Bózsing Dániel

Spôsob prípravy chetiapínu a jeho medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287171

Dátum: 08.01.2010

Autori: Nagy Kalman, Rákóczy Györgyné, Bózsing Dániel, Koványiné Lax Györgyi, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Tömpe Péter, Simig Gyula, Krasznai György

MPK: C07D 281/00, C07D 295/00

Značky: spôsob, přípravy, medziproduktov, chetiapínu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsobu prípravy 11-[4-/2-(2-hydroxyetoxy)etyl/-1-piperazinyl]dibenzo[b,f]-1,4- tiazepínu vzorca (I), známeho ako chetiapín. Podľa tohto spôsobu je derivát halogénetylpiperazinyltiazepínu vzorca (VIII), v ktorom Hal znamená atóm halogénu, podrobený reakcii s etylénglykolom.

Deriváty piperazinylalkyltiopyrimidínu, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285670

Dátum: 10.05.2007

Autori: Simig Gyula, Gacsályi István, Poszávácz László, Tihanyi Károly, Rátzné Simonek Ildikó, Egyed András, Németh Gábor, Wellman János, Jakóczi Iván, Bózsing Dániel, Lévay György

MPK: A61K 31/505, A61P 25/00, A61K 31/506...

Značky: piperazinylalkyltiopyrimidínu, spôsob, farmaceutické, obsahom, kompozície, přípravy, použitie, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty piperazinylalkyltiopyrimidínu všeobecného vzorca (I), spôsoby ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie na prípravu liečiv pôsobiacich na centrálny nervový systém, najmä anxiolytických liečiv.

Piperazinylalkyltiopyrimidínové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283489

Dátum: 25.07.2003

Autori: Bilkei Gorzó András, Szénasi Gábor, Gacsáliy István, Jakóczi Iván, Miklósné Kovács Anikó, Gyertyán István, Németh Gábor, Bózsing Dániel, Rátzné Simonek Ildikó, Egyed András, Schmidt Éva, Tihanyi Károly, Simig Gyula, Blaskó Gábor

MPK: C07D 239/22, C07D 239/38, A61K 31/505...

Značky: piperazinylalkyltiopyrimidínové, spôsob, přípravy, deriváty, farmaceutické, kompozície, použitie, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú piperazinylalkyltiopyrimidínové deriváty vzorca (I), ktoré sú vhodné na prípravu liečiva na liečenie chorôb spôsobených hlavne patologickými zmenami centrálneho nervového systému, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície obsahujúce uvedené deriváty a ich použitie.

Spôsob prípravy 3-etyl-5-metyl-2-(2-aminoetoxymetyl)-4-(2-chlórfenyl)-6-metyl-1,4- dihydro-3,5-pyridíndikarboxylátovej soli benzénsulfónovej kyseliny a medziprodukty na jej prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283422

Dátum: 30.05.2003

Autori: Lax Koványi Györgyi, Donáth Vereczkey Györgyi, Németh Norbert, Bózsing Dániel, Simig Gyula, Tömpe Péter, Krasznai György, Blaskó Gábor, Nagy Kalman, Német Gábor

MPK: C07D 211/86, C07D 211/82

Značky: spôsob, kyseliny, přípravy, medziprodukty, přípravu, dihydro-3,5-pyridíndikarboxylátovej, benzénsulfónovej, 3-etyl-5-metyl-2-(2-aminoetoxymetyl)-4-(2-chlórfenyl)-6-metyl-1,4

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 3-etyl-5-metyl-2-(2-aminoetoxymetyl)-4-(2-chlórfenyl)-6-metyl-1,4- dihydro-3,5-pyridíndikarboxylátovej soli benzénsulfónovej kyseliny vzorca (I), ktorého podstata spočíva v tom, že sa 2-chlóretanol použije na O alkyláciu v inertnom rozpúšťadle pri teplote v rozsahu -20 °C až -10 °C s etyl-(4-brómacetoacetátom) za vzniku etyl-(4-(2-chlóretoxy)acetoacetátu), ktorý sa podrobí aldolovej kondenzácii v polárnom rozpúšťadle pri teplote...

Krmná přísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 258130

Dátum: 15.07.1988

Autori: Magyar Károly, Bózsing Dániel, Benkó Pál, Gundel János

MPK: A23K 1/16

Značky: prísada, kŕmna

Text:

...uvedeného vynálezu jsou jnatrné z následujících příkladů provedení, ktoré však neomezují rozsah vynálezu. Teploty tání Livedetté V příkladech byly zjištěny v zařízení podle Kofflera.Podle tohoto příkladu provedení byla směs 10,0 gramů (0,1 molu Z-formylchinoxalin-lA-dioxidu, 13,3 gramu 0,1 molu 4-oxo-thiazolidin-Z-thioilu. 200 ľllĺlĺlĺtľů isopropanolu a 4 mililitrů 100/o vodného roztoku hydroxidu sodného ipromíchávána při teplotě...

Způsob výroby RS-(2-chinoxalinyl-1,4-dioxid) – (4’-oxo-2’-thion-5’-thiazolidinyl)methanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258129

Dátum: 15.07.1988

Autori: Benkó Pál, Bózsing Dániel, Gundel János, Magyar Károly

MPK: C07D 417/06

Značky: způsob, 4’-oxo-2’-thion-5’-thiazolidinyl)methanolu, výroby, rs-(2-chinoxalinyl-1,4-dioxid

Text:

...jestliže se účinek vyjádří pomocí specifické spotřeby krmiva tzn. kg krmiva/1 kg vyrobeného masa), potom bylo zjištěno, že specifické spotřeba krmiva byla u testované skupiny menší, přičemž tato hodnota odpovídala 72,0 0/0 specifické spotřeby krmiva u kontrolní skupiny.Sloučenina vzorce I může být z výše uvedeného důvodu použita v živočíšne výrobě jako přísada do krmiva za účelem zvyšovaní hmotnostních přírůstků zvířat.ako nosičové latky...

Způsob výroby RS-(2-chinoxalinyl-1,4-dioxid)-(4′-oxo-2′-thion-5′- thiazolidinyl)methanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258128

Dátum: 15.07.1988

Autori: Benkó Pál, Bózsing Dániel, Magyar Károly, Gundel János

MPK: C07D 417/06

Značky: způsob, rs-(2-chinoxalinyl-1,4-dioxid)-(4'-oxo-2'-thion-5, thiazolidinyl)methanolu, výroby

Text:

...mohou rovněž obsahovat běžná vitaminy, jako například vitamin A, B 1, B 2, B 3, B 5, E 12, E, K a stopové prvky, například mangan, železo,zinek, měd a jod.Přísady do krmív a koncentráty se smísí s vhodnými krmivovými složkami nebo se přldávajĺ do vhodného krmiva pro zvířata,čímž se získá konečná forma tohoto krmiva. Krmiva přípravená tímto způsobem mohou být použita pro zvýšení hmotnostních přírůstků a pro lepší využití krmiva u různých...

Způsob výroby RS-(2-chinoxalinyl-1,4-dioxid) – (4’-oxo-2’-thion-5’-thiazolidinyl)methanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258127

Dátum: 15.07.1988

Autori: Bózsing Dániel, Benkó Pál, Magyar Károly, Gundel János

MPK: C07D 417/06

Značky: způsob, výroby, 4’-oxo-2’-thion-5’-thiazolidinyl)methanolu, rs-(2-chinoxalinyl-1,4-dioxid

Text:

...směsi mohou být ve formách, které jsou běžně používané ve veterinární praxi,například ve formě tablet, dražé a podobné. Tyto směsi mohou obsahovat obvyklé inertní nosiče, redidla a aditíva a. mohou být pripravený postupy, které jsou samy o sobě známé z farmaceutického průmyslu.Výše llVCdCné prostředky podle vynálezu 171011011 být zejména prísady do krmiva, krmivové koncentráty a krmiva, která obsahují jako účinnou složku účinné...

Způsob přípravy RS-(2-chinoxalinyl-1,4-dioxid)-(4′-oxo-2′-thion-5′– thiazolidinyl)methanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258108

Dátum: 15.07.1988

Autori: Gundel János, Benkó Pál, Magyar Károly, Bózsing Dániel

MPK: C07D 241/52

Značky: přípravy, rs-(2-chinoxalinyl-1,4-dioxid)-(4'-oxo-2'-thion-5'-, způsob, thiazolidinyl)methanolu

Text:

...inertnimi pevnými nebo ka-palnými .nosičovými látkami nebo ředidly.Tyto směsi mohou být ve formách, které jsou běžně používané ve veterinární praxi,například ve formě tablet, drnažé a podobné. Tyto směsi mohou obsahovat obvyklé inertní nosiče, ředídla a aditíva a mohou být připraveny jpostupy, které jsou samy o sobě známé z farmaceutického průmyslu.Výše uvedené prostředky podle vynálezu mohou být zejména přísady do krmiva, krmivové koncentráty...

Způsob výroby chinoxalinylethenylketonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228509

Dátum: 15.08.1986

Autori: Magyar Károly, Gundel János, Bózsing Dániel, Benkó Pál

Značky: chinoxalinylethenylketonu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby chinoxalinylethenylketonu obecného vzorce I v němž R1 znamená fenylovou skupinu, popřípadě substituovanou jedním až třemi substituenty vybranými ze skupiny sestávající z alkoxylové skupiny s 1 až 4 atomy uhlíku, hydroxylové skupiny nebo z atomu halogenu, naftylovou skupinu, pyridylovou skupinu, chinoxalyl-1,4-dioxidovou skupinu nebo di (C1-4 alkyl)benzo [1,3] dioxanylovou skupinu, a R2 znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s...