Bremm Klaus-dieter

Deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej, spôsob ich výroby, liečivá tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285223

Dátum: 14.08.2006

Autori: Grohe Klaus, Philipps Thomas, Petersen Uwe, Haller Ingo, Metzger Karl Georg, Schenke Thomas, Bremm Klaus-dieter, Krebs Andreas, Endermann Rainer

MPK: C07D 471/00, C07D 498/00

Značky: obsahujúce, deriváty, liečivá, spôsob, výroby, látky, tieto, použitie, naftyridónkarboxylovej, chinolónkarboxylovej, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v popisnej časti, spôsob ich výroby, liečivá tieto látky obsahujúce a ich použitie na výrobu antibakteriálnych činidiel.

Enantiomérne čisté deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej, spôsob ich výroby, liečivá tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285155

Dátum: 19.06.2006

Autori: Bremm Klaus-dieter, Schenke Thomas, Petersen Uwe, Philipps Thomas, Endermann Rainer, Haller Ingo, Metzger Karl Georg, Krebs Andreas, Grohe Klaus

MPK: C07D 498/00, C07D 471/00

Značky: obsahujúce, chinolónkarboxylovej, kyseliny, tieto, spôsob, použitie, enantiomérne, látky, výroby, deriváty, naftyridónkarboxylovej, liečivá, čisté

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka enantiomérne čistých derivátov kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v opisnej časti, spôsobu ich výroby, liečiv tieto látky obsahujúcich a ich použitia na výrobu antibakteriálnych činidiel a prísad do krmív.

Cykloalkanopyridíny, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284213

Dátum: 11.10.2004

Autori: Naab Paul, Giera Henry, Lögers Michael, Bremm Klaus-dieter, Schmidt Günter, Stoltefuss Jürgen, Brandes Arndt, Müller-gliemann Matthias, Paulsen Holger, Conrad Michael, Angerbauer Rolf, Schmidt Delf, Schmeck Carsten, Schuhmacher Joachim, Bischoff Hilmar

MPK: C07D 215/20, C07D 221/04, A61K 31/435...

Značky: spôsob, použitie, farmaceutické, tieto, prostriedky, výroby, obsahujúce, cykloalkanopyridíny, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú cykloalkanopyridíny všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom, ich použitie na výrobu liečiv na liečenie artériosklerózy a dyslipidémie, a tiež medziprodukty na ich výrobu.

Deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 282971

Dátum: 09.12.2002

Autori: Metzger Karl Georg, Petersen Uwe, Schenke Thomas, Haller Ingo, Krebs Andreas, Grohe Klaus, Bremm Klaus-dieter, Endermann Rainer, Philipps Thomas

MPK: C07D 471/04, A61K 31/33, C07D 498/04...

Značky: naftyridónkarboxylovej, deriváty, kyseliny, chinolónkarboxylovej

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opisované deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej všeobecného vzorca (I). Spôsob ich výroby, antibakteriálne prostriedky a prídavky do krmív obsahujúce uvedené látky a medziprodukty na výrobu týchto zlúčenín.

Cyklopentán-beta-aminokyseliny a cyklopentén-beta-aminokyseliny, spôsob ich výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282660

Dátum: 07.10.2002

Autori: Kunisch Franz, Mittendorf Joachim, Bremm Klaus-dieter, Plempel Manfred, Matzke Michael, Endermann Rainer, Militzer Hans-christian, Metzger Karl Georg

MPK: C07C 229/48, A61K 31/195, A61K 31/215...

Značky: výroby, použitie, cyklopentén-beta-aminokyseliny, spôsob, cyklopentán-beta-aminokyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v opisnej časti, spôsob ich výroby a ich použitia ako liečiv. Zlúčeniny podľa všeobecného vzorca (I) a ich adičné soli s kyselinami majú silné antimikrobiálne a antimykotické účinky.

Deriváty 7-izoindolinyl-chinolónu a 7-izoindolinyl-naftyridónu, spôsob ich výroby, medziprodukty tohto spôsobu, použitie a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282274

Dátum: 05.11.2001

Autori: Metzger Karl Georg, Bremm Klaus-dieter, Petersen Uwe, Endermann Rainer, Schenke Thomas, Bartel Stephan, Mielke Burkhard, Phillipps Thomas, Krebs Andreas

MPK: C07D 209/44, A61K 31/435, C07D 401/04...

Značky: medziprodukty, farmaceutický, spôsob, tohto, výroby, spôsobu, 7-izoindolinyl-chinolónu, deriváty, 7-izoindolinyl-naftyridónu, prostriedok, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty chinolónu a naftyridónu, ktoré sú v polohe 7 substituované parciálne hydrogenovaným izoindolinylovým kruhom všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise. Ďalej je opísaný spôsob ich výroby, medziprodukty na ich výrobu, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie na liečenie bakteriálnych infekcií.

Uhľohydrátmi modifikované cytostatiká, liečivá s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281785

Dátum: 28.05.2001

Autori: Von Dem Bruch Karsten, Antonicek Horst-peter, Lerchen Hans-georg, Piel Norbert, Baumgarten Jörg, Weichel Walter, Sperzel Michael, Petersen Uwe, Bremm Klaus-dieter

MPK: C07D 487/04, A61K 31/02, C07D 401/04...

Značky: cytostatiká, obsahom, modifikované, liečivá, použitie, uhľohydrátmi

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané uhľohydrátmi modifikované cytostatiká všeobecného vzorca (I), v ktorom k znamená nesubstituovaný alebo regioselektívny modifikovaný uhľohydrátový zvyšok, Sp znamená substituovanú arylénovú alebo alkylénovú skupinu, L znamená skupinu všeobecného vzorca (a) alebo (b), AA1 a AA2 znamenajú aminokyselinový zvyšok v D- alebo L-konfigurácii alebo priamu väzbu, C znamená cytotoxický zvyšok alebo zvyšok cytostatika alebo derivátu cytostatika a...

Deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej, spôsob ich výroby, medziprodukt na ich výrobu, ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 279221

Dátum: 05.08.1998

Autori: Schenke Thomas, Metzger Karl Georg, Bremm Klaus-dieter, Krebs Andreas, Petersen Uwe, Himmler Thomas, Endermann Rainer, Grohe Klaus, Zeiler Hans-joachim

MPK: C07D 401/04, A61K 31/47, C07D 215/56...

Značky: obsahujúci, výrobu, tieto, látky, kyseliny, deriváty, farmaceutický, prostriedok, medziprodukt, chinolónkarboxylovej, použitie, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v opise, ich farmaceuticky použiteľné hydráty a adičné soli s kyselinami, ako i soli s alkalickými kovmi, kovmi alkalických zemín, striebrom a guanidínom. Uvedené zlúčeniny majú silné antibakteriálne účinky. Spôsob výroby uvedených zlúčenín, antibakteriálne prostriedky a prísady do krmív obsahujúce tieto zlúčeniny.

Deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej, spôsob ich výroby, liečivá tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280877

Dátum: 05.06.1996

Autori: Bremm Klaus-dieter, Endermann Rainer, Schenke Thomas, Petersen Uwe

MPK: C07D 209/44, C07D 209/02, A61K 31/33...

Značky: deriváty, použitie, chinolónkarboxylovej, tieto, naftyridónkarboxylovej, výroby, kyseliny, obsahujúce, liečivá, látky, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka derivátov kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej, ktoré sú v polohe 7 substituované dvojnásobne nenasýteným bicyklickým amínovým zvyškom, všeobecného vzorca T - Q, v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti a ich solí. Ďalej sa týka spôsobu výroby týchto látok, antibakteriálnych činidiel tieto látky obsahujúcich a ich použitia.