Blažek Jiří

Ručný obrábací stroj s ochranným krytom a prípojkou pre odvádzanie prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10950

Dátum: 27.06.2009

Autori: Blažek Jiří, Novotný Jiří

MPK: B25F 5/02, B24B 55/10

Značky: ručný, odvádzanie, krytom, stroj, prachu, prípojkou, ochranným, obrábací

Text:

...vzduchu. Tým môže nástroj ešte vo zvýšenej miere prispievaťk prúdeniu v kanáli pre odvádzaníe prachu.Krycia stena je s výhodou v podstate rovinná. Tým sa vytvorí dobre chovanie prúdenia. Rozumie sa, že príslušné steny môžuKanál pre odvádzaníe prachu prebieha s výhodou špirálovite, to znamená, že má tvar špirály. Napríklad prebieha kanál pre odvádzaníe prachu dokola pracovného vretena, na ktorom jeV tejto súvislosti je nutné...

Modifikovaná pontónová mostová súprava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3201

Dátum: 04.06.2002

Autori: Šmejkal Jaroslav, Faltus Milan, Rosenfeld Jiří, Sodoma Bohumil, Kočár Radoslav, Blažek Jiří, Málek Oldřich, Fajc Jan

MPK: E01D 15/14, E01D 15/20

Značky: modifikovaná, mostová, pontónová, súprava

Text:

...zaspoň ôsmich tlačne - vlečných člnov, ktore sú transportovateľně na aspoň ôsmich prepravných prívesoch opatrených .prepravnými rámami. Takto vyriešená súprava má položenýndôraz na nadštandardnom využití vlečných prepravných prostriedkov na prevádzku manipulačných člnov apríslušenstva. Týmto sa eliminuje potrebadrahých nákladných terénnych automobilov na prepravu všetkých čiastkových technológií zvlášť. Súprava má ďalej položený dôraz na...

Způsob rekuperace oxidu siřičitého při alkylaminacích

Načítavanie...

Číslo patentu: 261785

Dátum: 10.02.1989

Autori: Duška Stanislav, Valoušek Jaroslav, Roman Jan, Blažek Jiří, Běle Josef

MPK: C07C 143/60

Značky: rekuperace, alkylaminacích, způsob, oxidů, siřičitého

Text:

...je těžko sutomstizovnt.Uvedené nevýhody odstraňuje rekupersce oxidu siričitého uvolněného při vykyselování N-motyl-I-kyseliny v płebytku kyseliny sírová podle tohoto vynělezu, jehož podstata spočívá v tom, že se uvolněný oxid eiŕičitý absorbuje v roztoku metylamonium siřičitanu o molárním poměru oxid siřiěitý metylsmin 0.5 až 1, přičemž získaný roztok metylamonium siřičitanu se vraci zpět dofvýroby N-metyl-I-kyseliny.Výhodou rekuperaoe...

Způsob kombinované přípravy polyetyntereftalátu a jeho chemickou modifikací odvozených derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258884

Dátum: 16.09.1988

Autori: Sűsser Otakar, Blažek Jiří, Provda Vladimír

MPK: C08G 63/22

Značky: způsob, derivátů, chemickou, polyetyntereftalátu, modifikací, přípravy, kombinované, odvozených

Text:

...di metyltereftalátu etylenglykolem. případně esterifikace kyseliny.V tereftálové-etylenglykolem s částečnou polykondenzaeí vznik 1 ého~.díglykolesteru kyeeliny tereftálové a kontinuální konečnou fázi výroby,spočivající v polykondenzaci oligomerů diglykolesteru kyaelíny tereftálové,se zařazuje mezistupeň pracujicí v kombinova~něm režimu,spočivajicim v jednorázovém naplněni vsázkou z šaržo~Vvitého stupně a jejím plynulém odběru do...

Způsob výroby polyetylentereftalátu nebo jeho kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258331

Dátum: 16.08.1988

Autori: Hofman Zdeněk, Vaníček Jiří, Blažek Jiří

MPK: C08G 63/76

Značky: způsob, polyetyléntereftalátu, kopolymerů, výroby

Text:

...vlastnostmą jako například molekulovou hmotnosti, polymeračním stupněm a tomu odpovídajících mechanických vlastností (pevnost, houžev.natost a podobné). Postup podle vynálezu nevyžaduje sušeníodpadů, nebot při přípravě suspenze ve vroucím etylenglykolulze vodu bez nesnází na jednoduchém dělícím zařízeníodstranit. Společné s vodní parou jsou unášeny i některé složky preparačních prostředků, které jsou běžně přítomny ve vlákenných odpa...

Způsob nepřetržité přípravy chemicky modifikovaných polyesterových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 234505

Dátum: 01.11.1987

Autori: Vaníček Jiří, Kvízová Milena, Blažek Jiří, Svoboda Josef, Sűsser Otakar

MPK: D01F 6/62

Značky: nepřetržité, vláken, chemicky, přípravy, polyesterových, způsob, modifikovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby různých typů kopolymerních vláken, při kterém se přímým zvlákňováním esterifikace kopolymerujících kyselin etylenglykolem provádí v prostředí tvořeném produktem nízkomolekulární části nepřetržitě pracující výrobní linky, jehož část je odvětvena do zvláštního vzhledem k výrobní lince paralelně řazeného průtočného reaktoru, přičemž produkt z tohoto reaktoru se spojuje s hlavním proudem výrobní linky a v následující vysokomolekulární...

Zařízení k extrakci nízkomolekulárních látek z polyamidového granulátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253019

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sűsser Otakar, Blažek Jiří

MPK: C08G 69/46, C08J 11/02

Značky: nízkomolekulárních, látek, granulátu, extrakci, zařízení, polyamidového

Text:

...ohřevy á se vstupy páry L 2 a výstupy kondenzátu 16. Mezi sekcemi 1 jsou zúžené oddělovecí členy g. Každá sekce 1 -je uvnitř vybavena svislou propustnou přepážkou 1 e cirkulečním okruhem spoáujícín výtlsk cirkulsčního čerpadla 2 se vstupním hrdlem vody 11 a výstupní hrdlo vody M přísluäná sekce se sáním cirkułačního čer-padla ž. Horní sekce 1 ątrnktoru je vybavena vstupem granulátu L 2 a přepedem vody Q. Mezi spodní sekci 1 a...

Způsob dloužení svazku polyesterových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 252110

Dátum: 13.08.1987

Autori: Blažek Jiří, Konopík Bohumil, Vaníček Jiří

MPK: D02J 1/22

Značky: polyesterových, vláken, způsob, dloužení, svazků

Text:

...zvyšovaním deformačního poměru. Nastaví se počáteční hodnota deformačního poměr-u 2 až 4 a zvyšuje se na optimální deformsční poměr,přičemž poměr tshových sil pri optimálním deformsčním poměru P a při počátcční tshové síle dosáhne předem zvolené hodnoty v rozmezí 1,05 až 2,2. Snímáním poměru tohových sil vylučuje vliv změny lineární hustoty svazku vláken na hodnotu tshová síly.Výhodou postupu podle vynálezu je optimální nastavení dloužícího...

Způsob zvlákňování, dloužení a fixace svazku vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 251608

Dátum: 16.07.1987

Autori: Blažek Jiří, Vaníček Jiří

MPK: D06M 13/20

Značky: svazků, dloužení, zvlákňování, vláken, způsob, fixace

Text:

...látek může být tvořeno látkami vhodnými pro dobrý průběh zvlákňování e zlepšující dloužení. Na tuto vrstvu se po zesušení nenese další vrstve, která splňuje požadavky na dobrou textilní zpracovotelnost. konkrétní způsob provedení způsobu dle vynálezu je patrný z následujících příkladů.Dloužení svazku polyesterových vláken o součtové jemnosti 80 ktex a jedníčné jemnosti 11 dtex probíhalo na dloužící lince, která sestávela z těchto částí...

Způsob krčkového dloužení syntetických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 251315

Dátum: 11.06.1987

Autori: Konopík Bohumil, Prchlík Václav, Blažek Jiří, Hynek Zdeněk, Vaníček Jiří

MPK: D02J 1/22

Značky: dloužení, krčkového, syntetických, způsob, vláken

Text:

...krčku dochází v místě přítlaku na opásané brzdící galetě je stabilizaoe místa krčku dokonalá. V místě přítlaku je velký grądient napětí po délce vlákna a krček je etabilízován do místa přítląku na velmi širokém rozsahu napětí. Stabilizace krčku vytváří tak předpokladý pro rovnoměrné bezporuchové nehomogenní dloužení. Fyzikálně-mechanické vlastnosti mají zlepšenou rovnoměrnoet i při dloužení svazku vláken, jejichž jednotlivé části mají...

Způsob ohřevu svazku polyesterových vláken při nehomogenním krčkovém dloužení

Načítavanie...

Číslo patentu: 251258

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hynek Zdeněk, Blažek Jiří, Vaníček Jiří, Prchlík Václav, Konopík Bohumil

MPK: D02J 1/22

Značky: vláken, krčkovém, způsob, nehomogenním, polyesterových, svazků, ohřevu, dloužení

Text:

...i počásteční homogenizační lázeñ, protože ke zrovnoměrnění vlhkosti vláken dochází na podávací soustavě galet. Rozstřikovaná kapalina je vtlačována i mezi svazek vláken a opásanou galetu,v tzv. turbulentním klinu, takže kapalina je protlačována přes vrstvu vláken a zrychlujeNení nutno instalovat ohřevnou lázeň, takže vzdálenost mezi podávací a odtahovací soustavou galet může být minimální. Nastavení dloužicího bodu lze řídit deformačním...

Zařízení k nepřetržitému ukládání svazku vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 249974

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fallada Miroslav, Blažek Jiří

MPK: D01D 10/04, D01D 9/08

Značky: nepřetržitému, vláken, ukládání, zařízení, svazků

Text:

...zařízeními zvláště v tom, že se nepohybují těžké nádoby 5 uloženým vláknem. ale pouze lehký pásový ukladač. Tím se snižuje energetická náročnost, zařízení je lehké, je odstraněna hlučnost, poruchovost, otřesy a nárazy v üvratích.K výhodám způsobu podle vynálezu patří, že je možné jej realizovat i na stávající zařízení, bez přerušení provozu a umožňuje provoz jak starého tak nového zařízení. Velikost nádob a hmotnost náplně je z hlediska...

Způsob přípravy chemicky modifikovaného vláknotvorného polyetylentereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238936

Dátum: 16.03.1987

Autori: Vaníček Jiří, Sűsser Otakar, Kvízová Milena, Svoboda Josef, Blažek Jiří

MPK: C08G 63/18

Značky: chemicky, modifikovaného, způsob, přípravy, vláknotvorného, polyetyléntereftalátu

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba vláknotvorného polyetylentereftalátu chemicky modifikovaného kyselinou izoftalovou případně jejím sulfoderivátem nebo kombinací obou těchto látek tak, že modifikační složka ve formě suspenze v etylenglykolu se přidává do procesu přípravy polyetylentereftalátu po skončení přeesterifikace dimetyltereftalátu etylenglykolem před začátkem polykondenzace. Takto připravený kopolyester vykazuje sníženou krystalinitu a zlepšenou zvláknitelnost....

Zařízení pro navádění pásů vláken do zpracovatelských linek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237935

Dátum: 15.03.1987

Autori: Blažek Jiří, Vaníček Jiří, Hynek Zdeněk, Konopík Bohumil

MPK: D01D 13/02

Značky: pásu, vláken, zpracovatelských, linek, navádění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozdělování a navádění pásů vláken do zpracovatelských linek a řeší snadné a přesné nastavení polohy a šíře pásů. Na společném šroubu je pro každý pás vláken umístěna soustava tvořená tělesem se dvěma šnekovými převody a neseným hřebenem s trny. Ovládáním šroubu a šneků ručními kolečky je možné nastavovat přesně polohy buď všech, nebo jednotlivých pásů a natáčením hřebenů přesně nastavovat šíři pásů.

Způsob nepřetržité přípravy modifikovaných polyesterových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 232936

Dátum: 15.08.1986

Autori: Blažek Jiří, Svoboda Josef, Vaníček Jiří, Sűsser Otakar

MPK: D01F 6/84, C08G 63/46

Značky: způsob, vláken, modifikovaných, polyesterových, nepřetržité, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikovaný polyester na bázi ethylenglykoleterftalátu pro zvlákňování se připravuje nepřetržitým přiváděním směsného produktu kombinované esterifikace kyseliny izoftalové a monoalkalické soli kyseliny 5-sulfoisoftalové ethylenglykolem do nízkomolekulární části výrobní linky pro nepřetržitou přípravu polyesterových vláken. Poměr průtoku směsného produktu, v němž je stálý podíl obou složek a průtoku tereftalové složky v místě vstupu komonomerů...

Zařízení pro nepřetržitý ohřev pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231943

Dátum: 15.06.1986

Autori: Konopík Bohumil, Blažek Jiří

MPK: D01D 5/16, D02J 13/00

Značky: ohrev, pásu, zařízení, nepřetržitý

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro nepřetržitý ohřev pásů tvořené otočné uloženým válcem je určeno zejména pro ohřev, sušení a fixaci plochých svazků vláken nebo fólií. Jednoduchost a účinnost zařízení je zajištěna zalitím topných trubic tvaru U na vnitřní povrch válce do tepelné vodivého materiálu a vyřešením přívodu a odvodu teplosměnného prostředí. Teplosměnným prostředím může být buď pára, nebo kapalina.

Rotující válec s vnitřním parním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230936

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hynek Zdeněk, Konopík Bohumil, Blažek Jiří

MPK: D02J 13/00, D01D 5/16

Značky: vnitřním, válec, ohřevem, rotující, parním

Zhrnutie / Anotácia:

Rotující válec s vnitřním parním ohřevem je určen pro účinný ohřev nepřetržitě postupujících opásaných útvarů odvalem. Dosažení maximálních teplot povrchu a tepelného výkonu se dosáhne odvodem kondenzátu odváděcí trubicí z vnitřní drážky vytvořené v plášti válce a vytvořením vnitřní kuželové plochy. Rotujících válců podle vynálezu je zvláště možné využít k odtahu, ohřevu plošných svazků vláken například kabelů při jejich sušení a fixaci.

Způsob vytváření orientované a krystalizací stabilizované struktury syntetických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 217144

Dátum: 01.11.1985

Autori: Konopík Bohumil, Vaníček Jiří, Blažek Jiří, Hynek Zdeněk

Značky: orientované, stabilizované, krystalizaci, vytváření, syntetických, struktury, způsob, vláken

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob nepřetržité deformace nebo relaxace svazku syntetických vláken mezi dvěma soustavami naháněných galet, kde na dráze mezi oběma soustavami se svazek vláken postupně ohřívá a deformuje na povrchu otočných válců. Účelem vynálezu je zjednodušení technologického postupu dloužení a fixace syntetických vláken. K dosažení optimálních vlastností vláken je nutno zvyšovat počet deformačních zón. Podstata vynálezu spočívá v deformaci...

Zařízení pro nepřetržitý ohřev opásaných plošných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219044

Dátum: 15.06.1985

Autori: Blažek Jiří, Vaníček Jiří, Konopík Bohumil, Hynek Zdeněk

Značky: opásaných, útvaru, zařízení, nepřetržitý, ohrev, plošných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jednoduchá a lehká konstrukce zařízení pro nepřetržitý ohřev plošných útvarů, zvláště svazků vláken-kabelů nebo fólií s použitím volně otočných zevnitř parou ohřívaných válců větších průměrů, zajišťujících ekonomický ohřev těchto útvarů na dlouhé dráze styku. Ohřev se provádí parou v dutinách dvou soustav trubek pevně a těsně uchycených na vnitřní straně pláště každého ohřevného válce a přiváděnou dutým hřídelem a dutými...

Zařízení k výměně tepla postupujících pásů a soustav vláken v kapalinových lázních

Načítavanie...

Číslo patentu: 226258

Dátum: 15.04.1985

Autori: Blažek Jiří, Konopík Bohumil

Značky: postupujících, zařízení, pásu, kapalinových, výměně, soustav, vláken, lázních, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k výměně tepla postupujících pásů a soustav vláken v kapalinových lázních vyznačující se tím, že ses tává z podélné vary, (1) do které je proveden vstup (7) kapaliny a výstup (8) kapaliny, opatřené napříč nade dnem uchycenými spodními přepážkami (3) a odklopného víka (2) na kterém jsou příčně uchyceny horní přepážky (4), přičemž po uzavření víka (2) je mezi spodními přepážkami (3) a horními přepážkami. (4) vytvořen volný průchozí...

Zařízení ke zvlákňování viskózních kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 218352

Dátum: 15.02.1985

Autori: Blažek Jiří, Pávek Václav, Fallada Miroslav

Značky: kapalin, zařízení, viskózních, zvlákňování

Zhrnutie / Anotácia:

Účel vynálezu je v nové, jednoduché a lehké konstrukci zvlákňovacího bloku, u kterého se jediným závitovým spojem uchycuje od filtrační části odděleně montovatelný uzavřený komplet zvlákňovací trysky, který je vytvořen pouzdrem s tryskou a profilovým těsněním a je uzavřen víkem trysky do pouzdra. Na víku trysky je závit, kterým se celý komplet trysky uchycuje do filtrační části a zatěsnění je provedeno soudečkovým pouzdrem, těsnícím na principu...

Zařízení k nepřetržitému dloužení svazků vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 218340

Dátum: 15.02.1985

Autori: Hynek Zdeněk, Konopík Bohumil, Blažek Jiří

Značky: nepřetržitému, zařízení, vláken, dloužení, svazků

Zhrnutie / Anotácia:

Galety, na kterých je kabel opásán, jsou rozmístěny ve skupinách tak, že kabel v jedné skupině postupuje proti postupu celým zařízením a do vzniklých volných prostorů mezi skupinami galet jsou umístěný ohřevné zóny. Galety jsou přímo uloženy v ložiskách přední a zadní stěny a jsou opatřeny ozubenými koly, která jsou mezi skupinami spojena převodovými skříněmi s nastavitelným převodem.

Způsob stanovení molekulové hmotnosti viskozních tavenin nebo roztoků makromolekulárních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 225080

Dátum: 01.12.1984

Autori: Havlíčková Dagmar, Blažek Jiří, Svoboda Josef

Značky: viskózních, způsob, tavenín, stanovení, roztoku, látek, hmotnosti, makromolekulárních, molekulové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení molekulové hmotnosti viskózních tavenin nebo roztoků makromolekulárních látek dopravovaných z reaktorů tavicích zařízení nebo zásobníků čerpacím zařízením pracujícím na principu smykového účinku, například šneků, do rozvodů k dalšímu zpracování, vyznačený tím, že se na taveninu nebo roztok makromolekulární látky působí stálou smykovou rychlostí vyvozenou stálými otáčkami čerpacího zařízení a při stálém odběru látky se stanovuje...

Zařízení pro střihání a děrování plochých podlouhlých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 224307

Dátum: 01.07.1984

Autori: Pantůček František, Stloukal Lubomír, Blažek Jiří

Značky: zařízení, podlouhlých, těles, děrování, plochých, stříhání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro střihání a děrování plochých podlouhlých těles, zejména polotovarů listových pružin, ze spojitého výchozího materiálu, např. pásu nebo tyče na lisu, vyznačené tím, že je vytvořeno jako nástrojový blok (l) obsahující dvě upínací desky (101, 102), v němž jsou uspořádány střihací nástroj (2), děrovací nástroj (3) a dále délkový doraz (4), vyhazovací ústrojí obrobku (5) a vyhazovací ústrojí odpadu (6), přičemž délkový doraz (4) a...

Zařízení ke zvlákňování vysokoviskozních kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214549

Dátum: 29.06.1984

Autori: Pávek Václav, Blažek Jiří, Fallada Miroslav

Značky: kapalin, zvlákňování, zařízení, vysokoviskozních

Zhrnutie / Anotácia:

Zvlákňovací blok podle vynálezu je lehký, snadno montovatelný a sestává z filtrační ho kompletu a zvlákňovací trysky. Komplet zvlákňovací trysky je řešen jako část separátně oddělitelná od filtračního kompletu. Komplet zvlákňovací trysky je vytvořen pouzdrem, do něhož se vkládá tryska se středovým otvorem, profilové těsnění a víko s pojistným kroužkem. Filtrační komplet je přichycen k filtrační části jedným závitem středového šroubu, který má...

Montážní zařízení zvlákňovacích bloků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214548

Dátum: 29.06.1984

Autori: Fallada Miroslav, Havelka Miloslav, Blažek Jiří

Značky: bloků, zvlákňovacích, montážní, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření kompletu na sebe navazujících přípravků pro základní montážní úkony se zvlákňovacími bloky, jako je přenášení předehřátých zvlákňovacích bloků, pneumatické zvedání pro spodní montáž bloků do rozvodných větví, utahování a povolování dlouhým provozem, teplotou a tlaky "zapečených" závitů a tím snížení namáhavosti těchto úkonů a zvýšení bezpečnosti obsluh. Montážní zařízení sestává z montážního přípravku, kliky a...

Způsob nepřetržité přípravy polyesterů modifikovaných deriváty kyseliny izoftalové

Načítavanie...

Číslo patentu: 223463

Dátum: 01.05.1984

Autori: Sűsser Otakar, Svoboda Josef, Blažek Jiří

Značky: polyesterů, nepřetržité, izoftalové, přípravy, deriváty, kyseliny, modifikovaných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob nepřetržité výroby polyesterových vláken modifikovaných deriváty kyseliny izoftalové dle vynálezu dovoluje výrobu srážlivých i nesrážlivých kopolyesterových vláken na nepřetržitě pracujících výrobních linkách vybavených přímým zvlákňováním kopolymerní taveniny. Tekutý kopolymer, který je roztokem či taveninou modifikační složky se nepřetržitě dávkuje do výrobní linky do části, v němž probíhá výměnná esterifikace dimetyltereftalátu...