Brngál Ján

Rám ručně premiestňovatelného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 260260

Dátum: 15.12.1998

Autor: Brngál Ján

MPK: F16M 3/00

Značky: stroja, premiestňovatelného, ručné

Text:

...premiestňovateľný hydraulický agregát v cievkovitom ráme »podľa tohto vynálezu. Vrchná kruhová obruč 4 tvaru medzikružného valca je prietokov-e spojená so spodnou nádržou 18 valcového tvaru viac ako dvomi rúrkami 19 rozmiestnenými .na valcovej ploche s osou rotácie 2, spoločnou vrchnej kruhovej obruči 4, spodnej kruhovej obruči 5, .motoru 20, čerpadlu 21.Hydraulický agregát pracuje stojato v nakreslenej. polohe, pričom čerpadlo 21 nasáva...

Plienič výstuža

Načítavanie...

Číslo patentu: 260259

Dátum: 15.12.1998

Autor: Brngál Ján

MPK: E21D 15/60

Značky: výstuža, plienič

Text:

...spojka umožňuje spojit orech buď s unášačom satelitov, čim sa dosiahne nižší točivý moment na retazovom orechu pri jeho väčšej uhlovej rýchlostí, alebo spo 4jit retazový orech s posledným kolesom planétového súkolesia na centrálnej ose,čím sa dosiahne vyšší točivý moment na reJtazovom orechu pri jeho menšej uhlovej rýchlosti, alebo reťazový orech úplne odpoľjit od planétového súkolesia, čo umožňuje z plieniča výstuže vytiahnuť reťaz...

Stľp prenosnej stľpovej vŕtačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269541

Dátum: 11.04.1990

Autori: Brngál Ján, Hudček Štefan

MPK: E21C 11/00

Značky: stĺp, vŕtačky, stľpovej, prenosnej

Text:

...stĺpa jediný motorom, na ktorou je uniestnený aj jeho ovladač, Dosiahnz sa tý aininalizàcia hmotnosti pre prenášanie obsluhou,Iinilun ohybných rozvodov energie a zdvih ostrohy rovný alebo väčší než jo zdvih vre tennika na atĺpe.Priklad usporiadania stlpovej prenosnej vřtačky so stĺpo podĺa tohoto vynàlczu je v celkovou pohĺade s čiaatočnýo osovýo rozou stĺpa na obrázku.Po vonkajšom povrchu dutěho stĺp 1 je vedený vretennik, ktorým sa...

Rám prenosnej vrtácej súpravy na vrtanie hornín s vláknovým podávacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 260771

Dátum: 12.01.1989

Autor: Brngál Ján

MPK: E21C 5/00

Značky: zariadením, súpravy, vláknovým, vŕtanie, prenosnej, vŕtacej, hornín, podávacím

Text:

...je pohon roz-uhnodujücich mechanizmov vrtnej súpravy je diným motorom, pre ktłorýstači jedlnýĺovlá- Ídací prvok a nízka hmotnosť. Príklad usporiadania je znázornený na obr. Rám pozostáva z jarma 1 a jarma 2, ktorésú vzájomne spojené dvoma rovnobežnými rúrkaml 3 najlepšie medzlkruhového prierezu. vreteník 4 má rotačný podävací mechanizmus 5 ukončený podávacim kolesom 6,ktoré zaberá s vláknom 7. Vlákno 7, ktoréalebo článková reťaz, je...

Zariadenie pre striedavé ovládanie dvoch lamelových brzd planetového súkolesia

Načítavanie...

Číslo patentu: 259376

Dátum: 17.10.1988

Autor: Brngál Ján

MPK: F16H 57/10

Značky: ovládanie, striedavé, planetového, súkolesia, zariadenie, dvoch, lamelových

Text:

...zariadenia pre striedavé ovládanie dvoch lamelových bŕzd podľa tohoto vynálezu znázorňuje kinematická schéma na obr. 1. Hriadelom 1 je pri h, f V l4 vádzaný výkon na centrálne koleso 2 planetového súkolesia tvoreného ďalšími centrálnymi kolesami 3, 4 dvojitým satelitom 5 a unášačom satelitu B.Centrálne koleso 4 je pevne spojené ,s brzdovým jadrom 8, ktoré možno zabrzdiť voči košu 13 brzdy 9, pevne spojenému so skriňou 1 U, stlačením lamiel...

Zariadenie pre ovládanie lamelovej brzdy planetového súkolesia

Načítavanie...

Číslo patentu: 257835

Dátum: 15.06.1988

Autor: Brngál Ján

MPK: F16H 1/445, E21F 13/00

Značky: zariadenie, brzdy, súkolesia, lamelovej, planetového, ovládanie

Text:

...pevne spojeného s ovládacim prvkom na vonkajšej strane skrine.Výhody zariadenia spočívajú v tom, že umožňuje použit planetové sukolesie s brzdením jedného, alebo viac jeho členov lamelovou brzdou obzvlášť na malých prenosných zariadeniach.závislost pritlačného výkonu je závislá na voľbe stúpania závitu a možno ju Iubovolne ovplyvňovat. Ďalšou výhodou tohto usporiadania je, že nie je potrebné zvlášť nastavovač axiálnou vôľu na lamelách,...