Brechtl Juraj

Zariadenie na zušlachťovanie lignocelulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270139

Dátum: 13.06.1990

Autori: Brechtl Juraj, Poláček Josef, Holakovský Štefan, Katuščák Svetozár, Werner Peter, Džadoň Alojz

MPK: B27K 5/02

Značky: zariadenie, materiálov, zušĺachťovanie, lignocelulózových

Text:

...roztokom. v ktorej je nosič so zulĺaohíovaným materiálom, má medzi dnom nádrže a spodnou časťou nosiča teleso na prívod plynnáho média, ktorá je epojené a prívodnourdrkou. Prívodná rúrka je orientovaná vertikálne a je spojená s poho~ nným mechanizmom, ktorý zabezpečuje otočný vratný pohyb prívodnej rúrky a s ňou spoje ného telesa na prívod plynnáho média. Oa otáčania je zhodná, alaborovnobežná s verLi~ kálnou osou prívodnej rúrky.Prívodnou...

Zariadenie na impregnáciu dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 267794

Dátum: 12.02.1990

Autori: Brechtl Juraj, Poláček Josef, Komora František

MPK: B27K 3/02

Značky: impregnáciu, zariadenie, dřeva

Text:

...vody od vyaávaněho vzduchu z impmgnočnej komory l so. vykonáva v odlučoveči 8, ktorý je aúčeałou v-ývev-y ž, K vúkuovaolemu systému je paralelne pripojený kondenzátor 9 chladený a temperovaný kondenznčnou chladincou Jednotkou z pre kondenzáoiu pár improgxmaöného prostriedku. Nízka teplota vo vnútri kondenzátora 2 napomáha rýchlemu ekvnpalneniu n zachyteuiu odoávaných pár impregzmčného prostriedku. spotrebované množstvá Lmpregnačnáhc...

Impregnační nádoba pro impregnaci porézních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253332

Dátum: 12.11.1987

Autori: Vavřinec Ladislav, Komora František, Přikryl Petr, Brechtl Juraj, Poláček Josef

MPK: B27K 3/10

Značky: materiálů, impregnaci, nádoba, impregnační, porézních

Text:

...pro dopravu impregnační látky, možnost její oxidace a spotřebą energie pro její přepravu jsou minimální.Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněno příkladné provedení impregnační nádoby podle vynálezu, kde obr. l představuje částečný řez v nárysu, obr. 2 příčný řez před čelem impregnační komory a obr. 3 příčný řez impregnační komorou.K válcovému plášti l je pevně připojeno dno ll a víko g připojené a odnímatelné pomocírychlouzávěru...

Zariadenie na meranie vnútorných tlakov v poréznych materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 252984

Dátum: 15.10.1987

Autori: Brechtl Juraj, Šutta Peter

MPK: G01L 9/04

Značky: vnútorných, tlakov, zariadenie, meranie, materiáloch, poréznych

Text:

...tlaku prostredia, v ktorom sa daný materiál nachádza, ked na prenos tlakových zmien cez tlakovü nádobu 1 sa použila kapilára 5 napojená cez prevodník 6 tlaku a vyhodnocovaciu jednotku 9 spočíva v tom, že je možne realizovať i obtiažne dlhodobé merania tlakových zmien.Princíp merania umožňuje použiť predmetný systém najmä v prípadoch, kedy obklopujúcim médiom 7 skúmaného materiálu 2 je výbušná zmes, prípadne horlavina I. alebo lI. triedy....