Bradford Williamson Ziegler

Liečba pirfenidónom s vylúčením fluvoxamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10771

Dátum: 03.03.2010

Autori: Bradford Williamson Ziegler, Szwarcberg Javier

MPK: A61K 31/4412, A61P 11/00

Značky: pirfenidónom, vylúčením, fluvoxamínu, liečba

Text:

...podávaný s potravou. Denná dávka 2400 mg alebo 2403 mg pirfenidónu denne môže byt podávaná napríklad takto 801 mg užívané trikrát denne, s potravou.0007 V niektorých aspektoch vynález poskytuje prostriedky na podávanieliečby pirfenidónom pacientovi, ktorý potrebuje liečbu pirfenidónom (napr.pacient s IPF), zahrňujúce podávanie terapeuticky účinného množstva0008 V ďalších aspektoch vynález poskytuje prostriedky na podávanie liečby pirfenidónom...

Liečba pirfenidónom a induktory cytochrómu P450

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10323

Dátum: 03.03.2010

Autori: Szwarcberg Javier, Bradford Williamson Ziegler

MPK: A61K 31/4412, A61P 11/00

Značky: liečba, induktory, pirfenidónom, cytochromu

Text:

...Vniektorých aspektoch vynález poskytuje prostriedky na podávanieliečby pirfenidónom pacientovi, ktorý potrebuje liečbu pirfenidónom (napr.upacientslPF), zahŕňajúca podávanie terapeuticky účinného množstvapirfenidónu pacientovi a vylúčenie užívania alebo podávania silného induktora cytochrómu P 450 (CYP), ktorý metabolizuje pirfenidón (induktor CYP), ako je uvedené vpatentových nárokoch. Vniektorých prípadoch je užívanie alebo podávanie...

Liečba pirfenidónom pre pacientov s atypickou pečeňovou funkciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17795

Dátum: 06.11.2009

Autori: Bradford Williamson Ziegler, Szwarcberg Javier

MPK: A61K 31/4412, A61P 11/00

Značky: pacientov, pirfenidónom, funkciou, atypickou, liečba, pečeňovou

Text:

...znížení alebo vysadení dávky pirfenidónu, je pacientom podávaný pirfenidón v permanentne zníženej dávke 1602 mg/deň. Ako sa v tomto texte používa, pôvodná plná cieľová dávka znamená terapeuticky účinnú dávku schválenú Úradom pre kontrolu potravín a liekov Spojených štátov alebo podobnou agentúrou v cudzej krajine, prípadne v inej ako v Japonsku. V niektorých uskutočneniach pôvodná plná cieľová dávka je približne 2400 mg/deň alebo 2403...

Modifikácia liečby pirfenidónom pre pacientov s atypickou pečeňovou funkciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9524

Dátum: 06.11.2009

Autori: Szwarcberg Javier, Bradford Williamson Ziegler

MPK: A61K 31/4412, A61P 11/00

Značky: funkciou, pacientov, modifikácia, pečeňovou, pirfenidónom, atypickou, liečby

Text:

...uskutočnení, po voliteľnom dočasnom znížení alebo vysadení dávky pirfenidónu, je pacientom pirfenidón podávaný v permanentne zníženej dávke 1602 mg/deň. Ako sa v tomto texte používa, pôvodná plná cieľová dávka znamená terapeuticky účinnú dávku schválenú Úradom pre kontrolu potravín a liekov Spojených štátov alebo podobnou agentúrou v cudzej krajine, voliteľne v inej ako v Japonsku. V niektorých uskutočneniach pôvodná plná cieľová dávka je...

Spôsob poskytnutia liečby pirfenidónom pacientovi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9642

Dátum: 18.12.2007

Autor: Bradford Williamson Ziegler

MPK: A61K 31/4412

Značky: liečby, spôsob, poskytnutia, pacientovi, pirfenidónom

Text:

...bola dávka ďalej znížená ešte jedným krokom - zo 6 tabliet denne na 3 tablety denne. Pokial nežiadúcapríhoda pretrvávala alebo sa zhoršovala navzdory zníženiu dávky na 3 tablety denne, bolo hodnotené liečivo vysadené.0007 Azumova štúdia opisuje schému stitráciou dávky pre všetkých pacientov, kedy pacienti užívali dávku 200 mg pirfenidónu trikrát denne po dobu prvých dvoch dní potom dávku 400 mg pirfenidónu trikrát denne po dobu...