Brodský Artur

Způsob přípravy suspenze při odželezňování a odmanganování vody a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 269873

Dátum: 14.05.1990

Autori: Vlček Jiří, Brodský Artur, Kulhavý Teofil

MPK: C02F 1/64

Značky: zařízení, přípravy, provádění, odmanganování, suspenze, způsob, odželezňování

Text:

...konickýn dnom g, u ktere je délka válcově nádoby rovna 2 až 3 ndeobkdm průměru nádoby ł a v oee nádoby je umíetüno jedno nebo více tnrbínových nebo lopatkových míchadel à, přičemž průměr každého míchadla je roven 0,23 až 0,4 náeobku průměru nádoby 1.Pod nejspodnějěí míchadlo à je k jeho středu zaúetäna trubka 1 přívodu vzduchu a pod trubkou přívodu vzduchu je do konického dna 3 zaúetäna trubka 2 přívodu upravovanć vody. Do trubky 2 je...

Způsob odstraňování síranových iontů z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 268333

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bučko Zdeněk, Gálik Miroslav, Brodský Artur, Sedláček Miroslav, Ješík Ernest, Najvar Karel, Buček Miroslav, Brandstillerová Marie, Kulhavý Teofil, Glaser Ralf, Šauman Zdeněk, Zdráhal Miroslav

MPK: C02F 1/58

Značky: způsob, odstraňování, síranových, iontů

Text:

...v roztoku. Po přidání k vodě se reaktivní látka suspenouje mícháním při gradientu 50 až 600 šl po dobu alespoň S sekund a pak se udržuje v supenzi mícháním pří gradientu 10 až 100 šl po dobu alespoň 15 minut. Pak se vodní fáze oddělí od tuhé fáze.Výhodou zpúsobu podle vynálezu je to, že lze dosáhnout prakticky nulového zbytkového obsahu síranových iontú za normální teploty bez zvýšeného nároku na spotřebu energie a na stupeň předčištění...

Způsob přípravy reaktivní látky na bázi vápenatých aluminátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267819

Dátum: 12.02.1990

Autori: Brandstillerová Marie, Šauman Zdeněk, Najvar Karel, Kulhavý Teofil, Bučko Zdeněk, Sedláček Miroslav, Brodský Artur, Zdráhal Miroslav, Ješík Ernest, Glaser Ralf, Pospíšilová Iva

MPK: C04B 7/32, C04B 28/06

Značky: vápenatých, látky, reaktivní, přípravy, bázi, aluminátů, způsob

Text:

...3 2 l ve zhomogenizované směsi se tepelné zpracuje v rozmezí teplot od 1 100 dol 350 °C. Vyžíhaný materiál se semele na měrný povrch 300 až 500 m . kg Zhomogenizova ná surovinová směs se granuluje před vlastním tepelným zpracováním.Výhodou způsobu přípravy reaktivní látky na bázi vápenatých aluminátů podle vynálezu je, že se jím získávají tyto látky bez balastních pŕíměsí, zejména bez silikátové složky. To umožní na příklad snadnější postup...

Způsob výroby reaktivní látky na bázi vápenatých aluminátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261341

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šauman Zdeněk, Brandstillerová Marie, Kulhavý Teofil, Glaser Ralf, Najvar Karel, Gálik Miroslav, Drábek Bořivoj, Brodský Artur, Ješík Ernest, Bučko Zdeněk, Buček Miroslav, Zdráhal Miroslav

MPK: C01F 7/16

Značky: vápenatých, bázi, reaktivní, výroby, aluminátů, látky, způsob

Text:

...však vyžadují poměrně čisté výohozí surovinové složky a vzhledem k potřebným vysokým teplotám jsou také energeticky í ěasově náročné a nákladné.Tyto nedostatky jsou odstraněny způsobem výroby podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že meziprodukt z výroby hliníku obsahující jako hlavní fázi hydratovaný hlinitan vápenatý, se vyžíhá při teplotě 400 až 1 ono °c, s výhodou von až soo °c.Meziprodukt při výrobě hliníku obsahuje jako hlavní...

Zařízení pro vedení a posuv uzavřeného pásku, zejména pro pojezdy seřizovacích a měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242076

Dátum: 01.02.1988

Autori: Veverka Stanislav, Brodský Artur, Prudilová Marcela

MPK: G12B 5/00

Značky: posuv, přístrojů, zařízení, pojezdy, zejména, uzavřeného, seřizovacích, vedení, měřicích, pásků

Text:

...výkresech, kde naobr. 1 je v čelním pohledu sche- . maticky znázorněno celé zařízení. Na obr. 2 je v čelním pohledu znázorněna skříňka e posuvovým ůetrojím a na obr. 3 je tato skříňka znázorněna v pootočeném řezu. Na obr. 4 je v čelním pohledu znázorněna skříňka s napínacím ústrojím a na obr. 5 je znázorněna totožné skříňka V pootočeném řezu.Zařízení podle předmětu vynálezu sestává z uzavřeného pásku łuloženého V mělkém obvodovém...

Bezodpadový spôsob zušľachťovania drevných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246410

Dátum: 15.12.1987

Autori: Moravec Jaroslav, Brodský Artur, Kulhavý Teofil

MPK: B27K 3/02

Značky: zušĺachťovania, bezodpadový, drevných, materiálov, spôsob

Text:

...0,8 mm a zahrievali sa po dobu 6 holdin pri teplote 95 °C. Po vybratí z kúpeľa sa dylhy vysušili pri teplote 105 °C a zmerali sa ich opticlké vlastnosti. Získané dyhy boli rovnomerne zušľachtená v celej hriíbke.Farebná diterencia medzi zafarbenými dyhami a predlohou, t. j. »dyhami farbenými prvýkrát v čerstvom zušlachtovacom kúpeliv medzinárodnom systéme CIE LAB - 1976 bola AE 5. 2,1, odchýlka farebného tónu A H g 0,6, sýtosti A C š 0,1 a jasu...

Způsob výroby kombinovaného koagulačního prostředku pro čištění vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 250831

Dátum: 14.05.1987

Autori: Závodník Jiří, Brodský Artur, Svoboda Lubor, Veselý Vladimír, Konček Ivan

MPK: C01G 49/14, C02F 1/52

Značky: kombinovaného, čištění, koagulačního, způsob, výroby, prostředků

Text:

...kyseliąygcož vyžaduje při vlastním chemickám čištění vody nutnost volnou kyselinu z kosgulačního činidle znsutrslizovat zvýšeným přídevkem elkslizsčního činidls za odpovídajícího zvýšení obsahu rozpultěných solí ve vyčištěné vodě, což je ve větáině případú neládoucí.Uvedená nevýhody odstraňuje způsob výroby koegulsčního prostŕedku k čištění vody podle če. autorského osvědčsní č. 232520 na bázi trojmocnáho železa, jeho funkční složky jsou síren...

Způsob čištění kapalin obsahujících ropné látky a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249169

Dátum: 12.03.1987

Autori: Červenka Jiří, Brodský Artur, Hamerník Josef

MPK: C02F 1/28

Značky: kapalin, obsahujících, ropné, zařízení, způsob, způsobu, provádění, látky, čištění

Text:

...rozšíří použitelnost zařízení pro čištění více znečištěných kapalin než dosud. Pneumatický způsob vyprazdnování umožní snadnou manipulaci s náplní, vyčerpanou např. i zdraví škodlivými látkami např. radioaktivnímiodpady. Způsob provozu zařízení dovoluje konstruovat zařízení v celé potřebné škále volených průtoků, od nejmenších filtrů až po velkokapacitní jednotky.Příkladný způsob a zařízení podle vynálezu je zobrazen na přiloženém obrázku,...

Zařízení pro úpravu přídavné vody do soustav teplé užitkové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 248624

Dátum: 12.02.1987

Autori: Augusta Jiří, Kulhavý Teofil, Brodský Artur, Král Miloš

MPK: C23F 14/00

Značky: teplé, úpravu, přídavné, zařízení, soustav, užitkové

Text:

...umožňující zcela plynulou dopravu teplé užitkové vody 1 do vyšších poloh bytové zástavby, a to i při maximálním odběru ze soustavy. Zařízení podle vynálezu je také výrobně i montážne jednoduěäí a méně náročné na zaetavěný prostor při instalaci.Princíp zařízení podle vynálezu blíže osvštluje příkladne provedení, zobrazené v řezu na obr. 1. Stojatá válcová nádoba 1 je opatřena mezidnem 3 se štěrbinovými tryakami a svislou vestavbou tvořenou...

Vestavba pro usměrnení toku pracích médií ve filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234637

Dátum: 01.01.1987

Autori: Krejčík Jaroslav, Hamerník Josef, Brodský Artur

MPK: B01D 25/28

Značky: filtru, usměrnění, pracích, médií, vestavba

Zhrnutie / Anotácia:

Vestavba podle vynálezu slouží k separaci filtračních materiálů z proudů kalů při praní filtru vzduchem a vodou. Tato vestavba je umístěna centrálně kolem odváděcího potrubí v ose filtru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je tvořena kuželovým vychylovačem bublin s otvorem ve své spodní části, válcovou nornou stěnou a kuželovým hrdlem provedeným na konci potrubí pro odvod prací vody opatřeného odrazným nosem, přičemž všechny tyto součásti jsou...

Koagulační prostředek pro čištění vody a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232520

Dátum: 15.08.1986

Autori: Svoboda Lubor, Brodský Artur, Závodník Jiří

MPK: C02F 1/52

Značky: čištění, způsob, výroby, prostředek, koagulační

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je na jedné straně ekonomicky vyřešit žití štěpné kyseliny, odpadající s výroby titanové běloby, na druhé straně zajistit účinný koagulační prostředek pro čištění povrchových i odpadních vod. Štěpná kyselina, obsahující jako hlavní znečišťující složku dvoujmocné železo se po zahuštění a odfiltrování kyselých systémů nebo ještě před zahuštěním oxiduje činidlem, které nezvyšuje obsah solí, například peroxidem vodíku, ozonem nebo...

Způsob čištění odpadních vod z těžby uhlí nebo rud znečištěných železem a manganem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233847

Dátum: 01.07.1986

Autori: Brodský Artur, Kulhavý Teofil, Najvar Karel

MPK: C02F 1/00

Značky: uhlí, železem, manganem, těžby, odpadních, čištění, způsob, znečištěných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob čištění odpadních vod z těžby uhlí nebo rud obsahujících rozpuštěné železo, případně i mangan, při němž se využije železa i manganu jako koagulačních činidel k současnému čištění vod, obsahujících koagulovatelné látky anorganického i organického původu. Obě vody se smísí v poměru 1:10 až 3:1 za současné alkalizace vápnem a použití pomocného flokulantu. Vynález nalezne využití při těžbě uhlí nebo rud.

Vestavba pro usměrnění toku v separačním zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 229142

Dátum: 01.02.1986

Autori: Krejčík Jaroslav, Hamerník Josef, Brodský Artur

MPK: C02F 1/00

Značky: vestavba, separačním, usměrnění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vestavba pro usměrněni toku v separačním zařízení pro úpravu vody vloženými jehlancovými plochami vyznačená tím, že tyto plochy jsou vytvořeny ze vzájemně navazujících lamel (1) tvaru L tak, že jednotlivé lamely (1) opatřené na svých ležatých stěnách (15) spojovacími výstupky (2, 3) a otvory (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) jsou navzájem spojeny pomocí zasunutí výstupků (3) do odpovídajících otvorů (9) a výstupků (2) do jednoho z odpovídajících...

Zařízení na odsazování nerozpuštěných látek sedimentujících a vzplývajících ze suspenzí a emulzí s diskontinuálním přísunem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226864

Dátum: 01.10.1985

Autori: Brodský Artur, Krejčík Jaroslav, Kordač Zdeněk

Značky: suspenzí, odsazování, diskontinuálním, emulzí, látek, nerozpuštěných, vzplývajících, přísunem, sedimentujících, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na odsazování nerozpuštěných látek sedimentujících a vzplývajících ze suspenzí a emulzí s diskontinuálním přísunem, vyznačené tím, že sestává z válcové nádrže (1) s kuželovým dnem (2) v níž je souosá válcová vestavba (3) vymezující s pláštěm nádrže (1) prstencový prostor (4), z válcového kalníku (5) s kuželovým dnem a uzávěrem (6) připojeného k vrcholu kuželového dna (2) z válcového odvzdušňovače (7) s potrubím (8) na přívod surové...

Inhibitor koroze mosazi s biocidním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222108

Dátum: 15.07.1985

Autori: Holinka Miroslav, Koller Jan, Vošta Jan, Pelikán Josef, Novotný Miloslav, Panáček František, Varga Luboš, Sládečková Alena, Němcová Jitka, Mostecký Jiří, Eliášek Jaroslav, Kleprlík Zdeněk, Brodský Artur, Šveřepa Otakar, Mencl František, Kulhavý Teofil, Lohniský Jaroslav, Bartoníček Robert

Značky: koroze, účinkem, biocidním, mosazi, inhibitor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém snížení koroze mosazi, zejména mosazných chladicích systémů, zvýšením účinnosti inhibitorů koroze. Inhibitor koroze mosazi s biocidním účinkem podle vynálezu obsahuje od 60 do 80 % hmot. reakčních produktů 40 až 60 hmot. alkanolaminu C1 - C3, například trietanolaminu, 2 až 3 % hmot. alifatických aminů C10 - C20, například oktadecylaminu a 40 až 45% hmot. aromatických thiazolů, například 2-merkaptobenzothiazolu, a od 20 do...

Vertikální symetrická reakční nádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: 221889

Dátum: 15.06.1985

Autori: Brodský Artur, Krejčík Jaroslav

Značky: reakční, nádrž, symetrická, vertikální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nový typ vertikální válcové reakční nádrže s kuželovým dnem se symetrickým uspořádáním odvzdušňovače a přívodního potrubí v ose nádrže, u které je přívodní spádové potrubí opatřené dvěma nebo více výtoky a u které je spodní zahušťovač umístěn uvnitř kuželového dna a s prostorem reakční nádrže propojen otvory v úžlabí mezi dnem nádrže a krytem zahušťovače umístěn uvnitř kuželového dna a s prostorem reakční nádrže propojen otvory v...

Baktericidní prostředek k potírání chorob rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240990

Dátum: 13.06.1985

Autori: Mužíeek Petr, Henke Heoman, Brodský Artur, Svoboda Lubor

MPK: A01N 47/34

Značky: výroby, účinné, potírání, složky, rostlin, způsob, baktericidní, prostředek, chorôb

Text:

...skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, a R 2 znamená alkenylovou skupinu se 3 až 4 atomy uhlíku nebo alkinylovou skupinu se 3 až 4 atomy uhlíku.Sloučeniny vzorce I, v němž X znamená kyslík R 1 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku a R 2 znamená alkenylovcu skupinu se 3 až 4 atomy uhlíku nebo alklnylovou skupinu se 3 až 4 atomy uhlíku.Sloučeniny vzorce I, v němž X znamená kyslík a R 1 a R 2 znamenají nezávisle na sobě vodík, R 2...

Způsob přípravy 7-/1H-tetrazol-1-yl/-acetamidocefalosporánové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239416

Dátum: 13.06.1985

Autori: Kadlas Pravdomil, Brodský Artur, Eervenka Jioí

MPK: C07D 501/06, C07D 501/34

Značky: způsob, kyseliny, přípravy

Text:

...nebo odstreděním, prouwje se vhodným rozpouätěd~ lem, napr. diethýléterem nebo acetonem a vysuši se, s výhodou za vákua. VZ filtrétu je možno po vékuovém oddestilovéní rozpouštědla izolovat deetilací za. vyšIího vákua terciilní kyselinu, které se použila na přípravtí sušeného anhvdridu. Slouěeninu vzorce I vo form její organické soli je možno použít přímo do nukleofilní substituce a heterocyklickými thioly nebo je mołné převést ji na...