Bohus Péter

Mikroemulzie a ich použitie na zlepšenie biologickej účinnosti pesticídov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17593

Dátum: 25.10.2007

Autori: Bohus Péter, Li Bassi Giuseppe, Paganini Gianfranco

MPK: A01P 13/00, A01N 25/04, A01N 25/30...

Značky: mikroemulzie, účinnosti, biologickej, pesticídov, zlepšenie, použitie

Text:

...opisané v EP 1 179 979.0033 Alkylpolyglykozidy zmesi surfaktantov sú alifatické a|kylpolyglykozidy reprezentované vzorcom(l) R-O-(G), kde R je nesýtená alebo nenasýtená alifatická alkylová skupina, ktorá má od 6 do 20 uhlíkových atómov, Iineárna alebo rozvetvená O je kyslíkový atóm G je rezlduum redukčného sacharidu pripojeného na R-O pomocou éterovej O-glykozidovej väzby x je číslo od 1 do 10 predstavujúce priemerný stupeň oligomerizácie...

Synergický fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264319

Dátum: 12.07.1989

Autori: Inczédy Péter, Grega Erzsébet, Bohus Péter, Pavliscsák Csaba, Magyari István, Tasi László, Vitányi Judit, Wohl László, Tóth Oszkár, Kertész Marianna, Ferenczi Attila, Nagy József, Bihari Ferenc, Dombay Zsolt, Tóth András

MPK: A01N 47/14, A01N 43/52

Značky: synergický, fungicidní, prostředek

Text:

...filmotvorný nebo adhezní polymer, jako je vodná disperze kopolymeru viny 1 acetát-vinylversatát a/nebo barvivo typu rhodamin.Synergická směs podle vynálezu se používá s výhodou ve formě vodných suspenzí, jejichž koncentrace se voli v závislosti od toho, zda se použiji k mořeni osiva nebo k postřikuProstředky podle vynálezu jsou bliže objasněny v následujících příkladech, na které se však neomezují.Pro moření osiva se připravĺ filmotvorný...

Synergetický, několikasložkový prostředek pro potírání houbových onemocnění obilí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264260

Dátum: 13.06.1989

Autori: Wohl László, Tóth Oszkár, Ferenczi Attila, Bohus Péter, Pavliscsák Csaba, Tasi László, Tóth András, Vitányi Judit, Kertész Marianna, Inczédy Péter, Grega Erzsébet, Bihari Ferenc, Nagy József, Magyari István, Dombay Zsolt

MPK: A01N 47/14, A01N 43/32

Značky: houbových, prostředek, obilí, onemocnění, synergeticky, několikasložkový, potírání

Text:

...připomíná obzvláště příznivé působení směsi obsahujících 1 hmotnostní díl komplexu zinku a 1 hmotnostní díl komplexu manganu.Podle maďarského piate-ntového spisu č. 1518 608 se spektrum ftmgicidního působení 2,S-dihydro-S-karboxanilid-B-methyl-1,4 oxathiinu může podstatne rozšířit, přičemž se V mnoha případech dokonce dosahuje synergickéhlo působení, jestliže se přidá sůl nebo ester, například sůl mědl, jako med-B-chinolínát, sulfát nebo...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261226

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pletyák Mihály, Bihari Ferenc, Horváth András, Lestyán János, Szalai Sándor, Tömördi Elemér, Inczédy Péter, Halász Edit, Nagy Mihály, Magyari István, Bohus Péter, Kovács Tibor, Eifert Gyula, Wohl László

MPK: A01N 37/22, A01N 33/22

Značky: prostředek, herbicidní

Text:

...69). Použité metody jsou zvláště vhodné pro stanovení synergetického, aditivního popřípadě antagonistického účinku při současném použití dvou bioaktivních účinných látek.Herbicidni účinnost acetochloru (A), popř. fluorodiphenu (F), jakož i vypočítaná a změřená účinnost jejich kombinací jsou uvedeny na obr. 1. Z obrázku je zřejmě, že stanovená účinnost při optimálním obsahu účinné látky je o 30 vyšší, než spočítané, což svědčí 0 pravé...

Akaricidní, herbicidní a růstově regulační prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257773

Dátum: 15.06.1988

Autori: Timár Judit, Eifert Gyula, Schüszler Erzsébet, Inczédy Péter, Bihari Ferenc, Czövek Rudolf, Klumpp Egon, Bohus Péter, Magyari István, Mészáros Jenö

MPK: A01N 33/18

Značky: složky, růstově, výroby, akaricidní, účinné, herbicidní, prostředek, způsob, regulační

Text:

...Vyloučená usazeniíia se odstředí, promyje se vodou a usuší na vzduchu do konstaiítní hmotnosti. Získá se 28 kg 2 ~trifluormethyl-4,B-dinítroľenolu čistoty 94,3 . Výtěžek 92,4 °/o.Emulzní koncenirát obsahující 60 0/0 hmotnostních EC B 0433 g 2 ~triilLIorn 1 eil 1 y 1-4,řdlnitrtíioilolu 970/0 se rozpustí při 40 °C ve směsi 200 g isoforonu a 25 g xylenu. Roztok se ochladí na teplotu mĺstnosti a jařefiltruje GAF-filtrem o velikosti...

Spôsob zvýšenia selektivity meďnatochromitých katalyzátorov pre prípravu N-fenyl-N’-izopropyl-p-fenylén-diamínu.

Načítavanie...

Číslo patentu: 242011

Dátum: 15.09.1987

Autori: Stanek József, Eifert Gyula, Bohus Péter, Wohl László, Küronya István, Halász Edit

MPK: B01J 23/72, C07C 87/58

Značky: přípravu, meďnatochromitých, selektivity, spôsob, n-fenyl-n'-izopropyl-p-fenylén-diamínu, zvýšenia, katalyzátorov

Text:

...výrobe napríklad prídavkiom hydrogénfluoridu amónneho, ZSSR pat. spis číslo 770 524, alebo priamo pri aplikácii kataly z omvýznamnýmitíantiozonantom použivaným v igumárenakom priemysle., . V , Katalytická alkylačná hydrogenácia 4-anąmodifeoylüminu ąacetónom prebieha v Štupňàcłŕrézátora vo výrobe N-fenyl-Níizopropyi-pďenyiéndiamínu prídavkom kyseliny octovej,českoslov. autorske osvedčenie č. 235 833 a. tiež aj homogenizäciou selektívneho...

Elektroizolačný vrstvený materiál strihateľný za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 240489

Dátum: 15.08.1987

Autori: Eifert Gyula, Küronya István, Bohus Péter

MPK: B32B 11/00

Značky: studena, elektroizolačný, vrstvený, strihateľný, materiál

Text:

...a teplota v sušiacom tuneli sa nastavia tak, aby pri lisovaní skúšobnej dosky z piatich listov naimpregnovaměho papiera rozmerov 100 X 100 mm prlteplotemnožstvo vytečenej živice 4 až 8 hmotnostných °/o. .APapierová výstuž pre povrchové, tzv. krycie listy sa impregnuje obdobným spôsobom,avšak s použitím živičného spojivsi podľa uvedených príkladov 1 až 3 s prídavkom 0,15 0/0 hmotnosti montánneho vosku.Listy naimpregnovaného papiera, nasekane...

Žací lišta s nadzvedávacím příčným šnekovým dopravníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245274

Dátum: 15.06.1987

Autori: Küronya István, Wohl László, Eifert Gyula, Bohus Péter

MPK: A01D 57/02

Značky: žací, příčným, lišta, šnekovým, nadzvedávacím, dopravníkem

Text:

...no,1 u 11-n 1 ní 1 ~-1,nmnonnea-uz B mme cmaoycmaxramxzrzrsazouąerow 1 togjznyjnr~xrlz.ua.-4 I Iäíarcoxuxxamnxzrćšł HBICJIOH nonepequoI-o Tparmoparuoro mneua, odycnomenn ii ITJIOTIIOCCĽLIO meózroü Macau, orpaximen yruojąanm,pacnoxosxemzmmm nnympn óorconoñ cmanmx. nlepecmaaoualcoñ nepXHGTO 3717101351, B COOTBGTCTBIXTI C 13141301-1 IJ UĽOIPIIOCTLIO Icymrypu, 5 nocwxraorm noomwnłxioe mpeu-mopmaponaxme npn óoxozsoň noneIe no...

Zařízení pro odstraňování otřepů v otvorech dutých předrobků působením tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245270

Dátum: 15.06.1987

Autori: Inczédy Péter, Magyari István, Bohus Péter, Nagy Mihály, Wohl László

MPK: B24B 5/48

Značky: dutých, zařízení, odstraňování, otvorech, tlaku, působením, předrobku, otřepů

Text:

...cncTer-aa MOJKBT nepeMemaTBcH no TOpKI-BOHTBM n sepTuxcaJn/I MGJEJU KOHGÉHLIMII Torncanmmocrcoro Kyąparnca n cnoóonno ozmpaewcn na xcyamcy. B nponecýçe ynaaenm sayceauen aa cqew nonavm ycmuna Ha rcoJxeauawo-puqamKym cnowew nouycqxepnuecxaa Ramanaa nemam n noawponopa sno,mmca B ĽIBJIBJIPIG. nocne paalaeneam 060 m( puqaroB KOHTpOHOPB ymxpaewoa BO Baywpennm czropony naupom nammoñ nemam, n Bammmaa nemam ynamew c napacTamWH ycnJmeM Bnywpenme...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249535

Dátum: 12.03.1987

Autori: Bihari Ferenc, Toeroes Szilárd, Tromfos Katalin, Durkó Anna, Küronya István, Eifert Gyula, Szulágyi János, Kollár László, Heil Bálint, Bakos József, Bohus Péter, Magyari István, Wohl László

MPK: A01N 35/04

Značky: látek, fungicidní, účinných, výroby, prostředek, způsob

Text:

...alkalíckých kovů, kovů alkalických zemin nebo organickými bázemi jako aminy, alkanolaminy, např. natriumlaurylsulfát, natrium-Z-ethylhexylsulfát, sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové, sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové a ethanolaminem, diethanolaminem, triethanolaminem nebo isopropylaminem, mono- a diisopropylnaftalensulfonát sodný, sodná sůl kyseliny naftalensulfonové, diisooktylsulfosukcinát sodný, xylensulfonát sodný, sodná a...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248732

Dátum: 12.02.1987

Autori: Pletyák Mihály, Reil Bálint, Küronya István, Bakos József, Toeroes Szilárd, Eifert Gyula, Magyari István, Bohus Péter, Wohl László, Timár Judit, Bihari Ferenc, Kollár László, Durkó Anna

MPK: A01N 35/04

Značky: fungicidní, prostředek

Text:

...jako trichlorethan, dichlormethan, perchlorethylen, dichlorpropan, chlorbenzen laktony jako y-butyrolakton laktamy jako N-methylpyrrolidon, N-cyklohexylpyrrolidon amidy kyselín jako dímethylľormamívd dále rostlinné a živočíšne oleje jako slunečnicový olej, lněný olej, olivový olej, sójový olej, rícínový olej a spermový olej.ako smáčecí, dispergační a emulgační činidla přicházejí V úvahu ionogenní a neionogenní látky, jako solí...

Kompozice k moření osiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 232707

Dátum: 15.01.1987

Autori: Balazs Gábor, Bohus Péter, Nagy Gábor, Veréb Lajos, Petróczi István, Magyari István

MPK: A01N 25/30

Značky: osiva, moření, kompozice

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozice k moření osiva, nanášením v nesouvislých skvrnách, obsahuje mořidlo, dále 10 až 40 % hmotnosti filmotvorného, ve vodě nerozpustného polymeru, 2 až 30 % hmotnosti přídavné látky, jako je ve vodě nerozpustný polymerní ochranný koloid, anionogenní nebo neionogenní tensid, popřípadě prostředek pro zabránění pěnění a/nebo barvivo, a množství vody potřebné k dosažení 100 % hmotnosti. Kompozice podle vynálezu obsahuje jako filmotvorný, ve...

Synergický herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235339

Dátum: 15.01.1987

Autori: Sövegjártö Ödön, Nagy Mihály, Kalász József, Buczkó József, Eifert Gyula, Halász Edit Kovácz, Petsch Guido, Bohus Péter, Magyari István, Küronya István, Bihari Ferenc, Veréb Lajos

MPK: A01N 33/18, A01N 43/70

Značky: prostředek, synergický, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Synergický herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje v hmotnostním množství O,1 až 85 % směs N-ethyl-N-(2-methallyl)-2,6-dinitro-4-trifluormethylanilinu se substituovaným triazinem obecného vzorce II, ve kterém X znamená chlor, methylthioskupinu nebo methoxyskupinu, v hmotnostním poměru 19:1 až 1:4, s výhodou 4:1 až 1:1.