Blažek Vítězslav

Zapojení mikroprocesorového řídicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 261901

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lang Pravdomil, Kondr Jan, Kraus Josef, Pujman Jiří, Blažek Vítězslav, Dušek Bedřich, Trhlin Alois, Zeman Luboš

MPK: G05B 15/02, G05B 19/403

Značky: mikroprocesorového, zapojení, řídicího, systému

Text:

...bloku,s datovým výstupem vstupního bloku, s obousměrným datovým vývodem stykového bloku, s obousměrným datovým vývodem perirerního bloku, s obousměrným,datovým vývodem každého řídlcího bloku, s obousměrným datovým vývodem vřetenověho251 901 řídicího bloku a a obousměrným datovým vývodem řídicíhomikropočítače. Taktovací vstup řídicího mikropočítačeje spojen s třetím taktovacím Výstupem časové základny,jejíž atartovaoí vstup je spojen se...

Zapojení fázově impulsního převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231291

Dátum: 01.03.1987

Autori: Trhlin Alois, Lang Pravdomil, Zeman Luboš, Blažek Vítězslav, Kraus Josef

MPK: H03K 7/04

Značky: impulsního, fázové, převodníku, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká číslicového řízení obráběcích strojů a řeší zapojení fázově impulsního převodníku diferenčního členu. Řídicí obvod vyhodnocuje fázový posuv mezi výstupním periodickým průběhem z odměřovacího čidla a výstupním periodickým průběhem z impulsně fázového převodníku a vytváří posloupnost dráhových a řídicích impulsů. Impulsně fázový převodník převádí vstupní pulsy na posuv fáze výstupního průběhu. Diferenční čítač čítá dráhové impulsy...

Způsob ochrany obousměrného radioreléového přenosového systému s přenosem digitálního pulsně kódově modulovaného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232468

Dátum: 15.06.1986

Autor: Blažek Vítězslav

MPK: H04B 7/17

Značky: modulovaného, digitálního, kódově, přenosem, signálu, pulsně, přenosového, způsob, systému, ochrany, obousměrného, radioreléového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu ochrany obousměrného radioreléového přenosového systému s přenosem digitálního pulsně kódově modulovaného signálu proti nesprávnému vyhodnocení povelů pro dálkovou kontrolu přenosové trasy. Podstata způsobu ochrany obousměrného přenosového systému, v němž přenosová trasa sestává nejméně ze dvou radioreléových stanic, přičemž každá obsahuje vysílač a přijímač s vyhodnocovačem povelů, spočívá v tom, že v případě...

Zapojení mikrointerpolátoru pro plynulé vysílání dráhových impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220372

Dátum: 15.11.1985

Autori: Trhlin Alois, Blažek Vítězslav, Pečánka Karel, Lang Pravdomil

Značky: plynule, impulsů, zapojení, dráhových, vysílání, mikrointerpolátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká číslicového řízení obráběcích strojů a řeší zapojení mikrointerpolátoru pro plynulé vysílání dráhových impulsů. Zapojení převádí informaci o požadovaném pohybu stroje vytvořenou v paralelní formě počítačem na série impulsů pro obvody pohonu stroje. Sériové impulsy vysílá rovnoměrně rozložené po taktovací periodě. Takto vytvořená sériová informace se pak zpracovává servomechanismy s malými časovými konstantami. Vynálezu se...

Zapojení diferenčního členu s diferenčním čítačem pro impulsní snímače polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220371

Dátum: 15.11.1985

Autori: Trhlin Alois, Lang Pravdomil, Blažek Vítězslav

Značky: zapojení, čítačem, snímače, impulsní, polohy, diferenčním, diferenčního, členu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká číslicového řízení obráběcích strojů a řeší zapojení diferenčního členu s diferenčním čítačem pro impulsní snímač polohy. V diferenčním čítači se zaznamenávají v jednom směru posuvové impulsy jako informace o požadovaném pohybu stroje a ve druhém směru impulsy ze snímače polohy jako informace o skutečném pohybu stroje. Regulační odchylka se tak v číslicové formě získá jako rozdíl počtu posuvových impulsů a impulsů ze snímače...

Zapojení diferenčního členu pro řízení vřetena v rychlostní a polohové vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 224869

Dátum: 01.08.1985

Autori: Zelený Jaromír, Blažek Vítězslav, Pečánka Karel, Lang Pravdomil

Značky: vazbě, zapojení, vřetena, rychlostní, polohové, řízení, diferenčního, členu

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotlivé bloky je možno charakterizovat takto: Řídicí obvod 1 je vytvořen z logických prvků kombinačního a sekvenčního charakteru a slouží k vytváření potřebné osloupnosti přičítacích nebo odečítacích impulsů pro řízení diferenčního členu 2. Diferenční člen 2 je tvořen reversibilním čítačem doplněným pomocnými obvody pro zápis a vyslání potřebných informací. Paměťový obvod 3 je vytvořen z klopných obvodů typu D a uchovává zadané pomocné...

Zapojení bloku pro kompenzaci tepelných deformací polohy vřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 225282

Dátum: 01.07.1985

Autori: Blažek Vítězslav, Růžička Karel, Skalla Jan, Lang Pravdomil, Valkovský Alexander, Novotný Ivo, Hrouda Bohuslav, Matoušek František

Značky: deformací, tepelných, vřetena, polohy, zapojení, kompenzaci, bloků

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení bloku pro kompenzaci tepelných deformací polohy vřetena, vyznačující se tím, že analogový výstup (101) prvního teplotního čidla (1) je spojen s analogovým vstupem (301) prvního analogově čislicového převodníku (3), jehož digitální výstup (302) je spojen s prvním digitálním vstupem (501) vyrovnávací paměti (5), jejíž druhý digitální vstup (502) je spojen s digitálním výstupem (402) druhého analogově číslicového převodníku (4), jehož...

Zapojení generátoru kontinuální odchylky v sériové formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 218779

Dátum: 15.04.1985

Autori: Trhlin Alois, Zelený Jaromír, Blažek Vítězslav, Pečánka Karel

Značky: odchylky, generátoru, zapojení, formě, kontinuální, sériové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká číslicového řízení obráběcích strojů a řeší zapojení generátoru kontinuální odchylky v číslicové formě. Zapojení je určeno k převodu paralelní informace o velikosti odchylky na informaci sériovou. Použije se u systému, které pro vytvoření analogového řídicího signálu využívají sériové číslicově-analogové převodníky. Zapojení převádí informaci paralelní na informaci sériovou bez rušivých mezer při zpracování předchozího a...

Zapojení obvodů pro řízení střádače a impulsně fázového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 213691

Dátum: 01.04.1984

Autori: Blažek Vítězslav, Trhlin Alois, Lang Pravdomil

Značky: impulsně, obvodů, střádače, fázového, zapojení, převodníku, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká číslicového řízení obráběcích strojů a řeší zapojení obvodu pro řízení střadače a impulsně fázového převodníku. Posuvové impulsy přiváděné do zapojení se střádají v diferenčním členu až do okamžiku, kdy jeho obsah dosáhne maximální kapacity. Další posuvové impulsy se ukládají do střadače, odkud se vyprazdňují až v době, kdy odchylka opět klesne. Základní zóna je dána součtem kapacity diferenčního členu a střadače a je možno její...