Bondarev Anatolij

Zařízení na řízení agregátu pro svařování a navařování elektronovým paprskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266497

Dátum: 12.01.1990

Autori: Tošev Christo, Bojadžiev Rumen, Dimov Stanislav, Bondarev Anatolij, Paton Boris, Nazarenko Olek, Pastušenko Jurij, Kajdalov Anatolij, Gančev Simenon, Mladenov Georgij, Šeljagin Vladimir, Georgijev Čavdar

MPK: B23K 15/00

Značky: navařování, agregátu, elektrónovým, řízení, paprskem, svařování, zařízení

Text:

...cnunerenbcrnymmü oroM, qro Bmöopxu cnruana B Gnoxn 22 u 23 naMHTH cnenanm npannnbuo. B TOM çuyuae, Kora B aoae cxaunpoaànnx uuemrca uápanunm n npyrne noxpuwns,npnBounmne K Bo 3 HnKHOBeHHm nOmHHXHMHyHbc 0 É c nawquxa 12 pense®a, Benuquna paa~ HOCTH c cymmawopa 27 npeBHcHT nopor K na suxoe önoxa 29 cpanuenug He copMHPYQTCH cnruan ynpaBneHna.Ho cnruany ynpannennn őnoxa 29 cpannenux nennunua nonycynm-Buöopox c nonycyMMaTopa 24...

Natíraný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 251231

Dátum: 11.06.1987

Autori: Isserlis Viktor, Gaduašvili Vladimir, Gorodnov Vasilij, Fanov Jurij, Afonin Alexej, Popov Lev, Prokofjeva Mira, Davydova Valentina, Bondarev Anatolij, Petrenko Vitalij, Kašjuba Vitautas, Fedorova Tajgeta, Slavinskas Juozas, Šuster Valerij

MPK: D21H 1/30, B32B 29/00

Značky: materiál, natíraný

Text:

...HHH CMGCB ero c npyrnmu őenmun nHrMeaTaMn,raKnMn, Kax Men HnncepHoKHcnuň öapuü. B gaqecrae HcnepcH 0 ro cansymmero Hcnonssymv, anpuúep, öyTaHeHcruponb HHüvHaTeKC, nonnnuunnauevarnym nHcnepcHm axpnnozyw AKCHEDCHM- 5 KaWeCTBe EHCHnn perynnposaxux pH epeu s nepno npurorosnenua.Menoąanbamx n 0 KpHTHŘ É cocras BBÓĽHT menoqb. NEňa HDHnaHHH~BHCOKOĚ öennsnu Menonaunun Marehuanau B cocras uoKpuTHa BsonsTouruqecxn oTôennBammne Bemecwaa, a nna...