Breuer Jaromír

Závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 276915

Dátum: 16.09.1992

Autori: Breuer Jaromír, Jedličkajiří, Škrobálek Jaroslav

MPK: E21F 13/06, E21D 11/22

Značky: závěs

Zařízení pro zkoušení tlakových ventilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262206

Dátum: 14.03.1989

Autori: Černý Pavel, Ševčík Arnošt, Breuer Jaromír, Bena Zdeněk, Tkáč Ivan, Koudelka Karel, Dzierža Emil, Lédl Lumír

MPK: G01M 19/00

Značky: tlakových, zkoušení, zařízení, ventilu

Text:

...pro zkoušení tlakových ventilů podle vynál-ezu má proti známým zapojením a zařízením téhož d-ruhu nový a vyšší úči-nek, zejména ve zkrácení doby zkoušky díky reverzaci multipllkátoru plným průtokem a vy-užití agregátu zk-oušené výztuže jako zdroje tlakovéhuo médial ovládání multiplikát-oru je jednoduohé .a provozně spolahlive. Malé rozměry a hmotnost zařízení, ilosažené zejména. provedením multípliukátoru s plovoucím pístem a zpětnými...

Rázový ventil diferenciálního typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261308

Dátum: 12.01.1989

Autori: Koudelka Karel, Breuer Jaromír, Lédl Lumír, Bena Zdeněk, Dzierža Emil, Tkáč Ivan, Ševčík Arnošt

MPK: E21D 23/26

Značky: ventil, rázový, diferenciálního

Text:

...komory. Druha číst vaku je uložena ve vybrání nástovce a alespoň na části čelní plochy nástavce. Kanálek v hlavici uzavíracího prvku je v alespoň 20 | své axialní délky opatłen roriířenín, jehož nojvětlí průměr je nejmáně l,75 nasobkem největšího průměru kandlku.Razový ventil difarenciilního typu podle vyntlezu má proti známým zařízením toho druhu vylší účinek. Umístěním plynového vaku do plynová komory je aníłen únik plynové náplně. Dale...

Důlní hydraulická stojka s vnějším plněním

Načítavanie...

Číslo patentu: 259100

Dátum: 17.10.1988

Autori: Krulík Jiří, Měřva Zdeněk, Lédl Lumír, Ševčík Arnošt, Breuer Jaromír, Koudelka Karel, Škrobálek Jaroslav

MPK: E21D 15/51

Značky: plnením, stojka, hydraulická, důlní, vnějším

Text:

...blok uložen v masivni hlavioi. Přitom však nelze vyloučit jeho deformaoi a rovněž připojení plnici pistole je ztiženo blizkosti stropnice. Konečné u další známé protiotřesové stojky obráoeného uspořádání je pouzdro s ventilovým blokom připojeno k vnějšimu sloupu rovhoběžně s jeho osou a spojeno s tlakovým prostorem vrtáním ve stěně sloupu. Na protějši straně je k vnějšimu sloupu připojeno držadlo. I tato etojka máUvedené nevýhody známých...

Katalyzátor pro polymeraci a kopolymeraci etylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244770

Dátum: 01.06.1988

Autori: Dingl Jioí, Mynáo Vladimír, Breuer Jaromír, Dzierža Emil, Koudelka Karel

MPK: C08F 4/64

Značky: katalyzátor, etylénu, kopolymeraci, polymeraci

Text:

...prašek, nebo anorganický například silika. odpařením přebytku EDS nebo jiného organického rozpouštědla se získa prekursor katalyzátoru, který se~přídavkem organohlinité sloučeniny - aktivátoru stane polymeračně aktivním.Aktivaci prekursoru kmtalyzétoru možno provét nlkolika způsoby z 1. v polyneračnía remktoru a) přídavkem roztoku trialkylhliníku v alifatickém rozpouitédla, b) ŕídavkem siliku impregnované trialkylhliníken. lhožatví...

Jednotka důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 238223

Dátum: 01.06.1987

Autori: Mynář Vladimír, Breuer Jaromír, Novotný Stanislav, Dzierža Emil, Ševčík Arnošt

MPK: E21F 15/08, E21D 23/00

Značky: výztuže, mechanizované, důlní, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotka důlní mechanizované výztuže k dočasnému zajištění stropu vyuhleného prostoru ve stěnovém porubu hlubinného dolu. Účelem vynálezu je vytvoření výztuže, která umožňuje provádět jen částečnou základku vyuhleného prostoru a zbytek vyplnit řízeným závalem. Podstatou vynálezu je, že k zadní části (42) stropnice (4) jednotky výztuže, sestávající ze základního rámu (1) s přesouvacím zařízením (2), stojek (3), stropnice (4), popřípadě i ze...

Chladicí válec mísicího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249712

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vlašánek Ladislav, Koudelka Karel, Kohoušek Ladislav, Groh Josef, Breuer Jaromír

MPK: B01F 15/00

Značky: chladicí, zařízení, mísicího, válec

Text:

...přednoetí. Prakticky je u něj vyloučeno poškození vnítřního povrchu chladicíhe válce, podetatně ce zvýšila životnost nožů jeho rotoru. Doaěhlo ee i plynulejěíhe chodu dodávacíhe čerpadla a určitého snížení příkonu .jeho elektronotoru. zjednoduěila se výroba, montáž a oeřízení nožů.Na připojení výkzreau je zjednoduäoně znázorněn-příklad provee dení chladioího válce podle vynálezu v aplikaci u nícicího zařízení. Na obr.1 je zařízení v ěáetečněn...

Způsob dočasného zvýšení odolnosti výztuže důlní chodby v oblasti přilehlé ústí porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232190

Dátum: 01.04.1987

Autori: Mynář Vladimír, Koudelka Karel, Ševčík Arnošt, Děngl Jiří, Breuer Jaromír, Dzierža Emil, Rohovský Milan

MPK: E21D 11/00

Značky: odolností, způsob, přilehlé, zvýšení, důlní, dočasného, ústí, výztuže, chodby, porubu, oblastí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dočasného zvýšení odolnosti vyztuže důlní chodby v oblasti přilehlé ústí porubu. Účelem vynálezu je docílit dočasného zvýšení odolnosti výztuže důlní chodby v rozsahu 25 až 50 metrů, zejména v oblastech, v nichž může dojít k nepředvídanému porušení horského masívu. Podstatou vynálezu je, že se v chodbě (l) pod podajnou výztuží (10) chodby, s níž nejsou všechny v trvalém dotyku, rozmisťují jednotky mechanizované výztuže (3) s rázovými...

Nůž pro důlní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 237500

Dátum: 15.01.1987

Autori: Prokeš Karel, Breuer Jaromír, Měch František, Mynář Vladimír, Záruba Jaroslav

MPK: E21C 35/18

Značky: důlní, nůž, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Nůž pro důlní stroje, zejména dobývací stroje pro hlubinné uhelné doly. Účelem vynálezu je dosáhnout vyšší životnosti břitové vložky, zejména při rozpojování uhlí s velkou pevností a houževnatostí a snížení spotřeby slinutého karbidu. Podstatou vynálezu je, že břitová vložka (4) je uložena v zahloubení (30) rozšíření (3) a její osa (40) svírá ostrý úhel s osou (10) stopky. Břitová vložka (4) je zajištěna alespoň jedním čepem (5). Její vnější...

Jednotka mechanizované výztuže důlní chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234920

Dátum: 15.01.1987

Autori: Breuer Jaromír, Dzierža Emil, Děngl Jiří, Ševčík Arnošt, Rohovský Milan, Mynář Vladimír, Koudelka Karel

MPK: E21D 11/00

Značky: jednotka, chodby, výztuže, mechanizované, důlní

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotka mechanizované výztuže důlní chodby, zejména pro oblasti, v kterých dochází k horským otřesům. Účelem vynálezu je zajistit dočasné zvýšení odolnosti výztuže důlní chodby zejména v oblasti ohrožené horskými otřesy, a tak zvýšit bezpečnost práce. Podstatou vynálezu je, že základní rám (1) má alespoň jednu výsuvnou část (10), mezi níž a základní rám (1) je vřazen příčný přímočarý hydromotor (11). K vnějšímu konci (12) výsuvných částí (10)...

Upínací zařízení pro manipulaci s dutýmí břemeny

Načítavanie...

Číslo patentu: 233692

Dátum: 01.07.1986

Autori: Sonnek Jiří, Breuer Jaromír, Volný Petr, Zdeněk Josef, Koudelka Karel

MPK: B66C 1/54

Značky: zařízení, břemeny, manipulaci, upínací, dutýmí

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací zařízení pro manipulaci s dutými předměty, zejména s trubkami při jejich tepelném zpracování. Účelem vynálezu je náhrada dosud používaného přípravku z žárupevného materiálu, ponechávaného v peci při ohřevu s trubkami, jednoduchým přípravkem, používaným pouze pro vkládání, vytahování a přemisťování břemen. Podstatou vynálezu je, že upínací zařízení, sestávající ze závěsu (1), alespoň jednoho vahadla (2) a z dvojice upínacích tyčí (3),...

Zařízení pro ochranu tlakového prostoru proti dynamickému tlakovému přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 228216

Dátum: 15.03.1986

Autori: Breuer Jaromír, Dzierža Emil, Novotný Stanislav, Bena Zdeněk, Lédl Lumír, Tkáč Ivan, Budírský Stanislav, Koudelka Karel, Rohovský Milan, Ševčík Arnošt

Značky: zařízení, prostoru, proti, ochranu, přetížení, tlakovému, dynamickému, tlakového

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ochranu tlakového prostoru proti dynamickému tlakovému přetížení, určené zejména pro hydraulické stojky důlní výztuže. Účelem vynálezu je zlepšení pracovní charakteristiky ochranného zařízení, zmenšení jeho rozměrů a hmotnosti, zlepšení těsnosti plynové komory, zvětšení vstupního průřezu rázového ventilu i zjednodušení výroby. Podstatou vynálezu je, že rázový ventil 1 zařízení má uzavírací prvek 13 vytvořen z hlavice 130, posuvně a...

Mechanizovaná výztuž pro poruby v úklonných až strmých slojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 230496

Dátum: 01.03.1986

Autori: Breuer Jaromír, Pavlíček Karel, Mlynář Vladimír, Dzierža Emil, Ševčík Arnošt, Škrobálek Jaroslav, Děngl Jiří

MPK: E21D 23/00

Značky: výztuž, slojích, strmých, mechanizovaná, poruby, úklonných

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizovaná výzťuž pro poruby v úklonných až strmých slojích hlubinných uhelných dolů. Účelem vynálezu je zajistit spolehlivé vyztužování v porubech hlubinných uhelných dolů ve slojích úklonných až strmých. Mechanizovaná výztuž podle vynálezu sestává z jednotek (1), které jsou opatřeny vodicím zařízením, tvořeným první vodicí soupravou (2), popřípadě i druhou vodicí soupravou (3). Podstatou vynálezu je, že závalové konce (211) prvních tyčí...

Zařízení k usměrnění výstřiku kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221302

Dátum: 15.01.1986

Autori: Tkáč Ivan, Bena Zdeněk, Thiemel Dieter, Breuer Jaromír

Značky: výstřiku, kapaliny, usměrnění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k usměrnění výstřiku kapaliny z ventilu, zejména z pojistného ventilu s velkým průtokem. Účelem vynálezu je usměrnění výstřiku kapaliny z pojistného ventilu žádoucím směrem a tlumení zvukového efektu při otevření a činnosti ventilu. Podstatou vynálezu je pouzdro (3), soustředně nasunuté na těleso (20) ventilu. Vnitřní průměr pouzdra je nejméně o 10 % větší, než největší vnější průměr tělesa (20) ventilu. Na výstupu (32) je pouzdro (3)...

Pilířová část stropnice jednotky mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 219150

Dátum: 15.07.1985

Autori: Dzierža Emil, Ševčík Arnošt, Breuer Jaromír, Novotný Stanislav, Rohovský Milan, Mynář Vladimír

Značky: část, stropnice, jednotky, výztuže, mechanizované, pilířová

Zhrnutie / Anotácia:

Pilířová část stropnice jednotky mechanizované výztuže, určené k vyztužování pracovního prostoru v hlubinných dolech. Účelem vynálezu je zlepšit zajištění stropu v blízkosti uhelného pilíře při současném oddělení pracovního prostoru v porubu od pilíře, zvýšení bezpečnosti práce a snížení fyzické námahy osádky. Podstatou vynálezu je, že předstropnice 64 a opěrný štít 65 jsou vůči přední části 61 stropnice uloženy výkyvně na společné ose 66, v...

Způsob výroby tripeptidamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241028

Dátum: 13.06.1985

Autori: Socha Jioí, Zdenik Josef, Doležal Jioí, Breuer Jaromír, Novotný Miloslav

MPK: C07K 5/08, A61K 37/02

Značky: způsob, tripeptidamidů, výroby

Text:

...vynälezu a nakonec 100 mg na kg L-Dopa. Vždy po Et),a DD lIlŽllLltěĺCh po výše uvodenění zpracovei.uí se měří lokomotorickä aktivita jiokíísííjižch zvířat. Zjištěné hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce udaně V procentech, ve vztahu ke zvířatům zpraoovaným TRH. K tomuto pokusu se použije vždy 15 samčích myší o celkové. hmotnosti 18 až 22 g. 3. Účinek ohracející reserpinoxroií hypothermii u myší vir B. M. Askeav Life Sci 2,7255-730 1963...

Spojovací článek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226274

Dátum: 15.04.1985

Autori: Breuer Jaromír, Nykl Jan, Koudelka Karel, Šmerda František

Značky: článek, spojovací

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovací článek řetězu, sestávající ze dvou stejných polovin, spojených alespoň jedním příčným prvkem, procházejícím vložkou, umístěnou mezi vnitrními plochami polovin článku, vyznačený tím, že alespoň jedna z vnitřních ploch (13) polovin (l) článku je opatřena vedení (14) pro vložku (2).

Důlní dobývací kombajn

Načítavanie...

Číslo patentu: 218431

Dátum: 15.03.1985

Autori: Šimeček Josef, Breuer Jaromír, Mynář Vladimír, Záruba Jaroslav, Šmerda František

Značky: kombajn, dobývací, důlní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká důlního dobývacího kombajnu, zejména pro stěnové poruby v nízkých slojích. Účelem vynálezu je snížit výšku kombajnu, zvýšit jeho stabilitu a přizpůsobivost nerovnostem počvy, zvýšit spolehlivost chodu kombajnu. Podstatou vynálezu je, že rozpojovací části kombajnu jsou každá umístěna na jednom z rámů uložených na počvě vedle porubového dopravníku a spojených alespoň jedním kloubem. Každý rám je opatřen vodicí deskou, zasahující...

Zařízení pro ochranu tlakového prostoru proti dynamickému tlakovému přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 217742

Dátum: 15.02.1985

Autori: Budírský Stanislav, Novotný Stanislav, Lédl Lumír, Rohovský Milan, Thiemel Dieter, Ševčík Arnošt, Tkáč Ivan, Dzierža Emil, Bena Zdeněk, Breuer Jaromír, Koudelka Karel

Značky: tlakového, tlakovému, prostoru, ochranu, proti, zařízení, dynamickému, přetížení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ochranu tlakového prostoru proti dynamickému tlakovému přetížení, určené zejména pro hydraulické stojky důlní výztuže. Účelem vynálezu je zlepšení pracovní charakteristiky ochranného zařízení, zmenšení jeho rozměrů a hmotnosti i zjednodušení výroby. Podstatou vynálezu je, že rázový ventil 1 zařízení má uzavírací prvek 13 opatřen otvorem 14, jímž je nasunut na pístku 15, jehož dno je přivráceno k vrtání 17 v uzavíracím prvku 13,...

Těsnicí pouzdro

Načítavanie...

Číslo patentu: 227084

Dátum: 01.01.1985

Autori: Bena Zdeněk, Tkáč Ivan, Thiemel Dieter, Breuer Jaromír

Značky: pouzdro, těsnicí

Zhrnutie / Anotácia:

Těsnicí pouzdro s válcovou části a s průchozím otvorem pro hydraulický rozváděč,vyznačené tím, že je opatřeno pojištěním /13/ proti pootočení vůči unášeči /15/ a vybráním /7/, navazujícím na průchozí otvor /3/, které je provedeno na výstupní straně /6/.

Hydraulické zapojení pro ovládání důlní posuvné výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 214354

Dátum: 01.06.1984

Autori: Škrobálek Jaroslav, Breuer Jaromír, Ševčík Arnošt, Děngl Jiří, Pavlíček Karel

Značky: zapojení, posuvné, výztuže, ovládání, hydraulické, důlní

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulické zapojení pro ovládání důlní posuvné výztuže pro strmé sloje, dobývané se základkou, jejíž tlak je využíván k přesouvání jednotek výztuže, z nichž každá je opatřena alespoň jednou hydraulickou stojkou a alespoň jedním opěrným válcem jehož pístnicový prostor je trvale připojen k tlakové větvi a jejichž skupin jednotek výztuže je opatřena řídicím blokem a rozváděčem, vyznačené tím, že stojky /3/ jsou opatřeny prvními hydraulickými...

Jednotka důlní posuvné výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 213970

Dátum: 01.06.1984

Autori: Ševčík Arnošt, Dzierža Emil, Minář Vladimír, Breuer Jaromír

Značky: jednotka, posuvné, výztuže, důlní

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotka důlní posuvné výztuže podpěrně ohrazujícího typu pro vyztužování stropu v porubech hlubinných uhelných dolů při dobývání s vyuhlováním nadstropu nebo mezistropu. Účelem vynálezu je zlepšení funkčních vlastností jednotky výztuže zvýšení bezpečnosti práce i ekonomie výroby výztuží. Podstatou vynálezu je, že jednotka výztuže sestávající z rámu l, hydraulických stojek 2, přesouvacího zařízení 3, stropnice 4, štítu 5 a ovládacích prvků má...

Břitová část nože pro důlní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215379

Dátum: 29.02.1984

Autori: Mynář Vladimír, Breuer Jaromír, Záruba Jaroslav, Měch František

Značky: nože, stroje, část, břitová, důlní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká břitové části nože pro důlní stroje. Vynález řeší problém zlepšení geometrie břitu a zvýšení jeho životnosti při snížení spotřeby materiálu břitu. Podstatou vynálezu je, že břitová část se základním tělesem válcovitého tvaru má břit vytvořen jako průnik čelní válcové plochy a hřbetní válcové plochy, jejichž osy jsou různoběžné s osou základního tělesa, přičemž poloměr čelní válcové plochy je menší, než poloměr hřbetní válcové...