Boubela Lubomír

Spôsob merania mernej objemovej práce rozpojovania hornín vŕtaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 247001

Dátum: 15.01.1988

Autori: Korecký Pavel, Boubela Lubomír

MPK: E21B 44/00

Značky: hornín, objemovej, mernej, spôsob, merania, rozpojovania, vŕtaním, práce

Text:

...v lome, v bani a pod. pre priame riadenie procesu vŕtania.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob merania. mernej objemovej práce nozpojovania hornín vftaním s využitím známych prvkov podla vynálezu, ktoreho podstata spočíva v tom, že meranie sa vykonáva po vopred určených úsekoch, ktoré predstavujú norvnaký jednotkový objem horniny a ktoré sa pomocou snímača vysielajú do riadiacej jednotky, pomocou ktorej sa vymedzí začiatok a koniec...

Zapojení izolačního stroje pro zlepšení izolování potrubí plastovými páskami

Načítavanie...

Číslo patentu: 238485

Dátum: 01.10.1987

Autori: Boubela Lubomír, Smola Josef, Valouch Pavel, Radomil Milan

MPK: F16L 58/00

Značky: izolačního, zlepšení, stroje, plastovými, páskami, zapojení, potrubí, izolování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení izolačního stroje pro zlepšení izolování potrubí plastovými páskami v části stroje určené pro navíjení plastové pásky, která má po obvodě navíjecího kruhu čtyři nástavce opatřené brzdicími zařízeními s nasazenými navíjenými cívkami izolační plastové pásky a řeší v úpravě stroje pro izolování potrubí plastovými páskami přímo na staveništi problém výrazného zvýšení jeho účinnosti. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi...

Způsob výroby asfaltové izolace trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 235261

Dátum: 01.10.1987

Autori: Pábl Jaroslav, Boubela Lubomír, Škorňák Jan, Kotrbatá Libuše, Kania Jindřich, Bařina Josef

MPK: F16L 58/12

Značky: izolace, způsob, výroby, asfaltové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby asfaltové izolace trub, při které se na povrch trubky, opatřený základním asfaltovým nátěrem, nanese za tepla vrstva asfaltové izolační hmoty, která se před nanesením na trubku vyhřeje na 120 až 220 °C. Podstata řešení spočívá v tom, že na nanesenou vrstvu asfaltové izolační hmoty se vzápětí navine fólie z plastů o teplotě měknutí nad 80 oC o tloušťce alespoň 0,1 mm, kde teplota asfaltu a tloušťka plastové fólie se volí v...

Vpichovaný alespoň třívrstvý textilní pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 250274

Dátum: 15.04.1987

Autori: Smola Josef, Seidl Jan, Nápravník Karel, Pužej Vladimír, Radomil Milan, Boubela Lubomír, Hampejsová Hana, Kredba Jaroslav

MPK: D04H 1/46, D04H 13/00

Značky: textilní, třívrstvý, vpichovaný, alespoň

Text:

...nevýhodou je, že při různých tlouštkách vrstvy skleněné textílie a textílie ze syntetických vláken o vrstvě pod 1 mm se vlivem kinetické energie nepřemění dostatečně na teplo.Nevýhodou plošného vlákenného útvaru podle AO 192 423 je to, že obsahuje vlákna,která v půdě hnijí. Tím vzniká C 02, který je velmi agresívním korozním činidlem.Nevýhodou vlákenného útvaru podle AO 210749 je rovněž obsah vláken hnijících v půdě za vzniku C 02. Tento...

Uspořádání izolace potrubí v chráničce

Načítavanie...

Číslo patentu: 231270

Dátum: 01.03.1987

Autori: Radomil Milan, Boubela Lubomír, Kredba Jaroslav, Bařina Josef

MPK: F16L 7/00

Značky: chráničce, izolace, uspořádání, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká izolace trub v chráničce. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se na troubě do chráničky v úsecích od sebe maximálně 3 m vytvoří vlny zesílením tloušťky izolace alespoň na 1,5 cm zvětšením poctu vrstev opláštění. Vynálezu lze vy užít zejména v organizacích, které provádějí instalaci úložných potrubí při podchodu pod komunikacemi nebo při ukládání potrubí do kanálů.

Způsob zvýšení mechanické odolnosti geotextilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 248822

Dátum: 12.02.1987

Autori: Seidl Jan, Smola Josef, Boubela Lubomír, Pužej Vladimír, Radomil Milan, Hampejsová Hana, Nápravník Karel, Kredba Jaroslav

MPK: D04H 13/00

Značky: geotextilií, mechanické, odolností, zvýšení, způsob

Text:

...tkaná243 322 a druhá netkaná a dále vliven poměrně složitého upevňování další vrstvy z hatí.Také patent VB 1,570 564, týkající se zpúsobu výroby speciální tkaniny pro opasky, vyžaduje použití tepelné energie a dále zformování vzniklé tkaniny systémem válců tyto operace výrazně zvýšují cenu výrobku. Také zde způsobípproimpregnování tkaniny adhezivním prášken syntetickou hmotou snížení propustnosti elektrického proudu při zavedení aktivní...

Izolační hmota pro izolování členitých ocelových povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229594

Dátum: 15.09.1986

Autori: Říha Jiří, Radomil Milan, Davidová Helena, Boubela Lubomír

MPK: C23F 13/00

Značky: členitých, oceľových, hmota, izolování, povrchu, izolační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká izolační hmoty pro izolování členitých ocelových povrchů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává ze 7,5 až 60,0 % hmotnostních ataktického polypropylenu, z 2,5 až 20,0 % hmotnostních polyetylénu, z 15,0 až 45,0 % hmotnostních přírodního kaučuku, z 5,0 až 45,0 % hmotnostních butadienstyrenového kaučuku a z až 80,0 % hmotnostních aromatických, alifatických rozpouštědel nebo jejich směsí. Izolační hmoty podle vynálezu lze...

Způsob výroby přírubového izolačního spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222139

Dátum: 15.07.1985

Autori: Kredba Jaroslav, Macura Miloslav, Boubela Lubomír, Radomil Milan, Beneš Ivo

Značky: výroby, izolačního, způsob, spoje, přírubového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby přírubového izolačního spoje sestávajícího ze dvou přírub spojených a utěsněných vrstvou vytvrzené pryskyřice, dále spojených šrouby elektricky odizolovanými alespoň od jedné z přírub. Podstatou vynálezu je to, že po nanesení pryskyřice smíchané s tužidlem se na stykovou plochu jedné z obou přírub souměrně rozmístí alespoň tři elektricky nevodivá distanční tělíska o stejné tlouštce, alespoň 0,2 mm. Vynález lze...

Prostředek k protikorozní ochraně izolovaných úložných konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222033

Dátum: 15.07.1985

Autori: Steiner Juraj, Zágora Zdeněk, Radomil Milan, Richter Jaroslav, Špaček Mojmír, Sonnek Petr, Míčko František, Krejčí František, Wolf Karel, Zbořil Pravoslav, Vavřina Jindřich, Valouch Pavel, Boubela Lubomír, Mach Josef

Značky: úložných, konstrukcí, izolovaných, ochraně, protikorozní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek k protikorozní ochraně izolovaných uložných konstrukcí, vyznačený tím, že je vytvořen z alespoň dvou vrstev (3, 4) fólie z plastů, přičemž mezi vrstvami (3, 4) je přihrádková inhibiční výplň (5).

Odizolování potrubí dopravujících média s teplotou nad 70 od elektricky vodivých prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218112

Dátum: 15.02.1985

Autori: Boubela Lubomír, Radomil Milan

Značky: vodivých, teplotou, prostředí, elektricky, dopravujících, media, odizolování, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádáni pro elektrické odizolování potrubí na nosných konstrukcích od elektricky vodivých prostředí a řeší tento problém pro potrubí dopravující média s teplotou nad 70 °C. Podstatou vynálezu je, že tato vložka je mezi nosnou konstrukcí a elektricky vodivým prostředím ve vzdálenosti alespoň 5 cm od potrubí dopravujícího médium s teplotou nad 70 °C. Vynálezu lze použít pro elektrické odizolování potrubí na nosných konstrukcích.

Směs k protikorozní ochraně ocelových povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224946

Dátum: 01.11.1984

Autori: Davidová Helena, Říha Jiří, Boubela Lubomír, Radomil Milan

Značky: povrchu, protikorozní, ochraně, směs, oceľových

Zhrnutie / Anotácia:

Směs k protikorozní ochraně ocelových povrchů na bázi epoxidehtu, vyznačená tím, že sestává z 50 až 86 % hmot. epoxidehtu, 45 až 5 % hmot. práškového polyetylenu a 3 až 10 % hmot. dispergovaného kysličníku křemičitého s přídavkem epoxi-tužidla.

Způsob protikorozní ochrany armatur potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214997

Dátum: 15.09.1984

Autori: Davidová Helena, Boubela Lubomír, Radomil Milan

Značky: protikorozní, potrubí, způsob, armatur, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob protikorozní ochrany armatur potrubí sestávající z nanášení izolační vrstvy na bázi epoxidových pryskyřic a z nanášení další ochranné vrstvy z plastické hmoty, vyznačený tím, že na izolační vrstvu se nanese za teploty 120 až 150°C ochranná vrstva o tloušťce od 0,5 do 5 cm z ataktického polypropylenu s 0,1 až 10 % inhibitoru mísitelného s ataktickým polypropylenem, a s 0,1 až 50 % sypkého minerálního plnidla.

Přenosný pás pro mechanickou ochranu izolovaného úložného potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217273

Dátum: 15.07.1984

Autori: Trojna Milan, Davidová Helena, Boubela Lubomír, Radomil Milan

Značky: úložného, potrubí, ochranu, prenosný, mechanickou, izolovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Přenosný pás pro mechanickou ochranu izolovaného úložného potrubí, vyznačený tím, že je tvořen vychladlou taveninou složenou z 1 mm až 20 mm silné vrstvy tvořená směsí z 50 až 99,8 % ataktického polypropylenu zbaveného vody, z 0,1 až 10 % roztoku kaučuku v arganickém rozpouštědle v poměru 1 až 50 hmot. dílů ku 99 až 50 hmot. dílům a z 0,01 až 40 % sypkého plnidla, zpevněnou vložkou mechanicky odolnější než směs, přičemž na jeho povrchu je...