Bocko Milan

Spôsob recyklácie odpadu z priemyselných výrob obsahujúceho zmes organických rozpúšťadiel a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287565

Dátum: 19.01.2011

Autori: Bocko Milan, Neuročný Peter

MPK: B01D 21/00, C08J 11/00, B09B 3/00...

Značky: vykonávanie, zariadenie, odpadů, recyklácie, spôsob, tohto, výrob, spôsobu, obsahujúceho, organických, priemyselných, rozpúšťadiel

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob recyklácie odpadu z priemyselných výrob, ktorý obsahuje zmes znečistených organických rozpúšťadiel, a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu. Recyklácia je trojfázový automatizovaný proces, kde sa v prvej fáze oddelia nerozpustné častice, potom sa v ďalšej fáze destiláciou pri atmosférickom tlaku a teplote v rozsahu 80 až 160 °C oddelia rozpúšťadlá s nízkou teplotou destilácie, zahustený zvyšok odpadu sa v tretej fáze podrobí...

Zariadenie na recykláciu odpadu z priemyselných výrob obsahujúceho zmes organických rozpúšťadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4840

Dátum: 06.09.2007

Autori: Bocko Milan, Neuročný Peter

MPK: B09B 3/00

Značky: organických, rozpúšťadiel, priemyselných, zariadenie, obsahujúceho, výrob, odpadů, recykláciu

Text:

...prepojený s druhým kondenzátorom 11,na ktorý nadväzuje druhý zásobník I 2 kondenzátu s pripojeným prostriedkom 13 na vytváranie podtlaku v tomto prípade ide o vodookružnú vývevu, ktorá zabezpečí vytvorenie podtlaku v tomto technologickom bloku. Reaktor 10 je druhým výstupom 10.2 spojený s prvým koncovým článkom systému zásobníkom altematívneho paliva 15,druhý zásobník 12 kondenzátu je spojený s druhým koncovým článkom systému zásobníkom 14...

Chytač náradia

Načítavanie...

Číslo patentu: 260267

Dátum: 15.12.1998

Autor: Bocko Milan

MPK: E21B 31/18

Značky: náradia, chytač

Text:

...výčnelok na dolnom okraji chytačia,ktorého tvar je zrejmý z obrázku. Tvar hornej časti kladiv je možné meniť s ohľadom na charakter vyťahovaného predmetu s tým,že podmienkou zachovania funkčnosti ce lého zariadenia je dodržanie tažiska v ich hornej časti.i C-hytač náradia je univerzálne zariadenie,ktoré umožňuje rýchle zachytenie a vytiah~nutie širokej škály predmetov spadnutých, do vrtu bez ohľadu na to či sú zakončené prírubou, závit-om...