Bond Karen

Adhezívna kompozícia a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283624

Dátum: 10.10.2003

Autori: Warren Patrick, Weih Mark, Bond Karen

MPK: C08K 3/22, C08K 5/07, C08K 5/13...

Značky: adhezívna, použitie, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Adhezívna kompozícia obsahuje 35 až 75 % hmotn. aduktu Diels-Alderovej reakcie z perhalogénovaného cyklicky konjugovaného diénu a olefínovo nenasýteného diénofilu, obsahujúceho vinylové skupiny v rozsahu vyššom ako 50 % hmotn., 1 až 15 % hmotn. fenolovej živice, 1 až 15 % hmotn. aromatickej hydroxyzlúčeniny, 1 až 15 % hmotn. donoru formaldehydu, 0,1 až 15 % hmotn. teplom aktivovateľnej látky zosieťujúcej nenasýtený elastomér, 1 až 15 % hmotn....