Boroška Fedor

Ekologicky vhodné palivo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282533

Dátum: 09.09.2002

Autori: Čičmanec Peter, Bakoš Dušan, Boroška Fedor, Bajús Martin, Komora Ladislav, Zaťko Ľudovít, Macho Vendelín

MPK: B01D 53/34, C10L 5/16, C10L 10/00...

Značky: vhodné, palivo, ekologicky, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Ekologicky vhodné palivo tuhé a/alebo polotuhé až kvapalné za normálnych podmienok, na základe sírnych až vysokosírnych alebo arzénových horľavých uhlíkových a/alebo uhľovodíkových surovín a ich derivátov, ako aj popolovín a/alebo vody, spaľované za tvorby len minimálnych množstiev zlúčenín síry a/alebo zlúčenín arzénu v plynných exhalátoch, ktorá má výhrevnosť 8 až 42 MJ/kg a obsahuje 0,1 až 6 hmotn. % voľnej a/alebo viazanej síry, a/alebo...

Rafinačný a/alebo iónovýmenný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1762

Dátum: 04.03.1998

Autori: Emerich Jozef, Macho Vendelín, Boroška Fedor, Čičmanec Peter, Šmelík Ľudovít, Bakoš Dušan, Leitner Dušan, Huba Martin

MPK: B01J 39/24

Značky: rafinačný, materiál, iónovýmenný

Text:

...alebo nad bariérovým podlažim vytvoreným zlúčenínami vápnika, ako z páleného vápna,hydroxidu vápenatého, uhličitanu vápenalého a siranu vápenatého, zvlášt čiastočne dehydratovaného a najmä čiastočne dehydratovanej fosfosádry.Vysokopopolnaté uhlie alebo vysokopopolnatý lignit sú samé osebe prakticky tažko využiteľné na energetické účely, ale spravidla sú aspoň vhodným základom materiálu podla tohto technického riešenia. Takisto sa dajú...

Ekologicky vhodné palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1009

Dátum: 08.11.1995

Autori: Boroška Fedor, Bakoš Dušan, Čičmanec Peter, Zaťko Ľudovít, Bajús Martin, Komora Ladislav, Macho Vendelín

MPK: C10L 1/10, C10L 5/04

Značky: ekologicky, palivo, vhodné

Text:

...odprašovanla dymu aj ako bezarzénové palivo. Ďalšou výhodou je možnost využitia i synergizmu kontrolovaných množstiev vody s uvedenými aditivami, prejavujúci sa najmä pri teplotách kúrenísk nad 800 °C.V závislosti od predpokladanej. teploty. spaľovania jemožnost volby komponentovaditívnajmä zlúčenln horčíka pre nižšie teploty a zlúčenin vápnika vhodnejších pre vyššie teploty, dokonca možnost tormulovat skladbu paliva in situ v kúrenisku....

Dvojstropnicový hydraulický podvlak

Načítavanie...

Číslo patentu: 227765

Dátum: 01.11.1985

Autori: Boroška Fedor, Kolarovič Leopold, Hlinka Ľubomír, Pavlík Pavol, Wala Tadeáš, Jaško Jozef, Machata Gustáv

Značky: dvojstropnicový, podvlak, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojstropnicový hydraulický podvlak je určený pre vystužovanie pracovných priestorov v hlbinnom baníctve. Podstatou riešenia je, že ľavá stropnica vybavená vedením a oceľovou pásnicou je pohyblivo spojená pomocou hĺbkového mechanizmu s pravou stropnicou a pevne spojená s jedným koncom hydraulického valca, pričom druhý koniec hydraulického valca je pevne spojený s pravou stropnicou.