Bohus Péter

Mikroemulzie a ich použitie na zlepšenie biologickej účinnosti pesticídov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17593

Dátum: 25.10.2007

Autori: Bohus Péter, Paganini Gianfranco, Li Bassi Giuseppe

MPK: A01N 25/04, A01N 25/30, A01P 13/00...

Značky: účinnosti, biologickej, použitie, zlepšenie, mikroemulzie, pesticídov

Text:

...opisané v EP 1 179 979.0033 Alkylpolyglykozidy zmesi surfaktantov sú alifatické a|kylpolyglykozidy reprezentované vzorcom(l) R-O-(G), kde R je nesýtená alebo nenasýtená alifatická alkylová skupina, ktorá má od 6 do 20 uhlíkových atómov, Iineárna alebo rozvetvená O je kyslíkový atóm G je rezlduum redukčného sacharidu pripojeného na R-O pomocou éterovej O-glykozidovej väzby x je číslo od 1 do 10 predstavujúce priemerný stupeň oligomerizácie...

Synergický fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264319

Dátum: 12.07.1989

Autori: Tasi László, Tóth Oszkár, Kertész Marianna, Tóth András, Dombay Zsolt, Inczédy Péter, Wohl László, Vitányi Judit, Nagy József, Magyari István, Grega Erzsébet, Pavliscsák Csaba, Ferenczi Attila, Bohus Péter, Bihari Ferenc

MPK: A01N 47/14, A01N 43/52

Značky: prostředek, fungicidní, synergický

Text:

...filmotvorný nebo adhezní polymer, jako je vodná disperze kopolymeru viny 1 acetát-vinylversatát a/nebo barvivo typu rhodamin.Synergická směs podle vynálezu se používá s výhodou ve formě vodných suspenzí, jejichž koncentrace se voli v závislosti od toho, zda se použiji k mořeni osiva nebo k postřikuProstředky podle vynálezu jsou bliže objasněny v následujících příkladech, na které se však neomezují.Pro moření osiva se připravĺ filmotvorný...

Synergetický, několikasložkový prostředek pro potírání houbových onemocnění obilí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264260

Dátum: 13.06.1989

Autori: Dombay Zsolt, Bihari Ferenc, Kertész Marianna, Tóth András, Vitányi Judit, Inczédy Péter, Wohl László, Bohus Péter, Nagy József, Tasi László, Pavliscsák Csaba, Magyari István, Ferenczi Attila, Grega Erzsébet, Tóth Oszkár

MPK: A01N 47/14, A01N 43/32

Značky: obilí, potírání, několikasložkový, prostředek, houbových, synergeticky, onemocnění

Text:

...připomíná obzvláště příznivé působení směsi obsahujících 1 hmotnostní díl komplexu zinku a 1 hmotnostní díl komplexu manganu.Podle maďarského piate-ntového spisu č. 1518 608 se spektrum ftmgicidního působení 2,S-dihydro-S-karboxanilid-B-methyl-1,4 oxathiinu může podstatne rozšířit, přičemž se V mnoha případech dokonce dosahuje synergickéhlo působení, jestliže se přidá sůl nebo ester, například sůl mědl, jako med-B-chinolínát, sulfát nebo...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261226

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pletyák Mihály, Horváth András, Tömördi Elemér, Halász Edit, Eifert Gyula, Lestyán János, Szalai Sándor, Magyari István, Wohl László, Nagy Mihály, Kovács Tibor, Bihari Ferenc, Inczédy Péter, Bohus Péter

MPK: A01N 33/22, A01N 37/22

Značky: prostředek, herbicidní

Text:

...69). Použité metody jsou zvláště vhodné pro stanovení synergetického, aditivního popřípadě antagonistického účinku při současném použití dvou bioaktivních účinných látek.Herbicidni účinnost acetochloru (A), popř. fluorodiphenu (F), jakož i vypočítaná a změřená účinnost jejich kombinací jsou uvedeny na obr. 1. Z obrázku je zřejmě, že stanovená účinnost při optimálním obsahu účinné látky je o 30 vyšší, než spočítané, což svědčí 0 pravé...

Akaricidní, herbicidní a růstově regulační prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257773

Dátum: 15.06.1988

Autori: Timár Judit, Eifert Gyula, Mészáros Jenö, Klumpp Egon, Czövek Rudolf, Bohus Péter, Bihari Ferenc, Schüszler Erzsébet, Inczédy Péter, Magyari István

MPK: A01N 33/18

Značky: výroby, růstově, prostředek, způsob, akaricidní, složky, regulační, herbicidní, účinné

Text:

...Vyloučená usazeniíia se odstředí, promyje se vodou a usuší na vzduchu do konstaiítní hmotnosti. Získá se 28 kg 2 ~trifluormethyl-4,B-dinítroľenolu čistoty 94,3 . Výtěžek 92,4 °/o.Emulzní koncenirát obsahující 60 0/0 hmotnostních EC B 0433 g 2 ~triilLIorn 1 eil 1 y 1-4,řdlnitrtíioilolu 970/0 se rozpustí při 40 °C ve směsi 200 g isoforonu a 25 g xylenu. Roztok se ochladí na teplotu mĺstnosti a jařefiltruje GAF-filtrem o velikosti...

Spôsob zvýšenia selektivity meďnatochromitých katalyzátorov pre prípravu N-fenyl-N’-izopropyl-p-fenylén-diamínu.

Načítavanie...

Číslo patentu: 242011

Dátum: 15.09.1987

Autori: Wohl László, Halász Edit, Stanek József, Küronya István, Bohus Péter, Eifert Gyula

MPK: B01J 23/72, C07C 87/58

Značky: selektivity, přípravu, spôsob, katalyzátorov, meďnatochromitých, zvýšenia, n-fenyl-n'-izopropyl-p-fenylén-diamínu

Text:

...výrobe napríklad prídavkiom hydrogénfluoridu amónneho, ZSSR pat. spis číslo 770 524, alebo priamo pri aplikácii kataly z omvýznamnýmitíantiozonantom použivaným v igumárenakom priemysle., . V , Katalytická alkylačná hydrogenácia 4-anąmodifeoylüminu ąacetónom prebieha v Štupňàcłŕrézátora vo výrobe N-fenyl-Níizopropyi-pďenyiéndiamínu prídavkom kyseliny octovej,českoslov. autorske osvedčenie č. 235 833 a. tiež aj homogenizäciou selektívneho...

Elektroizolačný vrstvený materiál strihateľný za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 240489

Dátum: 15.08.1987

Autori: Eifert Gyula, Bohus Péter, Küronya István

MPK: B32B 11/00

Značky: vrstvený, materiál, strihateľný, elektroizolačný, studena

Text:

...a teplota v sušiacom tuneli sa nastavia tak, aby pri lisovaní skúšobnej dosky z piatich listov naimpregnovaměho papiera rozmerov 100 X 100 mm prlteplotemnožstvo vytečenej živice 4 až 8 hmotnostných °/o. .APapierová výstuž pre povrchové, tzv. krycie listy sa impregnuje obdobným spôsobom,avšak s použitím živičného spojivsi podľa uvedených príkladov 1 až 3 s prídavkom 0,15 0/0 hmotnosti montánneho vosku.Listy naimpregnovaného papiera, nasekane...

Žací lišta s nadzvedávacím příčným šnekovým dopravníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245274

Dátum: 15.06.1987

Autori: Eifert Gyula, Wohl László, Bohus Péter, Küronya István

MPK: A01D 57/02

Značky: nadzvedávacím, příčným, žací, šnekovým, dopravníkem, lišta

Text:

...no,1 u 11-n 1 ní 1 ~-1,nmnonnea-uz B mme cmaoycmaxramxzrzrsazouąerow 1 togjznyjnr~xrlz.ua.-4 I Iäíarcoxuxxamnxzrćšł HBICJIOH nonepequoI-o Tparmoparuoro mneua, odycnomenn ii ITJIOTIIOCCĽLIO meózroü Macau, orpaximen yruojąanm,pacnoxosxemzmmm nnympn óorconoñ cmanmx. nlepecmaaoualcoñ nepXHGTO 3717101351, B COOTBGTCTBIXTI C 13141301-1 IJ UĽOIPIIOCTLIO Icymrypu, 5 nocwxraorm noomwnłxioe mpeu-mopmaponaxme npn óoxozsoň noneIe no...

Zařízení pro odstraňování otřepů v otvorech dutých předrobků působením tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245270

Dátum: 15.06.1987

Autori: Nagy Mihály, Inczédy Péter, Bohus Péter, Magyari István, Wohl László

MPK: B24B 5/48

Značky: tlaku, odstraňování, dutých, předrobku, otřepů, zařízení, otvorech, působením

Text:

...cncTer-aa MOJKBT nepeMemaTBcH no TOpKI-BOHTBM n sepTuxcaJn/I MGJEJU KOHGÉHLIMII Torncanmmocrcoro Kyąparnca n cnoóonno ozmpaewcn na xcyamcy. B nponecýçe ynaaenm sayceauen aa cqew nonavm ycmuna Ha rcoJxeauawo-puqamKym cnowew nouycqxepnuecxaa Ramanaa nemam n noawponopa sno,mmca B ĽIBJIBJIPIG. nocne paalaeneam 060 m( puqaroB KOHTpOHOPB ymxpaewoa BO Baywpennm czropony naupom nammoñ nemam, n Bammmaa nemam ynamew c napacTamWH ycnJmeM Bnywpenme...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249535

Dátum: 12.03.1987

Autori: Eifert Gyula, Szulágyi János, Bihari Ferenc, Kollár László, Tromfos Katalin, Magyari István, Küronya István, Wohl László, Durkó Anna, Bohus Péter, Toeroes Szilárd, Heil Bálint, Bakos József

MPK: A01N 35/04

Značky: způsob, látek, fungicidní, účinných, prostředek, výroby

Text:

...alkalíckých kovů, kovů alkalických zemin nebo organickými bázemi jako aminy, alkanolaminy, např. natriumlaurylsulfát, natrium-Z-ethylhexylsulfát, sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové, sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové a ethanolaminem, diethanolaminem, triethanolaminem nebo isopropylaminem, mono- a diisopropylnaftalensulfonát sodný, sodná sůl kyseliny naftalensulfonové, diisooktylsulfosukcinát sodný, xylensulfonát sodný, sodná a...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248732

Dátum: 12.02.1987

Autori: Pletyák Mihály, Magyari István, Timár Judit, Bohus Péter, Toeroes Szilárd, Eifert Gyula, Kollár László, Durkó Anna, Wohl László, Reil Bálint, Bihari Ferenc, Küronya István, Bakos József

MPK: A01N 35/04

Značky: fungicidní, prostředek

Text:

...jako trichlorethan, dichlormethan, perchlorethylen, dichlorpropan, chlorbenzen laktony jako y-butyrolakton laktamy jako N-methylpyrrolidon, N-cyklohexylpyrrolidon amidy kyselín jako dímethylľormamívd dále rostlinné a živočíšne oleje jako slunečnicový olej, lněný olej, olivový olej, sójový olej, rícínový olej a spermový olej.ako smáčecí, dispergační a emulgační činidla přicházejí V úvahu ionogenní a neionogenní látky, jako solí...

Kompozice k moření osiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 232707

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bohus Péter, Petróczi István, Magyari István, Balazs Gábor, Nagy Gábor, Veréb Lajos

MPK: A01N 25/30

Značky: kompozice, osiva, moření

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozice k moření osiva, nanášením v nesouvislých skvrnách, obsahuje mořidlo, dále 10 až 40 % hmotnosti filmotvorného, ve vodě nerozpustného polymeru, 2 až 30 % hmotnosti přídavné látky, jako je ve vodě nerozpustný polymerní ochranný koloid, anionogenní nebo neionogenní tensid, popřípadě prostředek pro zabránění pěnění a/nebo barvivo, a množství vody potřebné k dosažení 100 % hmotnosti. Kompozice podle vynálezu obsahuje jako filmotvorný, ve...

Synergický herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235339

Dátum: 15.01.1987

Autori: Nagy Mihály, Küronya István, Eifert Gyula, Magyari István, Petsch Guido, Veréb Lajos, Sövegjártö Ödön, Halász Edit Kovácz, Buczkó József, Kalász József, Bohus Péter, Bihari Ferenc

MPK: A01N 43/70, A01N 33/18

Značky: herbicidní, synergický, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Synergický herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje v hmotnostním množství O,1 až 85 % směs N-ethyl-N-(2-methallyl)-2,6-dinitro-4-trifluormethylanilinu se substituovaným triazinem obecného vzorce II, ve kterém X znamená chlor, methylthioskupinu nebo methoxyskupinu, v hmotnostním poměru 19:1 až 1:4, s výhodou 4:1 až 1:1.