Boháč Zdeněk

Spôsob hĺbkotlače s vysokým kovovým leskom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283858

Dátum: 24.02.2004

Autori: Jarolín Dušan, Sedláček Lukáš, Slavík Radek, Boháč Zdeněk

MPK: B41M 1/10

Značky: hĺbkotlače, kovovým, spôsob, leskom, vysokým

Zhrnutie / Anotácia:

Na získanie vysokého strieborného lesku sa tlačia na nemetalizovanú hĺbkotlačovú podložku, výhodne na hĺbkotlačový papier či organickú plastickú fóliu len požadované línie a/alebo plochy motívu hĺbkotlačovou technikou tlačiarenskými valcami s rycím rastrom s 54 až 80 bodmi na 1 cm2 pod uhlom 0 až 4, hĺbkotlačovou farbou obsahujúcou definované rozmedzie nitrocelulózového alebo polyvinylbutyralového spojiva a farbív, t. j. mosadzného a bronzového...

Hĺbkotlačová farba na získanie kovovolesklej potlače

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2667

Dátum: 12.09.2000

Autori: Jarolín Dušan, Boháč Zdeněk, Slavík Radek, Sedláček Lukáš

MPK: C08K 3/10, C08L 1/18, C08L 29/14...

Značky: získanie, potlače, hĺbkotlačová, kovovolesklej, farba

Text:

...ako podkladový prostriedok na získanie zlatej kovovo lesklej potlače. V striebomej hĺbkotlačovej farbe je možné nadosiahnutie rôzneho striebomého odtieňa meniť podiely mosadzného a bronzového prášku, avšakvždy len tak, aby súčet farbív bol V defmovanom rozsahu. V zlatej hĺbkotlačovej farbe je možné na dosiahnutie rôzneho zlatého odtieňa menit podiely žltého, oranžového a čierneho farbiva, avšak vždy len tak, aby celkový súčet farbív bol v...

Hĺbkotlačové zariadenie na získanie kovovolesklej potlače

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2626

Dátum: 12.09.2000

Autori: Boháč Zdeněk, Jarolín Dušan, Slavík Radek, Sedláček Lukáš

MPK: B41F 31/26, B41F 31/07, B41F 31/03...

Značky: získanie, zariadenie, kovovolesklej, potlače, hĺbkotlačové

Text:

...farbiva a do 0,2 hmotn. čierneho hĺbkotlačového farbiva, pritomE 1 l až 16 hmotn. predstavuje súčet obsahu farbív z celkového obsahu hĺbkotlačovej farby.Jednotlivé zložky hĺbkotlačovej farby na získanie striebomej potlače sa miešadlami premiešajú v zásobníku a následne priebežne vo farebníku, aby ťažšie častice hĺbkotlačovej farby neklesali na dno. Premiešavaná hĺbkotlačová farba sa tlačí hĺbkotlačovou technikou len v požadovaných...

Zásobník pomocného elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 230

Dátum: 09.09.1993

Autori: Poláčková Eliška, Veselý Miloslav, Boháč Zdeněk

MPK: G05D 9/00, G05D 9/04, G05D 9/02...

Značky: pomocného, elektrolytu, zásobník

Text:

...v úrovnich odpovidajícich poloze permanentniho magnetu pri maximální a minimálni hladiněelektrolytu v zásobníku. snímač, signalizujici naplněni a vy prázdnění zásobníku, může být využít i jako soućást obvodu pro automatické doplňování zásobníku elektrolytem.Výhody zásobníku pomocného elektrolytu s ŕízenou rychlostí vytékání elektrolytu k průtočné elektrodé pro elektrochemickou analýzu plynů podle tohoto technického řešení vyplývají z...

Zariadenie na ochranu elektródových snímačov hladiny kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 229

Dátum: 09.09.1993

Autori: Veselý Miloslav, Peisker Ivan, Boháč Zdeněk

MPK: G01F 23/24, G01F 15/00, G01F 15/12...

Značky: hladiny, zariadenie, elektrodových, ochranu, kvapalín, snímačov

Text:

...výparů,které projde otvory podél elektrod nad oddélovací pŕepážku. Prídavné prstence pro zvýšení účinku ochranného prostoru lze proelektrody s kruhovým průŕezem zhotovit napŕ. z ploché pryže vetvaru mezikruží se zmenšeným vnitřním prúměrem tak, aby je bylo možno na snímací elektrody tesne nasunout. Podobné lze řešit upevnéní pŕídavných prstencú í u elektrod s jiným prúŕezem než kruhovým, t.j. zhotovených např. ze ćtyŕhranu, šestihranu...

Prietoková kombinovaná elektróda na elektrochemickú analýzu plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 113

Dátum: 07.07.1993

Autori: Poláčková Eliška, Veselý Miloslav, Boháč Zdeněk

MPK: G01N 27/30

Značky: elektroda, analýzu, plynov, kombinovaná, elektrochemickú, prietoková

Text:

...a prúměrem drátu 0,1 až 2,5 mm, pŕićemž rozdíl 0,5 až 1,0 mm se jeví jako optimální. Přesáhne-litento rozdíl uvedenou horní hranici 2,5 mm, pŕestane kapiláraplnit svoji funkci. Kromě toho, že odkapávání elektrolytu se stane nepravidelným, znaćně se zvýši nebezpečí pronikání analyzovaného plynu do pláště elektrody. Je-li naopak uvedený rozdíl příliš malý, může snadno dojít k ucpání kapiláry mechanickými nećistotami, případně obsaženými v...

Zařízení k automatickému měření výšky hladiny kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265470

Dátum: 13.10.1989

Autori: Veselý Miroslav, Boháč Zdeněk, Poláčková Eliška

MPK: G01F 23/18

Značky: výšky, hladiny, kapaliny, měření, zařízení, automatickému

Text:

...je určován pouze druhem, resp. vlastnotmi odměřovaných kapalin.Na přiložených výkresoch obr. 1 až 4 jsou znázorněna příkladná provedení zařízení podle vynálezu, která však předmět tohoto vynálezu nikterak nevymezují ani neomezují a představují pouze některé varianty jeho realizace. Na obr. 1 je znázorněno zařízení podle vynálezu včetně nádoby s kapalinou.Na obr. 2 je znázorněna ochranná trubka, na obr. 3 je znázorněno zařízení s lomenými...

Způsob sledování tepelných změn provázejících chemické reakce a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213739

Dátum: 01.04.1984

Autori: Veselý Miloslav, Boháč Zdeněk, Plecháček Václav

Značky: způsobu, tohoto, zařízení, sledování, změn, provádění, reakce, chemické, tepelných, provázejících, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob sledování tepelných změn provázejících chemické pochody založený na měření teploty reakční směsi v pomocném prostoru periodicky naplňovaném vzorkem reakční směsi odebíraným z reakčního prostoru dle čs. autorského osvědčení č. 208 429 spočívající v tom, že pomocný prostor se temperuje reakční směsí, z níž je tento vzorek odebírán.