Bohunický Jaroslav

Injektážna hmota pre dlhodobú ochranu predpínacej výstuže stavebných konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 278658

Dátum: 15.07.1992

Autori: Ševčík Peter, Greipl Ervín, Karaba František, Horváth Emil, Kvasnica Dušan, Bohunický Jaroslav

MPK: C09K 15/04

Značky: ochranu, hmota, konštrukcií, výstuže, stavebných, dlhodobú, predpínacej, injektážna

Zhrnutie / Anotácia:

Injektážna hmota na dlhodobú ochranu predpínacej výstuže stavebných konštrukcií a jej kotevného systému je založená na ropnom alebo syntetickom oleji, amorfných zvyškoch po výrobe polypropylénu a zošľachťujúcich prísadách. Použitá kombinácia prísad má toto zloženie: vápenný hydrát ako alkalická rezerva na neutralizáciu kyslých produktov oxidácie oleja oxyetylované alkylfenoly, alkylované a/alebo arylované polyglykolétery, alebo zmesové...

Viacúčelové plastické mazivo a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258639

Dátum: 16.09.1988

Autori: Pavela Mirko, Krempaský Bohdan, Salková Zuzana, Szüs Ladislav, Ševčík Peter, Kvasnica Dušan, Bohunický Jaroslav, Gerža Jozef, Maťaš Michal

MPK: C10M 169/06, C10N 50/10

Značky: mazivo, viacúčelové, spôsob, přípravy, plastické

Text:

...na 100 °C až 130 °C počas 1 až 4 hodín za vzniku komplexného hlinitého mydla. Reakčná zmes sa potom vyhroje na 180 až 230 C a pri tejto teplote sa udržiava 30 až 150 minút, obsah reaktora sa ochladí na 100 °C až 130 C a pri tejto teplote sa do reakčnej zmesi pridá za stáleho miešania 0,5 až 2 hmot. depresátora alebo zmesi depresatorov teploty tuhnutta. nie» jového komponentu, 0,5 až 1,2 0/0 hmot. antioxldantu alebo zmesi vysokoteplotného...

Sposob prípravy vápenatého komplexného maziva s obsahom olova

Načítavanie...

Číslo patentu: 254226

Dátum: 15.01.1988

Autori: Krempaský Bohdan, Kvasnica Dušan, Gerža Jozef, Bohunický Jaroslav

MPK: C10N 70/00, C10M 177/00, C10M 123/02...

Značky: přípravy, maziva, vápenatého, spôsob, olova, komplexného, obsahom

Text:

...kyselín, vyššie alkylfenoly, polyalkylbenzény, prípadne ich zmesi. K zlepšeniu štartovacieho trecieho momentu sa d-o maziva pri teplote 50 °C pridá 0,2 až 1 0/0 hmot. jemného grafitu.Väpenaté komplexné plastické mazivo s obsahom olova podla vynâlezu je určené pre valivé a kĺzne ložiská s vysokým radiálnym alebo axiálnym zaťaženim v prevádzke. Rozsah potížitelnosti je stanovenýpre maximálne otáčky d-o 3 000 otáčok/min., teplotný rozsah -20...

Vápenaté komplexné plastické mazivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 254222

Dátum: 15.01.1988

Autori: Krempaský Bohdan, Bohunický Jaroslav, Trubač Karol, Španík Viliam, Kvasnica Dušan, Gerža Jozef

MPK: C10M 117/02

Značky: komplexne, mazivo, plastické, vápenaté

Text:

...s teplotou tuhnutia -8 °C a číslom kyslostl 0,038 mg KOH/g a 78 g stearínu III, 78 g oleínu Sčlłpünĺľĺkátłl, 267 g suspenzie hyclrátu vápenatéhm 3 g etoxylovaného alkylfenolu, 3 g ataktického polypropylénu, 15 g polymetylmetakrylátu.Táto zmes sa dokonale rozmieša pri tepiote 30 °C po dobu 15 minút, postupne sa pridáva kyselina octová technická v celkovom množstve 342 g. Po skončení dávkovania kyseliny octovej technickej sa násada za stáleho...

Komplexné vápenaté plastické mazivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 250007

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gerža Jozef, Krempaský Bohdan, Kvasnica Dušan, Trubač Karol, Španík Viliam, Bohunický Jaroslav

MPK: C10M 169/00, C10M 123/00

Značky: komplexne, vápenaté, plastické, mazivo

Text:

...rôp o viskozite 64,74 milimetrovĺs pri 50 °C s vizkozitným indexu-m 85, s bodom tuhnutía -11 °C a číslom kyslosti 0,038 mg KOH/g a 78 g stearínu III,78 g -oleinu saponifikétu, 267 g hydrätu vápenatéh-o, 3 g .oxyetylovanéhuo alkylienolu,3 g ataktlckého polypropylénu, 15 g kop-olyméru kyseliny metakrylolvej. vTáto zmes sa »dokonale rozmieša pri teplots 30 C podobu 15 minút, potom sa ,pridáva postupne kyselina -octová technická v celkov-om...