Braglia Riccardo

Kompozície na liečbu centrálne sprostredkovanej nevoľnosti a vracania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16829

Dátum: 18.11.2010

Autori: Braglia Riccardo, Cantoreggi Sergio, Bonadeo Daniele, Trento Fabio, Rossi Giorgia, Cannella Roberta

MPK: A61K 31/496, A61K 31/4178, A61K 31/473...

Značky: sprostredkovanej, centrálně, liečbu, kompozície, nevoľnosti, vracania

Text:

...u ľudí,aprepitant nebol schopný vyvolať významné zníženie výskytu alebo prudkosti nevoľnosti po stredne alebo vysoko emetogénnej chemoterapii v porovnaní so samotným 5-HT 3 antagonistom. Pozri,FDA schválil označenie pre Emend®. Teda, zatiaľ čo aprepitant je schválený FDA na prevenciu nevoľnosti a zvracania u ľudí, toto označenie je trochu zavádzajúce pretože aprepitant neznižovalnevoľnosť pri klinických štúdiách uskutočnených pre...

Mäkké kapsuly obsahujúce palonosetron hydrochlorid so zlepšenou stabilitou a biodostupnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5880

Dátum: 19.10.2007

Autori: Calderari Giorgio, Braglia Enrico, Bonadeo Daniele, Braglia Riccardo

MPK: A61K 9/48, A61K 9/52, A61K 31/473...

Značky: obsahujúce, mäkké, palonosetron, hydrochlorid, zlepšenou, stabilitou, biodostupnosťou, kapsuly

Text:

...činidla a palonosetronu a0007 V prvom hlavnom uskutočnení preto vynález ponúka mäkkú želatínovú kapsulu na orálne podanie, ktorá obsahuje a) vonkajší plášť z mäkkej želatíny s priepustnosťou pre kyslík menšou než asi 1,0 x 10 ml.cm/(cm 2.24 h.atm) a b) ako vnútornú náplň kompozíciu zlipoñlnej kvapaliny zahíňajúcu i) viac než asi 50 hmotn. jednej alebo viacerých lipoñlných zložiek ii) asi 1 až asi 20 hmotn. vody miešateľnej alebo...

Použitie palonosetrónu na liečbu pooperačnej nevoľnosti a vracania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8881

Dátum: 18.02.2004

Autori: Macciocchi Alberto, Baroni Luigi, Braglia Enrico, Braglia Riccardo

MPK: A61K 31/4748, A61P 1/08

Značky: použitie, palonosetronu, pooperačnej, liečbu, nevoľnosti, vracania

Text:

...V posledných rokoch sa vyvinula ďalšia skupina liekov označených ako antagonisty receptora 5-HT 3 (5-hydroxytryptamín),ktoré liečia vracanie antagonizáciou mozgových funkcií spojených s receptorom 5-HT 3. Pozri Drugs Acting on 5-Hydroxytryptamine Receptors (Sep. 23, 1989) Lancet a odkazy tam citované. Kompetitívne antagonisty receptora 5-HT 3 sa používajú klinicky ako antiemetiká. Tieto látky zahŕňajú ondansetrón (Zofran, Glaxo Welcome),...

Tekuté farmaceutické prípravky palonosetronu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4718

Dátum: 30.01.2004

Autori: Braglia Riccardo, Bonadeo Daniele, Calderari Giorgio, Braglia Enrico, Cannella Roberta

MPK: A61K 31/4747, A61K 9/08

Značky: tekuté, farmaceutické, přípravky, palonosetronu

Text:

...6,294,548. Komerčne je dostupný u ñrmy Roche Laboratories Inc. ako Kytril® a je indikovaný pri prevencii nevoľnostia zvracania spojených s chemoterapiou alebo rádioterapiou. Je ponúkaný vo forme tabliet, perorálneho roztoku a ako injekcie.0009 Alosetron, jeho použitie a liečebné prostriedky pripravené s alosetronom sú publikované v patentoch U.S. č. 5,360,800 a 6,284,770. Komerčne je distribuovaný firmou GlaxoSmithKline ako Lotronex®.0010...