Bod Péter

Spôsob prípravy substituovaného derivátu alylamínu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 286804

Dátum: 06.05.2009

Autori: Terdy László, Bod Péter, Laukó Anna, Trischler Ferenc, Szabóné Komlósi György, Demeter Mária, Varga Katalin, Domány György, Fekecs Éva

MPK: C07C 209/00, C07C 211/00

Značky: přípravy, solí, derivátů, alylamínu, substituovaného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy (E)-N-metyl-N-(1-naftylmetyl)-6,6-dimetylhept-2-en-4-inyl-1-amínu všeobecného vzorca (I) a jeho adičných solí s kyselinou, kde chlór-derivát vzorca (IIIb) obsahujúci E a Z izoméry v pomere 3,3 - 3,4 : 1 získaný reakciou sekundárneho alkoholu vzorca (IV) s chlorovodíkovou kyselinou, potom reaguje so sekundárnym amínom vzorca (II) v rozpúšťadle typu alifatického ketónu v prítomnosti bázy a voliteľne tiež jodidu ako...

Spôsob výroby ondasetrónu a karbazolónové deriváty ako medziprodukty na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281243

Dátum: 09.11.1994

Autori: Fekecs Éva, Mersich Éva, Harsányi Kálmán, Szabó Györgyi, Csehi Attila, Trischler Ferenc, Hegedüs Béla, Horváth Erika, Bod Péter

MPK: C07D 403/06, C07D 209/96, C07D 209/88...

Značky: spôsob, výroby, karbazolónové, ondasetrónu, výrobu, medziprodukty, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Karbazolónové deriváty všeobecného vzorca (I), kde A znamená skupinu všeobecného vzorca (V), v ktorom R znamená hydroxyskupinu alebo 2-metyl-1H-imidazol-1-ylovú skupinu, B znamená skupinu všeobecného vzorca (VI), v ktorom R1 je atóm vodíka, metyl alebo etyl alebo A a B spoločne tvoria skupinu všeobecného vzorca (VII), v ktorom R2 je metyl alebo etyl alebo skupinu vzorca (VIII), ktoré sú medziproduktmi na výrobu ondansetrónu vzorca (II) spôsobom...

Způsob výroby deriváty 2-guanidinothiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268693

Dátum: 11.04.1990

Autori: Trischler Ferenc, Csongor Ágainé Eva, Bogsch Erik, Hersányi Kálmán, Bod Péter

MPK: C07D 277/48, C07D 277/18

Značky: výroby, deriváty, 2-guanidinothiazolu, způsob

Text:

...1 byla ziekáne eloučenine vzorce IX v 5 B.5 nim výtěžku e následujici reakci e thionočovinou byla připrevene eloučenine vzorce Xve výtežku 22,2 ním /3. An. Chem. Soc. §§, 2156 (1946)/. Na rozdíl od těchto výtěžkâ bylo sloučonína vzorce IX získáne ve výtůžku 86 ním za použití jodídové ketaľýzy objevene při naších pokusech.Je též známa, že cyklizece aloučeníny vzorce IV zahrnuje v sobě nejoánč tří základní etupne.~Protože Je možno očekávat. že...

Způsob získávání čistých forem A a B famotidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268188

Dátum: 14.03.1990

Autori: Harsányi Kálmán, Miszori Sándor, Fekecs Éva, Hegedüs Béla, Bod Péter, Péter Imre, Stiller Mária, Aracs Zsuzsanna, Bogsch Erik

MPK: A61K 31/425

Značky: forem, čistých, famotidinu, způsob, získavání

Text:

...týká jednak A formy famotidinu. Tato íorma je charakterizována tím, že její endothermní maximum je pri 167 °C podle DSC, její charakteristická aosorpční pásy v jejím íníračerveněm spektru jsou pri 3450, 1670, 1138 a 611 cm 1, a její teplota tání je 157 až 170 °c.vynález se dále týká B formy tamotidínu. Tato forma je charakterizována tím, že její endothermní maximum tání je při 159 °C podle DSC, její charakteristické absorpční pásy v jejím...