Bolli Peter

Hračka v podobe ozubenej dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279359

Dátum: 07.10.1998

Autori: Looser Heinz, Tanner Werner, Bolli Peter

MPK: A63H 21/04, A63H 18/08, A63H 19/02...

Značky: dráhy, hračka, podobě, ozubenej

Zhrnutie / Anotácia:

Obsahuje dráhu s najmenej jednou hladkou jazdnou plochou (41, 42 53, 54) a s pozdĺž jazdnej plochy usporiadaným ozubeným prvkom (43, 55), ktorý má dve, v priečnom smere k dráhe od seba oddelené, na jazdnú plochu (41, 42 53, 54) kolmé a symetrické ozubenia (44, 45 56, 57) po jazdnej ploche (41, 42 53, 54) pohyblivé hnacie vozidlo s najmenej dvoma otáčavými osami (15), ktoré nesú po dve obežné kolesá (16), s hnacím motorom (26), ktorý je spojený...

Konstrukční prvek pro konstrukční modely, zejména pro stavebnicové hračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266324

Dátum: 13.12.1989

Autor: Bolli Peter

MPK: A63H 33/08

Značky: modely, hračky, prvek, konstrukční, zejména, stavebnicové

Text:

...obr. 4 a 5 je na první konstrukční prvek s řadami g. 2 spojkových čepů 5 a prvních kontaktních ploch Q kolmo k prvnímu kcnstrukčnímu prvku nasazen druhý konstrukční prvek s řadami §, 2 spojkových čepů 5 a prvních kontaktních ploch É. Přitom jsou izolujícíspojkové čepy § prvního konstrukčního prvku naznačeny prázdnymi kruhy a první kontaktní plochy Ř prvního konstrukčního prvku jsou naznačeny vyplněnýmí kruhy. Spojkové čepy 5 3 ,uvnr kontaktní...

Konstrukční prvek pro konstrukční modely, zejména pro stavebnicové hračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266323

Dátum: 13.12.1989

Autor: Bolli Peter

MPK: A63H 33/08

Značky: hračky, stavebnicové, modely, zejména, prvek, konstrukční

Text:

...vysvětlován, ježtoU příkladu provedení konstrukčního prvku podle výnálezu znázorněného na obr. 1 až 3 majíboční nebo pláščové plochy spojkových čepů § elektricky vodivý povrch ve formě kovové elektric~ ky vodivé části 1. Na obr. 1 a 3 jsou tyto elektricky vodlvé části 1 znázorněny silně vytaže nými čarami, na obr. 2 jsou tyto elektricky vodivé části Z naznačeny silnými płerušovanýmlElektricky vodívé části 1 nejsou na celém povrchu...

Modelová autodráha

Načítavanie...

Číslo patentu: 264142

Dátum: 13.06.1989

Autori: Looser Heinz, Tanner Werner, Bolli Peter

MPK: A63H 19/30

Značky: autodráha, modelová

Text:

...22,50,30 ° o 45 ° ve vrcholu, když drúhový modul 5 je celé číslo nebo v půlícím bodu strany čtverco čtvercového rastru l podél epoločné dolní vodorovné radiélní eouředníce 3, společné všem obloukovitým úeekům, tedy vždy v jednom bodu eoumärnosti. Pro druhý konec příslušného obloukovitého úseku, to znamená pro prúeečíky tří přímek 3 se všemi kruhovými oblouky 3 je patrno následujícíU přimky 3 e úhlem sklonu 22,5 ° jedině prúeečík kruhového...

Stavební dílec pro stavebnicové modely, zejména pro stavebnicové hračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264141

Dátum: 13.06.1989

Autor: Bolli Peter

MPK: A63H 33/08

Značky: stavební, zejména, modely, stavebnicové, hračky, dílec

Text:

...rozměry jsou shodné s rozměry podnože §. V krycí deece 32 jsou otvory El pro možnost jejího nesunutí na spojovací čepy Z,8 a na její dolní straně jsou kuželovitě zakončené zástrčné čepy 33, jejichž polohe aprůměr odpovídají kruhovým otvorům lg v podnoži 2.Tyto a další podrobnosti provedení krycí desky 39 jsou lépe zrejmé z obr. 6 až 8 znúzorňujících pohled na dolní stranu krycí desky 33 případně její podélný a příčný řez. Z obr. 5 a 8 jsou...