Blaha Miroslav

Zařízení pro zastavení pohonu zásobníku při přerušení podávaného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265364

Dátum: 13.10.1989

Autori: Blaha Miroslav, Procházka Jiří

MPK: G05D 13/04

Značky: přerušení, zásobníku, pásu, zařízení, pohonů, podávaného, zastavení

Text:

...přerušení a rychlost pásu a není závislé na změně časového průběhu linky a dává informaci o poruše i v přechodových stavech. Další výhodou je, že se využívá dvou čidel, která jsou použite pro regulaci pohonu a jejich funkce je nutná,a tím tedy i neustále kontrolována.Zanoáení pro zastavení pohonu zásobníku při přerušení podáva ného pásu podle vynálezu je příkladně schematicky znázorněno blokovým schěmatem na připojeném výkresu.žanoâení podle...

Snímač magnetických štítků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262078

Dátum: 10.02.1989

Autor: Blaha Miroslav

MPK: G11B 5/58

Značky: magnetických, štítků, snímač

Text:

...pro matice 3 s vrubovaním k ručnímu ovládání. Matice 3 jsou umístěny na vnitřní stěně nosníku 4. Těmito kolíky 15 jsou uvedené části staženy v jeden celek. Ve vnitřní vodicí desce 5 je vytvořen otvor 13, jímž zasahuje magnetické hlava 21) do vodicí štěrbiny B. Magnetická hlava 2 D je pomocí d-vou hrotů, a sice vnitřního hrotu 22 a vnějšího hrotu 23 výkyvně uložena ve výřezu 24 držáku 25. Vnitřní hrot 22 je uspořádan v jedné stěně výřezu...

Držák magnetické hlavy, zejména pro snímače magnetických štítků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262077

Dátum: 10.02.1989

Autor: Blaha Miroslav

MPK: G11B 5/58

Značky: zejména, snímače, štítků, magnetických, hlavy, držák, magnetické

Text:

...nimiž je pomocí mezivložky 28 o menší výšce vytvořena vodicí štěrbina 26 pro neznâzorněný magnetický štítek. Ve vodicí desce 26 je Vytvořen otvor 36, jImž do vodicí štěrbiny 29 zasahuje magnetické hlava 13, přltlačovaná dvěma šroubovými pružinami 31, 32,opírajícími se o ohyby 9, 16 a příložku 21. Dorazy 33, 34 se třmen 35 opírá o vodicí desku 26.V alternativním provedení podle obr. 7 a B-je rameno tvořeno plochou tyčí 36. Na jed nom konci...

Prepúšťací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 244563

Dátum: 15.01.1988

Autori: Páník Jaroslav, Blaha Miroslav

MPK: F16K 3/30

Značky: prepúšťací, ventil

Text:

...podstata spočíva v tom, že prepúšťaci ventil je umiestnený v otočnej prípojke.Príklad konštrukčného usporiadania pre~ púšťacieho ventllu, umiestneného v otočnej prípojka je zobrazený na výkrese, kde je znázornený pozdIžny osový rez.Prepúšťaei ventil podľa vynálezu pozostá 4va z telesa 1 ventilu s otvormi 2, 3, v ktorom je uložené axiáine posuvné šupátko 4 s otvormi 5, B. V otvore 6 šupátka 4 je umiestnená pružina 7. Pružina je dot-lačovana...

Zařízení pro řízení změn rychlosti mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253372

Dátum: 12.11.1987

Autori: Páník Jaroslav, Kotora Jaroslav, Blaha Miroslav

MPK: H02P 5/00, B21B 37/00

Značky: změn, mechanismu, rychlostí, zařízení, řízení

Text:

...ze zadávacího bloku 1, korekčního bloku 3 řídíoího bloku Q a upravovacího bloku 5, realizovaných operečními zesilovači, integrovanými násobičkemi, spíneoími prvky e posivními elektronickými prvky. Jednotlivé bloky 1 až 3 jsou zapojeny.tak, že první zadávací vstup g zadávacího bloku L je spojeu e ovladačem v nezakresleném ovládacím pultu, druhý zadávecí vstup 3 s výstupom nezakresleného mikropočítače a logický.vstup g.s...

Zařízení pro vyhodnocování účinnosti a životnosti rotačních dentálních nástrojů, zejména zubních vrtáčků a brousků

Načítavanie...

Číslo patentu: 241741

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zapletal Vladimír, Blaha Miroslav, Kotora Jaroslav

MPK: A61C 3/02, A61C 19/04

Značky: rotačních, vrtáčků, vyhodnocování, zejména, dentálních, životnosti, brousků, zařízení, účinnosti, nástrojů, zubních

Text:

...rotačních dentálních nástrojů, zejména zubních vrtačků a brousků, sestává zdeskovítého tělesa 1 D, na jehož jednom konci je vytvořena podpěra s upevněným ložiskem 11, na kterém je kyvně uložena dvouramenná páka 5, na jejímž jednom rameni Sa jsou zabudovány čepy 6. Čepy 6 slouží pro uložení kotoučů zatěžovacích závaží 7 a je k nim příchycen šroub 8 s vyvažovací maticí 9, která slouží k vyvážení nestejné hmotnosti používaných vzorků.Na...

Zařízení pro výrobu jader ze ztekucených směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239321

Dátum: 15.11.1986

Autori: Blaha Miroslav, Ludvík Milan, Tydlaeka Miroslav, Vodieka Bohumil, Doeekal Josef, Kudláeek Jan, Podracký Jan, Bueek Pavel, Mareš František, Bartoo Jaroslav

MPK: B22C 11/04, B22C 13/12

Značky: jader, ztekucených, zařízení, směsi, výrobu

Text:

...c ,uosamopaxvm 5,cMecnu-enem 6 n pacnonomenmm non Hm pacnpenemenem 7,zcamepamn 8 noanposaam, npmuxcasmąmn x pacnpenennwemo 7,npmaonamm 9 npecconaann, upmnonamn IO saxcpurm OCHOBHHX mnóepoB Hmmm, npnnonanm II aaxpnwm JIOHOJIEKTGJIBHED( mnóepoB sumca, upnaonaun I 2 /ciznzuä/ orxpurm ,zzonomznweunrmx nCrepmHeBoñ mum conepmm Bepxrmlo 20 /tĺnzrruz/ M EWKmom 21 IIOJIOBIIIHH, ocHoBHoů umóep 22 c XBOOTOBHKOM 23, nonommwexanne mnćepa 24,...

Vystavovací mechanismus magnetických hlav diskových pamětí pro jejich zkoušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 229397

Dátum: 01.04.1986

Autor: Blaha Miroslav

MPK: G11B 5/46

Značky: magnetických, diskových, zkoušení, pamětí, mechanismus, jejich, vystavovací

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zvýšit přesnost v měření dynamických parametrů magnetických hlav diskových pamětí, docílit úspor času v sériové výrobě magnetických hlav, zjednodušit konstrukci a obsluhu vystavovacího mechanismu. Uvedeného cíle se dosáhne novou konstrukcí vystavovacího mechanismu s držákem magnetických hlav, uložených suvně na válcovém pouzdře. Válcové pouzdro je uloženo suvně na vodicí tyči, určené k připevnění v rámu zařízení. Posuv držáku...

Náhon ohebných disků

Načítavanie...

Číslo patentu: 221468

Dátum: 15.02.1986

Autori: Havran Jiří, Blaha Miroslav

Značky: ohebných, disků, náhon

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zjednodušit konstrukci náhonu ohebných disků, umožnit jeho maximální přesnou výrobu na jedno upnuti v obráběcím stroji, usnadnit seřízení při montáži dané pevným výchozím bodem,příp. i bez vytváření dalších pomocných bodů, a umožnit použití jednoduchých převodů mezi vřetenem a pohonem. Uvedeného účelu se dosáhne konstrukcí náhonu ohebných disků uspořádaného na základní desce, alespoň s jedním unášečem spřaženým s pohonem, se...

Zařízení pro ovládání korekčního bloku přímé regulace tahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221119

Dátum: 15.01.1986

Autori: Blaha Miroslav, Frydrych Milan, Páník Jaroslav

Značky: zařízení, regulace, ovládání, přímé, bloků, korekčního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ovládání korekčního bloku přímé regulace tahu, zejména u válcovenských pohonů navíjedel, odvíjedel, tahových válců, a pod. Vynález řeší automatické řízení korekčního bloku analogovými automatizačními prostředky. Podstatou vynálezu je zapojení regulátoru tahu v pásu, korekčního bloku, zadávacího bloku, čidla tahu v pásu, nastavovacího bloku, regulátoru tloušťky pásu, čidla průměru svitku, dvou komparačních bloků a...

Zařízení na posuv vystavovacího mechanismu magnetické hlavy magnetických pamätí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223934

Dátum: 15.11.1985

Autor: Blaha Miroslav

Značky: pamäti, mechanismu, zařízení, hlavy, magnetických, vystavovacího, posuv, magnetické

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na posuv vystavovacího mechanismu magnetické hlavy magnetických pamětí podle autorského osvědčení č. 213 800 s otočně v rámu uloženým převíjecím válečkem, na něm je jedním koncem připevněn ohebný pás, připevněný druhým koncem k napínacímu mechanismu a na převíjecí váleček dosedá snímací člen, uložený v rámu suvně kolmo k ose otáčení převíjecího válečku a spřažený s vystavovacím mechanismem, přičemž převíjecí váleček je spřažen s...

Zařízení pro připínání a odepínání přímé regulace tahu v regulátoru tahového mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224884

Dátum: 01.08.1985

Autori: Frydrych Milan, Páník Jaroslav, Blaha Miroslav

Značky: zařízení, přímé, odepínání, mechanismu, tahového, regulace, regulátoru, připínání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro připínání a odepínání přímé regulace tahu v regulátoru tahového mechanismu, sestávající z čidla tahu, vyhodnocovacího bloku, napájecího bloku, čidla kotevního proudu poháněcího motoru tahového mechanismu, dvou součtových bloků, omezovacího bloku regulátoru tahu korekčního bloku, tří hradel a dvou rozhodovacích bloků, vyznačující se tím, že,výstup čidla (3.l) tahu je spojen s měřicím vstupem (m) vyhodnocovacího bloku (3.2), jehož...

Alkenylidenmalonaldehydy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240371

Dátum: 16.07.1985

Autori: Palyza Jioí, Jukl František, Páník Jaroslav, Blaha Miroslav, Dosoudil František

MPK: C07C 47/21

Značky: jejich, způsob, přípravy, alkenylidenmalonaldehydy

Text:

...k přípravě celé řa« dy nových heterocyklicirých sloučenin.Předlcžený vynález je blíže objasněn na.příkladech, které jej však žádným způsobem neomezují.K ledem chlazenému roztoku 1,125 g 4,98 mmol 1,3-bisdimethylaminotrimethinium perchlorátu v 25 ml směsikyseliny octové a acetanhydridu byl přídán 1 m 1 etherátu fluoridu boritého a potom 0,53 g (5,52 mi 1 i~ molu hexa-ZA-dien-l-alu V 1 m 1 kyseliny octové. Směs byla michána 1 hodinu za...

Zařízení na posuv upínače a středicího zařízení do záběru s unášečem ohebných disků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217231

Dátum: 15.03.1985

Autor: Blaha Miroslav

Značky: disků, ohebných, unášečem, posuv, záběrů, upínače, zařízení, středicího

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zjednodušit konstrukci, zmenšit rozměry a zjednodušit obsluhu uvedeného zařízení při použití minimální síly k ovládání. Uvedeného účelu se dosáhne novou konstrukcí zařízení uspořádaného na rámu a používajícího šrouby a matice, kde na rámu je otočně uložen alespoň jeden šroub s maticí, na níž je souose s unášečem otočně uložen upínač se středicím zařízením, přičemž šroub je spřažen ozubeným převodem s ovládací rukojetí, jejíž...

Zapojení obvodu pro vyhodnocení průměru svitku navíjeného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227428

Dátum: 01.06.1984

Autori: Blaha Miroslav, Procházka Jiří

Značky: pásu, navíjeného, svitku, vyhodnocení, průměru, obvodů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro vyhodnocení průměru svitku navíjeného pásu, sestávajícího ze součtového bloku, součinového bloku, integračního bloku, ovládacího bloku, dvou řídicích bloků, spínacího bloku, paměťového bloku, čidla rychlosti pásu a čidla otáček bubnu navíjedla, vyznačující se tím, že výstup čidla (9) rychlosti pásu je připojen paralelně na řídicí vstup (a) součtového bloku (1) a na řídicí vstup (1) ovládacího bloku (4), jehož výstup je...

Zařízení na posuv vystavovacího mechanismu magnetické hlavy magnetických pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 213800

Dátum: 01.05.1984

Autor: Blaha Miroslav

Značky: magnetických, hlavy, zařízení, vystavovacího, magnetické, mechanismu, pamětí, posuv

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na posuv vystavovacího mechanismu magnetické hlavy magnetických pamětí, vyznačené tím, že v rámu (3) je otočně uložen převíjecí váleček (5), na němž je jedním koncem připevněn pás (6) z ohebného materiálu, jenž je svým druhým koncem připevněn k napínacímu mechanismu a na převíjecí váleček (5) je působením pružiny (21) přitlačován snímací člen uložený v rámu (3) suvně kolmo k ose otáčení převíjecího válečku (5) a spřažený s vystavovacím...