Bihari Ferenc

Synergický fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264319

Dátum: 12.07.1989

Autori: Kertész Marianna, Tóth Oszkár, Inczédy Péter, Pavliscsák Csaba, Nagy József, Tasi László, Ferenczi Attila, Wohl László, Dombay Zsolt, Vitányi Judit, Bohus Péter, Magyari István, Tóth András, Grega Erzsébet, Bihari Ferenc

MPK: A01N 47/14, A01N 43/52

Značky: fungicidní, prostředek, synergický

Text:

...filmotvorný nebo adhezní polymer, jako je vodná disperze kopolymeru viny 1 acetát-vinylversatát a/nebo barvivo typu rhodamin.Synergická směs podle vynálezu se používá s výhodou ve formě vodných suspenzí, jejichž koncentrace se voli v závislosti od toho, zda se použiji k mořeni osiva nebo k postřikuProstředky podle vynálezu jsou bliže objasněny v následujících příkladech, na které se však neomezují.Pro moření osiva se připravĺ filmotvorný...

Synergetický, několikasložkový prostředek pro potírání houbových onemocnění obilí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264260

Dátum: 13.06.1989

Autori: Magyari István, Kertész Marianna, Tóth András, Tóth Oszkár, Wohl László, Nagy József, Grega Erzsébet, Bohus Péter, Inczédy Péter, Dombay Zsolt, Ferenczi Attila, Vitányi Judit, Bihari Ferenc, Tasi László, Pavliscsák Csaba

MPK: A01N 47/14, A01N 43/32

Značky: obilí, houbových, několikasložkový, onemocnění, synergeticky, prostředek, potírání

Text:

...připomíná obzvláště příznivé působení směsi obsahujících 1 hmotnostní díl komplexu zinku a 1 hmotnostní díl komplexu manganu.Podle maďarského piate-ntového spisu č. 1518 608 se spektrum ftmgicidního působení 2,S-dihydro-S-karboxanilid-B-methyl-1,4 oxathiinu může podstatne rozšířit, přičemž se V mnoha případech dokonce dosahuje synergickéhlo působení, jestliže se přidá sůl nebo ester, například sůl mědl, jako med-B-chinolínát, sulfát nebo...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261226

Dátum: 12.01.1989

Autori: Magyari István, Pletyák Mihály, Bohus Péter, Wohl László, Eifert Gyula, Lestyán János, Kovács Tibor, Nagy Mihály, Bihari Ferenc, Horváth András, Halász Edit, Inczédy Péter, Szalai Sándor, Tömördi Elemér

MPK: A01N 37/22, A01N 33/22

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...69). Použité metody jsou zvláště vhodné pro stanovení synergetického, aditivního popřípadě antagonistického účinku při současném použití dvou bioaktivních účinných látek.Herbicidni účinnost acetochloru (A), popř. fluorodiphenu (F), jakož i vypočítaná a změřená účinnost jejich kombinací jsou uvedeny na obr. 1. Z obrázku je zřejmě, že stanovená účinnost při optimálním obsahu účinné látky je o 30 vyšší, než spočítané, což svědčí 0 pravé...

Akaricidní, herbicidní a růstově regulační prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257773

Dátum: 15.06.1988

Autori: Inczédy Péter, Bohus Péter, Timár Judit, Magyari István, Eifert Gyula, Klumpp Egon, Czövek Rudolf, Schüszler Erzsébet, Bihari Ferenc, Mészáros Jenö

MPK: A01N 33/18

Značky: akaricidní, herbicidní, prostředek, složky, regulační, účinné, růstově, způsob, výroby

Text:

...Vyloučená usazeniíia se odstředí, promyje se vodou a usuší na vzduchu do konstaiítní hmotnosti. Získá se 28 kg 2 ~trifluormethyl-4,B-dinítroľenolu čistoty 94,3 . Výtěžek 92,4 °/o.Emulzní koncenirát obsahující 60 0/0 hmotnostních EC B 0433 g 2 ~triilLIorn 1 eil 1 y 1-4,řdlnitrtíioilolu 970/0 se rozpustí při 40 °C ve směsi 200 g isoforonu a 25 g xylenu. Roztok se ochladí na teplotu mĺstnosti a jařefiltruje GAF-filtrem o velikosti...

Způsob výroby trans 1- [ 4- (2-dimethylaminoethoxy )fenyl] -1, 2-difenyl-1-butenu.

Načítavanie...

Číslo patentu: 242010

Dátum: 15.09.1987

Autori: Nagy Mihály, Inczédy Péter, Bihari Ferenc, Kertész Marianna, Homeyer Berhard, Magyari István

MPK: C07C 93/14, A61K 31/135

Značky: výroby, způsob, fenyl, trans, 2-difenyl-1-butenu, 2-dimethylaminoethoxy

Text:

...dvě krystalízaoe postačují k získání trans-iziomeru, který obsahuje méně než 1 pnocento cis-izromeru. Také množství doposud nezpracovatelného odpadu z krystalízace se významné snižuje. Take vyšší výtěžek sloučeniny vzorce I patří k výhodám nového způsobu výroby této sloučeniny.Do skleněného kotlíku obsahu 20 l, opatřeného míchadlem, zpětným chladíčem s chlorkalciovým uzávěrem, teploměrem a přikapávací nálevkou se umístí 138 g hořčíku pro...

Spôsob výroby kyslomliečnych nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240486

Dátum: 15.08.1987

Autori: Sauer Gerhard, Bihari Ferenc

MPK: A23C 9/127

Značky: spôsob, kyslomliečnych, výroby, nápojov

Text:

...pridavku ďalších čistých .kultúr sa nechá mlieko fermentovat npri teplote 2 d až 30 °C po dobu 116 až 20 hodín.využitím technologických vlastností streptokokovej kultúry ZS 25, vyizolovanej z ovčleho hrudkového syra, může sa rozšíriť doterajší sortiment kyslomliečnych .výrobkov o nové výrobky so zlepšenými seanzorickými a technologickými vlastnosťami.Mlieko s obsahom mliečneho tuku 36 g..11 sa po pasterlzácii vychladí na teplotu 30 0 G,...

Nosník nápravy nákladních automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245271

Dátum: 15.06.1987

Autori: Stanek Jószef, Küronya István, Bihari Ferenc, Halász Edit, Kertész Marianna, Eifert Gyula

MPK: B60B 35/08

Značky: nápravy, automobilů, nosník, nákladních

Text:

...mnm co cmemennem om oepennnm nnx nocnenymmero pasmemennx npnnonaĽJH nonyqeazx Toqnux KoHTypoB Bmrnóa B óaxxe Mocwa eme no BHDMóasmz Bunonaamwca ®acoHHme Bmpesu, B KOTOpH 8 nocne Burnóanua BcTaBnHmmoH TaKHa 3 HBaSMHe KHMHBHEux ®opMH,.oóecneqnBammeň Toqaym uocanxy, rnasnym POHB Mrpaew nepexonnoñ pannyc Memny HPHMOŽ H BHPHYTOŽ qacTLm óanxn MOCTa. Hpmsnaxm Msoópewenna cocrosr B TOM, qro nepexonnoñ panmyc ycwaHaBĽMBa 6 TCH B sasncnmocrm OT...

Pneumatický ejektor pro základkové potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245269

Dátum: 15.06.1987

Autori: Wuerzer Bruno, Spiegler Wolfgang, Kertész Marianna, Bihari Ferenc

MPK: E21F 15/08

Značky: potrubí, pneumatický, ejektor, základkové

Text:

...nagnenme B TpaHGHOpTHOM Tpyóonpoeone npenumaew Lasneama cmaworo Bosnxa, aannaxoqaaa cmecb HpMHMMaGT auacwnqnuñ sneMeHT IO K xecmnoñ nepçopnponannoñ nnacTHHe 1, a npopesn Il Hanexüo nepenpunammh ca. Taumm oöpasom, nponmxnoaenne üacrmu aaxnanoqnoü omecn B Kopnyc 5 nongmmnoro ycTpoñcTBa nonnocmbm Mcnnmqeao. B aTcM cuyqae vxcrcmoqena z noyxaua cmamoro EOBIWXE B Tpancnopwnuü Tpyóonponon.Hpn oumeum .IĽaBJIGI-IIIH B samanoqnom rpyóonpoaona no...

Vícekomponentní čisticí prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238393

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ferenci László, Magyar István, Bihari Ferenc, Titkos Domokos, Magyar Zoltán

MPK: C11D 7/14, C11D 7/16

Značky: čisticí, vícekomponentní, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vícekomponentního čisticícího prostředku pro čištění povrchů zařízení a přístrojů v potravinářském průmyslu, který sestává z alkalicky působící komponenty "A" a kysele působící komponenty "B", přičemž komponenta "A" je tvořena 1 až 20 % hmotnostními trihydrátu dikřemičitanu sodného, 1 až 5 % hmotnostními dihydrogenfosforečnanu sodného, 1 až 5 hmotnostními síranu sodného, popřípadě maximálně 5 % hmotnostními hydrogenfosforečnanu...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249535

Dátum: 12.03.1987

Autori: Magyari István, Szulágyi János, Bakos József, Wohl László, Eifert Gyula, Heil Bálint, Tromfos Katalin, Durkó Anna, Kollár László, Bihari Ferenc, Küronya István, Toeroes Szilárd, Bohus Péter

MPK: A01N 35/04

Značky: výroby, fungicidní, látek, účinných, způsob, prostředek

Text:

...alkalíckých kovů, kovů alkalických zemin nebo organickými bázemi jako aminy, alkanolaminy, např. natriumlaurylsulfát, natrium-Z-ethylhexylsulfát, sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové, sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové a ethanolaminem, diethanolaminem, triethanolaminem nebo isopropylaminem, mono- a diisopropylnaftalensulfonát sodný, sodná sůl kyseliny naftalensulfonové, diisooktylsulfosukcinát sodný, xylensulfonát sodný, sodná a...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248732

Dátum: 12.02.1987

Autori: Eifert Gyula, Magyari István, Durkó Anna, Bihari Ferenc, Pletyák Mihály, Bohus Péter, Bakos József, Küronya István, Toeroes Szilárd, Timár Judit, Kollár László, Reil Bálint, Wohl László

MPK: A01N 35/04

Značky: prostředek, fungicidní

Text:

...jako trichlorethan, dichlormethan, perchlorethylen, dichlorpropan, chlorbenzen laktony jako y-butyrolakton laktamy jako N-methylpyrrolidon, N-cyklohexylpyrrolidon amidy kyselín jako dímethylľormamívd dále rostlinné a živočíšne oleje jako slunečnicový olej, lněný olej, olivový olej, sójový olej, rícínový olej a spermový olej.ako smáčecí, dispergační a emulgační činidla přicházejí V úvahu ionogenní a neionogenní látky, jako solí...

Synergický herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235339

Dátum: 15.01.1987

Autori: Buczkó József, Petsch Guido, Magyari István, Bohus Péter, Sövegjártö Ödön, Veréb Lajos, Eifert Gyula, Halász Edit Kovácz, Küronya István, Nagy Mihály, Kalász József, Bihari Ferenc

MPK: A01N 33/18, A01N 43/70

Značky: prostředek, herbicidní, synergický

Zhrnutie / Anotácia:

Synergický herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje v hmotnostním množství O,1 až 85 % směs N-ethyl-N-(2-methallyl)-2,6-dinitro-4-trifluormethylanilinu se substituovaným triazinem obecného vzorce II, ve kterém X znamená chlor, methylthioskupinu nebo methoxyskupinu, v hmotnostním poměru 19:1 až 1:4, s výhodou 4:1 až 1:1.