Bieringer Hermann

Herbicídny prostriedok a spôsob ničenia škodlivých rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 287729

Dátum: 01.07.2011

Autori: Hacker Erwin, Rosinger Christopher, Auler Thomas, Ziemer Frank, Willms Lothar, Bieringer Hermann, Van Almsick Andreas

MPK: A01N 41/00, A01N 37/00, A01N 25/32...

Značky: škodlivých, prostriedok, spôsob, herbicídny, rastlín, ničenia

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané prostriedky na ochranu rastlín, obzvlášť kombinácie herbicídov zo skupiny benzoylcyklohexandiónov a safenérov, ktoré sú vhodné na použitie proti konkurujúcim škodlivým rastlinám v kultúrach úžitkových rastlín.

Herbicídy na báze inhibítorov hydroxyfenylpyruvát-dioxygenázy v synergických zmesiach

Načítavanie...

Číslo patentu: 287672

Dátum: 27.04.2011

Autori: Willms Lothar, Bieringer Hermann, Van Almsick Andreas, Hacker Erwin

MPK: A01N 37/00, A01N 41/00, A01N 43/00...

Značky: inhibítorov, synergických, zmesiach, báze, hydroxyfenylpyruvát-dioxygenázy, herbicidy

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka herbicídnych prostriedkov, ktoré ako účinnú látku A) obsahujú aspoň jednu zlúčeninu zo skupiny inhibítorov hydroxyfenylpyruvát-dioxygenázy v kombinácii s aspoň jednou zlúčeninou zo skupiny B. Tieto prostriedky majú v porovnaní s jednotlivo používanými herbicídmi vyšší účinok. Ďalej sa týka spôsobu ničenia nežiaducich rastlín a použitia uvedených kombinácií.

Herbicídne účinný prostriedok, spôsob hubenia škodlivých rastlín pomocou tohto prostriedku a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287344

Dátum: 23.06.2010

Autori: Hacker Erwin, Bieringer Hermann, Willms Lothar, Ziemer Frank

MPK: A01N 25/00, A01N 25/32, A01N 35/00...

Značky: účinný, tohto, použitie, prostriedok, prostriedku, herbicídne, hubenia, pomocou, rastlín, spôsob, škodlivých

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je prostriedok na ochranu rastlín, obzvlášť kombinácie účinná látka - safener, vhodný hlavne na použitie proti konkurujúcim škodlivým rastlinám v kultúrach úžitkových rastlín. Prostriedok obsahuje zmes herbicídne účinného množstva jednej alebo viacerých zlúčenín všeobecného vzorca (I) a antidoticky účinného množstva jedného alebo viacerých safenerov zo skupiny zahŕňajúcej zlúčeniny všeobecných vzorcov (II) až (IV) a (VI), pričom...

Kombinácia herbicídov, spôsob ničenia škodlivých rastlín a použitie kombinácií herbicídov na ničenie škodlivých rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 287091

Dátum: 26.10.2009

Autori: Zindel Jürgen, Hollander Jens, Bieringer Hermann, Minn Klemens, Auler Thomas, Hacker Erwin, Giencke Wolfgang, Willms Lothar

MPK: A01N 33/00, A01N 37/34, A01N 39/00...

Značky: ničenia, rastlín, herbicídov, spôsob, škodlivých, ničenie, kombinácia, použitie, kombinácii

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinácie herbicídov so synergicky účinným obsahom komponentov (A) a (B), pričom (A) znamená jeden alebo viac herbicídne účinných aminotriazínových zlúčenín so štruktúrou všeobecného vzorca (II) a (B) znamená jeden alebo viac herbicídov zo skupiny zlúčenín pozostávajúcich z (B1) proti jednoklíčnolistovým škodlivým rastlinám účinných herbicídov s účinkom na listy a/alebo pôdu, (B2) proti prevažne dvojklíčnolistovým rastlinám účinných...

Benzoylcyklohexándióny, spôsob ich výroby a ich použitie ako herbicídov a regulátorov rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286797

Dátum: 04.05.2009

Autori: Van Almsick Andreas, Auler Thomas, Willms Lothar, Bieringer Hermann, Rosinger Christopher

MPK: C07C 317/00, A01N 41/00, A01N 35/00...

Značky: spôsob, regulátorov, použitie, herbicídov, výroby, rastu, rastlín, benzoylcyklohexándióny

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú benzoylcyklohexándióny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, ktoré sú vhodné ako selektívne herbicídy v kultúrach úžitkových rastlín. Opísaný je spôsob výroby týchto zlúčenín a ich použitie na ničenie nežiaducich rastlín.

Herbicídne kombinácie s acylovanými aminofenylsulfonylmočovinami, spôsob ničenia škodlivých rastlín a použitie uvedenej kombinácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286728

Dátum: 11.03.2009

Autori: Hacker Erwin, Bieringer Hermann

MPK: A01N 47/28, A01P 13/00

Značky: spôsob, herbicídne, ničenia, uvedenej, acylovanými, aminofenylsulfonylmočovinami, kombinácie, rastlín, škodlivých, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídne prostriedky s acylovanými aminofenylsulfonylmočovinami so základným vzorcom (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, v kombinácii s jedným alebo viacerými herbicídmi zo skupiny zlúčenín, pozostávajúce zo selektívne v niektorých dvojklíčnych kultúrach proti jednoklíčnym a dvojklíčnym škodlivým rastlinám účinných herbicídov, selektívne v niektorých dvojklíčnych kultúrach proti prevažne dvojklíčnym škodlivým...

Herbicídny prostriedok s acylovanými aminofenylsulfonylmočovinami a spôsob ničenia škodlivých rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286487

Dátum: 29.10.2008

Autori: Hacker Erwin, Schnabel Gerhard, Bieringer Hermann

MPK: A01P 13/00, A01N 47/28

Značky: prostriedok, acylovanými, rastlín, aminofenylsulfonylmočovinami, ničenia, herbicídny, škodlivých, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná herbicídna kompozícia obsahujúca jeden alebo viacero herbicídov zo skupiny všeobecného vzorca (I) a ich solí a jeden alebo viacero herbicídov zo skupiny zlúčenín pozostávajúcej z (B1) selektívne v obilí a niektorých dvojklíčnolistých kultúrach proti jednoklíčnolistým a dvojklíčnolistým škodlivým rastlinám účinných herbicídov s účinkom na listy a pôdu, (B2) selektívne v obilí a niektorých dvojklíčnolistých kultúrach proti prevažne...

Herbicídne prostriedky obsahujúce substituované fenylsulfonylmočovinové zlúčeniny na kontrolovanie burín v ryži, spôsob prípravy týchto prostriedkov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286315

Dátum: 27.06.2008

Autori: Bieringer Hermann, Hacker Erwin

MPK: A01N 25/32, A01N 37/22, A01N 37/26...

Značky: fenylsulfonylmočovinové, zlúčeniny, přípravy, kontrolovanie, obsahujúce, ryži, burín, herbicídne, týchto, prostriedkov, spôsob, prostriedky, použitie, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídny prostriedok obsahujúci substituované fenylmočovinové zlúčeniny na kontrolovanie burín v ryži, ktorý obsahuje: (A) prinajmenšom jednu herbicídne účinnú zlúčeninu zo skupiny substituovaných fenylsulfonylmočovinových zlúčenín všeobecného vzorca (I) a ich poľnohospodársky prijateľných, to znamená akceptovateľných a kompatibilných solí, v ktorom významy substituentov sú uvedené v nárokoch, a (B) prinajmenšom jednu herbicídne účinnú...

Benzoylpyrazoly a ich použitie ako herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285580

Dátum: 12.03.2007

Autori: Thürwächter Felix, Van Almsick Andreas, Preuss Rainer, Auler Thomas, Schmitt Monika, Willms Lothar, Bieringer Hermann

MPK: C07D 231/00, A01N 43/48

Značky: benzoylpyrazoly, herbicídov, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Benzoylpyrazoly všeobecného vzorca (I) a ich soli, ktoré sú vhodné ako herbicídy na selektívne hubenie burín a burinových tráv v kultúrach úžitkových rastlín
spôsob hubenia neželaných rastlín a použitie zlúčenín všeobecného vzorca (I) na hubenie neželaných rastlín.

Herbicídny prostriedok s N-[(4,6-dimetoxypyrimidin-2-yl)aminokarbonyl]-5- metylsulfonylamidometyl-2-alkoxykarbonylbenzénsulfónamidmi, spôsob jeho výroby a spôsob ničenia nežiaducich rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283810

Dátum: 12.01.2004

Autori: Lorenz Klaus, Bieringer Hermann, Hacker Erwin

MPK: A01N 47/36

Značky: výroby, prostriedok, metylsulfonylamidometyl-2-alkoxykarbonylbenzénsulfónamidmi, rastlín, nežiadúcich, ničenia, herbicídny, spôsob, n-[(4,6-dimetoxypyrimidin-2-yl)aminokarbonyl]-5

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídne prostriedky s N-[(4,6-dimetoxypyrimidin-2-yl)-aminokarbonyl]-5-metyl- sulfonylamidometyl-2-alkoxykarbonylbenzénsulfónamidmi a/alebo ich soľami všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, v kombinácii s ďalšími herbicídne účinnými látkami zo skupiny zlúčenín, ktorá pozostáva z a) herbicídov účinných selektívne v obilí proti trávam, b) herbicídov účinných selektívne v obilí proti...

Substituované benzoylové deriváty ako herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2606

Dátum: 12.12.2003

Autori: Willms Lothar, Bieringer Hermann, Van Almsick Andreas, Menne Hubert, Thomas

MPK: A01N 43/48, C07D 307/00, C07D 309/00...

Značky: herbicidy, substituované, benzoylové, deriváty

Text:

...podmienok, ako je rozpúšťadlo a hodnota pH, sa môžu zlúčeniny vzorca (I) podľa vynálezu vyskytovať v rôznych tautomérnych štruktúrach. Vždy podľa druhu substituentov obsahujú zlúčeniny vzorca (l) kyslý protón, ktorý sa môže reakciou s bázou odstrániť. Ako bázy sú napr. vhodné hydrídy, hydroxidy a karbonáty alkalických kovov a kovov alkalických zemín ako je Iítium, sodík, draslík, horčík a vápnik, ako i amoniak a organické aminy, ako je...

Kombinácie aryloxyfenoxypropionátov a safenerov a ich použitie na účinnejšie ničenie burín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2015

Dátum: 01.10.2003

Autori: Willms Lothar, Huff Hans Philipp, Hacker Erwin, Bieringer Hermann

MPK: A01N 43/72, A01N 43/48

Značky: účinnejšie, ničenie, aryloxyfenoxypropionátov, burín, safenerov, kombinácie, použitie

Text:

...kyseliny, a najmä je spomenutá0004 Podľa predmetného vynálezu bolo teraz celkom neočakávane zistené,že okrem ochranného účinku na kultúrne plodiny vedie použitie špecifických safenerov ku zvýšeniu úrovne ničenia určitých dôležitých druhov burín (najmä napríklad Alopecurus myosuroides) aryloxyfenoxypropionátovými herbicidmi. Tento efekt sa taktiež vyskytuje i v prípade kombinácie fenoxaprop-P-etylu a mefenpyr-dietylu, pričom ale táto...

Herbicídne kombinácie s acylovanými aminofenylsulfonylmočovinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3004

Dátum: 20.02.2003

Autori: Krähmer Hansjörg, Hacker Erwin, Bieringer Hermann

MPK: A01N 47/28

Značky: acylovanými, herbicídne, kombinácie, aminofenylsulfonylmočovinami

Text:

...z common name referenčným miestom z The Pesticide Manual 11 t Ed., British Crop Protection Council 1997, skrátené PM)(Cl) herlbicídov účinných selektívne v obilí a/alebo niektorých dvojklíčnolistých kultúrach proti jednoklíčnolistým a dvojklíčnolistým škodlivým rastlinám,zvolených zo skupiny pozostávajúcej z(C 1) flumioxazin (PM, str. 576 - 577), napr. N-(7-fluór-3,4-dihydro-3-oxo 4-prop-2-inyl-2 H-1 ,4-benzoxazín-6-yl)cyk|ohex-1-én-1 ,2-d...

Synergický herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7153

Dátum: 25.11.2002

Autori: Hacker Erwin, Krähmer Hansjörg, Bieringer Hermann

MPK: A01N 41/00

Značky: herbicídny, synergický, prostriedok

Text:

...a ich v poľnohospodárstve obvyklých solí (komponent A)pričom tieto prostriedky obsahujú komponent A alebo jej soľ a zlúčeninuhexán-1,3-dión (komponent A) je známy z WO 00/21 924. Ostatné herbicídy,uvádzané pod svojimi Common Name sú známe napríklad z publikácie The Pesticide Manual 12. Aufłage, 2000, British Crop Protection Council.0012 Tri vyššie citované spisy obsahujú obšírne opísané údaje pre spôsoby výroby a východiskové materiály. Na...

Synergické herbicídne prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13866

Dátum: 25.11.2002

Autori: Krähmer Hansjörg, Bieringer Hermann, Hacker Erwin

MPK: A01P 13/02, A01N 41/10, A01N 33/18...

Značky: herbicídne, synergické, prostriedky

Text:

...a od použitých kombinácií účinných látok a môžu sa stanoviť predbežnými pokusmi.Prostriedky podľa vynálezu možno používat na selektívne ničenie jednoročných aviacročných jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových škodlivých rastlín (burín) vobilných kultúrach (napríklad jačmeň, ovos, žito, pšenica), kukuríčných kultúrach a ryžových kultúrach, ako aj v transgénnych úžitkových rastlinných kultúrach alebo klasickou cestou vo zvolených...

Synergické herbicídne prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13865

Dátum: 25.11.2002

Autori: Krähmer Hansjörg, Hacker Erwin, Bieringer Hermann

MPK: A01N 41/10, A01N 43/90, A01N 25/32...

Značky: herbicídne, prostriedky, synergické

Text:

...aplikácie,od spektra burín a od použitých kombinácií účinných látok a môžu sa stanoviť predbežnými pokusmi.Prostriedky podľa vynálezu možno používať na selektívne ničenie jednoročných aviacročných jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových škodlivých rastlín (burín) vobilných kultúrach (napríklad jačmeň, ovos, žito, pšenica), kukuríčných kultúrach a ryžových kultúrach, ako aj v transgénnych úžitkových rastlinných kultúrach alebo...

Synergické herbicídne prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13863

Dátum: 25.11.2002

Autori: Krähmer Hansjörg, Bieringer Hermann, Hacker Erwin

MPK: A01N 25/32, A01N 41/10, A01N 43/70...

Značky: prostriedky, herbicídne, synergické

Text:

...látok a môžu sa stanoviť predbežnými pokusmi.Prostriedky podľa vynálezu možno používať na selektívne ničenie jednoročných aviacročných jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových škodlivých rastlín (burín) vobilných kultúrach (napríklad jačmeň, ovos, žito, pšenica), kukuričných kultúrach a ryžových kultúrach, ako aj v transgénnych úžitkových rastlinných kultúrach alebo klasickou cestou vo zvolených kultúrach plodín, ktoré sú rezistentné voči...

Synergické herbicídne prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13858

Dátum: 25.11.2002

Autori: Krähmer Hansjörg, Bieringer Hermann, Hacker Erwin

MPK: A01N 41/10, A01N 43/80, A01N 25/32...

Značky: herbicídne, synergické, prostriedky

Text:

...použitých kombinácií účinných látok a môžu sa stanoviť predbežnými pokusmi.Prostriedky podľa vynálezu možno používať na selektivne ničenie jednoročných avíacročných jednoklíčnolistových a dvojkličnolistových škodlivých rastlín (burín) vobilných kultúrach (napríklad jačmeň, ovos, žito, pšenica), kukuričných kultúrach a ryžových kultúrach, ako aj v transgénnych úžitkových rastlinných kultúrach alebo klasickou cestou vo zvolených kultúr-ach...

Synergické herbicídne prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13857

Dátum: 25.11.2002

Autori: Bieringer Hermann, Hacker Erwin, Krähmer Hansjörg

MPK: A01N 41/10, A01N 25/32, A01N 47/36...

Značky: prostriedky, synergické, herbicídne

Text:

...a od použitých kombinácií účinných látok a môžu sa stanoviť predbežnýmiProstriedky podľa vynálezu možno používať na selektívne ničenie jednoročných avíacročných jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových škodlivých rastlín (burín) vobilných kultúrach (napríklad jačmeň, ovos, žito, pšenica), kukuričných kultúrach a ryžových kultúrach, ako aj v transgénnych úžitkových rastlinných kultúrach alebo klasickou cestou vo zvolených kultúrach plodín,...

Synergistické herbicídne prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11862

Dátum: 25.11.2002

Autori: Bieringer Hermann, Hacker Erwin, Krähmer Hansjörg

MPK: A01N 41/10, A01N 25/32, A01N 47/36...

Značky: synergistické, herbicídne, prostriedky

Text:

...Crop Protection Council.V kombináciách podľa vynálezu sú potrebne zvyčajne aplikačné dávky v rozsahu 1 až 2000 g,výhodne 10 až 500 g účinnej látky na hektár (ai/ha) zložky A a 1 až 2000 g, výhodne 1 až 500 g zložky B.Hmotnostné pomery zložiek, ktoré sa majú použiť, A ku B sa môžu meniť vširokých rozsahoch. Pomer množstiev je výhodne v rozsahu 1 50 až 500 z l, predovšetkým v rozsahu l 20 až 50 l. Optimálne hmotnostné pomery môžu závisiet...

Synergistické herbicídne prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11412

Dátum: 25.11.2002

Autori: Bieringer Hermann, Hacker Erwin, Krähmer Hansjörg

MPK: A01N 37/40, A01N 39/04, A01N 25/32...

Značky: synergistické, prostriedky, herbicídne

Text:

...2-2-chlór-3-(2,2,2-trifluóretoxymetyl)-4-metylsulfony 1 benzoy 1 cyk 1 ohexán-LB-dión ako aj jej poľnohospodársky zvyčajnej soli (zložka A) aB) aspoň jednej zlúčeniny (zložka B) zo súboru B 3 syntetických auxínov 2,4-D (33.1),clopyralid (B 3.2), dicamba (B 3.3), diflufenzopyr (B 3 .4), tluroxypyr (B 3.5), pričom tieto prostriedky obsahujú zložku A alebo jej soli a zlúčeniny súboru B 3 (zložka B) v hmotnostnom pomere l 2000 až 2000 l.názvami,...

Synergistické herbicídne prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11410

Dátum: 25.11.2002

Autori: Krähmer Hansjörg, Hacker Erwin, Bieringer Hermann

MPK: A01N 37/26, A01N 37/22, A01N 25/32...

Značky: synergistické, herbicídne, prostriedky

Text:

...ako aj jej poľnohospodársky zvyčajnej soli (zložka A) aB) aspoň jednej zlúčeniny (Zložka B) zo súboru B 5 inhibítory delenia buniekpričom tieto prostriedky obsahujú zložku A alebo jej soli a zlúčeniny súboru B 5 (zložka B) v hmotnostnom pomere 1 2000 až 2000 1.2-2-chlór-3-(2,2,2-trifluóretoxymetyD-4-metylsulfonylbenzoyl cyklohexán- 1 ,3-dión (zložka A) je známy z dokumentu W 0...

Substituované fenylové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2239

Dátum: 25.11.2002

Autori: Haaf Klaus, Hoffmann Michael Gerhard, Helmke Hendrick, Auler Thomas, Bieringer Hermann, Menne Hubert, Willms Lothar

MPK: C07D 213/00, A01N 43/48, A01N 43/34...

Značky: deriváty, substituované, fenylové

Text:

...Z O alebo S a z o alebo s, R 2 sú rovnaké alebo rôzne a znamenajú H, halogén, CN alebo (C 1-C 5)-alkyl,ktoré sú nesubstituované alebo substituované, napr. substituované jedným alebo viacerými zvyškami zo skupiny hydroxy, halogén, CN, (C 1 Cg)-alkoxy a (Cj-Cgalkyltio, Y znamená O-(CR 5 R 9)q, s(o) NH, co(cR°R°)., alebo cR°R 9 a Y vpripade, že B je pripadne substituovaný arylový zvyšok, pripadne substituovaný heterocyklylový zvyšok, halogén...

Synergický herbicídny prostriedok obsahujúci herbicídy zo skupiny benzoylpyrazolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 145

Dátum: 13.11.2002

Autori: Willms Lothar, Schmitt Monika, Huff Hans Philipp, Hacker Erwin, Van Almsick Andreas, Bieringer Hermann

MPK: A01N 43/56

Značky: herbicidy, obsahujúci, prostriedok, herbicídny, skupiny, synergický, benzoylpyrazolov

Text:

...účinnej látky s jednou alebo viacerými inými účinnými látkami, ktoré prispievajú k požadovaným dodatočným vlastnostiam. Z W 0 01/28341 sú známe kombinácie herbicidne účinných benzoylových derivátov spoločne s inými herbicídmi. Z W 0 97/31535, W 0 98/68526, W 0 98/54967,W 0 00/02703 a W 0 00/03591 sú známe kombinácie herbicidne účinných benzoylpyrazolov s niektorými inými herbicídmi. Avšak pri kombinovanom použití viacerých účinných látok sa...

Kombinácie z herbicídov a safenerov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2927

Dátum: 06.09.2002

Autori: Willms Lothar, Ziemer Frank, Bieringer Hermann, Hacker Erwin, Rosinger Christopher

MPK: A01N 43/72, A01N 25/32

Značky: herbicídov, kombinácie, safenerov

Text:

...substituentami zo skupiny halogén,hydroxy, (C 1-C 4)-alkyl, (C 1-C 4)-alkoxy a (C 1-C 4)-alkyltio, aleboR 3 a R tvoria spoločne sdusikovým atómom, ktorý ich nesie pyrolidinylový alebo piperidinylový zvyšokR 5 sú rovnaké alebo rôzne a znamenajú halogén, (Cj-CQ-halogénalkyl, (C 1 Cu-halogénalkoxy, nitro, (C 1-C 4)-alkyl, (C 1-C 4)-alkoxy, (C 1-C 4)alkylsulfonyl, (C 1-C 4)-alkoxykarbonyl alebo (Cj-Cg-alkylkarbonylR 7 sú rovnaké alebo rôzne...

Kombinácie herbicíd-antidótum, spôsob ochrany rastlín a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281819

Dátum: 15.06.2001

Autori: Kehne Heinz, Hacker Erwin, Willms Lothar, Bieringer Hermann

MPK: A01N 47/36

Značky: kombinácie, ochrany, použitie, rastlín, spôsob, herbicíd-antidótum

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané kombinácie účinná látka - antidótum, obsahujúce aspoň jednu herbicídne účinnú látku zo skupiny substituovaných fenylsulfonylmočovín všeobecného vzorca (A) a aspoň jednu zlúčeninu zo skupiny zlúčenín vzorcov (B1) a (B2), ktoré sú obzvlášť vhodné ako herbicídne prostriedky na použitie proti konkurujúcim škodlivým rastlinám v kultúrach úžitkových rastlín, napríklad kukurice, ryže a obilia.

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268818

Dátum: 11.04.1990

Autori: Handte Reinhard, Bauer Klaus, Liebl Rainer, Bieringer Hermann, Mildenbeerger Hilmar

MPK: A01N 43/38

Značky: prostředek, způsob, účinných, výroby, látek, herbicidní

Text:

...báze, Jako triethyloninu nebo pyridinu v inertníl organické rozpouätědle, jako ocetonitrilu nebo dinothylforuouidu při toplotéch nezi 40 a 160 °C, výhodné při teplotéch nezi so o. 1 oo °c. Roakce Iloučeniny obecného vzorce II a trieatoren fosforité kyoeliny, dieotere footonité kyseliny( popřípadi Ionoeetore roofonité kyseliny obecného vzorce R 1-0-B 9310 Io provádí výhodné bo rozpouätödln při teplotách mezi 50 o 140 C, popřípodá zo...

Antidotický prostředek k ochraně kulturních rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252492

Dátum: 17.09.1987

Autori: Bieringer Hermann, Bauer Klaus, Heubach Günther

MPK: A01N 43/653, A01N 25/32

Značky: prostředek, kulturních, rostlin, účinných, látek, způsob, ochraně, výroby, antidotický

Text:

...jeden derivát 1,2,4-triazolu shora uvedeného a definovaného obecného vzorce I nebo jeho sůl upotřebitelnou v zemědělství,v případě, že X obeonému vzorci I znamená hydroxyskupinu.Dále uvedené sloučeniny obecného vzorce I nebyly dosud popsány a jsou tudiž nové. Jednáae o sloučeniny obecného vzorce I SŠ žN (I) OZ při stejném nebo různém významu představuje atom halogenu, nitroskupinu,kyanoskupinu, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku,...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238643

Dátum: 15.05.1987

Autori: Bürstell Helmut, Bauer Klaus, Humburg Gerhard, Willms Lothar, Mildenberger Hilmar, Bieringer Hermann

MPK: A01N 47/36

Značky: herbicidní, složky, výroby, způsob, účinné, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jednu sloučeninu obecného vzorce I v němž obecné symboly mají dále uvedený význam, nebo její fyziologicky použitelnou sůl s bází nebo sůl s kyselinou. Dále se popisuje způsob přípravy účinné složky.

Herbicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235957

Dátum: 15.12.1986

Autori: Bürstell Helmut, Hüttelmaier Thomas, Bauer Klaus, Willms Lothar, Bieringer Hermann, Mildenberger Hilmar

MPK: A01N 47/36, A01N 47/34

Značky: rostlin, regulaci, výroby, prostředek, účinné, způsob, složky, herbicidní, růstu

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek s prostředek k regulaci růstu rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jednu sloučeninu obecného vzorce I v němž uvedené symboly mají dále uvedený význam. Podle vynálezu se účinné látky obecného vzorce I připravují tím, že se sloučeniny obecného vzorce II nebo sloučeniny obecného vzorce III uvádějí v reakci se sloučeninami obecného vzorce IV.

Herbicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227043

Dátum: 15.06.1986

Autori: Günther Dieter, Bürstell Helmut, Willms Lothar, Bauer Klaus, Mildenberger Hilmar, Bieringer Hermann

Značky: způsob, výroby, růstu, prostředek, rostlin, účinných, herbicidní, regulaci, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jednu sloučeninu obecného vzorce I v němž R1 znamená popřípadě až 6 atomy halogenu substituovanou alkylovou skupinu s 1 až 10 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 2 až 10 atomy uhlíku, alkadienylovou skupinu se 4 až 10 atomy uhlíku nebo alkoxy-alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v alkoxylové a v alkylové části, R2 a R3...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221287

Dátum: 15.01.1986

Autori: Bauer Bauer Klaus, Donn Günter, Köcher Helmut, Bieringer Hermann

Značky: prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje kombinaci A. derivátů fosfinothricinu obecného vzorce I v němž R znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, jejich solí s bázemi nebo s anorganickými kyselinami, nebo fosfinothricylalanylalaninu, s B. anorganickými nebo organickými amoniovými solemi obecného vzorce II v němž R1 až R1 jsou stejné nebo rozdílné a znamenají vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4...

Antidotický prostředek k ochranně rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 219938

Dátum: 15.09.1985

Autori: Nestler Hans Jürgen, Bauer Klaus, Heier Karl Heinz, Bieringer Hermann

Značky: antidotický, rostlin, ochranné, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Antidotický prostředek k ochraně rostlin před poškozením herbicidy typu esterů fenoxykarboxylových kyselin a chloracetanilidů, vyznačující se tím, že jako antidoticky účinnou složku obsahuje alespoň jednu sloučeninu obecného vzorce I Ar-O-CH2-R (l), v němž Ar znamená halogenfenylovou skupinu s 1 až 3 atomy halogenu ve fenylovém zbytku a R znamená kyanoskupinu nebo skupinu vzorce.