Blaškovan Pavol

Zariadenie s odmeriavaním súvislej dĺžky radu, najmä tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 266978

Dátum: 12.01.1990

Autori: Ďurana Jozef, Petrovič Milan, Mahútová Helena, Podhradský Dušan, Matyas Karol, Blaškovan Pavol

MPK: G01B 11/04

Značky: zariadenie, najmä, odmeriavaním, tehál, řadů, súvislej, dĺžky

Text:

...do chodu druhý a tretí dopravník, ktoré presunú rad na tretí dopravník. Počas presunu sa blokuje činnost prvého dopravníka a fotosnímač sa pomocou priamočiareho motora nastavuje na novú úroveň dĺžky radu. Rýchlosti dopravníkov sú rovnaké, aby sa zachoval súvislý rad predmetov.Hlavné výhody zariadenia podľa vynálezu sú, že umožňuje rýchle a jednoduché vytváranie súvislého radu predmetov Iuhovolnej dĺžky. Prestavenie úrovne dĺžky radu sa vykoná...

Zariadenie pre programové riadenie automatov v priemysle výroby stavebných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 264827

Dátum: 12.09.1989

Autori: Mach Antonín, Ďurana Jozef, Kavka Jaroslav, Marcišin Ján, Kapolka Jozef, Blaškovan Pavol

MPK: G05B 24/00, G05B 24/02

Značky: látok, stavebných, automatov, programové, riadenie, výroby, priemysle, zariadenie

Text:

...a štvrtého čitača gg, 31 a prvých logických obvodov gg s ich vstupmi, výstupmi tvori programový blok lgg vytvárania vrstvy. Druhý výstup ll z druhého posuvného registra gg je pripojený na Čstup tretej pamäte AQ, Al. Výstup lg z tretej pamäte gg je pripojený na prvý vstup obvodu 53 loqickej ekvivalencie. Výstup lg zo štvrtej pamäte il je pripojený na prvý vstup piateho čitača 53 pričom na jeho druhý vstup je pripojený výstup snímača gl...

Zariadenie pre zápis riadiaceho programu do reprogramovatelných pamätí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256746

Dátum: 15.04.1988

Autori: Blaškovan Pavol, Kavka Jaroslav

MPK: G06K 1/12

Značky: zariadenie, programů, riadiaceho, zápis, reprogramovatelných, pamäti

Text:

...adresné signály výstupom 11 z programovateiného automatu .a výstup 5 je privedený na vstup obvodov prenosu dát 50. Výstupy 13 obvodov prenosu dát Sl sú pripojené obojsmernou zbernicou na vývody pamäti dát 40, 41, 42, 43 programu a súčasne na vstupy obvodov vyhodnotenia chyby 53. Na ďalšie vývody obvodov prenosu dát 5 U sú pripojené obojsmernou zbernicou dátové signály výstupu 12 z programovateľného automatu a riadiaci signál 6 z...

Koncový spínač polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238813

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kapolka Jozef, Kavka Jaroslav, Hroch Jozef, Mach Antonín, Blaškovan Pavol

MPK: H03K 17/72

Značky: koncový, polohy, spínač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši približovací koncový spínač polohy pre automatizačné celky prevádzok pre priame spínanie relé, stykačov na napätie 0 - 220 V striedavých. Koncový snímač polohy pozostáva z usmerňovača, obvodu riadenia tyristora, jazýčkového kontaktu a tyristora. Jazýčkový kontakt zapojený medzi obvod riadiaceho napätia, tyristora a riadiacú elektródu tyristora ovláda takto spínanie tyristora, ktorý spína relé, resp. stykač cez usmerňovač.

Zariadenie pre programové riadenie automatov ve výrobe stavebných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 249862

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kavka Jaroslav, Blaškovan Pavol, Mach Antonín, Kapolka Jozef, Hroch Jozef

MPK: G05B 19/18

Značky: zariadenie, výrobe, stavebných, automatov, látok, programové, riadenie

Text:

...manipulovaného predmetu.Pnvý výstup 24 z dekodéru 15 je tiež .pripojený na druhé vstupy prvých obvodov 30,31, 32, 33, 34, 35 logickej ekvivalencie, pričom na ich tretie vstupy sú pripojené výstupy snímačov 50, 51, 52, 53, 54, 55 polôh včítane dalších logických podmienok.Druhý výstup 25 z dekodéru 15 je ďalej pripojený na druhé vstupy druhých obvodov 36, 37, 36, 39, 40, 41 logickej ekvivalencie,pričom na ich tretie vstupy sú pripojené výstupy...

Prijímač elektromagnetického poľa pre odčítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234960

Dátum: 15.01.1987

Autori: Mach Antonín, Král Jan, Blaškovan Pavol, Kapolka Jozef, Hroch Jozef, Kavka Jaroslav

MPK: G06M 7/02

Značky: elektromagnetického, riadenie, dopravy, vozov, koľajovej, pecných, poľa, přijímač, odčítanie

Zhrnutie / Anotácia:

Prijímač elektromagnetického poľa pre počítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy je určený na vyhodnotenie signálu, ktorý vysiela vysielač o určitej frekvencii. Vývody smyčky antény sa pripoja na vstup dvojstupňového zosilovača a cez výkonový tranzistor je spínané relé. Príslušné kontakty relé sú v riadiacich obvodoch pre vyhodnotenie vysielaného signálu. Prijímač vyhodnocuje rozptylové magnetické pole ako zložku elektromagnetického...

Vysielač elektromagnetického poľa pre počítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231509

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kavka Jaroslav, Hroch Jozef, Kapolka Jozef, Blaškovan Pavol, Mach Antonín, Král Jan

MPK: G06M 7/02

Značky: pecných, poľa, dopravy, koľajovej, riadenie, vozov, elektromagnetického, vysielač, počítanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vysielač elektromagnetického poľa pre počítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy je dvojčinný,sínusový generátor, ktorý vyrába kmity o určitej frekvencii. Prúdový odber vysielača sa nastaví potenciometrom a kondenzátorom v oscilačnom obvode sa naladí požadovaná frekvencia. Vysielač pracuje v dvoch fázach, a to v prvej, keď sa z batérie cez odpor a rozpínací kontakt mikrospínača nabíja elektrolytický kondenzátor. Keď dôjde k zapnutiu...

Zariadenie pre ukladanie tehál do skládok

Načítavanie...

Číslo patentu: 227709

Dátum: 15.05.1986

Autori: Mach Antonín, Kavka Jaroslav, Kapolka Jozef, Hroch Jozef, Blaškovan Pavol

Značky: ukladanie, tehál, skládok, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre ukladanie tehál do skládok pozostávajúce z manipulátora, podložky, zhrňovača a plošiny vyznačené tým, že podložka (7) je umiestnená nad plošinou (9) pod manipulátorom (5) a zhrňovačom (8).

Zariadenie pre zostavenie skládok z tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 227705

Dátum: 15.05.1986

Autori: Mach Antonín, Kavka Jaroslav, Blaškovan Pavol, Galko Ján

Značky: tehál, zariadenie, skládok, zostavenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši paletovanie tehál na palety pri expedícii tehál. Tehly sa zoradia do vrstiev na valčekovom dopravníku. Pomocou rámu sa dopravia tesne nad paletu, ktorá je umiestnená na otočnej plošine. Nad plošinou sa o tehly zaprie zarážka, ktorá pri spätnom pohybe rámu zhrnie vrstvu tehál na paletu. Po zhrnutí tehál sa plošina otočí o 90° a klesne o výšku tehál. Celý cyklus sa opakuje až sa vytvorí skládka tehál.

Zariadenie pre určenie prvého pecného voza v zásobe pecných vozov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218727

Dátum: 01.06.1985

Autori: Mach Antonín, Hroch Jozef, Blaškovan Pavol, Kapolka Jozef, Kavka Jaroslav

Značky: pecných, vozov, prvého, pecného, určenie, zásobe, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zastavenie lanového dopravníka pod prvým pecným vozom v zásobe pecných vozov pri rozoberaní tejto zásoby lanovým dopravníkom pomocou zariadenia podľa vynálezu. Medzi koľajami sú pod celou zásobou pecných vozov umiestnené jazýčkové kontakty paralelne zapojené medzi sebou a vyvedené na akčný člen. Permanentný magnet je umiestnený na sklopnej zarážke na konštrukcii palca lanového dopravníka. Pri pohybe lanového dopravníka sa...

Zariadenie na obojsmernú dopravu pecných vozov na jednej koľaji

Načítavanie...

Číslo patentu: 218177

Dátum: 15.09.1984

Autori: Kapolka Jozef, Zvara Ján, Blaškovan Pavol, Mach Antonín, Hroch Jozef, Kavka Jaroslav

Značky: obojsmernú, jednej, vozov, pecných, zariadenie, koľaji, dopravu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na obojsmernú dopravu pecných vozov na jednej koľaji v keramickom a tehliarskom odbore. Účelom vynálezu je zjednodušenie zariadení používaných pre obojsmernú dopravu pecných vozov na jednej koľaji. Uvedeného účelu sa dosiahne použitím zariadení pre jednosmernú dopravu, t. j. lanového dopravníka a hydraulického posunovadla usporiadaných proti sebe, pričom palec lanového dopravníka je sklopený pod prvou zarážkou pri...