Blesík Karel

Zařízení pro čistění a kontrolu hlubokých průchozích otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269083

Dátum: 11.04.1990

Autor: Blesík Karel

MPK: B23Q 17/00, B23B 47/34

Značky: otvorů, průchozích, zařízení, čištění, kontrolu, hlubokých

Text:

...oselg čietâní hlubokého prochozího otvoru lg výsuvný válec 5 krytu. opatřený v osełł kontroly příjímeçem § ínfrečervených peprsků. Na druhém konci trubky lg Jsou umístěny druhá třmeny 32 druhé rampy gg nesoucí druhou pomocnou konzolu 35, naníž je upevněn v aaa lg čístění vyfukovací valec l, napojený na přívod g tlakováho vzduchu. Na vyfukovacím válcí łjo upevněný v ose ll kontroly vysíleč g infra~červených pepreků. výsuvný válec 5 krytu je...

Zapojení pro řízení cyklu automatické obráběcí linky s alespoň jednou zdvojenou satelitní stanicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268258

Dátum: 14.03.1990

Autori: Blesík Karel, Halouska Jaroslav, Sedláček Oldřich, Smíšek Josef

MPK: B23Q 15/00

Značky: zapojení, zdvojenou, řízení, stanici, linky, satelitní, obráběcí, jednou, alespoň, cyklu, automatické

Text:

...třetím výstupem 139 se vstupem 801 a prvním výstupem 802 bloąku § tvořeněho logickými obvody pro řízení upnutí obrobku v druhé pracovní poloze v satelitní stanici. Blok 15 je dále zpětnovazebně spojen svým čtvrtým vstupem lži a čtvrtým výstupem lig s prvním vstupemgQl a prvním výstupom 225 bloku 2 tvořeneho logíckými obvody pro řízení cyklu prvních pracovních jednotek satelitní stanice a svým čtvrtým vstupem lži a čtvrtýn výstupem lig s prvním...

Zdvojená pracovní stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 267557

Dátum: 12.02.1990

Autori: Svánovský Miloslav, Šeptun Roman, Smíšek Josef, Blesík Karel

MPK: B23Q 41/00

Značky: zdvojená, pracovní, stanice

Text:

...sběrnýn kanálem gl, napojený na dopravník 2 tříaek, unístčný v príslušné zpevňovacím mezíkuau 1 a vyustující do konorové nádrže lg třískováho hospodářství. Konorová nádrž lg je vybavena magnetickým odlnčovačea g a vynáäecía dopravníken § vyvedenýa nad nádobu lg na tříaky. Dále je koaorová nádrž lg opatřena čerpadlen g znečietčnćho oleje, napojenýa přes filtrační jednotku àà na nádobu àgjolejovćho hospodářství. Vyavenou jednak čerpaálel...

Zapojení pro řízení pružné výrobní linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267217

Dátum: 12.02.1990

Autori: Smíšek Josef, Sedláček Oldřich, Bednář Vladimír, Blesík Karel

MPK: B23Q 7/14

Značky: řízení, zapojení, výrobní, linky, pružné

Text:

...komunikaci celé pružné výrobní Linky. Toto zapojení zabezpečuje, aby jednotlivé funkční uzly pružné výrobní linky, které nejsou pro právě obráběný obrobek ve funkci, byly odpojeny od zdroje řidicího napětí, čímž je zabráněno jejích třeba i nahodilému spuštění. zapojení dále umožňuje snadnou přestavbu linky na jinou technologii. Jednotlivé funkční uzly mohou být na pokyn z nadřazeného řídiciho systému automaticky a bezpečně vypínàny podle...

Zapojení automatického mazacího systému putujících nosných desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266064

Dátum: 14.11.1989

Autori: Smíšek Josef, Blesík Karel, Sedláček Oldřich

MPK: B23Q 11/12

Značky: desek, putujících, zapojení, systému, nosných, mazacího, automatického

Text:

...jsou přiváděny z bloku g logických obvodů řízení cyklu linky do bloku 3 čítače cyklů linky je přiváděna do bloku Á porovnávacích cbvodů počtu cyklü linky, kde se pcrovnává 5 předvolencu hodnotou, která je přiváděna z bloku A předvolby počtu cyklů linky. V okamžiku, kdy počet předvolených cyklu obráběcí linky odpovídá počtu skutečně provedených cyklů je 2 bloku § porovnávacích obvodů počtu cyklů linky vyslán signál do bloku lg...

Zapojení pro řízení cyklu a průběžné vyhodnocování okamžitých stavů všech uzlů speciální hlubokovrtací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265715

Dátum: 14.11.1989

Autori: Smíšek Josef, Bednář Vladimír, Blesík Karel

MPK: B23B 41/02, G05B 19/02

Značky: hlubokovrtací, všech, stavu, zapojení, okamžitých, cyklu, průběžné, stanice, uzlů, speciální, vyhodnocování, řízení

Text:

...svým pátým vstupem ggg a druhým výstupem ggl s prvním vstupem êg a prvním výstupem hl stolu 5. stůl Q je dále připojen svým druhým výstupem gg ke vstupu lgl snímače lg polohy vrtacího pouzdra, svým třetím výstupem A ke vstupu lil snímače li tlaku chladicího oleje, svým čtvrtým výstupem 55 ke vstupu lâl snímače lâ teploty chladícího oleje přiváděného tlakovou hlavou do vrtaného otvoru a svým pátým výstu~PEWKÁŽ ke VSĚUP Snímače łâł snímače J...

Zapojení pro automatickou kontrolu a vyhodnocování kvality obrábění během manipulace s obrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258328

Dátum: 16.08.1988

Autori: Smíšek Josef, Blesík Karel, Sedláček Oldřich

MPK: B23Q 15/013

Značky: kvality, manipulace, zapojení, automatickou, vyhodnocování, obrábění, během, kontrolu, obrobky

Text:

...automatickou kontrolu a vyhodnocování kvality obrábění během manípulace e obrobky se dvěma pracovnímí po lohami podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojeném výkrese.Blok 1 ovládání linky je napojen na první vstup bloku g loàických obvodů pro řízení automatického manípulátoru, na který jsou zpětnovaąebně přípojeny jednak blok § logických obvodů přo řízení a kontrolu polohování a upínání obrobku ve střední poloze, jednakj bloky Q...

Hlubokovrtací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 257966

Dátum: 15.07.1988

Autori: Blesík Karel, Trnka Antonín, Smíšek Josef

MPK: B23B 47/08

Značky: jednotka, hlubokovrtací

Text:

...na boku opatřen narážkovou lištou gg narážky gg řádového spínače gg druhého referenčního bodu. Ochranu proti nečistotám zajiščuje přední teleskopický krytgl mezi oběma stoly g a 3 a zadní teleskopioký kryt gg mezi hlavním stolem 3 a náhonovými skříněmi lg a gg.Po vložení obrobku do nezakresleného upínače se přitiskne akříň 3 s vrtacím pouzdrem i, umístěná na pomocném stole 3 na obrobek a pomocný stůl 3 se zpevní pomocí soustavy gg...

Zapojení pro programovatelné řízení cyklu posuvové jednotky se dvěma pracovními stoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 256503

Dátum: 15.04.1988

Autori: Smíšek Josef, Blesík Karel

MPK: G05D 5/06

Značky: zapojení, programovatelné, cyklu, dvěma, pracovními, řízení, stoly, posuvové, jednotky

Text:

...il snímače í polohy pracovního stolu A. Snímač 4 je svým výstupem 55 přípojen ke vstupu gl čítače Ž ímpulsů, jehož první výstup 53 je příppjen ke vstupu gl índíkace Ě polohy pracovního stolu A a jehož druhý výstup gš je připojen k prvnímu vstupu gl bloku g porovnàvacích a vyhodnocovacích obvodů okamžitepolohy pracovního stolu A. Ke druhému vstupu gg to-hoto bloku je.přípojen svým třetím výstupem lg blok 1 ovládání posuvové jednotkya ke...

Ponorné čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 239972

Dátum: 01.02.1988

Autori: Blesík Karel, Sedláeek Oldoich

MPK: F04D 13/06

Značky: čerpadlo, ponorné

Text:

...provedení ponorného čerpadla podle A vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkresu,představujícím nárysný řez jednostupňovým ponorným čerpadlem.Ponorné čerpadlo podle vynálezu sestává z vnějšího pláště l a vnitřního pláště g, v němž je uložen elektromotor 1,jehož rotor i je uložen svisle V ložiskách Ž a na straně jeho spodního konce v ucpávce Q. Spodní konec rotoru 1 je vně vnitřního pláště g opatřen oběžným kolem 1, jehož...

Automatická obráběcí linka

Načítavanie...

Číslo patentu: 237061

Dátum: 01.10.1987

Autori: Blesík Karel, Svánovský Miloslav

MPK: B23Q 41/02

Značky: obráběcí, automatická, linka

Zhrnutie / Anotácia:

Automatická obráběcí linka je určena především pro přesné opracování nepředpracovaných skříňových obrobků, např. klikových skříní spalovacích motorů. Automatická obráběcí linka sestává z úseku předběžného opracování a úseku konečného opracování. Úsek předběžného opracování je osazen čtyřmi stanicemi, ve kterých se postupně opracují polohovací plochy a otvory navzájem spojenými mezioperačními dopravníky. Úsek konečného opracování je osazen...

Automatická obráběcí linka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249632

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čtverák Jaroslav, Svánovský Miloslav, Blesík Karel

MPK: B23Q 41/02

Značky: linka, obráběcí, automatická

Text:

...a je napojena na další mezioperační válečkový dopravník lg, na jehož konci je umístěna stanice § 1 opracování polo-~ hovacích ploch gg, gg obrobku 3, osazená dvěma proti sobě umístěnými frázovacími jednotkami ll a vybavená přesuvným upínačem lg. V horní části stanice § 1 je umístěno další horní samostavitelné rozměřovací zařízení L 2. Nasleduje úsek lg konečného opracování, sestavený obvyklým způsobem z běžných pracovních a pomocných uzlů.249...

Přestavitelná automatická obráběcí linka na opracování soustružnických nožů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231827

Dátum: 15.06.1986

Autori: Svánovský Miloslav, Blesík Karel

MPK: B23Q 41/02

Značky: obráběcí, prestaviteľná, nožů, soustružnických, opracování, automatická, linka

Zhrnutie / Anotácia:

Přestavitelná automatická obráběcí linka je určena především pro opracování soustružnických nožů čtvercového a obdélníkového průřezu. Sestává z mezioperačního dopravníku s nosnými deskami, dále z nakládací a překládací stanice, pěti pracovních stanic a zpětného dopravníku. Nosné desky jsou opatřeny dvěma výměnnými vložkami s prostorově uspořádanými drážkami pro obrábění nože, které se opracovávají postupně při dvojím průchodu nosných desek....

Rohová polohovací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 219657

Dátum: 01.12.1985

Autori: Dohnal Ladislav, Blesík Karel

Značky: stanice, polohovací, rohová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dopravy u automatických výrobních linek. Řeší problém změny smyslu pohybu obrobků spolu s jejich přechodným zapolohováním pro provedení obráběcí operace. Rohovou polohovací stanici tvoří nástavba, uložená na pevném podstavci, opatřená na funkční straně vodící plochou vybavenou jednak indexovacími čepy napojenými na samostatný pohon, jednak krátkou boční lištou na straně protilehlé pevným přiváděcím lištám příčného dopravníku a...

Zapojení pro řízení pracovního cyklu nejméně dvou automatických obráběcích linek, vybavených společným zpětným dopravníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219712

Dátum: 15.09.1985

Autori: Kessner Karel, Blesík Karel, Smíšek Josef

Značky: cyklu, zapojení, dopravníkem, zpětným, řízení, obráběcích, společným, linek, automatických, nejméně, vybavených, pracovního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro řízení pracovního cyklu nejméně dvou automatických obráběcích linek, při zachování jejich vzájemné funkční závislosti. Na řídicí a ovládací část jsou zpětnovazebně napojeny nejméně dvě automatické obráběcí linky, blok pro porovnání a vyhodnocování obou nakládacích a upínacích pracovišť, na nějž jsou zpětnovazebně napojeny bloky řídicích obvodů nakládacích a upínacích pracovišť a příčných dopravníků, které jsou s nimi...

Přestavitelná automatická obráběcí linka

Načítavanie...

Číslo patentu: 217785

Dátum: 15.08.1984

Autori: Henych Jiří, Blesík Karel

Značky: prestaviteľná, automatická, obráběcí, linka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přestavitelné automatické obráběcí linky s nosnými deskami různého typu nebo/a rozměru a s plynulým přechodem z jednoho typu nebo/a rozměru na druhý. Přestavitelnou automatickou obráběcí linku tvoří alespoň dva navzájem propojené technologické úseky. Na začátku prvního technologického úseku jsou ještě před upínací stanicí umístěny nejméně dvě automaticky ovládané rohové stanice se zvedacím zařízením a volnou vazbou. Každá z...

Středový rozvod pro časové ovládání jednotlivých upínacích válců nebo hydraulických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 213633

Dátum: 01.03.1984

Autori: Šeptun Roman, Blesík Karel

Značky: časově, rozvod, hydraulických, válců, upínacích, jednotlivých, středový, ovládání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Středový rozvod pro časové ovládání jednotlivých upínacích válců nebo hydraulických zařízení, zejména pro jednoúčelové obráběcí stroje, vyznačují se tím, že sestává z přívodu (2) tlakového média, uchyceného na pevné části (l) otočného stolu s trubkami (3) napojeného na kanálky (11, 12, 13, 14, 15, 16), upravené v tělese (4), které je uloženo v otvoru pláště (5), pevně spojeného s otočnou částí (6) otočného stolu a na jehož volném konci je...