Böttcher Axel

Spôsob výroby rezolov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285425

Dátum: 27.12.2006

Autori: Roll Willi, Napp Walter, Böttcher Axel, Fricke Peter

MPK: C08G 8/00

Značky: použitie, výroby, rezolov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby rezolov reakciou fenolových zlúčenín s aldehydmi za katalytického účinku takých kovových solí, ktorých katióny sa môžu technickým spôsobom ľahko vyzrážať ako ťažko rozpustné soli, pričom sa do reakčnej zmesi z fenolových zlúčenín, aldehydov a kovových solí pred kondenzačnou reakciou, v jej priebehu alebo po kondenzačnej reakcii pridá dispergačný prostriedok, po ukončenej kondenzačnej reakcii a po pridaní dispergačného...

Kompozitné materiály a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279189

Dátum: 11.07.1995

Autori: Böttcher Axel, Stieber Ulrich, Fels Achim Gustav, Mohr Michael

MPK: F41H 5/04

Značky: spôsob, materiály, kompozitné, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozitné materiály z tkanín z vlákien s vysokým modulom, pričom medzi vrstvami tkaniny sú usporiadané vrstvy spojiva bez impregnácie tkaniny, ako spojivo obsahuje tento materiál rezol, modifikovaný polyvinylbutyralom. Spôsob výroby týchto kompozitných materiálov spočíva v zlisovaní viacerých vrstiev tkaniny, opatrených vrstvou spojiva.