Blanco-pillado Maria-jesus

Potenciátory glutamátových receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7428

Dátum: 15.11.2005

Autori: Tang Tony Pisal, Marmsater Fredrik, Groendyke Todd Michael, Blanco-pillado Maria-jesus, Schkeryantz Jeffrey Michael, Cortez Guillermo, Aicher Thomas Daniel, Knobelsdorf James Allen, Benesh Dana Rae, Khilevich Albert

MPK: A61P 25/00, A61K 31/4427, A61P 37/00...

Značky: potenciátory, receptorov, glutamátových

Text:

...Neurochem. Int., 24, 439 (1994).0007 Je potrebné uviesť, že mnohé dostupné farmakologické nástroje nie sú ideálne v tom, že krížovo reagujú nie len s receptormi v rámci skupiny mGlu receptorov, ale často rovnako vykazujú určitú aktivitu medzi skupinami mG|u receptorov. Napríklad sa predpokladá, že zlúčeniny, ako sú 1 S,3 R-ACPD,(1 S,3 R)-1-aminocyklopentán-trans-1,3-dikarboxylová kyselina, aktivujú všetky receptory zo skupín l, ll a lll...

Substituované 2-karbonylamino-6-piperidínaminopyridíny a substituované 1-karbonylamino-3-piperidínaminobenzény ako agonisti 5-HT1F

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11426

Dátum: 03.09.2004

Autori: Zhang Deyi, Filla Sandra Ann, Blanco-pillado Maria-jesus, Ying Bai-ping, Victor Frantz, Kohlman Daniel Timothy, Mathes Brian Michael, Hudziak Kevin John, Cohen Michael Philip, Zacherl Deanna Piatt, Benesh Dana Rae, Xu Yao-chang

MPK: A61K 31/4409, A61K 31/4436, A61K 31/4439...

Značky: agonisti, 1-karbonylamino-3-piperidínaminobenzény, substituované, 2-karbonylamino-6-piperidínaminopyridíny, 5-ht1f

Text:

...W 098/08502 opisuj úci skupinu S-substituovaných 1,2,3,4-tetrahydro-2 dibenzofuránamínov a 9-substítuovaných 2-aminocykloheptabbenzofuránovW 0 98/551 15 opisuj úci skupinu 3-amino- l ,2,3,4-tetrahydro-9 H-karbazo 1-6 karboxamidov a 4-amino-1 OH-cyklohepta 7,6-bindolJ-karboxamídovWO 98/ 15545 opisujúci vybranú skupinu 3,5-disubstituovaných indolov a benzofuránov W 000/00490 opisujúci skupinu S-alylsubstituovaných (piperidín-3-yl alebo...

Diarylétery ako antagonisty opioidného receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12727

Dátum: 17.09.2003

Autori: De La Torre Marta Garcia, Chappell Mark Donald, Pedregal-tercero Concepcion, Mitch Charles Howard, Smith Dana Rae, Wolfe Chad Nolan, Matt James Edward Junior, Diaz Buezo Nuria, Blanco-pillado Maria-jesus, Siegel Miles Goodman, Stucky Russell Dean, Takeuchi Kumiko, Quimby Steven James, Fritz James Erwin, Holloway William Glen, Thomas Elizabeth Marie

MPK: A61K 31/4427, A61P 3/04, A61K 31/4412...

Značky: diarylétery, antagonisty, opioidného, receptora

Text:

...Re sú ako bolo tu oplsané, ako agonistu beta adrenergných receptorov, ktorý je použiteľný na liečenie diabetu a obezity.0007 EP O 827 746, W 0 97/10825, W 0 02/06276 a EP 0 921 120 sa týkajú aminoalkoholových derivátov ako selektívnych beta 3 adrenergných agonistov,ktoré sú vhodné na liečbu diabetu typu lI a obezity. US 4 891 379 sa týka trans 3,4 1-substituovaných-3-substituovaných-4-metyI-4-(3-substituovaný fenyl)piperidlnov, ako opioidných...

Diarylové étery ako antagonisty opioidných receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3716

Dátum: 17.09.2003

Autori: Thomas Elizabeth Marie, Matt James Edward, Smith Dana Rae, Fritz James Erwin, Wolfe Chad Nolan, Siegel Miles Goodman, Pedregal-tercero Concepcion, Diaz Buezo Nuria, Blanco-pillado Maria-jesus, De La Torre Marta Garcia, Chappell Mark Donald, Mitch Charles Howard, Takeuchi Kumiko, Holloway William Glen, Quimby Steven James, Stucky Russell Dean

MPK: A61K 31/4427, A61K 31/4412, A61P 3/00...

Značky: receptorov, diarylové, étery, opioidných, antagonisty

Text:

...U.S patent č. 4,891,379 opisuje fenylpiperidínové opioidné antagonisty použiteľné na iiečenie diabetu a obezity. Konkrétne U.S. patent č. 4,891,379 opisuje zlúčeninu LY 255582, ktorá má0005 U.S. patent č. 4,191,771 tiež opisuje zlúčeniny použiteľné ako opioidné antagonisty. Boli tiež pripravené bicyklické analógy fenylpiperidínov a boli opísané ako opioidné antagonisty vo Wentland, a kol., Biorganic and Medicinal Chemistry Letters 11...