

Text:

...neabrbnu a deliacou hranicou S 000 - 50 000 nolakulovej hnutnoati, ktoré zadrłiavo výaokouolekularne latky a naopak prepůiía nizkoaolekularne lot ky feraentačnaj pâdy.Z koncentràtu vyaokonolekulàrnych látok ziakaněho pomocou ultrafiltrácie je nožnt ziekavač viaceré prieayeelne významnú enzýay, hlavne proteazy. Tieto anzýay, ktoré sa stanú takto vedĺajiia produktu výroby penicilinu sa doteraz nijako nevyulivajú a naopak ako cudzoroda...

Sposob oddelovania vysokomolekulárnych látok z vyfermentovaného roztoku z výroby kyseliny citronovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 254223

Dátum: 15.01.1988

Autori: Klempa Štefan, Brokeš Peter, Vlšacký Viliam, Kučera Jozef, Kollár Stanislav, Kubica Oto

MPK: C07C 59/265, B01D 13/00

Značky: roztoku, výroby, citronovej, spôsob, vysokomolekulárnych, vyfermentovaného, oddeľovania, kyseliny, látok

Text:

...problémy sú vyriešené použitím novovyvinutých Liltraíiltračných membrán na báze PVC, ktoré sa pripravujú z roztokov PVC v N-xmetylpyrolídóne alebo v dimetylformamide, rozotieraním toht-o roztoku po povrchu textilnej podložky a následným ponorením textilnej podložky s vrstvou roztoku PVC na povrchu do vody, kde PVC želatínovatie a tým sa vytvorí PVC membrána.Táto PVC membrána má v porovnaní s estercelulóz-ovými membránami pri ultrafiltrácii...

Způsob plynulého lití betonových objektů a posuvná licí forma k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241130

Dátum: 15.12.1987

Autor: Brokeš Peter

MPK: B28B 5/00

Značky: posuvná, lití, objektu, provádění, betonových, licí, způsobu, způsob, forma, plynulého

Text:

...ústrojíł§ 2 válce s pístem a s pomocí spojovací tyče 3 kolem vodorovných hřídelü lg, łł synchronně vždy ve stejném směru ve vzájemnm stavu.Ústrojíłł z válce s pístem tlačí na svršekg formy 3 stejnoměrnou silou, přičemž se vytváří v betonu ke zhutňování tlak, např. 0,05 až 0,1 MPa.Takto byl popsän způsob zpracování betonové směsi, při němž dochází k lití v nehybně formě. Při posuvnám lití je postup v podstatě stejný, až na to ovšem, že...

Zapojení pro pneumatické řízení mazacího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 243115

Dátum: 15.10.1987

Autori: Brokeš Peter, Mikula Ján

MPK: F16N 25/00

Značky: řízení, pneumatické, mazacího, systému, zapojení

Text:

...oběma koncovými spínači 1 § a u. Ventilem | 2 je veden vzduch k maznici j, ventilem 1 § prochází vzduch do potrubí k pneumatickámu válci unéäeče l . 0 d koncového spínače 16 je proveden potrubní rozvod ovládacího vzduchu k jedné straně impulsních ventilů ł 8, 12 a 2 , od koncového spínače 1 Z k- jejich druhé straně. iPři uvedení odvzduěněné soustavy do provozu prochází tlskový vzduch přepínacíl ventilem 1 g pod vzduchovou část píetu a...

Sposob výroby emulzného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248977

Dátum: 12.03.1987

Autori: Novák František, Kohút Anton, Glevitzký Edmund, Bobula Stanislav, Brokeš Peter, Smejkal Václav, Kráľ Bohumil, Mondočko Jozef

MPK: C08F 6/20, C08F 114/06

Značky: spôsob, emulzného, polyvinylchloridu, výroby

Text:

...a tlaku 0,7 až 0,8 MPa za miešania polýmerizovalo8 800 g demineralizovanej vody 10 g persíram draselneho 30 g NazHPol . 12 H 2 O 1500 g Z 0 o/o-ného vodného roztoku emu 1 ~ gátora s povrchovým napätím pri kritickej micelárnej koncentrácii rovným 24,0 mNm 1 (2 ~etylhexýlsul~ fojantaran sodný 8500 g vinýlchloridu.Suroviny boli nadávkovaue do autoklávu na začiatku polymerizácie a po vyhriatí na polymerizačnú teplotu bola teplota udržovaná...

Podperná a rozvodová doska pre membránové procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220868

Dátum: 15.02.1986

Autori: Klempa Štefan, Borčin Branislav, Brokeš Peter

Značky: podpěrná, membránové, procesy, doska, rozvodová

Zhrnutie / Anotácia:

Podperná a rozvodná doska pre membránové procesy vyznačujúca sa tým, že má dva rady obdĺžnikových prietokových otvorov (1) vyúsťujúcich do radu kanálikov (2) otvormi (3), prechádzajúcich na rozvádzaciu stranu dosky do kanálikov (4) končiacich v kanáli (5) v profilovanej časti tvorenej radom vzájomne rovnobežných polvalcových výstupkov (6) a radom priečnych polvalcových výstupkov (7) vzájomne rovnobežných a na odvádzacej strane dosky rad...