Bouchard Hervé

Farmaceutické kompozície obsahujúce deriváty azetidínu, deriváty azetidínu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287445

Dátum: 08.09.2010

Autori: Grisoni Serge, Bouchard Hervé, Hittinger Augustin, Filoche Bruno, Achard Daniel, Bouquerel Jean, Myers Michael

MPK: A61K 31/397, A61P 25/00, C07D 205/00...

Značky: deriváty, spôsob, obsahujúce, farmaceutické, azetidínu, přípravy, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa farmaceutické kompozície obsahujúce ako účinnú látku aspoň jednu zlúčeninu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená skupinu -N(R4)R5, -N(R4)-CO-R5, -N(R4)-SO2-R6 alebo niektorú z ich farmaceuticky prijateľných solí. Opísané sú i deriváty zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ich farmaceuticky prijateľné soli a spôsob ich prípravy.

Deriváty polyhydroxypyrazínov, spôsob ich prípravy, liečivá obsahujúce tieto deriváty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286389

Dátum: 11.08.2008

Autori: Bouchard Hervé, Commerçon Alain

MPK: A61K 31/4965, A61K 31/495, A61P 21/00...

Značky: polyhydroxypyrazínov, přípravy, obsahujúce, liečivá, tieto, spôsob, použitie, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená stereoizomérne formy reťazca -(CHOH)3-CH2-O-COR a buď R2 znamená atóm vodíka a R3 znamená stereoizomérne formy reťazca -CH2-(CHOH)2-CH2-O-COR, alebo R2 znamená stereoizomérne formy reťazcov -(CHOH)3-CH2-O-COR alebo -CH2-(CHOH)2-CH2-O-COR a R3 znamená atóm vodíka a R znamená skupinu -(Alk)i-(Cykloalk), kde Alk znamená C1-C6 alkylovú skupinu, Cykloalk znamená C5-C6 cykloalkylovú skupinu a i sa...

Cytotoxické činidlá obsahujúce tomaymycínové deriváty a ich terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10962

Dátum: 18.07.2008

Autori: Ravi Chari, Commerçon Alain, Deng Yonghong, Gauzy Laurence, Bouchard Hervé

MPK: C07D 487/04

Značky: cytotoxické, obsahujúce, tomaymycínové, deriváty, činidla, použitie, terapeutické

Text:

...maleimid sukcínimidyl 4-(N-maleimidometyDcyklohexán-l-karboxylátu (SMCC) (EP 306943). Zistilo sa, že konjugát MAb toxínu má vyššiu špeciñcitu in vitro proti pozitívnym bunkovým liniám než zodpovedajúci konjugát disulfidických väzieb a preto je menej toxický v myšíchmodeloch. Pri použití neodštiepitelnej spojky dochádza k významnćmu poklesu nešpecifickejtoxicity. Táto neodštiepitelná spojka sa používa v prípade trastuzumabu (Herceptin),...

Cytotoxické činidlá obsahujúce nové tomaymycínové deriváty a ich liečebné použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15403

Dátum: 19.07.2007

Autori: Chari Ravi, Gauzy Laurence, Bouchard Hervé, Deng Yonghong, Commerçon Alain

MPK: C07D 487/04, C07D 519/00

Značky: deriváty, liečebné, použitie, nové, cytotoxické, tomaymycínové, činidla, obsahujúce

Text:

...ako napríklad molekúl opísaných v tomtoPri konjugácii sa používali aj neodštiepiteľné spojky. Ich použitie má význam predovšetkým pri rádioimunoterapeutickom podávaní. Toto s využívalo aj na pripojenie toxínov na monoklonálneprotilátky, ako pri exotoxíne Pseudomonas s MAb 9.2.27, pričom sa použil heterobifimkčnýmaleimid sukcínimidyl-4-(N-maleimidometybcyklohexán-1-karboxylát (SMCC) (EP 306943). Ukázalo sa, že konjugát Mab-toxín má väčšiu in...

Cytotoxické liečivá obsahujúce nové tomaymycínové deriváty a ich terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16209

Dátum: 22.01.2007

Autori: Li Wei, Bouchard Hervé, Commerçon Alain, Deng Yonghong, Gauzy Laurence, Zhao Robert, Chari Ravi

MPK: C07D 487/04

Značky: nové, terapeutické, tomaymycínové, liečivá, použitie, deriváty, obsahujúce, cytotoxické

Text:

...intracelulámej koncentrácii glutatiónu, ktorá prispieva k účinnému rozštiepeniu disulñdovej väzby medzi molekulou protilátky a toxínom. Napriek tomu existuje len niekoľko publikovaných príkladov použitia disulfidových mostíkov na prípravu konjugátov medzi liečivami a makromolekulami. Shen et al. (260, J. Biol. Chem. 10905-10908 (1985 opísali konverziu metotrexátu na merkaptoetylamidový derivát a následnú konjugáciu s poly-D-lyzínom...

Cytotoxické činidlá obsahujúce nové tomaymycínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10839

Dátum: 25.01.2006

Autori: Chari Ravi, Zhao Robert, Deng Yonghong, Bouchard Hervé, Gauzy Laurence, Li Wei, Commerçon Alain

MPK: C07D 487/04

Značky: činidla, tomaymycínové, deriváty, cytotoxické, obsahujúce, nové

Text:

...ed. 1988) Ghetie a kol., 48, Cancer Res. 2610-2617 (1988). To bolo pripisované vysokej intracelulámej koncentrácii glutatiónu prispíevajúcej k účinnému štiepeniu disulñdovej väzby medzi molekulou protilátky a toxínom. Navzdor tomu existuje iba málo hlásených príkladov použitia disulñdových mostíkov na prípravu konjugátov medzi účinnými látkami a makromolekulami. Shen a kol. (260, J. Biol. Chem. 10905-10908 (1985 popísali konverziu...

Taxoidy, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície tieto taxoidy obsahujúce

Načítavanie...

Číslo patentu: 282835

Dátum: 22.11.2002

Autori: Commerçon Alain, Bouchard Hervé

MPK: A61K 31/335, C07D 305/14, C07D 493/08...

Značky: farmaceutické, obsahujúce, spôsob, taxoidy, tieto, kompozície, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Taxoidy všeobecného vzorca (I), v ktorom substituent Z je atóm vodíka alebo skupina všeobecného vzorca (II), spôsoby ich prípravy a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú. Taxoidy podľa vynálezu, v ktorých substituent Z znamená skupinu všeobecného vzorca (II), majú protinádorové a protileukemické vlastnosti.

Taxoidy, spôsob ich prípravy, medziprodukty a farmaceutická kompozícia obsahujúca taxoidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282139

Dátum: 17.09.2001

Autori: Bourzat Jean-dominique, Commerçon Alain, Bouchard Hervé

MPK: A61K 31/335, C07D 305/14

Značky: farmaceutická, obsahujúca, spôsob, přípravy, taxoidy, kompozícia, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa taxoidy všeobecného vzorca (I), spôsob ich prípravy, medziprodukty a farmaceutické kompozície, ktoré obsahujú tieto zlúčeniny. Vo všeobecnom vzorci (I) znamená Ar arylovú skupinu, R znamená atóm vodíka, acetylovú skupinu, alkoxyacetylovú skupinu alebo alkylovú skupinu, R1 znamená benzoylovú skupinu alebo skupinu vzorca R2 -O -CO-, v ktorom znamená R2 prípadne substituovanú alkylovú skupinu, alkenylovú skupinu, alkinylovú skupinu,...

Taxoidy, spôsoby ich prípravy a farmaceutická kompozícia obsahujúca tieto taxoidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282047

Dátum: 21.08.2001

Autori: Bourzat Jean-dominique, Bouchard Hervé, Commerçon Alain

MPK: C07D 405/12, C07D 305/14, A61K 31/335...

Značky: farmaceutická, spôsoby, obsahujúca, taxoidy, přípravy, tieto, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa taxoidy všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená substituovanú alkylovú skupinu alebo alkenylovú, alkinylovú, cykloalkylovú alebo cykloalkenylovú skupinu, prípadne substituovanú, alebo fenylovú skupinu, alebo 5-, alebo 6-člennú aromatickú alebo nearomatickú heterocyklickú skupinu a Z znamená atóm vodíka alebo skupinu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 znamená prípadne substituovanú benzoylovú skupinu, tenoylovú skupinu alebo...

Taxoidy, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície obsahujúce tieto taxoidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281928

Dátum: 09.07.2001

Autori: Bouchard Hervé, Bourzat Jean-dominique, Commerçon Alain

MPK: C07D 305/14, A61K 31/335

Značky: tieto, přípravy, kompozície, taxoidy, spôsob, obsahujúce, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú taxoidy všeobecného vzorca (I), spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú. Vo všeobecnom vzorci (I) Z znamená atóm vodíka alebo skupinu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 znamená prípadne substituovanú benzoylovú skupinu alebo skupinu R2-O-CO-, v ktorej R2 znamená alkylovú skupinu, alkenylovú skupinu, alkinylovú skupinu, cykloalkylovú skupinu, cykloalkenylovú skupinu, bicykloalkylovú skupinu, prípadne...

Taxoidy, spôsoby ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a medziprodukt na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281927

Dátum: 09.07.2001

Autori: Bouchard Hervé, Bourzat Jean-dominique, Commerçon Alain

MPK: C07D 305/14, A61K 31/335

Značky: přípravu, spôsoby, obsahom, přípravy, medziprodukt, taxoidy, farmaceutické, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú nové taxoidy všeobecného vzorca (I), spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú a medziprodukt na ich prípravu. Vo všeobecnom vzorci (I) Z znamená atóm vodíka alebo skupinu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 znamená prípadne substituovanú benzoylovú skupinu, tenoylovú skupinu alebo furoylovú skupinu, alebo skupinu R2-O-CO-, v ktorej R2 znamená alkylovú, alkenylovú, alkinylovú, cykloalkylovú, cykloalkenylovú,...

Taxoidy, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície obsahujúce tieto taxoidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281556

Dátum: 08.10.1997

Autori: Bourzat Jean-dominique, Bouchard Hervé, Zucco Martine, Commerçon Alain, Terrier Corinne

MPK: A61K 31/335, C07D 305/14

Značky: obsahujúce, tieto, spôsob, farmaceutické, taxoidy, kompozície, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Taxoidy všeobecného vzorca (I), v ktorom Ra znamená vodík, hydroxy-skupinu, alkoxy-skupinu, acyloxy-skupinu, alkoxyacetoxy-skupinu, Rb znamená vodík alebo Ra a Rb tvoria spoločne s atómom uhlíka, ku ktorému sú viazané, ketónovú skupinu, Z znamená vodík alebo skupinu vzorca (II), v ktorom R1 znamená prípadne substituovaný benzoyl, tenoyl, furoyl alebo skupinu R2-O-CO-, v ktorej R2 znamená alkyl, alkenyl, alkinyl, cykloalkyl, cykloalkenyl,...

Taxoidy, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia tieto taxoidy obsahujúca

Načítavanie...

Číslo patentu: 280950

Dátum: 04.06.1997

Autori: Bourzat Jean-dominique, Bouchard Hervé, Commerçon Alain

MPK: A61K 31/335, C07D 305/14

Značky: taxoidy, kompozícia, spôsob, přípravy, farmaceutická, obsahujúca, tieto

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa taxoidy všeobecného vzorca (I), spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície, ktoré tieto taxoidy obsahujú. Vo všeobecnom vzorci (I) R znamená alkylovú skupinu, alkenylovú skupinu, alkinylovú skupinu, cykloalkylovú skupinu, cykloalkenylovú skupinu, fenylovú skupinu, nenasýtenú 5- alebo 6-člennú heterocyklickú skupinu, Z znamená atóm vodíka alebo skupinu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 znamená prípadne substituovanú benzoylovú...