Borovanský Alois

Algicídny a herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278208

Dátum: 03.04.1996

Autori: Kráľová Katarína, Beneš Luděk, Šeršeň František, Csöllei Jozef, Krempaská Eva, Mitterhauszerová Ľudmila, Borovanský Alois

MPK: A01N 47/20, C07C 271/28

Značky: herbicídny, prostriedok, algicídny

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny vzorca I, kde OR1 znamená alkoxyl s 3 až 7 atómami uhlíka v orto- alebo meta- polohe benzénového jadra, R2 znamená dietylamino-, resp. piperidinoskupinu, pôsobia algicídne pri koncentráciách 1.10exp(-5) mol.dm-3 a vyšších (t.j. pri koncentráciách 5 mg.dm-3 a vyšších).

4-(3-Substituované amino-2-hydroxypropoxy)-3-(propoxymetyl) acetofenóny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278125

Dátum: 07.02.1996

Autori: Čižmárik Jozef, Borovanský Alois, Hücklová Monika, Čižmáriková Ružena, Račanská Eva

MPK: C07C 215/08, C07C 217/04, C07C 217/36...

Značky: 4-(3-substituované, acetofenóny, amino-2-hydroxypropoxy)-3-(propoxymetyl

Zhrnutie / Anotácia:

Boli pripravené zlúčeniny všeobecného vzorca I, kde R znamená propylamino, butylamino, cyklohexylamino, fenyletylamino, piperidino, morfolino, 1-pyrolidinyl. Spôsob prípravy spočíva v tom, že reaguje 4-(3-bróm-2-hydroxy-propoxymetyl) fenylmetylketón s nadbytkom amínu vo vodnom prostredí pri laboratórnej teplote. Z farmakologického hodnotenia vybraných látok vyplynulo, že vykazujú antilizoprenalínovú aktivitu na izolovaných predsieňach morčiat a...

3-alkoxymetyl-4-hydroxyfenylalkylketóny a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269565

Dátum: 11.04.1990

Autori: Borovanský Alois, Hücklová Monika, Čižmárik Jozef, Čižmáriková Ružena

MPK: C07C 49/84

Značky: spôsob, 3-alkoxymetyl-4-hydroxyfenylalkylketóny, výroby

Text:

...F., Tomazo T.,Norujasu H., J. Med. Chem. 22, 279 /1979/reagovať s prislušným alkoholom všeobecného vzorca III R 2 -D-H IIIkde R 2 značí to iaté ako vo vzoroi I, za prítomnosti NaHCo 3 modifikovaným postupompodľa Sohda S., Masatashi F., Tomazo T., Norujasu H., JHed. Chem. 22, 279 /i 979/ Bližšie podrobnosti vyplynú 2 nasledujúceho spôsobu prípravy Príklad A-hydroxy-3-propoxymetylfenylmetylketőn0,1 A mol...

Alkylestery 4-/(3-halogén-2-hydroxy)-proproxy)-fenylkarbamovej kyseliny a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267785

Dátum: 12.02.1990

Autori: Borovanský Alois, Beneš Luděk, Csöllei Jozef

MPK: C07C 125/06

Značky: výroby, spôsob, alkylestery, kyseliny

Text:

...alkylester kyseliny 4-Ľ /2,3-epoxy/-propoxy J łenylkarbamovej všeobecného vzorca IIIv ktorom R má už uvedený význam, s kyselinou halogénvodâkovou vo vodnom roztoku etylmetylketônu alebo acetčnu. zistila sa, že je výhodné, ak sa reakcia uskutoční so L 8 -nou kyselfncu bromovodlkovou vo vodnom acetône pri teplote miestností počas 4 hodln. Ďalšlpostup výroby je rovnaký ako uvádza Zbls a kol. Arzneim.-Forsch, 2, 233 1983/. Zlúčeniny všeobecného...

Alkylestery kyseliny 4-/(2,3-epoxy)-propoxy/fenylkarbamovej a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266284

Dátum: 13.12.1989

Autori: Csöllei Jozef, Borovanský Alois, Beneš Luděk

MPK: C07C 125/063

Značky: spôsob, přípravy, alkylestery, kyseliny

Text:

...vzorca IIv ktorom R má už uvedený význam s 3-chlór-1,2 ~epoxypropánom v prostredí roztoku hydroxidu alkalického kovu. zistila sa, že je výhodné, ak sa reakcia uskutočňuje v prostredí roztokuhydroxidu draselného pri teplote miestnosti po dobu 6 h.Alkylestery kyseliny 4 ~hydroxyfenylkarbamovej je možné pripraviť jednoduchým postupom uvedeným V literatúre çhabrier P. a spol. Bull. soc. Chim. Fr. 1 353, (1955)J.Nasledujúce príklady...

Alkylestery kyseliny 3-acetyl-4( (2,3-epoxy)-propoxy)fenylkarbámovej a sposob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265533

Dátum: 13.10.1989

Autori: Beneš Luděk, Csöllei Jozef, Borovanský Alois

MPK: C07C 125/06

Značky: výroby, kyseliny, spôsob, 2,3-epoxy)-propoxy)fenylkarbámovej, 3-acetyl-4, alkylestery

Text:

...hydroxidu draselného po dobu 6 h.Látky všeobecného vzorca II o hore uvedenom význame je možné pripraviť podľa prihl. vynálezu A 0 č. 158 638. Bližšie podrobnosti o spôsobe výroby látok podľa vynálezu vyplývajú z nasledujúcich príkladovprevedenia, ktoré však rozsah vynálezu neobmedzujú.14,6 g (0,05 mol) propylesteru kyseliny 3-acety 1-4-hydroxyfenylkarbámovej sa rozpusti v roztoku 3,3 g (0,06 mol) hydroxidu draselného v 100 ml vody a...

Alkylestery kyseliny 3-acetyl-4( (3-bróm-2-hydroxy)-propoxy)fenyl karbámovej a sposob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265532

Dátum: 13.10.1989

Autori: Borovanský Alois, Csöllei Jozef, Beneš Luděk

MPK: C07C 125/06

Značky: výroby, 3-bróm-2-hydroxy)-propoxy)fenyl, spôsob, karbámovej, alkylestery, kyseliny, 3-acetyl-4

Text:

...to popísané V literatúre (zöls a spol. Arzneim.-Forsch. 2, 33Bližšie podrobnosti o spôsobe prípravy látok vyplynú z nasledujúcich príkladov prevedenia,ktoré však rozsah vynálezu vynálezu neobmedzujú.(0,15 mol) 3-brčm-1,2-epoxypropánu a 1 ml piperidinu sa aahrieva na vodnom kúpeli 10 h. Po skončení reakcie sa prebytočný brömhydrin za vákua oddestiluje a zvyšok sa rozpustí v chloroforme. organické fáza sa pretrepe 10 kyselinou chlôrovodikovou,...

Substituované aryloxyaminopropanoly a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263555

Dátum: 11.04.1989

Autori: Borovanský Alois, Beneš Luděk, Gsöllei Jozef, Bauer Viktor Člen Korešpondent Sav, Švec Pavel, Bezeková Mariana, Béderová Eva

MPK: C07C 101/00

Značky: aryloxyaminopropanoly, substituované, spôsob, výroby

Text:

...v zriedenej lcyselíne clilóroxroclíkoxrej, prrtrepe étermn a z oddelenej vodnej fáze alkalizáciou uvolnená báza vytrepe do éteru. Z tohto roztclku je možné bázický ester previesť priamo na žiadanú sol a tú ďalej čistiť kryštalizáciozi z organického rozpúšťadla alebo zo zmesi organických rozpŕlštadirxl.Zo soli s orgganickýini kyalrliuiami prichádzajú do úvahy hydrotthloríd, hydrobromid,síran, fosforečnan, prípadne zo solí s anorganíckými...

Sposob prípravy substituovaných aryloxyaminopropanolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259214

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kovácsová Gabriela, Čižmáriková Ružena, Borovanský Alois

MPK: C07C 49/84

Značky: aryloxyaminopropanolov, přípravy, spôsob, substituovaných

Text:

...vzorce IV ř Ť 0-CH-CH-CH cHz- o-n 1 n, iR 2 a R 3 značí to isté ako vo vzorci I.Látka IV 5 primárnym aminom všeobecného vzorca NHZRIL v ktorom R 1 značí to isté ako vo vzore ci I dáva látku všeobecného vzorca I.Pri príprave podľa spôsobu vynálezu prebieha reakcia medzi zložkami II a epichlôrhydrinom za katalytického účinku hydroxidu draselného pri teplote 50 až 55 °C. Vzniknutý epoxyderivát s kyselinou bromovodikovou pri teplote 20 až...

Alkylestery kyseliny 3-acetyl-4-hydroxykarbanilovej a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258638

Dátum: 16.09.1988

Autori: Borovanský Alois, Csoellei Jozef, Beneš Luděk

MPK: C07C 125/065

Značky: 3-acetyl-4-hydroxykarbanilovej, spôsob, alkylestery, výroby, kyseliny

Text:

...Ioshi S. S. a spol. I. Amer. Chem. Soc. 76, 4993 1954 .Bližšie podrobnosti o spôsobe výroby látok vyplynú z nasledujúcich príkladov prevedenia, ktoré však rozsah vynálezu neobmedzujú.dá sa 7,9 g 0,1 mólu pyrłidlnu a k vzniknutému roztoku sa postupne pridá za miešania 12,2 g 0,1 mólu prtfpylesteru kyseliny chlôrmravčej v 30 ml acetónu a zahrieva 1 h. na vodnom kúpeli. Pĺo oddestilovanĺ acetónu sa reakčná zmes ,rozpustí v...

(1-(2-alkoxykarbaniloyloxy)cyklohexylmetyl)dimetylamóniumchloridy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253447

Dátum: 12.11.1987

Autori: Ďurinda Ján, Tůmová Ingrid, Borovanský Alois, Gregáň Fridrich

MPK: C07C 125/065

Značky: přípravy, 1-(2-alkoxykarbaniloyloxy)cyklohexylmetyl)dimetylamóniumchloridy, spôsob

Text:

...látky a štandardu. Index lokálne ane~ stetickej aktivity pri povrchovej aplikácii sa zisťoval na rohovke králika, štandard kokaíniumchlorid, c 10 mól. dm a index lokálne anestetickej aktivity pri lnfiltračnej aplikácii sa zistoval na koži chrbta morčiat, štandard prokaíniumchlorid c 2.10 mó 1.dm 5. Akútna toxiclta LDso v mg . kg 1 sa stanovila na myšíach pri subkutánnej aplikácii. Podstata spôsobu prípravy...

Solubilizovaný benzaldehyd a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238331

Dátum: 01.10.1987

Autori: Král Lukáš, Borovanský Alois, Koza Ivan, Ujházy Viliam, Novák Ladislav, Kňažko Ladislav, Matejeková Viera, Pešák Milan, Macek Jan, Balážová Eliška

MPK: C07C 47/54

Značky: spôsob, solubilizovaný, benzaldehyd, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši solubilizáciu benzaldehydu a sposob jeho prípravy. Podstatou riešenia je, že solubilizovaný benzaldehyd na 1 hmot. diel benzaldehydu obsahuje 4 až 8 hmot. dielov etoxameru jednej až štyroch alifatických mastných kyselín s 10, 12, 14 a 16 atómami uhlíka s priemerným počtom 23 až 27 etoxy skupín v molekule. Podstatou sposobu prípravy je, že na benzaldehyd sa posobí solubilizačným činidlom pri teplote 0 až 65 oC za stáleho miešania.

4-(3-Alkylamino-2-hydroxypropoxy)-3-(alkoxymetyl)fenylalkylketóny a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252518

Dátum: 17.09.1987

Autori: Borovanský Alois, Kozlovský Ján, Dingová Anna, Čižmáriková Ružena

MPK: C07C 97/10, C07C 91/10

Značky: spôsob, přípravy, 4-(3-alkylamino-2-hydroxypropoxy)-3-(alkoxymetyl)fenylalkylketóny

Text:

...vytrepe do éteru. Po vysušení bzv. síran-om horečnatým sa z filtrátu pridaním éteríckěho roztoku kyseliny fumarovej vylúči furnarát, ktorý sa prekryštalizuje z etylacetátu t. t. 164-165 °C.ÍČ vas coo Cm-ĺK roz-toľku 0,08 mólu 4-2,3-epoxyąp~ro|poxy-3-allyloxymetylfenyletylketónu V 100 ml etylalkoholu sa pridá 0,016 mólu izopropylamínu. Reakčná zmes sa zahrieva 3 hodiny pri teplote 30 °C a 4 hodiny pri teplote varu reakčnej zmesi. Po ukončení...

Léčivo s účinkem protivředovým, spasmolytickým a lokálně anestetickým

Načítavanie...

Číslo patentu: 237705

Dátum: 15.04.1987

Autori: Borovanský Alois, Nosáľová Viera, Babuľová Anna, Beneš Luděk, Bauer Viktor, Štolc Svorad

MPK: A61K 31/24

Značky: anestetickým, účinkem, spasmolytickým, lokálně, protivředovým, léčivo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká léčiva s účinkem protivředovým, spasmolytickým a lokálně anestetickým, určeného pro perorální aplikaci jež obsahuje jako účinnou složku trans-2/1-pyrrolidinyl/cyklohexilester kyseliny 3-n-pentyloxykarbanilové nebo jeho sůl s farmaceuticky přijatelnou anorganickou nebo organickou kyselinou, s výhodou hydrochlorid, spolu s fyziologicky neškodným vehikulem a/nebo antacidní složkou. Léčivo podle vynálezu v denní dávce 10 až 200 mg...

4-(3-alkylamino-2-hydroxypropoxy)-3-(alkoxymethyl)-propiofenóny a spôsoby ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238943

Dátum: 16.03.1987

Autori: Čižmáriková Ružena, Béderová Eva, Borovanský Alois, Kozlovský Ján, Švec Pavel, Dingová Anna

MPK: C07C 91/22

Značky: 4-(3-alkylamino-2-hydroxypropoxy)-3-(alkoxymethyl)-propiofenóny, výroby, spôsoby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nových 1-aryloxy-3-amino-2-propanolov všeobecného vzorca I kde R1 je nasýtený alebo rozvetvený alkyl s 1-10 atómami uhlíka a R2 znamená rozvetvený alkyl s 3-4 atómami uhlíka /izopropyl, terc. butyl/a 4 spôsobov prípravy týchto zlúčenín. Pripravené látky vykazujú betalytickú a antiarytmickú účinnosť. U vyšších analógov bola zistená povrchová lokálno anestetická a antimikróbna aktivita. Využitie týchto látok sa predpokladá v...

4-(3-Alkylamíno-2-hydroxypropoxy)-3-(alkoxymethyl)acetofenóny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235175

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kozlovský Ján, Borovanský Alois, Dingová Anna, Čižmáriková Ružena, Béderová Eva, Švec Pavel

MPK: C07C 91/10

Značky: přípravy, 4-(3-alkylamíno-2-hydroxypropoxy)-3-(alkoxymethyl)acetofenóny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nových 1-aryloxy-3-amino-2-propanolov všeobecného vzorca I, kde R1 a R2 je alkyl a 4 spôsoboch prípravy týchto zlúčenín. Pripravené látky vykazujú betalytickú a antiarytmickú účinnosť. U vyšších analógov bola zistená povrchová lokálno anestetická a antimikróbna aktivita.

2-Bazicky substituované 1-alkoxymethylethylestery kyselin alkoxykarbanilových a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228301

Dátum: 15.09.1986

Autori: Bezeková Mariana, Kozlovský Ján, Beneš Luděk, Borovanský Alois, Búčiová Ľubica, Bauer Viktor, Švec Pavel

Značky: 2-bazicky, způsob, kyselin, substituované, 1-alkoxymethylethylestery, výroby, alkoxykarbanilových, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

2-Bazicky substituované 1-alkoxymethylethylestery kyselin alkoxykarbanilových obecného vzorce I, ve kterém Rl značí atom vodíku nebo alkoxyl se 2 až 9 atomy uhlíku, R2, R3 jsou atomy vodíku nebo alkyly se 2 nebo 3 atomy uhlíku, které popřípadě spojeny tvoří spolu s atomem dusíku pyrrolidinový, piperidinový nebo hexamethyleniminový kruh, R4 je alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, jakož i jejich soli s anorganickými i organickými kyselinami.

3-Bazicky substituované 4-[2-,3- nebo 4-(1-alkoxy) fenylkarbamoyloxy]-tetrahydrofurany a způsoby jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 223425

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sýkorová Hana, Beneš Luděk, Kozlovský Ján, Tichý Miloš, Švec Pavel, Borovanský Alois

Značky: jejich, způsoby, fenylkarbamoyloxy]-tetrahydrofurany, 4-(1-alkoxy, 4-[2-,3, substituované, výroby, 3-bazicky

Zhrnutie / Anotácia:

3-Bazicky substituované 4-[2-, 3- nebo 4-(1-alkoxy) fenylkarbamoyloxy]tetrahydrofurany obecného vzorce I ve kterém R1 je dimethylmino- nebo trimethylaminoskupina, R2 je atom vodíku nebo alkoxyl s 4 až 9 atomy uhlíku, jakož i jejich soli s anorganickými i organickými kyselinami.

Substituované aryloxypropanolamíny, ich soli a spôsoby ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 220271

Dátum: 15.02.1986

Autori: Švec Pavel, Kozlovský Ján, Borovanský Alois, Dřímal Ján, Beneš Luděk, Béderová Eva, Csöllei Jozef

Značky: spôsoby, substituované, výroby, aryloxypropanolamíny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka substituovaných aryloxypropanolamínov obecného vzorca I kde R1 je alkyl alebo/a alkoxylalkyl s 2 až 5 atómami uhlíka, priamy alebo rozvetvený alkenyl s 2 až 5 atómami uhlíka alebo/a cykloalkyl s 3 až 6 atómami uhlíka a R2 je rozvetvený alkyl s 3 až 4 atómami uhlíka a/alebo cykloalkyl s 3 až 6 atómami uhlíka a ich solí. Tieto nové látky sú významne účinné betalytika, použitelná pri léčbe rôznych obehových porúch. Vynález tiež...