Bouček Jiří

Lokální aplikátor elektromagnetických vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 265703

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vrba Jan, Lapeš Miroslav, Bouček Jiří

MPK: A61N 5/04

Značky: elektromagnetických, aplikátor, lokální

Text:

...Pomocí střední posuvné elektrody kapacítního elementu 3 se lokálni aplikátor vyladi tak,aby výkon jim přenášený hyl maximální s mínimálním odrazom. Během ozařování neni nutné toto nastaveni měnit. Doba trvání hypertermické aplikace je minimálně 30 minut a závisí na použité teplotč, druhu nádoru a také i na stavu organismu pacienta. V případě, že se provedo přesné nastavení kapacitního elementu g není bezpodmlnečně nutné provádět vyladění...

Koaxiální aplikátor pro hypertermii

Načítavanie...

Číslo patentu: 265654

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bouček Jiří, Lapeš Miroslav, Novotný Zdeněk, Borovička Martin, Vrba Jan, Tykal Pavel

MPK: A61N 5/04

Značky: aplikátor, hypertermii, koaxiální

Text:

...tekutiny.Výhodou uvedeného-řešení je rovnoměrný ohřev nádoru na požadovanou hypertermickou tep 1 otu.Tvarováním průběhu měrného útlumu podél aplikátoru kuželových zářičů docílíme rovnoměrné rozložení ztraceného výkonu, který je absorbován tkání a tím i rovnoměrného rozložení teploty s odstraněním možnosti vzniku horkých skvrn, ve kterých naetává přehřátí a tím i poškození tkaněo Volbou dielektrického prostředí lze pro danou frekvenci měnit...

Planární aplikátor pro hypertemii

Načítavanie...

Číslo patentu: 265653

Dátum: 14.11.1989

Autori: Tykal Pavel, Lapeš Miroslav, Novotný Zdeněk, Borovička Martin, Bouček Jiří, Vrba Jan

MPK: A61N 5/04

Značky: aplikátor, planární, hypertemii

Text:

...tkání Další výhodou aplikátoru podle vynálezu je.odstranění možnosti vzniku horkých akvrn,a tím i možnosti popále ní v místech blízkých místu buzení aplikátoru.Príklad provedení planárního aplíkátoru podle vynálezu je uveden na příloženém výkrese, kde aplikátor konstrukčně vychází z planárního vedení.Planární aplikátor sestava ze zemnící roviny l, která je připojena ke stínícímu plášti koaxiálního kabelu 1 a má tvar otevřeného nebo...

Aplikátor pro elektromagnetickou hypertermii s detektorem ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 265652

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bouček Jiří, Vrba Jan

MPK: A61N 5/04

Značky: záření, aplikátor, elektromagnetickou, ionizujícího, hypertermii, detektorem

Text:

...jednotku. Detektor může být umístěn V sondě. Použitím kolimace detektoru se docílí nejvhodnější tvardetekčního pole z nádorové tkáně. Pro snížení dolního mezního kmi točtu lze těleso aplikátoru vyplnit dielektrikem, které má v ose tohoto tělesa otvor pro snížení absorbce radioaktivního záření v dielektriku.Vyšší účinek vyné 1 ezuse projevuje nejen v jednoduchosti mechanického uspořádání, ale také v možnosti použít menší sodnu s detektorem...

Aplikátor pro diagnostiku a terapii zhoubných nádorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252052

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bouček Jiří, Vrba Jan

MPK: A61N 5/02

Značky: aplikátor, terapii, zhoubných, diagnostiku, nádorů

Text:

...aplikátoru pro ohřev, kdy se tento aplikátor zàpojuje na výkonný generátor,jehož frekvence je nižší než frekvenční pásmo radiometru, ve kterém se provádí měření tepelného výkonu a samostatného aplikátoru pro radíometr. l A Vt Hlavní nedostatky používanýchzařízení jsou ve složitostiĺ sestavy aplikátoru,generátoru a radlometru av interferenčním rúšení, které zhoršuje dosažítelné výsledky, přičemž teplota není měřena spojítě, což by...

Aplikátor pro kontaktní mikrovlnnou hypertermii

Načítavanie...

Číslo patentu: 251556

Dátum: 16.07.1987

Autori: Vrba Jan, Bouček Jiří, Raab Miloslav

MPK: A61N 5/02

Značky: hypertermii, kontaktní, mikrovlnnou, aplikátor

Text:

...to výhodu práce s qenerátorem, pracujícím přibližně s konstantní hodnotou vyzařované energie, nebot chlazením povrchu tkáně je možno účinné regulovat teplotní rozložení a také časový nárůst teploty. Použití kontaktních aplikátorů s cirkulací nebo průtokem chladicího média umožní navíc snížit účinně rozptyl elektromagnetické energie na úroveň povolenou hygienickými předpisy a tím zvýšit bezpečnost práce při hypertermíí. Tato bezpečnost...

Aplikátor pro mikrovlnnou hypertemii tělních dutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251555

Dátum: 16.07.1987

Autori: Ramert Josef, Bouček Jiří, Vrba Jan, Andrýsek Oskar

MPK: A61N 5/02

Značky: tělních, aplikátor, mikrovlnnou, dutin, hypertemii

Text:

...plášti aplikátoru.U aplikátoru podle vynálezu je potlačení nežádoucího přehřívání teplotních čidel, jejichž materiál a propojovací přívody nemají parametry odpovídající vlastnostem tkáně, umožněno umístěním čidel do takových míst aplikátoru, kde povrchové proudy mají nulovou hodnotu. V těchto místech je možné v určitém omezeném rozsahu narušit kovový plášt aplikátoru, aniž se změní vlastnosti dípölové antény.Protože plášť aplikátoru je kovový,...

Vstupní část ovládání hypertermické soupravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248409

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bouček Jiří, Borovička Martin, Vrba Jan

MPK: G01K 7/00, G05D 23/20

Značky: hypertermické, soupravy, část, ovládání, vstupní

Text:

...výstupu je připojen displej. Podstatou vynálezu je, že teplotní čidlo je zároveň připojeno na vstup druhého analogového členu a na digitální výstupy analogově-číslicového převodníku jsou připojeny digitální vstupy nelineárního programovetelného čísli-. cově-analogového převodníku. Analogový výstup tohoto převodníku je spojen zpětnou vazbou s analogovou částí druhého anslogového členu, jehož výstup je připojen na vstup generátoru.Vyšší účinek...

Aplikátor pro mikrovlnnou hypertemii

Načítavanie...

Číslo patentu: 230242

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vrba Jan, Bouček Jiří

MPK: A61B 17/36

Značky: aplikátor, mikrovlnnou, hypertemii

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aplikátoru pro mikrovlnnou hypertermii, realizovaného kruhovým nebo eliptickým vlnovodem pro regulaci teploty kontaktní plochy mezi ústím aplikátoru a tkání, používaného v nádorové terapii k léčení zhoubných nádorů. Tento aplikátor umožňuje zvýšený ohřev tkáně na přechodu zdravá tkáň - nádorová tkáň. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vlnovod aplikátoru má parametry pro šíření vidu TE01, vytvořeného například smyčkou, jejíž...

Způsob dvouparametrového měření vlastností hmot a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233835

Dátum: 01.07.1986

Autori: Vrba Jan, Bouček Jiří

MPK: G01N 22/00

Značky: dvouparametrového, způsobu, zařízení, měření, způsob, provádění, vlastností

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší se měření dvou parametrů hmoty, které se vzájemně ovlivňují nebo zjišťování dynamických změn těchto parametrů, zejména se jedná o měření vlhkosti, hmotnosti, plošné hmotnosti a poměru obsahu různých složek těchto hmot. Podstata způsobu spočívá v tom, že vzorek hmoty se vystaví současnému mikrovlnnému a radioaktivnímu záření, přičemž parametry hmoty se vyhodnotí z absorpčních vlastností vzorku porovnáním obou měření. Zařízení k provádění...

Zařízení pro měření indexu vlhkosti a teploty biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219735

Dátum: 15.09.1985

Autor: Bouček Jiří

Značky: vlhkosti, měření, zařízení, biomasy, teploty, indexu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro měření indexu vlhkosti a teploty biomasy. Řeší otázku přesnosti měření indexu vlhkosti a teploty biomasy. Podstata tohoto zařízení, které je tvořeno základním tělesem, ve kterém je uložena vnější kovová elektroda a v ní vnitřní elektroda, spočívá v tom, že je ve vnitřní elektrodě, připevněné pomocí matice, izolačních vložek a vnější kovové elektrody, uloženo čidlo teploty. Základní těleso lze s výhodou uložit na...

Způsob detekce nežádoucích kovových předmětů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 217100

Dátum: 01.08.1984

Autori: Bouček Alexandr, Bouška František, Mařík Jan, Bouček Jiří

Značky: detekce, provádění, zařízení, způsob, kovových, nežádoucích, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro detekci kovových předmětů, které jsou jako nežádoucí obsaženy v surovinách, jež se při zpracování drtí, melou nebo lisují. Detekce se provádí pomocí rámové detekční cívky, kterou prochází dopravníkový gumový pás, dále pomocí oscilátoru, jehož výstup je zapojen na elektronické ústrojí, provádějící komparaci a integraci signálu.

Způsob detekce nežádoucích kovových předmětů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 217099

Dátum: 01.08.1984

Autori: Ullrich Gerd, Mařík Jan, Bouček Alexandr, Bouček Jiří, Bouška František

Značky: způsob, předmětů, nežádoucích, detekce, provádění, kovových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení k detekci nežádoucích kovových předmětů v substrátu, dopravovaném na dopravníkovém pásu, např. v biomase. Detekce se provádí dvěma detekčními cívkami kterými prochází. dopravníkový pás, dvěma oscilátory a vyhodnocovacím obvodem s koncovým členem ovládání motoru, pohánějícího dopravník.