Boháčik Ľubomír

Chápadlo pre hriadele

Načítavanie...

Číslo patentu: 267096

Dátum: 12.02.1990

Autor: Boháčik Ľubomír

MPK: B25J 15/00

Značky: hriadele, chápadlo

Text:

...g. Táto je opatrená obojstranným hrebeňovým ozubením, ktorým je V zábere s prvými ozubenými kolesami A pevne spojenými s prvými hriadeľami Ě. Tieto sú točne uložené v centrálnom telese l prostredníctvom vnútorných ložísk Q, vonkajších ložísk lg a konce jednostranne vybiehajúc k prvej bočnej doske É sú uloženév bočných ložiskách ll. Zrkadlovo obrátene je zostavené druhá strana z druhých píestovlg, druhej piestnej tyče lg, druhých ozubených...

Chápadlo pre príruby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267095

Dátum: 12.02.1990

Autor: Boháčik Ľubomír

MPK: B25J 15/00

Značky: príruby, chápadlo

Text:

...v dalšom radiálno-axiálnom ložisku lg, spojené s tanierovým kolesom Q opatrenom ozubenim so šikmými zubami so sklonom /. Toto je v zábere so satelitnými kolesami 3, uloženými kolmo mimobežne, opatrenými ozubenim so šikmými zubami so sklonom ä 90 ° - ňä. satelitné kolesá 5 sú v zábere s ozubenými hre beňami § uloženými prostredníctvom vodiacich líšt 16 na rotačnom telese ll, s ktorýmije spojené teleso valca 19. Na rotačné teleso ll sú...

Dvojsmerový výklopný zberač elektrického průdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262613

Dátum: 14.03.1989

Autori: Boháčik Ľubomír, Kopčák Juraj, Lamač Pavel

MPK: B60L 5/08

Značky: výklopný, elektrického, dvojsmerový, prúdu, zberač

Text:

...2 v reze A-A z obr. 1.V ráme l je uložená nosná doska 3 na sklopnom závese Q a zaistená poistkou 35. Nosná doska l je opatrená radom otvorov, V ktorých sú upevnené horné nosiče 1 v počte odpovedajúcemu počtu vodičov troleje gg. Na hornom nosiči A je otočne uložené horné teleso § zaistené poistným krúžkom zl a pružným elementom gg napr. gumeným krúžkom. Horné teleso É je spojené so spodným telesom 1 dvojicou páčiek Q kyvne v čapoch pačiek 2...

Volne otočný závesný uzol

Načítavanie...

Číslo patentu: 254925

Dátum: 15.02.1988

Autori: Krč Štefan, Boháčik Ľubomír

MPK: B66C 13/12

Značky: otočný, závěsný, volně

Text:

...alebo účelové châpadlo ovládané tlakovým médiom.Vynález je popisaný na základe výkresu,kde na obr. 1 je pozdlžny rez a na obr. 2 rezom prvým čapom.Závesné teleso 1 opatrene prvým závesným okom 3 a druhým závesným okom 4 je prostredníctvom dvoch radiálno-axiálnych ložísk 9 uložené v ložiskovom telese 2 a zaistené poístnou matioou 10. Zo spodnej strany je V závesnom telese upevnený dorazový kolik 7 zasahujúcí do priestoru dorazových skrutiek 8...

Pojazdová dráha konzolového manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 253946

Dátum: 17.12.1987

Autori: Bajer Milan, Boháčik Ľubomír

MPK: B66C 6/00

Značky: pojazdová, manipulátora, dráha, konzolového

Text:

...s uloženým trolejovým vedením.Pojazdová draha konzolového manipulátora je dostatočnej tuhosti, umožňuje zostavenie značných dĺžok, môže byt inštalovanápod inými manipulačnými prostriedkami,napr. mostovýmí žeriavmí a pracovný rpriestor inštalovaných mani ulátorov môže byt z oboch strán nosných st pov.Príklad zostavenia pojazdovej dráhy vkonzolového manipulátora je znázornený na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je znázornený čelný pohľad na...

Závesný vozík pre pojazd manipulátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253945

Dátum: 17.12.1987

Autori: Boháčik Ľubomír, Bajer Milan

MPK: B25J 5/00

Značky: závěsný, manipulátorov, pojazd, vozík

Text:

...zostavenie závesného vozíka pre pojazd manipulátorov je znázornený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je znázornený bočný pohľad na závesný vozík, na obr. 2 čelný pohlad, na obr. 3 zadný pohľad, v na obr. 4 rez rovinou A-A z obr. 2 a na obr.Závesný vozík tvorí uzatvorený rám pozostávajúci z horného nosníka 1, spodnéh-0 nosnika 2, (prlečneho nosníka 3 a bočných vzper 4. Na hornom nosníku 1 sú letmo upevnené horné čapy B s otočné...

Vymedzovacie zariadenie rotácie otočnej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253944

Dátum: 17.12.1987

Autori: Boháčik Ľubomír, Krč Štefan

MPK: B25J 1/10

Značky: zariadenie, otočnej, jednotky, vymedzovacie, rotácie

Text:

...prechádzať rotačnými zberačmi.Príklad prevedenia vymedzovacieho zariadenia rotácie otočnej jednotky podľa vynálezu je znázornený na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je znázornená umiestnenie rotačnej jednotky v zostave mantpulatora, na obr. 2 rez rovinou A-A z obr. 1 a na obr. 3 rez rovinou BB z obr. 2.V nosnom telesa 2 je pomocou radialno-axialnych ložísk uložené otočné teleso 1, opatrené priebežnou osovou dutinkou, ukončenou rotačným...

Prekladač súčiastok s mechanickou väzbou prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252002

Dátum: 13.08.1987

Autor: Boháčik Ľubomír

MPK: B21J 13/08

Značky: súčiastok, prvkov, mechanickou, vazbou, prekladač

Text:

...smere. Váhadlo 14 je ďalej stabilizované voči základovému rámu 1 prednou pružinou 17 a zadnou pružinou 18 s možnosťou nezávislého nastavenia predpätia prvou maticou 24 a druhou stavacou maticou 25. Medzi váhadlo 14 a druhé rameno 6 je vložené dorazové teleso 19 opatrené prvou dorazovou skrutkou zn a druhou dorazovou skrutkou 21.Na základovom ráme 1 je v mieste východzieho bodu A uložené nakladacie lôžko 22 súčiastok 23, ktoré je výškové...

Dvojčeľusťové chápadlo s priamočiarym pohybom ramien

Načítavanie...

Číslo patentu: 238437

Dátum: 15.05.1987

Autori: Boháčik Ľubomír, Krč Štefan

MPK: B23Q 7/04

Značky: pohybom, dvojčeľusťové, priamočiarym, ramien, chápadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka dvojčeľusťového chápadla s priamočiarym pohybom ramien s upevnenými čeľusťami a nastaviteľným rozsahom uchopovania pri zaručení centrického uchopenia. Pre pohon sa používa lineárny motor s tlakovým médiom bez mechanických prevodov. Nosnú časť tvorí nosná skriňa z tenkostenného materiálu. Chápadlo má signalizáciu stavu čeľustí a je určené pre priemyselné roboty najmä pri manipulácii s rovnakými čeľusťami v sérii.

Výkyvné spojenie čeľuste s ramenom chápadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239178

Dátum: 15.05.1987

Autor: Boháčik Ľubomír

MPK: B23Q 7/04

Značky: čeľuste, ramenom, chápadlá, spojenie, výkyvné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výkyvného spojenia čeľuste s ramenom chápadla prostredníctvom dvoch čapov otočne a kyvne uložených, pričom stabilnú polohu zaisťuje pružný prút. Spojenie umožňuje nastavovať rôzne pootočenie a sklon čeľustí dvoj- a viacčeľusťových chápadiel v závislosti na tvare a sklone upínacích plôch. Vynález je možno využiť pri konštrukcií chápadiel určených pre priemyselné roboty.

Vertikálny obracač prírubových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 233209

Dátum: 17.04.1987

Autori: Boháčik Ľubomír, Tomčo František

MPK: B23Q 7/04

Značky: vertikálny, súčiastok, prírubových, obracač

Zhrnutie / Anotácia:

Vertikálny, obracač prírub je určený pre automatické otáčanie súčiastok najčastejšie kruhového prírubového tvaru v technologickom procese, kde sa vyžaduje ich otáčanie z dôvodu opracovania z oboch strán. Ovládanie vertikálneho obracača prírub je riadiacim systémom automatizovaného pracoviska podľa zostaveného programu. Nové riešenie vertikálneho obracača tkvie v tom, že v skriňovom ráme je upevnená otočná jednotka nasadená prostredníctvom...

Integrálna chápadlová jednotka pre manipuláciu s výliskami z plastických hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 235370

Dátum: 15.02.1987

Autori: Boháčik Ľubomír, Krč Štefan

MPK: B25J 15/00

Značky: výliskami, jednotka, manipuláciu, hmot, plastických, chápadlová, integrálna

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je integrálna chápadlová jednotka pre manipuláciu s výliskami z plastických hmôt umožňujúca uchopenie výlisku, sklonenie výlisku, odstrihnutie vtoku od výlisku a stohovanie výliskov do palety alebo dopravníka. Chápadlová jednotka podľa vynálezu môže používať pre pohony rotačné motory a je opatrená snímačmi pre testovanie správneho vykonania požadovaných funkcií. Pozostáva z pevnej skrine s uloženými pohonmi a sklopnej skrine...

Vodorovný zásobník súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 235365

Dátum: 15.02.1987

Autori: Krč Štefan, Boháčik Ľubomír

MPK: B23Q 7/06

Značky: vodorovný, súčiastok, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je vodorovný zásobník pre ukladanie a automatické podávanie súčiastok prírubového tvaru alebo súčiastok plošných. Súčiastky sa ukladajú do vodorovných stĺpcoch a pohyblivým nárazníkom sú stlačené do prednej časti, kde je zabudovaná signalizácia prítomnosti súčiastok a odkiaľ sa súčiastky priemyselnými robotmi odoberajú. Pohon nárazníka môže byt lineárnymi alebo rotačnými motormi.

Mikrospínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 248091

Dátum: 15.01.1987

Autori: Boháčik Ľubomír, Mikloš Milan

MPK: H01H 13/18

Značky: mikrospínač

Text:

...V reze.Mikrospínač podla vynálezu pozostáva z telesa 1 mikrospínača, V ktorom je dutina pre upevnenie okamžikoveho spínača 3 skrutkami 12 a vekom 2. Paralelne s ndutinou je v telese 1 mikrospínač vytvorený otvor,v ktorom je uložená doraz-ová tyčka 4 axiálne odpružená pružinou 9 a zaistené poistným kolíkom 8 upevnenom v teies-e 1 -mikroimikrospínača. Dorazová tyčka 4 je v hornej-časti lopatrená zápich-om s obojstrannými kužeľovými plochaml, v...

Vertikálna jednotka manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 232617

Dátum: 15.12.1986

Autori: Boháčik Ľubomír, Krč Štefan

MPK: B25J 11/00

Značky: vertikálna, jednotka, manipulátora

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je vertikálna jednotka manipulátora určeného pre automatickú manipuláciu s výliskami z plastických hmôt na vstrekovacích strojoch. Jednotka pozostáva z pohyblivého a nosného stĺpa. Na hornom konci nosného stĺpu je upevnená prevodovka s motorom, ktorý prostredníctvom reťaze vyvodzuje pohyb pohyblivého stĺpa. Vlastné hmoty pohyblivých častí jednotky ako aj chápadlovej hlavice pripojenej na spodnú časť pohyblivého stĺpa sú...

Pozdĺžna jednotka manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 231788

Dátum: 15.12.1986

Autori: Boháčik Ľubomír, Krč Štefan

MPK: B25J 11/00

Značky: jednotka, manipulátora, pozdĺžna

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je pozdĺžna jednotka manipulátora určeného pre automatickú manipuláciu s výliskami z plastických hmôt na vstrekovacích strojoch. Pohon jednotky zabezpečuje rotačný motor s prevodovkou prostredníctvom reťaze. V jednotke je vytvorené dvojtyčové vedenie vertikálnej jednotky manipulátora a valivé vedenie nosných tyčí priečnej jednotky manipulátora. Snímače polohy sú ovládané narážkami nastaviteľne upevnenými a umiestnenými v...

Priečna jednotka manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 231787

Dátum: 15.12.1986

Autori: Boháčik Ľubomír, Krč Štefan

MPK: B25J 11/00

Značky: jednotka, priečna, manipulátora

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je priečna jednotka manipulátora určeného pre automatickú manipuláciu s výliskami z plastických hmôt na vstrekovacích strojoch. Pozostáva z nosného rámu, jednostranne otvoreného, keď otvor je nekrytý pružnými pásmi využívanými zároveň pre vyvodenie pohybu pozdĺžnej jednotky manipulátora. Pružné pásy sú pri pohybe pozdĺžnej jednotky navíjané poťažne odvíjané na dva bubny vzájomne spriahnuté reťazou, pričom jeden bubon je...

Odkladacie lôžko súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 231529

Dátum: 15.12.1986

Autori: Boháčik Ľubomír, Sánik Ivan

MPK: B23Q 7/02

Značky: odkladacie, lôžko, súčiastok

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je odkladacie lôžko súčiastok dopravovaných dopravnými žľabmi, polohovanie súčiastok a signalizácia prítomnosti v správnej polohe. Odkladacie lôžko je navrhované pri doprave ohriatych prírezov od priebežnej ohrievačky ku prekladaču súčiastok Odkladacie lôžko má možnosť výškového prestavenia výmenou dosiek požadovanej hrúbky podľa priemeru prírezu a plynulého prestavenia podľa dĺžky prierezu.

Zariadenie pre ochranu chápadla robota pred poškodením baranom lisu na automatizovanom technologickom pracovisku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227747

Dátum: 15.05.1986

Autori: Boháčik Ľubomír, Sánik Ivan

Značky: pracovisku, baranom, automatizovanom, ochranu, zariadenie, technologickom, chápadlá, robota, poškodením

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené pre nasadenie priemyselného robota ku strojom s vratným pohybom barana. Zariadenie pozostáva z dvoch mikrospínačov umiestnených na priemyselnom robote signalizujúce polohu ramena a ďalšieho mikrospínača, umiestneného na fréme lisu signalizujúceho polohu barana. Mikrospínače napájané zo samostatného zdroja sú zapojené vo vzájomnej v(zbe s dvojhodnotovými prvkami tak, aby pri porušení stanovenej podmienky došlo k vypnutiu...

Širokorozsahové chápadlo poháňané rotačným motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 227946

Dátum: 15.05.1986

Autori: Krč Štefan, Tomčo František, Boháčik Ľubomír

Značky: chápadlo, rotačným, motorom, poháňané, širokorozsahové

Zhrnutie / Anotácia:

Širokorozsahové chápadlo poháňané rotačným motorom s tlakovým médiom pozostávajúce zo základového telesa, v ktorom je upevnený rotačný motor spojený prevodom so skrutkou opatrenou dvojicou vzájomne protichodnými závitmi, ktoré sú v zábere s dvojicou šmýkadiel vedených vo vedení rovnobežne so skrutkou a opatrenými čeľusťami vyznačujúce sa tým, že prvé šmýkadlo /5/ je opatrené stavacím kolíkom /11/, pod ktorého dorazovou plochou je uložený prvý...

Viacrozsahový pákový oddeľovač súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 228640

Dátum: 01.01.1986

Autori: Boháčik Ľubomír, Krč Štefan

MPK: B21H 9/00

Značky: pákový, viacrozsahový, súčiastok, oddělovač

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je viacrozsahový pákový oddeľovač súčiastok, ktorým sa dosahuje oddeľovanie a polohovanie súčiastok na poháňaných dopravných tratiach. Pákový oddeľovač pozostáva z jedného páru dvojramenných pák, ktoré sú opatrené kladkami zadržujúce dopravované súčiastky. Dvojramenné páky sú uložené na nosných pákach kyvne ovládané lineárnymi motormi. Preklopením nosných pák sa mení rozostup dvojramenných pák a tým sa oddeľovač prestavuje na...