Borecký Ladislav Akademik

Myší lymfocytárny hybridóm produkujúci monoklonálne protilátky neutralizujúce vírus Newcastleskej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260264

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bíleková Eva, Táborský Otto, Borecký Ladislav Akademik, Pospíšil Milan, Novák Michal

MPK: C12N 5/00

Značky: neutralizujúce, virus, lymfocytárny, produkujúci, monoklonálne, newcastleskej, protilátky, choroby, myší, hybridom

Text:

...vitro v kultiv-ačných médiach vhodných pre živočíšne -bunky. Taktiež po zmrazení a uložení v tekutom dusíku a po opäItovnom rozmrazení si zachováva svoju schopnost produkovať monoklanálnu protilátku neutralizujúcu vírus Newca-stleskejchornby. Neobsahuje nie. rozdiel od konvenčných antisér nevhodne, balastíie protilátky.Pre pripravu hybridnej bunkovej línie sa použije 2.107 buniek myšej Z-amíno-B-hydroxy-B-azapurín (S-azagueariin rezistentne...

Myší lymfocytárny hybridóm VÚ IFN BBA6

Načítavanie...

Číslo patentu: 267394

Dátum: 12.02.1990

Autori: Borecký Ladislav Akademik, Kontseková Eva, Novák Michal, Kontsek Peter

MPK: C12N 5/00

Značky: myší, lymfocytárny, hybridom

Text:

...Continuous cultures of fuse cells se» creting antibody of predelined specificity. Nature, 256, /t 975/, 495 Gerhard, W. Fusion of cells in suspension and outgrowth of hybrids in eonditioned medium. n Monoclonal antibodies. Hybrids A New Dimension in Biological Analyses. R. H. Kennet, T. J. McKearn, K. B. Bechtol, eds., New York, Plenum Press, /l 980/,370) klonovaním súboru hybridných buniek po fúzii myšej Inyelómovej línie NSO a buniek....

Myší lymfocytárny hybrydóm VÚ IFN B13

Načítavanie...

Číslo patentu: 267393

Dátum: 12.02.1990

Autori: Borecký Ladislav Akademik, Novák Michal, Kontsek Peter, Kontseková Eva

MPK: C12N 5/00

Značky: hybrydóm, lymfocytárny, myší

Text:

...C. Continuous cultures of fused cells secreting antibody of predefined specificity. Nature, 256, /l 975/, 495 Gerhard, W. Fusion of cells in suspension and outgrowth of hybrids in conditioned medium. ln Monoclonal antibodies. Hybrids A New Dimension in Biological Analyses. R. H. Kennt, T. j. McKearn, K. B.- Bechtol, eds., New York, Plenum Press, /1980/,370) klonovaním súboru hybridných buniek po lúzii myšej myelómovej línie NSO a buniek.~...

Myší lymfocytárny hybridóm VÚ IFN AL6

Načítavanie...

Číslo patentu: 267392

Dátum: 12.02.1990

Autori: Borecký Ladislav Akademik, Lackovič Vladimír, Novák Michal, Kontsek Peter

MPK: C12N 5/00

Značky: myší, lymfocytárny, hybridom

Text:

...C. Continuous cultures of fused cells secreting antibody of predelined specificity. Nature, 256, M 975), 495 Gerhard, W. Fusion of cells in suspension and outgrowth of hybrids in conditíoned medium. ln Monoclonal antibodies. Hybrids A New Dimension in Biological Analyses. R. H. Kennet, T. J. McKearn, K. B. Bechtol, eds., New York, Plennm Press, /1980/,370) klonovaním súboru hybridných buniek po fúzii myšej myelómovej línie NSO a buniek,...

Myší lymfocytárny VÚ IFN G8

Načítavanie...

Číslo patentu: 267391

Dátum: 12.02.1990

Autori: Borecký Ladislav Akademik, Kontsek Peter, Novák Michal

MPK: C12N 5/00

Značky: myší, lymfocytárny

Text:

...of fused cells secreting antibody of predefined specificity. Nature, 256, /l 975/, 495 Gerhard, W. Fusion of cells in suspension and outgrowth of hybrids in condítioned medium. In Monoclonal antibodies. Hybrids A New Dimension in Biological Analyses. R. H. Kennet, T. I., McKearn, K B. Bechtol, eds., New York, Plenum Press, /1980/,370) klonovaním súboru hybridných buniek po lúzii myšej m elómovej línie NSO a buniek,získaných zo s eziny myší...

Hybridómy produkújuce monoklonálne protilátky rozlišujúce vírusy komplexu kliešťovej encefalitídy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265305

Dátum: 13.10.1989

Autori: Ždanov Viktor Akademik, Kušč Ala, Gajdamovič Sofia Prof ., Sekeyová Magdaléna, Melnikova Jevgenija, Grešíková Milota Členka Korešpondetka Čsav A Sav, Novochatskij Alexander, Novák Michal, Michejeva Taťana, Borecký Ladislav Akademik, Svešnikova Natália

MPK: C12N 15/00

Značky: protilátky, hybridómy, vírusy, encefalitídy, rozlišujúce, produkújuce, kliešťovej, monoklonálne, komplexu

Text:

...a myši imunizovanej vírusom kliešťovej encefalitídy (kmeň Skalica). V priebehu 14 dní vyrastú pod selektívnym tlakom kyseliny 4-amino-pteroylglutámovej íaminopterínul hybridné bunkové línie, ktoré produkujú monoklonálne protilátky proti vírusom Ruskej jarno-letnej encefalitídy a kliešťovej encefalitídy. Tieto bunky sa potom klónujú tak, že sa zmieša 0,5 hmot. agaru s 5.106 až 10.106 myších slezinových buniek V médiu RPMI 1 640, ktoré...

Myší lymfocytárny hybridóm produkujúci monoklonálnu protilátku proti MSB1 lymfoblastoidnej bunkovej línii

Načítavanie...

Číslo patentu: 259233

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pospíšil Milan, Borecký Ladislav Akademik, Novák Michal, Táborský Otto

MPK: C12N 5/00

Značky: monoklonálnu, linií, myší, bunkovej, protilátku, lymfoblastoidnej, hybridom, lymfocytárny, proti, produkujúci

Text:

...rozpoznávajůcu povrchové antigény lymfoblastoidnej bunkovej linie označenej skratkou MSBl. Neobsahuje na rozdiel od konvenčných antisér nevhodné, nešpeoifické,balastné protilátky.Pre pripravu hybridnej bunkovej linie sa použije 2.107 buniek myšej 2-amino-6 ~hydroxy as-azapurin /8-aaguanín/ rezistentnej myelômovej bunkovej linie, ktoré sa pomocou 1 ml50 t hmot. polyetyléngiykolu spoja 5 1.108 slezinových lymfoidných buniek myši imunizovanej...

Myší lymfocytárny hybridóm produkujúci monoklonálnu protilátku proti povrchovým antigenóm lymfocytov hydiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259232

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pospíšil Milan, Bíleková Eva, Borecký Ladislav Akademik, Táborský Otto, Novák Michal

MPK: C12N 5/00

Značky: produkujúci, proti, myší, hydiny, protilátku, antigenóm, povrchovým, hybridom, lymfocytov, monoklonálnu, lymfocytárny

Text:

...rastie in vivo v peritoneálnej dutine BALB/c myši za súčasnej tvorby ascites. Raetie aj in vitro v kultivačných médiách vhodných pre živočíšne bunky. Taktiež po zmrazeni a uložení v tekutom dusiku a opätovnom rozmrazeni si zachováva svoju schopnost produkovať monoklonálnu protilátku rozpoznávajúcu povrchové antigény lymfoblastoidnej bunkovej linie označenej skratkou MSBl a normálnych slezinových buniek hydiny. Neobsahuje na rozdiel od...

Myší lymfocytárny hybridóm produkujúci monoklonálnu protilátku, inhibujúcu hemaglutinačnú aktivitu vírusu Newcastleskej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259231

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šujanová Zdenka, Novák Michal, Borecký Ladislav Akademik, Táborský Otto, Pospíšil Milan

MPK: C12N 5/00

Značky: hybridom, lymfocytárny, choroby, newcastleskej, vírusu, inhibujúcu, monoklonálnu, myší, protilátku, produkujúci, hemaglutinačnú, aktivitu

Text:

...médiaoh vhodných pre živočíšne bunky.Taktiež pozmrazení a uložení v tekutom dusíku a po opätovnom rozmrazení si zachováva svoju schopnost produkovať monoklonálnu protilátku viažucu vírus Newcastleskej choroby. Neobsahuje na rozdiel od konvenčných antisár nevhodné, balastné protilätky.Pre prípravu hybridnej bunkovej línie sa použije 2.107 buniek myšej 2-amino-6-hydroxy-B-azapurín (8-azaguanín/ rezistentnej myelőmovej bunkovej línie,...

Myší lymfocytární hybridom produkujúci monoklonálne protilátky proti vírusu Newcastleskej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259230

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pospíšil Milan, Táborský Otto, Novák Michal, Borecký Ladislav Akademik, Kontsek Peter

MPK: C12N 5/00

Značky: monoklonálne, myší, proti, vírusu, newcastleskej, hybridom, lymfocytární, choroby, produkujúci, protilátky

Text:

...si zachováva svoju schopnot produkovať monoklonálnu protilatku viažucu virus Newcastleskej choroby. Neobsahuje na rozdiel od konvenčných antisér nevhodné, balastné protilátky.Pre prípravu hyhridnej bunkovej linie sa použije 2.107 buniek myšej 2-amino-6-hydroxy-8-azapurin /8-azaguanin/ rezistentnej myelômovej bunkovej linie, ktoré sa pomocou 1 ml 50 âlmot. polyetylénglykolu spoja s 1.108 s 1 ezinových 1 ymfoiůných buniek myši...