Bierer Donald

Substituované 5-fluór-1H-pyrazolopyridíny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20680

Dátum: 24.05.2011

Autori: Bierer Donald, Becker Eva-maria, Griebenow Nils, Stasch Johannes-peter, Redlich Gorden, Li Volkhart Min-jian, Jautelat Rolf, Kroh Walter, Schlemmer Karl-heinz, Ackerstaff Jens, Knorr Andreas, Follmann Markus, Hartmann Elke, Wunder Frank, Mittendorf Joachim

MPK: A61K 31/437, A61P 15/00, A61P 9/00...

Značky: substituované, použitie, 5-fluór-1h-pyrazolopyridíny

Text:

...uvedene vzorce, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, ako aj zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedené nižšie ako prüdady uskutočnení uvedených zlúčenín, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, pokiaľ už samy zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedenénižšie, nie sú N-oxidmi, soľami, so lvátmi či so lvátmi týchto N-oxidov a solí.Soľami sú...