Bogsch Erik

Způsob výroby deriváty 2-guanidinothiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268693

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bogsch Erik, Hersányi Kálmán, Csongor Ágainé Eva, Bod Péter, Trischler Ferenc

MPK: C07D 277/18, C07D 277/48

Značky: deriváty, 2-guanidinothiazolu, výroby, způsob

Text:

...1 byla ziekáne eloučenine vzorce IX v 5 B.5 nim výtěžku e následujici reakci e thionočovinou byla připrevene eloučenine vzorce Xve výtežku 22,2 ním /3. An. Chem. Soc. §§, 2156 (1946)/. Na rozdíl od těchto výtěžkâ bylo sloučonína vzorce IX získáne ve výtůžku 86 ním za použití jodídové ketaľýzy objevene při naších pokusech.Je též známa, že cyklizece aloučeníny vzorce IV zahrnuje v sobě nejoánč tří základní etupne.~Protože Je možno očekávat. že...

Způsob získávání čistých forem A a B famotidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268188

Dátum: 14.03.1990

Autori: Harsányi Kálmán, Hegedüs Béla, Aracs Zsuzsanna, Miszori Sándor, Péter Imre, Bogsch Erik, Stiller Mária, Fekecs Éva, Bod Péter

MPK: A61K 31/425

Značky: forem, získavání, čistých, způsob, famotidinu

Text:

...týká jednak A formy famotidinu. Tato íorma je charakterizována tím, že její endothermní maximum je pri 167 °C podle DSC, její charakteristická aosorpční pásy v jejím íníračerveněm spektru jsou pri 3450, 1670, 1138 a 611 cm 1, a její teplota tání je 157 až 170 °c.vynález se dále týká B formy tamotidínu. Tato forma je charakterizována tím, že její endothermní maximum tání je při 159 °C podle DSC, její charakteristické absorpční pásy v jejím...

Způsob přípravy derivátů 2-brom-alfa-ergo- kryptinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264295

Dátum: 13.06.1989

Autori: Trischler Ferenc, Szepesi Gábor, Megyeri Gábor, Kovács Lajos, Stefkó Béla, Kassai Anna, Keve Tibor, Bogsch Erik, Gazdag Mária

MPK: C07D 457/04

Značky: přípravy, kryptinu, derivátů, 2-brom-alfa-ergo, způsob

Text:

...který poskytuje velmi dobré výtěžky v laboretoři, je skutečnost, že pro průmyslové měřítko vyžaduje zařízení se zvláštním těsnéním a ze zvláštního materiálu, jelikož je reakčniprostředí agresivní V důsledku přítomnosti silné kyseliny. Dalším nedostatkom tohoto způsobu je skutečnost, že bromoväní se může provádět za vysokých výtěžků toliko za definovaného obsahu vody v přítomnosti většiho množství vody, než je tento limit, je selektivita...

Způsob přípravy 2-brom-alfa-ergokryptinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262670

Dátum: 14.03.1989

Autori: Keve Tibor, Stefkó Béla, Kovács Lajos, Bogsch Erik, Megyeri Gábor, Trischler Ferenc, Galambos János

MPK: A61K 31/48

Značky: přípravy, způsob, 2-brom-alfa-ergokryptinu

Text:

...chromatografií. Stačí pouze izolace krystalizací.Bromovat způsobem podle vynálezu se však mohou také takzvané směsi surověho alkaloidu, které obsahují jiné ergotové alkaloidy nebo soli těchto směsi.Způsob podle tohoto vynálezu je podrobněji popsán níže.V suchêm dimethylsulfoxidu se absorbuje vypoučtené množství plynného bromovodíku. V takto získaném roztoku, který obsahuje bromovodík v dimethylsulfoxidu, se rozpustí výchozí oc-ergokryptin...

Způsob přípravy částečně nových 10 alfa-methoxy-6-methyl-ergolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255876

Dátum: 15.03.1988

Autori: Trischler Ferenc, Groó Dóra, Bogsch Erik, Keve Tibor, Kárpáti Egon, Szporny László, Szombathelyi Zsolt, Pálosi Eva, Galambos János, Laszlovszky István, Megyeri Gábor, Stefkó Béla, Lapis Erzsébet, Kiss Béla, Kassai Anna

MPK: C07D 457/02

Značky: derivátů, nových, částečně, způsob, alfa-methoxy-6-methyl-ergolinových, přípravy

Text:

...Přidáním hydroxidu amonného se pH roztoku upraví na hodnotu 6. Směs se extrahuje rozpouštědlem, které je nemísitelné s vodou, například chloroformem, dichlormetanem, benzenem,tetrachlormetanem a toluenem, s výhodou chloroformem.Chloroformová fáze se pak vysuší a odpaří. Odparek, který obsahuje 2-halogen-lumi-lysergol,se rozpustí ve směsi aprotického rozpouštědla, jako je například aceton, etylacetát, benzen a acetonitril, s výhodou...

Způsob přípravy částečně nových derivátů 2-halogennicergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255875

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kiss Béla, Kárpáti Egon, Groó Dóra, Keve Tibor, Galambos János, Kassai Anna, Szombathelyi Zsolt, Szporny László, Lapis Erzsébet, Megyeri Gábor, Trischler Ferenc, Pálosi Eva, Laszlovsky István, Stefkó Béla, Bogsch Erik

MPK: C07D 457/02

Značky: částečně, 2-halogennicergolinu, nových, derivátů, přípravy, způsob

Text:

...° proteínu 1,7 až 1,8 mg/ml).Pro studium a 1 ~receptoru byly v celkovém objemu 1 ml použitý membránový preparát,liganda (0,5 mmol 3 H-prazosinu) a testovaná sloučenína.Po 30 minutové inkubaci při 23 OC se vzorky přefiltrují přes Whatman GF/B filtr n čtyřlkrát promyjí 4 ml pufru.Sloučenina Dávka Antihypoxiální Usnadňování učení Antagonismus přítůstku mg/kg účinek doba přev doba latence jako inhibičního účinku na per os žítí jako ...