Blatt Lawrence

Deriváty pyridónu na modulovanie systému proteínkináz aktivovaných stresom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17690

Dátum: 09.05.2006

Autori: Beigelman Leonid, Seiwert Scott, Blatt Lawrence, Radhakrishnan Ramachandran

MPK: A61K 31/4704, A61K 31/44, A61K 31/4412...

Značky: pyridónu, stresom, proteínkináz, modulovanie, systému, aktivovaných, deriváty

Text:

...vynálezu možno použit V spôsobe na identifikáciu farmaceutický aktívnej zlúčeniny, vrátane poskytnutia knižnice zlúčenín testovania výberu množstva zlúčenín z knižnice na inhibíciu sekrécie TNF a kultivovanými bunkami in vitro a zvolenia aspoň jednej zlúčeniny z výberu množstva zlúčenín, pričom zvolená zlúčenina vykazuje BC 5 o V rozsahu od približne 1 M do približne 1000 pM na inhibíciu sekrécie TNFa kultivovanými bunkami in vitro.0011...

Použitie terapeuticky účinného množstva konvenčného humánneho leukocytového interferónu na výrobu lieku

Načítavanie...

Číslo patentu: 284712

Dátum: 31.08.2005

Autori: Blatt Lawrence, Taylor Milton

MPK: A61K 38/19, A61P 31/12, A61K 38/21...

Značky: konvenčného, humánneho, interferonu, účinného, leukocytového, terapeuticky, lieku, výrobu, množstva, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie terapeuticky účinného množstva konvenčného humánneho leukocytového interferónu na výrobu liečiva na liečenie pacienta, ktorý je postihnutý stavom, ktorý je možné liečiť interferónom, pri ktorom je redukovaný alebo eliminovaný aspoň jeden vedľajší účinok všeobecne spájaný s podávaním alfa-interferónu, pričom stavom je hepatitída A, hepatitída B, hepatitída C alebo hepatitída delta.

Makrocyklická karboxylová kyselina a acylsulfónamidová zlúčenina ako inhibítor HCV replikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13423

Dátum: 13.10.2004

Autori: Seiwert Scott, Condroski Kevin Ronald, Kennedy April Layne, Madduru Machender, Jiang Yutong, Andrews Steven Wade, Blatt Lawrence, Woodard Benjamin (zomrel), Josey John Anthony, Stengel Peter John, Doherty George Andrew, Wenglowsky Steven Mark

MPK: A61K 38/00, C08H 1/00, C07D 487/04...

Značky: makrocyklická, zlúčenina, inhibitor, karboxylová, acylsulfónamidová, kyselina, replikácie

Text:

...jej farmaceutlcky prijatelnej soli alebo uvedenej kompozlcie na výrobu lieku na liečenie tu opisaných ochorení, pričom liek sa vyrába na použitie v kombinácii s účinným množstvom NSSB RNA-dependentneho inhibllora RNA polymerázy.0017 Vynález dalej poskytuje použitie uvedenej zlúčeniny alebo jej farmaceutický prijatelnej soli alebo uvedenej kompozície na výrobu lieku na liečenie tu opisaných chorôb, pričom sa jedincovi podáva účinné množstvo...