Brandes Wilhelm

Deriváty amidov substituovaných aminokyselín, spôsob ich výroby, prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279217

Dátum: 05.08.1998

Autori: Wollweber Detlef, Brandes Wilhelm, Seitz Thomas

MPK: A01N 47/22, C07C 271/22, C07C 271/54...

Značky: substituovaných, spôsob, obsahom, výroby, prostriedok, aminokyselin, deriváty, použitie, amidov

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny vzorca (I), v ktorom Ar a Ar* sú rovnaké alebo rôzne a znamenajú vždy prípadne substituovaný aryl, aralkyl, heteroaryl alebo heteroarylalkyl, R1 až R6 sú rovnaké alebo rôzne a znamenajú vodík alebo alkyl, alebo R3 a R4 spolu s uhlíkom, na ktorý sú viazané, tvoria cykloalkylový kruh. Zlúčeniny vzorca (I) sa pripravujú reakciou substituovanej aminokyseliny vzorca (II), prípadne jej derivátu a aktivovanou karboxyskupinou, s amínom vzorca...

Fungicídne prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278354

Dátum: 12.11.1991

Autori: Berg Dieter, Brandes Wilhelm, Dutzmann Stefan, Holmwood Graham

MPK: A01N 47/44

Značky: fungicidně, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídne prostriedky majú ako účinnú zložku kombináciu účinných látok, pozostávajúcu z 1-(4-chlórfenyl)-4,4-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-1-yl-metyl)-3-pentanolu a guanylovaných alifatických polyamínov. Prostriedky majú veľmi dobré fungicídne vlastnosti a sú vhodné na ničenie húb.

Elektrostatický filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 243462

Dátum: 15.07.1987

Autori: Kaspers Helmut, Brandes Wilhelm

MPK: B01D 35/06

Značky: filtr, elektrostaticky

Text:

...je poblíž vetupního otvoruek-I-ínąi v elektroatatickćm filtru najprve ionizační zařízení ktere známým způsobem ionizuje vzduch. V tomto zařízení je akupina kledných ionizaćních elektrod 2 uepoŕšdaných konstruěnł známým zpdeebenpkterd je u tohoto príkladu provedení pripojene k pravodhlému prvním noenámu temu 7, například k jeho nosným príčkdm § v horní a spodníĺ čistí nosného rámu 1. nudné ionizační elektrod 2 jsou tvoŕeny silným kovovým...

Samostatný pohon spodních válců válcově ohýbačky plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245276

Dátum: 15.06.1987

Autori: Devlin John, Hargrave Karl, Reinecke Paul, Brandes Wilhelm

MPK: B21D 5/14

Značky: válcové, spodních, válců, ohýbačky, samostatný, plechů, pohon

Text:

...B odecneuennn uaTepuanocóeperanmero npocmoro nocnpnarma xpywsmnx MOMGHTOB oôemzu nnaaemapuuuu nepenavauu zum HHXCHMX BHJIKOB u B coenmaeHmm oöeux nnaaewapnux nepenaq c uennm ööecneqenun cunxpoauon paóowu.B coomnemcmnum c nsoöpereaneu naxaaa aanaua pemaemca nocpencrnou moro. qmo coennueuuoe c Hamann Bankou nonuno nnaneTapuon nepenaum cnyxum onopon HBHBHMH Bpamammnxca nansuen Ann camennnmon, npuqeu ycraaoaneauue na onopax KBWGHHH...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238648

Dátum: 15.05.1987

Autori: Scheinpflung Hans, Krämer Wolfgang, Brandes Wilhelm, Reinecke Paul, Kaspers Helmuth

MPK: A01N 43/653

Značky: fungicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje kombinaci účinných látek sestávající a) z 1-(4-fenylfenoxy)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)-3,3-dimethylbutan-2-olu vzorce I a b) z dalších fungicidně účinných derivátů 1,2,4-triazolu obecného vzorce II v němž A znamená ketoskupinu nebo skupinu CH(OH), přičemž hmotnostní poměr účinné látky vzorce I k účinným látkám vzorce II je mezi 1 : 0,1 a 1 : 10.

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250657

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hänssler Gerd, Brandes Wilhelm, Blank Heinz Ulrich, Reinecke Paul, Marzolph Gerhard

MPK: A01N 43/36

Značky: fungicidní, prostředek, výroby, účinné, způsob, složky

Text:

...skupinu a isopropylkarbonylovou skuplnu, karbonylamínoskupinu, trifluormethylovou skupinu, fenylovou skupinu, cyklopentylovou skupinu nebo cyklohexylovou skupinu, methoxykarbonylovou skupinu, ethoxykarbonylovou skupinu, n-propoxykarbonylovou skupinu a isopropoxykarbonyloVou skupinu, hydroxyskupinu, formyloxyskupinu, acetoxyskupinu, formylaminoskupinu a acetaminoskupinu, aminoskupinu, methylaminoskupinu,...

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237335

Dátum: 15.04.1987

Autori: Büchel Karl Heinz, Brandes Wilhelm, Holmwood Graham, Jäger Gerhard, Frohberger Paul-ernst, Lürssen Klaus, Regel Erik

MPK: A01N 43/653

Značky: fungicidní, růstu, prostředek, způsob, látek, rostlin, regulaci, výroby, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden etherový derivát substituovaného 1-hydroxyalkylazolu obecného vzorce I, v němž B znamená kyslík nebo skupinu CH2, R1 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, Z znamená halogen nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, a m znamená čísla 1 nebo 2, nebo jeho...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236885

Dátum: 15.04.1987

Autori: Frohberger Paul-ernest, Büchel Karl Heinz, Brandes Wilhelm, Scheinpflug Hans, Jäger Gerhard, Böckmann Klaus

MPK: A01N 43/64, A01N 43/50

Značky: fungicidní, výroby, látek, způsob, prostředek, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden hydroxyalkinyl-azolylderivát obecného vzorce I, ve kterém R znamená přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, cykloalkylovou skupinu se 3 až 7 atomy uhlíku, popřípadě substituovanou jedním až třemi stejnými či rozdílnými substituenty vybranými ze skupiny zahrnující alkylové skupiny s 1 až 4 atomy uhlíku, dále adamantylovou skupinu,...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236883

Dátum: 15.04.1987

Autori: Brandes Wilhelm, Reiser Wolf, Berg Dieter, Reinecke Paul, Krämer Wolfgang

MPK: A01N 43/28

Značky: fungicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alepoň jeden substituovaný aminoketal obecného vzorce I, v němž uvedené symboly mají dále uvedený význam nebo jeho fyziologicky snášitelnou adiční sůl s kyselinou nebo jeho komplex s kovem II. a IV. hlavní a I., II., jakož i IV. až VIII. vedlejší skupiny periodického systému prvků.

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236870

Dátum: 15.04.1987

Autori: Büchel Karl Heinz, Regel Erik, Holmwood Graham, Jäger Gerhard, Brandes Wilhelm, Paul Volker, Frohberger Paul-ernest, Lürssen Klaus

MPK: A01N 43/50, A01N 43/64

Značky: regulaci, látek, způsob, růstu, účinných, prostředek, rostlin, výroby, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden substituovaný 1-hydroxyalkylazolylderivát obecného vzorce I, v němž A znamená atom dusíku nebo skupinu CH, B znamená kyslík, síru nebo skupinu CH2, R znamená skupiny vzorců II, III a ve kterých X1 znamená atom vodíku nebo atom halogenu, X2 znamená atom halogenu, Y znamená alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku,...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236787

Dátum: 15.02.1987

Autori: Brandes Wilhelm, Daum Werner

MPK: A01N 37/22

Značky: fungicidní, účinných, způsob, výroby, prostředek, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden substituovaný oximinoacetanilid obecného vzorce I ve kterém Rl znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R2 představuje alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R4 představuje atom vodíku nebo methylovou skupinu a R6 znamená alkoxyalkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v alkoxylové a 1 až 3 atomy uhlíku v alkylové části, alkoxykarbonylalkylovou...

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236695

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kranz Eckart, Kraatz Udo, Brandes Wilhelm, Lürssen Klaus, Büchel Karl Heinz, Frohberger Paul-ernst, Regel Erik

MPK: A01N 43/64

Značky: rostlin, způsob, látek, fungicidní, výroby, prostředek, růstu, regulaci, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden cykloalkyl-((-triazolyl-((-hydroxy)keton obecného vzorce I, v němž R1 znamená cykloalkylovou skupinu se 3 až 5 atomy uhlíku v kruhovém systému, který je popřípadě substituován alkylovou skupinou s 1 až 6 atomy uhlíku, R2 znamená halogenalkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a s 1 až 5 atomy halogenu nebo...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236677

Dátum: 15.02.1987

Autori: Brandes Wilhelm, Büchel Karl Heinz, Jautelat Manfred, Jäger Gerhard, Frohberger Paul-ernst

MPK: A01N 43/50, A01N 43/64

Značky: způsob, fungicidní, účinných, prostředek, výroby, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden 5-aryloxy-5-azolyl-3,3-dimethyl-1-penten-4-on nebo -ol obecného vzorce I, ve kterém Ar znamená fenylový zbytek, popřípadě substituovaný halogenem nebo/a fenylovou skupinou, Az představuje 1,2,4-triazol-1-ylovou 1,2,4-triazol-4-ylovou nebo 1-imidazolylovou skupinu a B znamená ketoskupinu nebo seskupení CH(OH), nebo jeho fyziologicky snášitelnou adiční sůl s...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232736

Dátum: 15.01.1987

Autori: Reinecke Paul, Paulus Wilfried, Brandes Wilhelm, Genth Hermann, Kühle Engelbert, Paul Volker

MPK: A01N 41/06

Značky: složky, výroby, prostředek, účinné, způsob, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek a prostředek k ochraně technických materiálů před mikrobiální změnou a rozkladem, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden N-sulfenylovaný benzylsulfonamid obecného vzorce I v němž R1, R2 a R3 znamenají nezávisle na sobě vodík, halogen, nitroskupinu nebo trifluormethylovou skupinu a R5 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkenilovou skupinu se 2 až 4 atomy uhlíku, fenylovou skupinu...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235325

Dátum: 15.01.1987

Autori: Reinecke Paul, Blank Heinz Ulrich, Brandes Wilhelm, Scheinpflug Hans, Marzolph Gerhard

MPK: A01N 37/32

Značky: způsob, výroby, účinných, prostředek, látek, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden substituovaný imid maleinové kyseliny obecného vzorce I, ve kterém X znamená atom chloru nebo bromu, X1 představuje atom chloru nebo bromu, R znamená přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, fenylovou nebo benzylovou skupinu, R1 až R5 nezávisle na sobě znamenají vždy atom vodíku nebo metylovou skupinu, R6 představuje atom halogenu,...

Fungicidní a mikrobicidní prostředek k ochraně rostlin a technických materiálů a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235323

Dátum: 15.01.1987

Autori: Paulus Wilfried, Kuck Karl-heinz, Reinecke Paul, Oeckl Siegfried, Brandes Wilhelm

MPK: A01N 37/18

Značky: materiálů, fungicidní, účinné, technických, výroby, mikrobicidní, způsob, prostředek, složky, rostlin, ochraně

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní a mikrobicidní prostředek k ochraně rostlin a technických materiálů, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden halogenpropargylformamid obecného vzorce I, v němž R znamená atom vodíku nebo popřípadě jednou až pětkrát, stejně nebo různě halogenem, nitroskupinou, alkylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, halogenalkylovou skupinou s 1 až 5 atomy halogenu a s 1 až 4 atomy uhlíku substituovanou fenylovou skupinou,...

Zařízení pro odtavení galvanických povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241989

Dátum: 15.12.1986

Autori: Büchel Karl Heinz, Frohberger Paul-ernst, Holmwood Graham, Lonati Francesco, Lürssen Klaus, Zimmermann Eberhard, Brandes Wilhelm

MPK: B23K 3/06

Značky: galvanických, zařízení, odtavení, povrchu

Text:

...ycTpoñcTBa B MSOMGTpnm.YcTpoücTBo COĽGDKHT BaHHy I (nr.I,2) c TennonocnTeneM M Harpenamexbnum axemenmom 2, conno 3, Mexannsm nonaqn TBHĽOHOCHTGĽH B conno, nmemmnü KpHnbHaTKy 4 M npmaonnoñ aneKTponBnraTenL 5, M MexaHn 3 M.TpaHcnopTnpoBKn nxaw, nmemwmñ nonapno ycTaHoBneHHue Bnywpm COHĽ 8 3 BepxHue 6 M Humnne 7 Bpamammnecn Baunkn. Bepxnue BBHMKM 6 ycwanonmenu c BOBMOMHOCTBD ux Bepwnxanbnoro nepememenna B nasax 8 (®nr.3). Conno 3 Bänonneno B BMĽG...

Zařízení pro sledování povrchu výrobku při navařování a svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 241988

Dátum: 15.12.1986

Autori: Büchel Karl Heinz, Holmwood Graham, Frohberger Paul-ernst, Lürssen Klaus, Brandes Wilhelm

MPK: B23K 37/02

Značky: výrobků, navařování, zařízení, svařování, povrchu, sledování

Text:

...3 apameans onopnoro marina 4, Ha RDTOPOM yxpennenu ropnaoaranbanñ cynnopr 5 c anenrponpnnonou 6, dyaxep 7 mm (Dunsa, naccera 8 um nponononn, cynuopr 9 aeprmcanbaoro nepeMemeaaa cnapoqnoñ rononnn o auewrpoupnnonom IO, Mexaansm II uonaqu cnapoqnoñ upononoxn c wanmrynom I 2 m ysnom Konnponaans, oocroaumm as npornnoneca I 3, met 14 m I 5,Hannes IG n 17, KOHTQKTH I 8-2 I CBCTBMH ynpaanenna anempoupnnomun, a mame cnemxmü ponnx...

Zdvihací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 241974

Dátum: 15.12.1986

Autori: Frohberger Paul-ernst, Lürssen Klaus, Brandes Wilhelm, Hödl Fritz

MPK: B66F 9/08

Značky: zařízení, zdvihací

Text:

...ucnonueune nsoópetcama noxasauo ua npunuaeuaux uepreiax. rue Vpac. 1 npencranaaer coóañ cxeuy nanseun ycsauanuuç-4 puc. 2 - nan aauseuuoñ ycrauonnu GSBIIpuc. 3 - douonoh sna uonäauunl ycauuonuupuc. 4 - paapes. carncao oooauaueaun ua puc.2.nnuseuuaa yczeuunsa. coraecuo naoopereuan, cocrour na aeuannanuaü uauru 1, n xoropaü uonrnponsua nannuaaea asara 2 c naaseuuon enexnaü 3, aecyucü paoounn oprav. Cdoąy I c nuemnel ceopouu npoüuaeu...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235971

Dátum: 15.12.1986

Autori: Knops Hans-joachim, Büchel Karl Heinz, Brandes Wilhelm, Frohberger Paul-ernst

MPK: A01N 43/50, A01N 43/30

Značky: způsob, výroby, látek, prostředek, fungicidní, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden 2-imidazolylmethyl-2-fenyl-1,3-dioxolem obecného vzorce I v němž obecné symboly mají dále uvedený význam. Dále se popisuje způsob výroby účinných látek.

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235964

Dátum: 15.12.1986

Autori: Paul Volker, Büchel Karl Heinz, Brandes Wilhelm, Elbe Hans-ludwig, Frohberger Paul-ernst

MPK: A01N 43/50, A01N 43/64

Značky: fungicidní, výroby, prostředek, účinných, způsob, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden fenoxyfenyl-azolylmetylketon či -karbil obecného vzorce I v kterém obecné smyboly mají dále uvedený význam. Dále se popisuje způsob výroby shora uvedených účinných látek.

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235523

Dátum: 15.11.1986

Autori: Brandes Wilhelm, Kühle Engelbert, Paul Volker

MPK: A01N 47/34

Značky: prostředek, fungicidní, způsob, účinných, látek, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden N-sulfenylovaný biuret obecného vzorce I ve kterém, R1 znamená trihalogenmethylovou skupinu, R2 představuje přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku, alkoxyalkylovou skupinu obsahující v každé alkylové části do 2 atomů uhlíku, alkenylovou skupinu s nejvýše 3 atomy uhlíku, cyklohexylovou nebo fenylovou skupinu, R3 znamená přímou nebo...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 228938

Dátum: 15.08.1986

Autori: Frohberger Paul-ernst, Stetter Jörg, Reinecke Paul, Brandes Wilhelm, Büchel Karl Heinz

MPK: A01N 43/64, A01N 43/50

Značky: prostředek, fungicidní, účinné, složky, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden substituovaný azolylfenoxyderivát obecného vzorce I v němž A znamená atom dusíku nebo skupinu CH, B znamená ketoskupinu nebo skupinu CH(OH) R1 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo halogenfenylovou skupinu, R2 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinu, R3 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a X...

Fungicidní prosředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227037

Dátum: 15.06.1986

Autori: Frohberger Paul-ernst, Elbe Hans-ludwig, Brandes Wilhelm, Kraatz Udo, Büchel Karl Heinz, Reiser Wolf, Schulze Andreas, Krämer Wolfgang, Regel Erik

Značky: účinných, fungicidní, prosředek, výroby, látek, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek a způsob jeho výroby, vyznačující se tím, že jako účinnou lážku obsahuje alespoň jeden 2-azolylmethyl-1,3-ioxolanový nebo -dioxanový derivát obecného vzorce I, ve kterém R1, R2 a R3 nezávisle od sebe znamenají vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, přičemž R1 a R3 rovněž mohou tvořit tetramethylenový můstek, R4 představuje mimo jiné vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, popřípadě substituovanou...

Fotocitlivá dielektrická sloučenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 246578

Dátum: 17.09.1985

Autori: Reinecke Paul, Hänssler Gerd, Brandes Wilhelm

MPK: H01B 3/08

Značky: dielektrická, fotocitlivá, sloučenina

Text:

...Í,2 Ha®TOXHHOHnHa 3 HH-(Ž)5 CyHb®O 3 ®Hpa 6 poMHpoBaHHoň HoBonaqHoň ůenonopMąnberHnHoň cMonm, Hononaunoň meHonopManbernnHoñ cMonm H HoKcaHa.Texnonornn npnrowonnennn cMecH (HDHMEDH 1-6) nnn nonyqeuua ®oToqyBcTBMTeHbHOĚ uanexrpuqecxoü KoMno 3 MuMn.B Qapmoposoň uamxe cMemnBamT npeaapuwenbno npHroToaneHHuňpacTBop cononHMepa HSOĎYTHHEHH, nnnepuneaa H Hnrpuna axpnnoaoň KHCHOTH B nHMeTHnopMaMane c pacTBopoM (B nepecqewe na cyxoň ocrarox) nosurnauoro...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219859

Dátum: 15.09.1985

Autori: Büchel Karl Heinz, Frohberger Paul-ernst, Elbe Hans-ludwig, Brandes Wilhelm

Značky: výroby, látek, způsob, prostředek, fungicidní, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden triazolyl-vinylketon nebo -karbinol, obecného vzorce I ve kterém A znamená ketoskupinu nebo seskupení CH(OH), R1 představuje terc.butylovou skupinu, popřípadě substituovanou halogenem a R2 znamená alkylovou skupinu s nejvýše 18 atomy uhlíku, benzylovou skupinu, popřípadě substituovanou na fenylovém kruhu chlorem a na methylenové části kyanoskupinou, dále...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219858

Dátum: 15.09.1985

Autori: Brandes Wilhelm, Büchel Karl Heinz, Frohberger Paul-ernst, Elbe Hans-ludwig

Značky: látek, způsob, výroby, fungicidní, účinných, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje nejméně jeden imidazolyl-vinylketon nebo -karbinol, obecného vzorce I ve kterém A znamená ketoskupinu nebo seskupení CH(OH), R1 představuje terc.butylovou skupinu, popřípadě substituovanou halogenem a R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 18 atomy uhlíku, cyklopentylovou skupinu, cyklohexylovou skupinu, ethenylovou nebo ethinylovou skupinu, které jsou popřípadě...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219299

Dátum: 15.07.1985

Autori: Stettler Jörg, Büchel Karl Heinz, Frohberger Paul-ernst, Kraatz Udo, Brandes Wilhelm

Značky: výroby, složky, způsob, prostředek, účinné, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden derivát triazolylfenacylpyridyletheru obecného vzorce I v němž R znamená popřípadě halogenem substituovanou fenylovou skupinu, X znamená ketoskupinu nebo skupinu CH(OH), Y znamená halogen, methylovou skupinu nebo kyanoskupinu a n znamená čísla 0, 1, 2, 3 nebo 4, nebo jejich fyziologicky snášitelnou adiční sůl s kyselinou.

Fungicidní prosředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221996

Dátum: 15.06.1985

Autori: Daum Werner, Brandes Wilhelm

Značky: způsob, účinné, fungicidní, výroby, prosředek, složky

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden pyrazolsubstituovaný derivát oximinokyanacetamidu obecného vzorce I v němž R1 a R2 znamenají vodík nebo alkylovou skupinu s až 3 atomy uhlíku, R3 znamená vodík, alkylovou skupinu s až 6 atomy uhlíku nebo halogenalkylovou skupinu s až 2 atomy uhlíku a s až 5 atomy halogenu R4 znamená vodík nebo skupinu CO-NH-R5, přičemž R5 znamená vodík, alkylovou skupinu s...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221985

Dátum: 15.06.1985

Autori: Stetter Jörg, Büchel Karl Heinz, Brandes Wilhelm, Krämer Wolfgang, Frohberger Paul-ernst

Značky: způsob, prostředek, složky, účinné, výroby, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden fluorovaný derivát 1-azolylbutanu obecného vzorce I v němž Az znamená imidazol-1-ylovou skupinu nebo 1,2,4-triazol-1-ylovou skupinu, B znamená ketoskupinu nebo skupinu CH(OH), Y znamená methoxyskupinu nebo trifluormethylovou skupinu, nebo jeho fyziologicky použitelnou adiční sůl s kyselinou.

Prosředky k regulaci růstu rostlin a fungicidní prostředky a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221982

Dátum: 15.06.1985

Autori: Büchel Karl Heinz, Brandes Wilhelm, Lürssen Klaus, Regel Erik, Frohberger Paul-ernst

Značky: prostředky, způsob, prosředky, regulaci, látek, účinných, růstu, rostlin, fungicidní, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředky k regulaci růstu rostlin a fungicidní prostředky, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahují alespoň jeden halogenovaný triazolylvinyl-keto- popřípadě karbinolderivát obecného vzorce I v němž A znamená ketoskupinu nebo skupinu -CH(OH)-, X znamená vodík, fluor, chlor nebo brom, Y znamená fluor, chlor nebo brom, R znamená fluor, chlor, brom, alkylovou skupinu s i až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku,...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217996

Dátum: 15.01.1985

Autori: Elbe Hans-ludwig, Brandes Wilhelm, Frohberger Paul-ernst, Büchel Karl Heinz, Reiser Wolf

Značky: fungicidní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden substituovaný fenyl-triazolylvinylketon obecného vzorce I ve kterém X znamená atom halogenu nebo fenylovou či fenoxylovou skupinu, které mohou být popřípadě substituovány halogenem, R představuje methylovou skupinu, ethylovou skupinu, isopropylovou skupinu, alkylovou skupinu se 4 až 7 atomy uhlíku, popřípadě methylsubstituovanou cyklohexylovou či...

Způsob výroby nových trisubst.benzyl-oximetherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214846

Dátum: 15.10.1984

Autori: Krämer Wolfgang, Brandes Wilhelm, Büchel Karl Heinz, Knops Hans-joachim

Značky: způsob, trisubst.benzyl-oximetherů, nových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových triubst.benzyl-oximetherů obecného vzorce I ve kterém R znamená atom fluoru, chloru nebo bromu, přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo halogenalkylovou skupinu s 1 až 2 atomy uhlíku a 1 až 3 atomy halogenů, s výhodou fluoru a chloru, X, Y a Z nezávisle na sobě znamenají vždy přímou nebo rozvětvenou alkylovou či alkoxylovou skupinu obsahující vždy 1 až 4 atomy uhlíku, atom fluoru, chloru nebo...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214845

Dátum: 15.10.1984

Autori: Büchel Karl Heinz, Knops Hans-joachim, Krämer Wolfgang, Brandes Wilhelm

Značky: prostředek, fungicidní, látek, účinných, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden trisubst.benzyl-oximether obecného vzorce I ve kterém R znamená atom fluoru, chloru nebo bromu, přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 3 až 4 atomy uhlíku nebo halogenalkylovou skupinu s 1 až 2 atomy uhlíku a 1 až 3 atomy halogenů, s výhodou fluoru a chloru, X, Y a Z nezávisle na sobě znamenají vždy přímou nebo rozvětvenou alkylovou či alkoxylovou...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214757

Dátum: 15.09.1984

Autori: Krämer Wolfgang, Brandes Wilhelm, Stetter Jörg, Büchel Karl Heinz, Frohberger Paul-ernst

Značky: fungicidní, výroby, účinných, látek, způsob, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden acylovaný triazolyl-?-fluorpinakolylderivát obecného vzorce I, ve kterém Az znamená 1,2,4-triazol-1-ylovou nebo 1,2,4-triazol-4-ylovou skupinu, R představuje alkylovou skupinu obsahující do 6 atomů uhlíku, halogenalkylovou skupinu obsahující do 2 atomů uhlíku a do 5 atomů halogenů, nebo alkylaminoskupinu obsahující do 12 atomů uhlíku, X znamená atom vodíku...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214754

Dátum: 15.09.1984

Autori: Brandes Wilhelm, Frohberger Paul-ernst, Büchel Karl Heinz, Draber Wilfried

Značky: fungicidní, výroby, složky, prostředek, způsob, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden imidazolylenolether obecného vzorce I v němž Ar znamená fenylovou skupinu, která je popřípadě substituována halogenem a/nebo další fenylovou skupinou, která může být o pět substituována halogenem, R znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, nebo jeho adiční sůl s kyselinou nebo adiční sloučeninu se solí kovu.

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214751

Dátum: 15.09.1984

Autori: Timmler Helmut, Krämer Wolfgang, Büchel Karl Heinz, Brandes Wilhelm

Značky: fungicidní, prostředek, účinné, výroby, složky, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje 1-(2,4-dichlorfenyl)-1-2,6-dichlorbenzylmerkapto)-2-(1,2,4-triazol-1- yl)ethan vzorce I nebo jeho fyziologicky použitelnou adiční sůl s kyselinou.

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214717

Dátum: 15.09.1984

Autori: Büchel Karl Heinz, Brandes Wilhelm, Frohberger Paul-ernst, Draber Wilfried

Značky: způsob, výroby, fungicidní, účinných, látek, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden 1,2,4-triazolyl-enolether obecného vzorce I ve kterém Ar znamená fenylovou skupinu, popřípadě substituovanou halogenem, R představuje alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a X znamená atom kyslíku nebo methylenovou skupinu, nebo jeho adiční sůl s kyselinou.

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214711

Dátum: 15.09.1984

Autori: Regel Erik, Brandes Wilhelm, Büchel Karl Heinz, Frohberger Paul-ernst

Značky: prostředek, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden hydroxyalkyltriazol obecného vzorce I v němž Az znamená triazolylový zbytek, R znamená popřípadě jednou nebo několikrát halogenem substituovanou fenylovou skupinu, Rl znamená popřípadě jednou nebo několikrát halogenem substituovanou fenylovou skupinu, m znamená číslo 0 nebo 1, nebo jeho fyziologicky použitelnou adiční sůl s kyselinou. Fungicidní prostředek...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214709

Dátum: 15.09.1984

Autori: Büchel Karl Heinz, Brandes Wilhelm, Stetter Jörg, Frohberger Paul-ernst, Krämer Wolfgang

Značky: prostředek, účinné, složky, fungicidní, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje jako účinnou složku alespoň jeden fluorovaný derivát 1-triazolylbutanu obecného vzorce I v němž Az znamená 1,2,4-triazol-1-ylovou skupinu nebo 1,2,4-triazol-4-ylovou skupinu, B znamená ketoskupinu nebo skupinu CH(OH), X znamená vodík nebo fluor, Z znamená halogen, fenylovou skupinu, halogenfenylovou skupinu, alkoxykarbonylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v alkoxylové části, nitroskupinu...