Breipohl Gerhard

Spôsob výroby (-)-cis-3-hydroxy-1-metyl-4-(2,4,6-trimetoxyfenyl)piperidínu, 3(R,S)-bróm-1-metyl-4-(2,4,6-trimetoxyfenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridín a jeho hydrobromid

Načítavanie...

Číslo patentu: 285883

Dátum: 12.09.2007

Autori: Breipohl Gerhard, Michalowsky Jürgen

MPK: C07D 211/00, C07D 405/00

Značky: 3(r,s)-bróm-1-metyl-4-(2,4,6-trimetoxyfenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridín, spôsob, hydrobromid, výroby, cis-3-hydroxy-1-metyl-4-(2,4,6-trimetoxyfenyl)piperidínu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby (-)-cis-3-hydroxy-1-metyl-4- (2,4,6-trimetoxyfenyl)piperidínu, v ktorom sa 1-metylpiperidin-4-ón prevádza na hydrobromid, potom brómom na hydrobromid 3(R,S)-bróm-1-metyl-4-oxopiperidínu, ďalej reakciou s 1,3,5-trimetoxybenzénom na hydrobromid 3(R,S)-bróm-1-metyl-4-(2,4,6-trimetoxyfenyl)-1,2,3,6- tetrahydropyridínu. Rozmiešaním reakčného roztoku v organickom rozpúšťadle sa najskôr izoluje hydrobromid...

Substituované päťčlenné heterocykly, spôsob ich výroby, ich medicínske použitie, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284471

Dátum: 28.03.2005

Autori: Jablonka Bernd, Stilz Hans-ulrich, Knolle Jochen, Klingler Otmar, König Wolfgang, Breipohl Gerhard, Zoller Gerhard, Just Melitta

MPK: C07D 401/12, A61K 31/415, C07D 233/76...

Značky: medicínske, päťčlenné, spôsob, farmaceutický, výroby, prostriedok, obsahom, heterocykly, substituované, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú substituované päťčlenné heterocykly všeobecného vzorca (I) a ich fyziologicky prijateľné soli, spôsob ich výroby a výroby farmaceutických prostriedkov s ich obsahom, ich použitie v medicíne ako inhibítorov agregácie trombocytov, metastázovania karcinómových buniek, ako i tvorby osteoklasov na povrchu kostí.

Deriváty imidazolidínu, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický preparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 282518

Dátum: 09.09.2002

Autori: Klingler Otmar, Breipohl Gerhard, Jablonka Bernd, Just Melitta, König Wolfgang, Knolle Jochen, Zoller Gerhard

MPK: C07K 5/02, A61K 38/07, C07K 5/10...

Značky: spôsob, použitie, výroby, farmaceutický, imidazolidínu, deriváty, preparát

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty imidazolidínu všeobecného vzorca (I), v ktorom Y znamená skupinu -(CH2)m-CO-, pričom m znamená celé číslo 1 až 4, alebo skupinu C6H5-CO-, pričom benzénové jadro je substituované r znamená číslo 0 až 3 Z znamená kyslíkový atóm alebo atóm síry W znamená alkoxyskupinu s 1 až 28 uhlíkovými atómami, arylalkoxyskupinu so 6 až 14 uhlíkovými atómami v aryle a s 1 až 8 uhlíkovými atómami v alkoxyle, aryloxyskupinu so 6 až 14...

Deriváty fenylimidazolidínu, spôsob ich výroby a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282517

Dátum: 09.09.2002

Autori: Jablonka Bernd, Klingler Otmar, Zoller Gerhard, Just Melitta, Knolle Jochen, Breipohl Gerhard, König Wolfgang

MPK: A61P 7/02, A61K 38/04, A61K 31/4164...

Značky: prostriedok, deriváty, fenylimidazolidínu, výroby, obsahom, farmaceutický, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Nové deriváty fenylimidazolidínu všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v opise, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom, najmä ako inhibítor agregácie trombocytov.

Peptidy s modifikáciami na N-konci, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281970

Dátum: 23.07.2001

Autori: Schölkens Bernward, Knolle Jochen, Henke Stephan, Alpermann Hans-georg, Wirth Klaus, Breipohl Gerhard, Gerhards Hermann

MPK: A61K 38/08, C07K 7/18

Značky: kompozície, spôsob, modifikáciami, použitie, farmaceutické, přípravy, peptidy, n-konci, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Bradykinín-antagonizujúce peptidy všeobecného vzorca Z-B-C-E-F-K-(D) Q-G-M-F'-I, v ktorom Z znamená Fmoc, dibenzylacetylovú skupinu, cyklohexylkarbonylovú skupinu, N, N-dibenzylglycylovú skupinu, 2-(4-izobutylfenyl)propionylovú skupinu 2R-(terc-butylsulfonylmetyl)-3-(1-naftyl)-propionylovú skupinu, indol-3-yl-acetylovú skupinu, 4-benzoylbenzoylovú skupinu, 1,8-naftalimidoacetylovú skupinu, 7-teofylínacetylovú skupinu alebo N-benzoylovú skupinu...

Peptidy antagonizujúce účinky bradykinínu a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279315

Dátum: 09.09.1998

Autori: Anagnostopulos Hiristo, Fehlhaber Hans-wolfram, Stechl Jens, Henke Stephan, Breipohl Gerhard, Knolle Jochen, Schölkens Bernward

MPK: C07K 7/06

Značky: spôsob, peptidy, bradykinínu, antagonizujúce, účinky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Peptidy všeobecného vzorca (I), v ktorom A znamená vodík, alkyl, alkanoyl, alkoxykarbonyl, alkylsulfonyl, cykloalkyl, aryl, arylsulfonyl, heteroaryl alebo zvyšok aminokyseliny, pričom uvedené zvyšky sú prípadne substituované, B znamená zvyšok bázickej aminokyseliny, C znamená zvyšok di- alebo tripeptidu, E znamená zvyšok aromatickej aminokyseliny, F znamená nezávisle od iných, prípadne v bočnom reťazci substituovaný zvyšok aminokyseliny alebo...

Peptidy s bradykinín-antagonistickým účinkom, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto peptidy obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 279286

Dátum: 09.09.1998

Autori: Breipohl Gerhard, Knolle Jochen, Hock Franz, Schölkens Bernward, Henke Stephan

MPK: A61K 38/08, C07K 7/18

Značky: použitie, bradykinín-antagonistickým, tieto, prostriedok, spôsob, výroby, peptidy, účinkom, obsahujúci, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Peptidy s bradykinín-antagonistickým účinkom všeobecného vzorca (I), v ktorom znamená B bázickú aminokyselinu, E zvyšok neutrálnej, kyslej alebo bázickej aminokyseliny, F zvyšok neutrálnej, kyslej alebo bázickej aminokyseliny alebo priamu väzbu, rovnako ako M, K zvyšok, -NH-(CH2)x-CO- a I hydroxylovú skupinu, aminoskupinu alebo skupinu -NHC2H5 a význam ďalších substituentov je opísaný v patentových nárokoch, sa môžu vyrobiť reakciou...

Peptidy s antagonistickým účinkom voči bradykinínu, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280787

Dátum: 18.03.1992

Autori: Schölkens Bernward, Henke Stephan, Knolle Jochen, Gerhards Hermann, Breipohl Gerhard

MPK: C07K 7/18, A61K 38/00

Značky: použitie, peptidy, bradykinínu, farmaceutický, spôsob, výroby, obsahom, antagonistickým, účinkom, prostriedok, voči

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú peptidy všeobecného vzorca (I), kde A znamená atóm vodíka, (D)- alebo (L)-H-Arg, (D)- alebo (L)-H-Lys alebo (D)- alebo (L)-H-Orn, B znamená Arg, Orn alebo Lys, pričom guanidínová skupina alebo aminoskupina v postrannom reťazci je prípadne substituovaná substituentmi uvedenými v opisnej časti, C znamená Pro-Pro-Gly, Hyp-Pro-Gly alebo Pro-Hyp-Gly, E znamená Phe alebo Thia, F znamená Ser, Hser, Lys, Leu, Val, NIe, IIe alebo Thr, K a M...

Spôsob výroby peptidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280319

Dátum: 18.03.1992

Autori: König Wolfgang, Knolle Jochen, Breipohl Gerhard

MPK: C07K 1/06, C07K 1/04

Značky: peptidov, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby peptidov vzorca (X)n - A - NH2, v ktorom X znamená prírodnú alebo neprírodnú aminokyselinu, azaaminokyselinu alebo iminokyselinu, n celé číslo 1 až 50, A azaaminokyselinu, ako aj ich fyziologicky neškodných solí, syntézou v pevnej fáze, ktorého podstata spočíva v tom, že sa spacer prevedie na formu schopnú acylácie. Táto sa potom nechá reagovať s vhodným derivátom kyseliny mravčej a ďalej so zodpovedajúcim hydrazidom...