Bláha Jaromír

Fumigant

Načítavanie...

Číslo patentu: 269554

Dátum: 11.04.1990

Autori: Herník František, Balog Karel, Dimun Milan, Koutník Jaroslav, Truchlik Štefan, Zeman Svatopluk, Kabátová Viera, Bláha Jaromír, Košík Štefan

MPK: A01N 25/18

Značky: fumigant

Text:

...varných poetupov je vodný roztok anorganických a organických zlúčenin eo eušinou 9 až 14 hmot. Asi 55 obeahu euěiny tvoria ligninová zlúčeniny, 25 Z eacharidické podiely,medzi ktoré patria jednoduche pentôzy a hexôzy, kyeeliny eldonove e alduronové henicelulőzy e zbývajúcich 10 pripadá na enorgenická zlúčeniny ako eá oxid siričitý, siričitany a eirany eodné, horećnutá, vápenató a amônne. Obeah sacharidov je možné meniť napr. castou...

Prostriedok s biologickou najmä baktericidnou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267055

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zeman Svatopluk, Kabátová Viera, Belko Dušan, Bláha Jaromír, Truchlik Štefan, Sokol Drahomír, Dimun Milan

MPK: A61K 31/415

Značky: aktivitou, biologickou, prostriedok, najmä, baktericidnou

Text:

...ktorý sa vyzna čuje dobrou rozpustnostou vo vode, požadovanou stabilitou a ľahkou odburateľnostou.Príprava prostriedku spočíva v snadnej reakcii glykolurilu s formaldehydom podľa schémyIzolovaný produkt je biela kryštalická látka s teplotou topenia 136,5 °c, ktorá sa dosiaľ používa ako sieťovač pri výrobe glykoluril - formaldehydových živíc. Ako nová vlastnosť tetrametylolglykolurilu bola zistená stálosť jeho neutrálnych vodných roztokov pri...

Baktericídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 261429

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sokol Drahomír, Zeman Svatopluk, Bláha Jaromír, Sládek Václav, Dimun Milan

MPK: A01N 59/00, A01N 33/00

Značky: prostriedok, baktericídny

Text:

...nitrozolýzy HMT je izolácia nitrozoamínov z kyslej reakčnej zmesi s nasledujúoou neutralizáciou, len filtračného koláča.Riešenie týkajúce sa izolácie niektorých zložiek z matečných lúhov, napr. dusičnanu sodného, formaldehydu, formalu a močov.noformaldehydových živíc Čs. auto-r. osvedcenie č. 196 707, 206276, 214 605, 234 447 se nevyužívajú a lúhy sa bez úžitku vypúšťajú do životného prostredia.Tento problém rieši tento vynález, podľa ktorého...

Výbuchová komora k skúšaniu horlavosti alebo výbušnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 259385

Dátum: 17.10.1988

Autori: Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Bláha Jaromír, Ország Bohumil

MPK: G01N 25/54

Značky: výbušnosti, komora, skúšaniu, hořlavostí, výbuchová

Text:

...element. AMedzi výhody vynálezu patrí časovo nenáročná rozpojlteľnosť spoja predovšetkým jeho stabilita a hermetičnosť V širokom rozmedzí tlakov od vákua až po vysoké tlaky,ktorých použitie je vymedzené statickým tlakom kvapaliny, mechanickými charakteristikami pružného elementu a konštrukčne materiálovým riešením výbuchovej komory. Využitie vynálezu je možné u výbucho 4 vých komôr rôznych tvarov napr. valcových,guľových, konických a...

Spôsob prípravy hexamethyléntetramíniových kvartérnych solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256557

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mikeštík Antonín, Truchlik Štefan, Kostková Viktória, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Bláha Jaromír, Koššuth Jaroslav, Kabátová Viera, Belko Dušan, Sokol Drahomír

MPK: C07D 487/18

Značky: přípravy, hexamethyléntetramíniových, solí, spôsob, kvartérnych

Text:

...prípravy predmetných substancií.Do šnekového malaxéru z neiskrivej ocele s objemom 500 cm 5 sa nasype 140,0 g hexametyléntetramínu 1 mól). Pri Laboratórne teplote 24 °C za stáleho miešania sa postupne dávkuje 167,0 g 1 mól etylesteru kyseliny brómoctovej cez štádium kaše, ktorá sa, ohrleva uvolneným kvarternizačným teplom udržlavaním na hodnote 70 °C. Po hodine malaxovania sa produkt ,pomelie Rezultuje 306,0 g kvartérnej soli, to je...

Stehová deska šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240828

Dátum: 01.01.1988

Autor: Bláha Jaromír

MPK: D05B 73/12, D05B 3/06

Značky: deska, stroje, šicího, stehová

Text:

...stehově desky 1 a druhým koncom o matici§, která je zašroubována do pouzdra 1. V kulisa 5 je upevněn pevný osazený čep lg, na kterém je otočně uložena dvouramenná páka 11, na jejím jednom rameni je vytvořena vidlice, která obepíná kolik lg táhla 3. V druhém rameni dvouramenně páky 11je vytvořen otvor gž, do něhož je navlečeno závěsně oko tažné pružiny 1 jejíž druhé závěsné oko je uchyceno na čepu gg,upevněnćm v kulise 5. Toto druhé...

Zařízení pro volitelnou signalizaci sklonu při práci na svazích

Načítavanie...

Číslo patentu: 246752

Dátum: 15.12.1987

Autori: Sokol Drahomír, Dimun Milan, Rapák Ján, Koneený Václav, Prchal Václav, Beránek Ivan, Bláha Jaromír, Zeman Svatopluk, Lácová Margita, Nikl Stanislav, Hasmannová Mária

MPK: G01B 7/30

Značky: volitelnou, zařízení, signalizaci, prací, sklonu, svazích

Text:

...sklonu a druhým ,snímačom 2 příčného sklonu. Každý snímač 1, 2 je napojen na vstup svého zesilovače 3, 4, tedy první snímač 1 na první Zesilovač 3 a druhý snímač 2 na druhý zesilovač 4. Přes první diodu 5, resp. druhoudiodu B jsou pak výstupy obou zesilovačů 3, 4 připojeny na vstup společného emitorového sledovače 7. K jeho výstupu jsou vzájemné paralelné zapojeny komparátory 8, 9, 1 U, napojené na své signalizace 11, 12,13, např. optické...

Lůžko s ergometrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246729

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vintner František, Koláo Jan, Sokol Drahomír, Bláha Jaromír

MPK: A61G 7/00, A61B 6/04

Značky: ergometrem, lůžko

Text:

...je, že je nastavitelný i držák pedálu, což umožňuje polohu detektoru těsně nad tělem pacienta, přičemž šlapání pacienta není omezováno, ani tělesem objemného detektoru, ani součástí er 4gometru mezi šlapadly, jak je tomu u zahraničních přístrojů. Celé zařízení podle vynálezu je na čtyřech kolečkách a je tudíž snadno přemístitelné. Uspořádání plovoucího lůžka zajišťuje lehkou manipulaci a fixaci, nastavitelné opěrky a dorazy umožňují...

Organocíničité sloučeniny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239127

Dátum: 01.11.1987

Autori: Bláha Jaromír, Štumr Antonín, Sokol Drahomír, Malypetr Antonín

MPK: A01N 55/04

Značky: způsob, sloučeniny, jejich, organocíničité, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Biocidně účinné organocíničité sloučeniny obecného vzorce I. Tyto nové sloučeniny na bázi kondenzátu kopolyméru sulfonovaného styrenu a divinylbenzenu s organocíničitými sloučeninami obecného vzorce III nebo IV se vyznačují vysokou účinností proti širokému spektru mikroorganismů od bakterií až po řasy. Jsou použitelné zejména ke konzervaci kapalin, sloužících ke ohlazení obráběcích strojů a nástrojů a k mnoha dalším účelům.

Sposob prípravy kvartérnych solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252363

Dátum: 13.08.1987

Autori: Dimun Milan, Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Bláha Jaromír, Košuth Jaroslav, Belko Dušan, Sokol Drahomír, Kostková Viktória, Zeman Svatopluk, Mikeštík Antonín

MPK: C07D 471/18

Značky: spôsob, solí, kvartérnych, přípravy

Text:

...ml chloroformu a sušený volne na vzduchu. Rezultuje 30,1 gramu kvartérnej soli, to je 98,05 oproti teorii.Pomocou difereinčinej termickej analýzy DTA, pracujúcej s. rýchlosťou liineárneho vzostupu teploty 5 °C . miirl, meracím rozsahom .1 mV na škálu stupnice a navažkami 50 až 70 mg vzorky je nájdený počiabok exotermického rozkladu v pevnom skupenstve pri 117,0 °C. Ďalej prvý pik exoi-raozkladu pri 142,4 6 G en-dIo-pík pri 146,0 °C a druhý...

Hexaminiové chloridy esterov kyseliny monochlóroctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 250582

Dátum: 15.04.1987

Autori: Truchlik Štefan, Zeman Svatopluk, Kabátová Viera, Krajčík Marián, Paulovič Milan, Bláha Jaromír, Belko Dušan, Šútor Ľubomír, Dimun Milan, Sokol Drahomír

MPK: C07D 471/18

Značky: chloridy, monochlóroctovej, kyseliny, hexaminiové, esterov

Text:

...Pri laboratórnej teplote 24 °C za stáleho miešania sa postupne dávkuje 146,6 g kvapalného esteru 1 mól na báze kyseliny monochlóroctovej a LZ-propándio-lu pripraveněho esterifikáciou v molárnom pomere 1 1. V priebehu hodiny sa získa 286,5 g pasty hexaiminium-hydroxypropyiacetát chloridu s nasledujúcou špecifikáciouElementárna analýza CHN - Analyzátor 185 Hewlett Packard poskytlaštruktúru potvrdzujú charakteristické pásy prítomné v. IČ spektre...

Zařízení pro kontinuální konzervaci řezných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 248199

Dátum: 12.02.1987

Autori: Sokol Drahomír, Dlouhý Milan, Vintner František, Bláha Jaromír, Jeništa Jeroným, Kolář Jan, Malypetr Antonín

MPK: B23Q 11/10

Značky: zařízení, konzervaci, kapalin, kontinuální, řezných

Text:

...s perforovanými stěnami, s otvory menšími než je velikost částic konzervaění látky nebo je na povrch vložek vhodně upevněna např. lepidlem, jako součást nátěrové hmoty nebo mechanicky.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že řezná kapalina prochází převážně volně mezi vložkami, takže tyto nepůsobí jako filtr s nedochází tudíž k zanâšení jejich povrchu nečistotami. To se projevuje ve zvýšení životnosti konzervační náplně na 0,5-1 rok, což...

Zařízení ke kontinuální konzervaci a dekontaminaci kapalin a emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231913

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bláha Jaromír, Jeništa Jeroným, Prošek Jaroslav, Sokol Drahoš, Turek Zdeněk, Malypetr Antonín

MPK: B23Q 11/10

Značky: kapalin, kontinuální, emulzí, konzervaci, zařízení, dekontaminaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle AO 223920 je doplněno separátorem nečistot, a to buď vnitřním, který je vestavěn do nádoby s účinnou látkou, nebo vnějším, který je zapojen do cirkulačního okruhu. Tím se snižuje zanášení povrchu aktivní látky a prodlužuje životnost náplně a snižují náklady na provoz zařízení.

Spôsob prípravy vodného roztoku kvartérnej soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 247334

Dátum: 15.05.1986

Autori: Paulovie Milan, Kabátová Viera, Bláha Jaromír, Sokol Drahomír, Vaneo Ján, Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Kostková Viktória, Šútor 1ubomír, Belko Dušan

MPK: C07D 487/18

Značky: roztoku, vodného, spôsob, kvartérnej, přípravy

Text:

...respektíve 3-oh 1 or-1,2-epoxypropann a pod.Ako nenasýtené alifatické halogenované uhlovodíky je možne použiť LB-dichlórpropen, 2,3-dibrómpropén, LLZ-trlchlór-S-iódpropén, LLB-trichlórpropen, 1,1.2,3-tetrabrómpropén, 1,2,3-trichlórpropen, 3-bróm-1-chlor-2-ľluórpropén, 3-brom-2- brôm-metyl propén, L 4-dichlór-z-buten, Z-(chlórmetyn-3,3,3-triľluórpropen, 4-0 hlor-LLI-trífluor-Z-butén, Lil-dichlór-Z-butĺn,...

Zařízení ke kontinuální konzervaci a dekontaminaci kapalin a emulzí, zejména pro povrchové chlazení a chlazení obráběcích a tvářecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223920

Dátum: 15.11.1985

Autori: Turek Zdeněk, Sokol Drahoš, Bláha Jaromír, Malypetr Antonín, Čihák Vladimír, Prošek Jaroslav

Značky: emulzí, konzervaci, zařízení, povrchové, strojů, dekontaminaci, chlazení, obráběcích, tvářecích, kapalin, kontinuální, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke kontinuální konzervaci a dekontaminaci kapalin a emulzí, zejména pro povrchové chlazení a chlazení obráběcích a tvářecích strojů cirkulací pracovního média přes účinnou látku, vyznačené tím, že do cirkulačního okruhu (2) pracovního média, popřípadě do jeho větve, je pomocí připojovacího šroubení (3) zapojena dekontaminační nádoba (1).