Brinkmann Michael

Spôsob a zariadenie na výrobu stavebných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14617

Dátum: 02.07.2010

Autor: Brinkmann Michael

MPK: B05D 7/14, B05D 7/00, B05D 1/40...

Značky: stavebných, výrobu, spôsob, zariadenie, prvkov

Text:

...výhodnom vyhotovení vynálezu prebieha potlač povrchu stavebnýchprvkov pomocou tlačiarenského zariadenia na spôsob atramentovej tlačiarne, pričomje vytváraný relatívny pohyb medzi potlačovaným povrchom stavebného prvku atlačiarenskou hlavou, vrámci ktorého prechádza aspoň jedna farebná tryska tlačiarenskej hlavy určená na nástrek farby na povrch stavebného prvku cez povrch,ktorý má byt potlačený. Pokiaľ sa ako počiatočný materiál použije kovový...

Brána

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14358

Dátum: 03.02.2005

Autori: Hörmann Thomas, Brinkmann Michael

MPK: E06B 7/23

Značky: brána

Text:

...v smere zvislom k-3 prebiehajúcej rovine brány účinne práve stabilizačným prvkom, uskutočneným ako prahový diel,ktorý má zodpovedajúcu rozťažnosť a stabilitu len V smere prehnutia, zatiaľ čo V smere kolmom k osiam výkyvu k nemu prebiehajúcim musí vykazovať iba malú výšku, pretože V tomto smere nasleduje stabilizácia ďalším stabilizačným prvkom, prípadne stabilizačným prvkom usporiadaným nad vybraním. Tak môže byť uskutočnený prahový prvok so...