Boček Otakar

Proměnný přizpůsobovací kondenzátor dielektrického svářecího lisu, zejména pro zařízení velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266416

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hroch Pavel, Holub Miroslav, Jareš František, Boček Otakar, Havlíček Rudolf, Langmajer Miroslav

MPK: H05B 6/02, H01J 5/46

Značky: proměnný, výkonu, přizpůsobovací, svářecího, kondenzátor, zařízení, zejména, lisů, veľkých, dielektrického

Text:

...která tvoří jednu elektrodu e z pohyblivé desky ovládané servomeoheníemem. která tvoří druhou elektrodu podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom. že druhá elektrode seatáva- 266416 Jici ze dvou části je tvořeno přestevitalnou doskou upev~něnou na eeřizovaoich prvcioh přes prvni izolátory a pohyblivou deekou spojenou přes druhý izolátor s ovládacimservomeoheniemem. přičemž přestavitelná deska je vodivěspojene ohebným prepojením s...

Kondenzátor s malou indukčností, zejména pro vysokofrekvenční generátory v zapojení s uzemněnou mřížkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265872

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hroch Pavel, Havlíček Rudolf, Langmajer Miroslav, Šíbl Milan, Boček Otakar, Jareš František

MPK: H01J 5/46, H05B 6/02

Značky: mřížkou, vysokofrekvenční, zapojení, zejména, indukčnosti, uzemněnou, generátory, kondenzátor, malou

Text:

...posun fáze budiciho impulsu, což vede v konečném důsledku ke snižováni energetické účinnosti zařízení. Další nevýhodou je tech nologické pracnost těchto systémů.Uvedené nevýhody odstraňuje kondenzátor s malou in~dukčnosti. zejména pro vysokofrekvenčni generátory v zapojeni s uzemněnou mřižkou. jehož podstata spočivá v tom, žer jedna elektroda kondenzátoru je tvořena kovovou doskou 1,druhá elektroda kondenzátoru je tvořene nejméně dvěma...

Zapojení pro stabilizaci, individuální nastavení a postupný náběh efektivní hodnoty střídavého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265625

Dátum: 14.11.1989

Autori: Holub Miroslav, Dočekal Jiří, Jareš František, Hroch Pavel, Boček Otakar, Havlíček Rudolf, Langmajer Miroslav

MPK: H01J 5/46, H05B 6/02

Značky: postupný, stabilizaci, individuální, hodnoty, náběh, napětí, efektivní, zapojení, nastavení, střídavého

Text:

...napájeno z rozvodné sítě 1. Transduktor 5 tvořící akční člen regulační soustavy je navržen tak, aby pohlcoval pouze část napájecího napětí, potřebnou k pokrytí regulačního rozsahu, daného jednak tolerancemi rozvodné sítě,které připouštějí technické podmínky výrobce vysokofrekvenčních generátorů a za druhé tolerancemi napětí pro žhavení dovolenými výrobcem výkonových elektronek. Řídicí vinutí g transduktoru 5 je přes směrovací ochranný obvod...

Zařízení pro propojení stahovacího mřížkového přívodu s uzemňovací kapacitou mřížky, zejména koaxiální výkonové elektronky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265623

Dátum: 14.11.1989

Autori: Boček Otakar, Hroch Pavel, Langmajer Miroslav, Šíbl Milan, Havlíček Rudolf, Jareš František

MPK: H01J 5/46, H05B 6/02

Značky: výkonové, uzemňovací, přívodů, propojení, mřížky, zařízení, mřížkového, stahovacího, koaxiální, zejména, elektronky, kapacitou

Text:

...způsob sice plně umožňuje tepelné dilatace rozměrů, ale na druhou stranu přináší problémy s kvalitou elektrického propojení vlivem problematického zajištění spolehlivosti a rovnoměrnosti elektrického kontaktování po celém obvodu mřížky koaxiální elektronky, zejména vlivem vysokých provozních teplot na mechanickou stálost soustavy pérových kontaktů. Další nevýhodou uvedeného řešení je nedokonalý odvod tepla 2 vývodu koaxiální...

Průchodkový kondenzátor s malou indukčností, zejména pro přívody katody žhavení výkonových elektronek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265286

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hroch Pavel, Boček Otakar, Langmajer Miroslav, Jareš František, Havlíček Rudolf, Šíbl Milan

MPK: H01J 5/46, H05B 6/02

Značky: malou, indukčnosti, průchodkový, přívody, žhavení, kondenzátor, elektronek, zejména, výkonových, katody

Text:

...deskou. Další podstatou je. že vodivý segment je přítlačně uložen k izolačnímu materiálu přítlaćnýmhlavní výhodou uspořádání kondenzátoru podle vynálezu je nízká hodnota vlastní indukčncsti, což znamená potřebný vysoký vlastní rezonenční kmitočet a dokonalé vysokofrekvenční uzemnění katody oscilační elektronky. Další výhodou je možnost použití pro průchodné proudy řádově stovek ampér. Další výhodou je. že uspořádání zabírá mälý prostor 8...

Dutinový rezonátor pro vysokofrekvenční generátory velkého výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265194

Dátum: 13.10.1989

Autori: Jareš František, Boček Otakar, Hroch Pavel, Langmajer Miroslav, Šíbl Milan, Havlíček Rudolf

MPK: H01J 5/46, H05B 6/02

Značky: dutinový, výkonu, rezonátor, velkého, generátory, vysokofrekvenční

Text:

...ze dvou větví propojených paralelně, zakončených kapacitou, jehož podstata spočíva V tom, že indukčnost každé větve vedení je tvořena pevnou klecí z ocelových svorníků pevně spojených čelními deskami, přičemž aktivní povrch indukčnosti je tvořen měděným pláštěm, zatímco kapacita je tvořena zemními deskami, které jsou vzájemně symetricky propojeny prvními vodivými propojkami a druhými vodivými propojkami jsou připojeny na plášt rezonátoru a...

Hydrostatický pohon kompenzátoru nanášecí linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263767

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jareš František, Beran Miroslav, Boček Otakar, Langmajer Miroslav, Šilhavý Lexa

MPK: F15B 15/00

Značky: linky, pohon, nanášecí, kompenzátoru, hydrostatický

Text:

...koncom protizavaží g. Druhý konec protizávaží g je spojen s druhou soustavou řetězd ll. spojených rovněž s pohybllvým ramem 3. Soustavy řetězů 3, łł zajiščují, že při otáčení hlavního hřídele 35 se pohyblivý rám A posouvá nahoru a dolů, aniž by měl možnost vycnýlení z vodorovné polohy. Hydromotnr 33 hydraulickěhopohonu má hrdla (obr. 2), která jsou přes hydraulický zámek 33 spojene s třípolohovým rozvaděčen gi. Vstupní kanál třípolohového...

Vodicí válec s vyvažovacími závažími

Načítavanie...

Číslo patentu: 259983

Dátum: 15.11.1988

Autori: Boček Otakar, Šilhavý Lexa, Langmajer Miroslav, Jareš František, Beran Miroslav

MPK: G01M 1/36

Značky: závažími, válec, vyvažovacími, vodiči

Text:

...s vyvažovacími závežímą je symetrické podél osy łł /obr.l/. Váleo sestává z trubky ł, z obou stran uzavřené čely g. Vzhledem k symetrii je dále popeána jedna polovina zařízení. K čelu g.je pevně připojen čep 1. Konec čepu 1 je uložen v ložieku 5, L usazeném v tělese Ž. Na střední část čepu 1 je prostředěí nictvím příložky Q a dvou šroubů 1 /viz též obr.2/ upev 259983něho vyvažovací závaží Q, které má půlválcové vybrání 3,jehož průměr je...

Zařízení pro svařování úzkých polotovarů autoplachet

Načítavanie...

Číslo patentu: 239150

Dátum: 01.11.1987

Autori: Havlíček Rudolf, Hendrych Pavel, Jareš František, Boček Otakar, Langmajer Miroslav

MPK: B29C 65/04

Značky: zařízení, svařování, úzkých, polotovarů, autoplachet

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízeni pro svařování úzkých polotovarů autoplachet např. záclonek, uspořádaného v kontinuální lince a sestávajícího ze svářecího lisu s elektrodou, tvořenou dvěma paralelně umístěnými díly, jejichž podélná osa je souběžná s podélnou osou svařovaného polotovaru a z odřezávacího ústrojí umístěného v kontinuální lince za svářecím lisem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi oběma díly hlavní elektrody 1 je umístěna příčná...

Svářecí zařízení pro spojování konců plošného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239072

Dátum: 01.06.1987

Autori: Rytíř Zdeněk, Langmajer Miroslav, Boček Otakar, Jareš František, Havlíček Rudolf

MPK: B29C 65/04

Značky: spojování, plošného, materiálů, konců, zařízení, svářecí

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká svářecího zařízení pro provizorní spojování konců plošného materiálu do kontinuálního pásu před jeho zavedením do automatické svářecí linky. Svářecí zařízení sestává z přítlačné čelisti a svářecí čelisti s odporovým páskem na funkční ploše například z Kanthalu, opatřeným horní a dolní tepelně izolační podložky. Podstata řešení spočívá v tom, že poměr tepelné izolace podložky k dolní tepelně izolační podložce je 2 : 1 až 5 : 1.

Závěsný element velkoobjemových transportních vaků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250391

Dátum: 15.04.1987

Autori: Havlíček Rudolf, Jareš František, Cach Jiří, Boček Otakar, Langmajer Miroslav, Rytíř Zdeněk, Vesecký Ladislav

MPK: B29C 65/04

Značky: tohoto, transportních, provádění, způsobu, závěsný, zařízení, veľkoobjemových, vaků, element

Text:

...vlaků podle vynálezu je jeho jednoduchost, možnost použití pro vaky různého tvaru válcového nebo hranolovitého. Při použití vysoce jakostního materiálu nosného popruhu a při použití jeho spojení s vakem, prevedeného podle vynálezu se dociluje bezpečný průběh manipula 4ce s tímto Velkoobjemovým transportním Vakem, bez rizika pro obsluhující pracovníky, rovnomerné rozmístění obsahu vaku, bez jeho deformace a tudíž se dociluje...

Hydrostatický pohon tažných válců nanášecí linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231140

Dátum: 01.06.1986

Autori: Boček Otakar, Langmajer Miroslav, Jareš František, Beran Miroslav

MPK: F15B 11/00

Značky: hydrostatický, válců, pohon, nanášecí, tažných, linky

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrostatický pohon tažných válců nanášecí linky na výrobu koženek, u kterého je každý z tažných válců buď přímo nebo přes převod spojen s hydromotorem, přičemž všechny hydromotory jsou sériově spojeny do jednoho okruhu s regulačním hydrogenerátorem. Ke každému hydromotoru je paralelně připojen přepouštěcí ventil, a to tak, že u jednoho hydromotoru je přepouštěcí ventil v paralelní větvi zapojen proti smyslu průtoku hlavního proudu, zatímco u...

Pojízdné svařovací zařízení, zejména pro vysokofrekvenční svařování termoplastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223168

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kosina Jiří, Boček Otakar, Jareš František, Havlíček Rudolf, Langmajer Miroslav

Značky: svařování, zařízení, zejména, vysokofrekvenční, svařovací, pojízdné, termoplastických, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojízdného svařovacího zařízení, zejména pro vysokofrekvenční svařování velkoplošných dílů z termoplastických materiálů, a řeší problém rovnoměrného přenášení váhy svářecího stolu v průběhu svařování na rám stroje. U pojízdného svařovacího zařízení podle vynálezu, které je vybaveno svářecím stolem s přísavkami na upevnění svařovaného materiálu, jakož i vozíkem, pojíždějícím po kolejích rovnoběžných se svářecím stolem, přičemž na...

Přizpůsobovací člen vysokofrekvenčního svářecího lisu se svařovacími elektrodami velkého rozměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222524

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jareš František, Langmajer Miroslav, Boček Otakar, Havlíček Rudolf

Značky: svářecího, elektródami, rozměrů, člen, vysokofrekvenčního, velkého, přizpůsobovací, svařovacími

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přizpůsobovacího členu vysokofrekvenčního svářecího lisu se svařovacími elektrodami velkého rozměru, např. větších než 1,6 m, a řeší problém nesymetričnosti elektrod z hlediska napájení a souměrnosti ohřevu ve všech bodech svařovaného materiálu. Podle vynálezu se účelu dosahuje tím, že přizpůsobovací člen vysokofrekvenčního svářecího lisu se svařovacími elektrodami velkého rozměru, kde svařovací napěťová elektroda je napájena z...

Zařízení pro vysokofrekvenční svařování, zejména rozměrných prostorových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 222523

Dátum: 15.03.1986

Autori: Boček Otakar, Vesecký Ladislav, Havlíček Rudolf, Langmajer Miroslav

Značky: zařízení, svařování, zejména, rozměrných, prostorových, vysokofrekvenční, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vysokofrekvenční svařování, zejména rozměrných prostorových výrobků, které mají tvar povrchů geometrických těles se vstupním a výstupním otvorem, Vyrobených z dílců ze svařitelného termoplastického materiálu rovinnými svary, a řeší problém provedení uzavíracího svaru v náležité kvalitě. Zařízením podle vynálezu pro vysokofrekvenční svařování, které je upraveno v prostoru pod krytem vysokofrekvenčního svařovacího...

Stínicí kryt činného prostoru vysokofrekvenčního svářecího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222522

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jareš František, Kosina Jiří, Boček Otakar, Havlíček Rudolf, Langmajer Miroslav

Značky: vysokofrekvenčního, prostoru, svářecího, činného, stínicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stínicího krytu činného prostoru vysokofrekvenčního svářecího lisu, zejména pro průběžné svařování velkoplošných termoplastických materiálů, a řeší problém přivedení vysokofrekvenční energie na svařovací elektrody bez zbytečných ztrát. Účelu se podle vynálezu dosahuje tím, že stínící kryt spojený s nosnou částí horní svařovací elektrody, se skládá z horní a dolní části, které jsou navzájem pohyblivě spojeny po celém obvodu...

Elektrody vysokofrekvenčního svařovacího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231082

Dátum: 01.03.1986

Autori: Herrmann Zdeněk, Jaroš Pavel, Fliéger Zdeněk, Rytíř Zdeněk, Novotný František, Boček Otakar, Marušák Jaromír, Langmajer Miroslav

MPK: B29C 27/04

Značky: elektrody, svařovacího, vysokofrekvenčního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrod vysokofrekvenčního svařovacího lisu zejména pro vysokofrekvenční svařování víka a dna s válcovou částí transportního vaku z plastických materiálů, který umožňuje sváření válcové části vaku jak se dnem, tak i s víkem na jednom zařízení, kde účelu se dosahuje tím, že otevřením dveří stínicího krytu, opatřených kontakty vysune ústrojí automatický dolní pohyblivou elektrodu s pracovním stolem mimo oblast stínicího krytu a...

Ochranný kryt pracovního prostoru, zejména pracovního prostoru vysokofrekvenčního svářecího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220607

Dátum: 15.12.1985

Autori: Langmajer Miroslav, Havlíček Rudolf, Vesecký Ladislav, Boček Otakar, Jareš František

Značky: vysokofrekvenčního, ochranný, svářecího, pracovního, prostoru, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ochranného krytu pracovního prostoru, zejména pracovního prostoru vysokofrekvenčního svářecího lisu a řeší problém zabezpečení pracovního prostoru tak, aby se ruka obsluhující osoby nemohla při práci na zařízení dostat do pracovního prostoru lisu. Účelu je podle vynálezu dosaženo tak, že u ochranného krytu, sestávajícího ze střešní části a dvou postranic je střešní část svojí spodní plochou opřena o dvojici kladek, jejichž čapy...

Pohybový mechanismus nosníku pohyblivé elektrody dielektrického svářecího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226329

Dátum: 15.10.1985

Autori: Langmajer Miroslav, Šilhavý Lexa, Havlíček Rudolf, Jareš František, Kosina Jiří, Boček Otakar

Značky: pohybový, elektrody, svářecího, dielektrického, mechanismus, pohyblivé, nosníků

Zhrnutie / Anotácia:

Pohybový mechanismus nosníku pohyblivé elektrody dielektrického svářecího lisu s po hyblivou elektrodou, upevněnou na nosníku pohyblivé elektrody, ke kterému je připevněn dolní konec pístnice pneumatického nebo hydraulického válce,vyznačující se tím, že pístnice (2) válce (3) prochází vedením, upraveným v horním nosníku (1) portálu lisu a nad tímto horním nosníkem (1) je na pístnici (2) a na pístu (19) pohyblivě uložen válec (3) s víkem (11),...

Ústrojí pro posouvání pásu ohebného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226328

Dátum: 15.10.1985

Autori: Vesecký Ladislav, Jareš František, Langmajer Miroslav, Boček Otakar, Šilhavý Lexa, Havlíček Rudolf

Značky: pásu, posouvání, ústrojí, materiálů, ohebného

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojí pro posouváni pásu ohebného materiálu upravené na kostře stroje vybavené upínací lištou umístěnou napříč pásu s pohybovým ústrojím, které vyvozuje přímočarý vratný pohyb upínací lišty o přesně definovaném zdvihu, vyznačující se tím, že upínací lišta se skládá z nemagnetického nosníku (1) a k němu na jeho koncích připevněného ocelového pásu (9), přičemž nemagnetický nosník (1) má tvar žlabu, kterém je upevněn nejméně jeden elektromagnet...

Nosný element pohyblivých přívodů energií k pohyblivým částem výrobních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226327

Dátum: 15.10.1985

Autori: Havlíček Rudolf, Langmajer Miroslav, Jareš František, Boček Otakar, Šilhavý Lexa

Značky: částem, strojů, element, energií, pohyblivých, nosný, přívodů, pohyblivým, výrobních

Zhrnutie / Anotácia:

Nosný element pohyblivých přívodů energií k pohyblivým částem výrobních strojů, kde pohyblivé přívody tvoří vodorovnou smyčku, uspořádanou ve svislé rovině, vyznačující se tím, že je tvořen pružným pásem (11), vytvarovaným do válcové plochy s osou rovnoběžnou a delším rozměrem pásu (11), jehož jeden konec je uložen pevně v pevné konzole (7) na pevné části (1), stroje a druhý konec je uložen pevně v pohyblivé konzole (8) na pohyblivé části (2)...

Dráha pojízdného dielektrického svářecího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 220133

Dátum: 15.10.1985

Autori: Havlíček Rudolf, Langmajer Miroslav, Boček Otakar

Značky: svářecího, dielektrického, dráha, zařízení, pojízdného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dráhy pojízdného dielektrického svářecího zařízení a řeší problém bočního seřízení a zajištění nastavené polohy vozíku. U dráhy pojízdného dielektrického svářecího zařízení se podle vynálezu účelu dosahuje tak, že v každé sekci vhodné délky jsou na pražcích, umístěných rovnoměrně kolmo na směr dráhy, uloženy navzájem rovnoběžně ve směru podélné osy dráhy dvě pojížděcí kolejnice s obrobenou horní rovinnou plochou, jejichž konce...

Zařízení k odstínění řídicích a ovládacích elektrických obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225561

Dátum: 30.09.1985

Autori: Jareš František, Langmajer Miroslav, Havlíček Rudolf, Boček Otakar

Značky: elektrických, ovládacích, odstínění, obvodů, zařízení, řídících

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odstínění řídicích a ovládacích elektrických obvodů, které jsou spolu s jimi řízeným svařovacím přípravkem umístěny v uzavřeném aplikačním prostoru vysokofrekvenčního svářecího za řízení. Účelu se podle vynálezu dosahuje tím, že pod krytem aplikačního prostoru vysoko frekvenčního svařovacího zařízení jsou ovládací prvky umístěny nejméně v jednom kontaktně uzavřeném kovovém krytu, který je spojen vysokofrekvenčně s...

Zapojení k řízení pojezdu zejména dielektrického svařovacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 227074

Dátum: 01.01.1985

Autori: Hendrych Pavel, Jareš František, Boček Otakar, Langmajer Miroslav, Fidranský Zdeněk

Značky: svařovacího, pojezdu, zařízení, řízení, zejména, dielektrického, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k řízení pojezdu zejména dielektrického svařovacího zařízení, vybaveného zdrojem impulsů, kde každý impuls odpovídá určité ujeté dráze dále čidlem pohybu a čítačem s předvolbou různého počtu pulsů pro iniciování prvého a druhého výstupu vyznačující se tím, že zdroj (1) impulsů je připojen na čítací vstup vratného čítače (2) délky pohybu, jehož prvý výstup je připojen na obvod (3) zastavení pojezdu a druhý výstup je zapojen jednak na...

Zařízení pro regulaci integrovaného výkonu vysokofrekvenčního generátoru pri dielektrickém ohřevu nevodivých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222797

Dátum: 01.02.1984

Autori: Havlíček Rudolf, Jareš František, Langmajer Miroslav, Boček Otakar, Fidranský Zdeněk

Značky: ohřevu, nevodivých, integrovaného, zařízení, látek, dielektrickém, regulaci, generátoru, vysokofrekvenčního, výkonu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro regulaci integrovaného výkonu vysokofrekvenčního generátoru při dielektrickém ohřevu nevodivých látek a řeší problém umožnění změny integrovaného vysokofrekvenčního výkonu v průběhu periody ohřevu v závislosti na teplotě svářecích a ohřívacích elektrod. Účelu se dosahuje zařízením podle vynálezu tak, že na elektrodách (l) je umístěno nejméně jedno snímací těleso (6), ve kterém je vytvořena dutina (2) pro průtok...

Stínicí kryt pracovního prostoru vysokofrekvenčního svářecího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222584

Dátum: 01.02.1984

Autori: Langmajer Miroslav, Vesecký Ladislav, Boček Otakar, Havlíček Rudolf, Jareš František

Značky: vysokofrekvenčního, svářecího, pracovního, stínicí, prostoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stínicího krytu pracovního prostoru vysokofrekvenčního svářecího lisu, kde je svařování prováděno střídavě pomocí dvou ramen, otočných a axiálně posuvných a řeší problém zabránění vyzařování vysokofrekvenční energie ze svařovacího prostoru. Účelu se dosahuje tím, že každé ze dvou ramen, otočné a axiálně posuvných kolem hlavního čepu, je opatřeno krytem s kontaktovou lištou, dosedající na dveře vodivého krytu s pružnými kontakty....