Borovička Josef

Sběrný talíř kolového mlýna

Načítavanie...

Číslo patentu: 265574

Dátum: 13.10.1989

Autori: Borovička Josef, Bartošek František, Chromý Zdeněk, Hampl Ivo

MPK: B02C 23/10

Značky: sběrný, kolového, talíř, mlýna

Text:

...regulovatelně upevněn v uchycení upevněném na nepohyblivem krytu.Posunováním ramenem upevněným v uchycení na nepohyblivém krytu, se toto rameno zkracuje nebo prodlužuje, tím se Vyhrnovací lišta naklápí více nebo méně od okraje otočného talíře a tím se mění množství materiálu vyhrnovaného touto lištou, vedené pak podle potřeby k dalšímu zpracování.Vyšší účinek sběrného talíře kolového mlýna na mokré mletí podle tohoto vynálezu se projevuje v...

Zařízení pro automatickou regulaci pálicího režimu v palivových tunelových pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 258517

Dátum: 16.08.1988

Autori: Erbek Václav, Borovička Josef

MPK: G05D 23/00

Značky: zařízení, regulaci, palivových, pálicího, pecích, tunelových, režimu, automatickou

Text:

...Druhý vstup regulátoru průtoku spalovaného média Ä je přes první obvod 5 pro nastavení regulačního rozsahu připojen na přívodní potrubí 1 spalovaného média, vedoucí z akčního členu spalovaného média 3 do hořákuÉ. Výstup regulátoru průtoku okysličovadla g je připojen na druhý pohon 2 akčního členu okysličovadla lg.První vstup regulátoru průtoku okysličovadla Ä je přes druhý obvod ll pro nastavení regulačního rozsahu připojen na přívodní...

Zařízení pro automatickou regulaci pálicího režimu v palivových tunelových pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 257607

Dátum: 16.05.1988

Autori: Borovička Josef, Erbek Václav

MPK: G05D 23/00

Značky: režimu, pecích, zařízení, palivových, tunelových, regulaci, pálicího, automatickou

Text:

...regulátoru g spalovaného média je připojen na první pohon Q akčního členu § spalovaného média. První vstup regulátoru Ä spalovaného média je připojen na čidlo l teploty. Druhý vstup requlátoru 2 spalovaného médla je přes obvod 3 pro nastavení regulačního rozsahu hořáku 3 přípojen na potrubí lg spalovaného média, vedoucí z akčního členu É do hořáku 1. Výstup regulátoru g spalovaného média je ještě dále připojen na vstup...

Způsob výroby kyslíku nebo dusíku o proměnném průtoku nízkoteplotním dělením vzduchu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 254251

Dátum: 15.01.1988

Autori: Jirsa Jan, Borovička Josef, Sýkora Jiří

MPK: G05D 21/02, B01D 57/00

Značky: způsob, průtoku, kyslíku, nízkoteplotním, provádění, proměnném, delením, vzduchu, dusíku, výroby, zařízení

Text:

...kompresoru 1 poháněného asynchronním elektromotorem Q, čistíoího bloku gg a z nízkoteplotního bloku 35 pro dělení vzduchu. Nízkoteplotní blok gg se skládá z hlavního výměníku ll, z tlakové kolohy lg, z podchlazujícího výměníku gg, vařáku - kondenzátoru lg a z expansní turbiny ll. Hlavní aparáty čistícího bloku 3 jsou adsorbéry lg, lg a elektroohřívač ll.je prnpojen přes chladič 2, odlučovač lg, jeden z adsorbérů lg, ll a hlavní výměník...

Zapojení na nízkoteplotní dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248677

Dátum: 12.02.1987

Autori: Sýkora Jiří, Jirsa Jan, Borovička Josef

MPK: F25J 3/04

Značky: vzduchu, zapojení, dělení, nízkoteplotní

Text:

...komprimovaným vlhkým vzduchem ze vzduchového kcmpreaoru 2 potrubím Q, Z nízkoteplotního bloku 1 vystupují produkty dělení, kyslík potrubíml§ a dusík potrubím ll. Zařízení vyrábí kyslík v čistotě 99,5 02 a dusík s obsahem kyslíku 3,5 02. Do vzduchového kompresoru je veden vzduch z atmosféry potrubím 5. Komprimovaný vzduch se v nízkoteplotním bloku l ochlazuje blízko teploty zkapalnění v regenerátorech 1, ga Z regulátorů 1, § je vzduch...

Čidlo analyzátoru katalytického spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 233965

Dátum: 01.12.1986

Autori: Valenta Svatopluk, Kadlec Karel, Borovička Josef

MPK: G01N 27/18

Značky: katalytického, čidlo, spalování, analyzátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Čidlo sestává z kovové, například platinové šroubovice, na které je nanesen materiál, například karbid křemíku, jehož tepelná vodivost je větší než tepelná vodivost nosiče katalyzátoru, přičemž materiál je nanesen tak, že zakrývá všechny závity kovové šroubovice, dále je na tento materiál nanesen nosič katalyzátoru, například,( -alumina, v tloušťce maximálně rovné polovině podélného rozměru kovové šroubovice a na nosiči je nanesen katalyzátor.

Způsob odstraňování vlhkosti z plynu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219961

Dátum: 15.10.1985

Autori: Borovička Josef, Jirsa Jan

Značky: způsob, plynů, zařízení, vlhkosti, provádění, tohoto, způsobu, odstraňování

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou způsobu odstraňování vlhkosti z plynu podle vynálezu, při kterém se plyn chladí před adsorpcí vnějším zdrojem chladu je to, že vlhký plyn se před ochlazením vnějším zdrojem chladu předchlazuje již vysušeným plynem. Podstatou zařízení k provádění tohoto způsobu, které sestává z chladiče plynu vnějším zdrojem chladu, adsorpčních sušičů, propojovacího potrubí a předchlazujícího výměníku je to, že předchlazující výměník je zařazen ve...

Způsob chlazení vzduchu před adsorpčním čištěním a nízkoteplotním dělením a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218489

Dátum: 15.03.1985

Autori: Jirsa Jan, Borovička Josef

Značky: před, provádění, čištěním, tohoto, nízkoteplotním, vzduchu, zařízení, chlazení, adsorpčním, způsobu, způsob, delením

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chlazení tlakového atmosférického vzduchu před jeho adsorpčním čištěním a následným nízkoteplotním dělením na požadované produkty. Podstatou vynálezu je to, že vzduch pro nízkoteplotní dělení se před adsorpčním čištěním nejdříve předchladí minimálně jedním produktem dělení vzduchu, potom se dochlazuje přímým stykem studenou vodou ochlazovanou vnějším zdrojem chladu. Vzduch před adsorpčním čištěním lze s výhodou ochlazovat...

Způsob regenerace adsorberů adsorpčního čištění stlačeného vzduchu a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216995

Dátum: 15.02.1985

Autori: Škarvan Josef, Borovička Josef, Sýkora Jiří

Značky: zařízení, provádění, vzduchu, adsorberů, způsobu, způsob, adsorpčního, regenerace, čištění, stlačeného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení spotřeby energie pro regeneraci adsorberů adsorpčního čištění stlačeného vzduchu pro jeho nízkoteplotní dělení. Tohoto cíle je dosaženo využitím kompresního tepla stlačeného vzduchu, které slouží k ohřátí suchého regeneračního média odebíraného z nízkoteplotního bloku. Zařízení k provádění způsobu regenerace je charakterizováno tím, že mezi výstupem regeneračního média z nízkoteplotního bloku a adsorbery,je zařazen...

Zařízení pro sušení plynu ochlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 224091

Dátum: 01.10.1984

Autori: Jirsa Jan, Borovička Josef

Značky: ochlazením, zařízení, plynů, sušení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro sušení plynu ochlazením sestávající z předchlazujícího výměníku, přímého chladiče plynu, chladiče vody a propojovacího potrubí, vyznačené tím, že vstup /5/ vlhkého plynu je připojen přes prostor /6/ vlhkého plynu předchlazujícího výměníku /1/ na spodní část /8/ přímého chladiče /2/ plynu a výstup /11/ vysušeného plynu ze zařízení je propojen přes prostor /7/ suchého plynu předchlazujícího výměníku /l/ a horní částí /9/ přímého...