Bill Karlheinz

Elektromechanicky ovládateľná kotúčová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 282364

Dátum: 03.12.2001

Autori: Bill Karlheinz, Schmitt Stefan, Kunze Lothar, Halasy-wimmer Georg, Balz Jürgen

MPK: F16D 55/08, B60T 13/74, F16D 55/16...

Značky: elektromechanický, kotúčová, ovladatelná, brzda

Zhrnutie / Anotácia:

Na brzdovom strmeni (1) je upevnená ovládacia jednotka (2), vybavená jednak vzájomne koaxiálne umiestneným elektromotorom (6) a ovládacím prvkom (30) priameho záberu jedného z trecích obložení (4, 5) s brzdovým kotúčom (3) a jednak prevodom (7) do pomala, umiestneným medzi elektromotorom (6) a ovládacím prvkom (30), pričom prevod (7) do pomala je radiálne obklopený rotorom (10) elektromotora (6) vytvoreným v tvare prstenca a je tvorený...

Podtlakový posilňovač bŕzd

Načítavanie...

Číslo patentu: 282316

Dátum: 20.11.2001

Autori: Balz Jürgen, Drott Peter, Harth Ralf, Schonlau Jürgen, Von Hayn Holger, Krämer Horst, Zingel Heinz, Bauer Jürgen, Bill Karlheinz, Ritter Wolfgang

MPK: B60T 13/68, B60T 13/57

Značky: brzd, podtlakový, posilňovač

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromagnet (20) posilňovača je pevne spojený s ventilovým piestom (9) a posuvne spolu s ním upravený v telese (5) ovládacieho ventilu (12). Ventilový piest (9) je výhodne vytvorený v tvare hrnca a kotva (31) elektromagnetu (20) zasahuje do uzáverovej súčasti (30), pričom k prenášaniu sily medzi tretím tesniacim sedlom (24), ktoré sa pohybuje synchrónne s ventilovým piestom (9), a kotvou (31) dochádza prostredníctvom valcového kolíka (32), na...