Boer Kinga

Triazolo[1,5-a]chinolíny ako ligandy adenozínového receptora A3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9585

Dátum: 02.06.2008

Autori: Boer Kinga, Mikus Endre, Vargane Szeredi Judit, Finet Michel, Szabó Tibor, Susán Edit, Bátori Sándor, Kapui Zoltán, Timari Géza, Szlávik Zoltán, Urban-szabo Katalin

MPK: A61P 29/00, A61K 31/4745, A61P 11/06...

Značky: triazolo[1,5-a]chinolíny, ligandy, receptora, adenozínového

Text:

...A 3 zatiaľ publikované v literatúre patria medzi skupiny Ílavonoidov, 1,4-dihydropyridínových derivátov, triazolochínazolínov, tiazolonaftyridínov, tiazolopyrimidínov a aminochinolínov. Väčšina účinných a pre adenozínové subtypy selektívnych antagonistov však vykazuje silný lipofilný charakter a sú preto ťažko rozpustné vo vode. Táto vlastnosť bráni použiteľnosti zlúčenín in vivo. V literatúre sa nachádza stále viac a viac štúdií, s cieľom...

Deriváty aminochinolínu a ich použitie ako ligandov adenozínu A3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3014

Dátum: 23.07.2004

Autori: Bátori Sándor, Arányi Péter, Boer Kinga, Urban-szabo Katalin, Gerber Katalin, Mikus Endre, Timari Géza, Vargane Szeredi Judit, Finet Michel, Kapui Zoltán

MPK: C07C 229/00, A61P 11/00, A61K 31/47...

Značky: aminochinolínu, použitie, adenozínu, deriváty, ligandov

Text:

...vo vode rozpustných antagonistov receptora adenozínu A 3 (Ch. E. Müller et al., J. Med. Chem. 4523440, 2002 A. Maconi et al., J. Med. Chem. 453579, 2002). i 0010 Patentová prihláška W 0 02/096879 opisuje 2-amino-3-kyanochinolínové deriváty,ako štruktúme nové typy, ktoré sú účinnými antagonistami A 3. Zlúčeniny vzorca (l),opisované v patentovej prihláške W 0 02/096879 sú vysoko selektívnyrni antagonistami A 3.0011 Vo všeobecnom vzorci (I)R 1...

Deriváty imidazochinolínu ako ligandy receptorov adenozínu A3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 740

Dátum: 11.11.2003

Autori: Timari Géza, Bátori Sándor, Balázs László, Arányi Péter, Walcz Erzsébet, Mikus Endre, Vargane Szeredi Judit, Kapui Zoltán, Balogh Mária, Boer Kinga, Nagy Lajos, Urban-szabo Katalin, Gerber Katalin

MPK: A61K 31/415, A61P 13/00, A61P 11/00...

Značky: deriváty, imidazochinolínu, receptorov, adenozínu, ligandy

Text:

...Tieto receptory boli identifikované takmer vo všetkých bunkových typoch, avšak ich expresia je najvyššia v čreve a močovom mechúre. Tento podtyp pravdepodobne takisto plní dôleži tú regulačnú funkciu pri regulácii vaskulárneho tonusu a zohrávaurčitú úlohu v rámci funkcie prsných buniek.Na rozdiel od receptorov Al a Ak, distribúcia ktorých v tkanivách sa detegovala na proteínovej úrovní, sa prítomnost receptorov Am, a A 3 detegovalaxna báze...