Bíleková Eva

Myší lymfocytárny hybridóm produkujúci monoklonálne protilátky neutralizujúce vírus Newcastleskej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260264

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novák Michal, Bíleková Eva, Borecký Ladislav Akademik, Pospíšil Milan, Táborský Otto

MPK: C12N 5/00

Značky: monoklonálne, virus, choroby, hybridom, neutralizujúce, lymfocytárny, newcastleskej, protilátky, produkujúci, myší

Text:

...vitro v kultiv-ačných médiach vhodných pre živočíšne -bunky. Taktiež po zmrazení a uložení v tekutom dusíku a po opäItovnom rozmrazení si zachováva svoju schopnost produkovať monoklanálnu protilátku neutralizujúcu vírus Newca-stleskejchornby. Neobsahuje nie. rozdiel od konvenčných antisér nevhodne, balastíie protilátky.Pre pripravu hybridnej bunkovej línie sa použije 2.107 buniek myšej Z-amíno-B-hydroxy-B-azapurín (S-azagueariin rezistentne...

Myší lymfocytárny hybridóm produkujúci monoklonálnu protilátku proti povrchovým antigenóm lymfocytov hydiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259232

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pospíšil Milan, Bíleková Eva, Borecký Ladislav Akademik, Táborský Otto, Novák Michal

MPK: C12N 5/00

Značky: proti, protilátku, produkujúci, monoklonálnu, povrchovým, hydiny, hybridom, lymfocytov, antigenóm, myší, lymfocytárny

Text:

...rastie in vivo v peritoneálnej dutine BALB/c myši za súčasnej tvorby ascites. Raetie aj in vitro v kultivačných médiách vhodných pre živočíšne bunky. Taktiež po zmrazeni a uložení v tekutom dusiku a opätovnom rozmrazeni si zachováva svoju schopnost produkovať monoklonálnu protilátku rozpoznávajúcu povrchové antigény lymfoblastoidnej bunkovej linie označenej skratkou MSBl a normálnych slezinových buniek hydiny. Neobsahuje na rozdiel od...