Brabec Zdeněk

Stavební dílec tyčového charakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260426

Dátum: 15.12.1998

Autori: Krubová Alena, Brabec Zdeněk, Šamonil Karel

MPK: E04C 3/20

Značky: tyčového, charakteru, stavební, dílec

Text:

...materiálem. Tepelně izolační materiál se do štěrbin vkládá před betonáží ve vertikální vý robní poloze, čímž je vyloučena nutnost bednění štěrbín.Na vyobrazeních je schematicky znázorněna základní úprava stavebního dílce podle vynálezu. Obr. 1 představuje půdorysný pohled na dílec s příkladem uspořádání štěrbin a krčkü. Na obr. 2 je znázorněn svislý řez jednoduchým provedením dílce, kdy spodní úroveň tepelně lzolačního materiálu je...

Zařízení pro měření průtoku sypkých hmot s digitálními stopkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 266165

Dátum: 13.12.1989

Autori: Brabec Zdeněk, Ševčík Vladimír, Brabec Michal

MPK: G01F 11/26

Značky: průtoku, zařízení, sypkých, digitálními, stopkami, měření

Text:

...A a s překlápěcím dnem 2. vnější část klapky § tvoří rameno se závažím Q a kovovou clonkou 1, která při pžeklopení klapky Š se příblíží k čelní plošce horního indukčního snímače g. Rovněž překlápěcí dno 2 je opatřeno ramenem s protizávažím lg a kovovou clonkou ll, která při sklopení dna 2 se přiblíží k čelní plošce dolního indukčního snímače lg.Před měřením průtoku sypkého krmiva překlopí se ručně ovládaná klapka 3 v přívodním potrubí l...

Vrstvený keramický dílec pro svislé konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 249634

Dátum: 15.04.1987

Autori: Krubová Alena, Šamonil Karel, Brabec Zdeněk, Prokeš Bedřich, Navrátil Dušan

MPK: E04C 2/40

Značky: vrstvený, svisle, dílec, konstrukce, keramický

Text:

...tverovek. Tepelné izolpční vrstva je po obvodě vrstveného dílce.přiknyta pásy kovového pletiva, zakotvenýmí svými okraji v okrajových částech omítkových vrstev.Konstrukčním řešením stavebního dílce podle vynálezu dochází k podstatnému zlepšení jeho tepelné technických vlastností,přičemž není nutné pro spojení jednotlivých vrstev použití nerezové oceli. Na rozdíl od stávajících dílců lze vrstvený keramický dílec pro svislé konstrukce...

Pohon, zejména pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228476

Dátum: 15.07.1986

Autori: Brabec Zdeněk, Lev Stanislav, Bezděk Miloslav, Jansa Miloš, Lapeš František, Musil Petr, Modrijan František

Značky: pohon, stroje, zejména, textilní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pohonu, zejména pro textilní stroje. Podstatou vynálezu je, že motor je opatřen dvěma řemenicemi, které jsou neustále v záběru se dvěma řemenicemi umístěnými na ose poháněného stroje, které je možno dvěma spojkami odpojovat a připojovat ke vstupnímu hřídeli poháněného stroje a tím měnit otáčky poháněného stroje z technologických na provozní. V případě poruchy pak dochází k odpojení obou spojek a k zabrzdění poháněného stroje,...

Forma na výrobu vrstveného nárožního dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 218443

Dátum: 15.03.1985

Autori: Brabec Zdeněk, Musil Petr

Značky: vrstveného, výrobu, forma, nárožního, dílce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká formy na výrobu vrstveného nárožního dílce se zaručením požadované konečné kvality dílce. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že do pevného rámu je vložena vymezující vložka, přiklopí se odklopná bočnice, přiklopí čela a vytvoří se část dílce, přičemž po přiklopení druhé odklopné bočnice, překlopení formy a odklopení první odklopné bočnice se vytvoří zbývající část dílce.

Pohon zejména pro tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 224244

Dátum: 01.09.1984

Autori: Modrijan František, Lapeš František, Bezděk Miloslav, Jansa Miloš, Musil Petr, Lev Stanislav, Brabec Zdeněk

Značky: pohon, tkací, stroje, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Pohon, zejména pro tkací stroje, dvěma elektromotory, vyznačující se tím, že na hřídeli poháněného stroje (1), opatřeného první brzdou (2), je upevněna první řemenice (3), která je v záběru s druhou řemenicí (4), upevněnou na hřídeli prvního motoru (5), na němž je upevněna i třetí řemenice (6), která je v záběru se čtvrtou řemenicí (7) upevněnou na hnané části spojky (8), jejíž hnací část je pevně spojena s hřídelem druhého motoru (9),...