Bielek Jozef

Zmesi Cu-C, Ag-C a Au-C na aplikáciu na klzné elektrické kontakty s najvyššou prúdovou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 284768

Dátum: 12.10.2005

Autori: Kováčik Jaroslav, Bielek Jozef, Emmer Štefan

MPK: H01R 39/20, H01R 39/26, H01R 43/12...

Značky: klzné, cu-c, aplikáciu, najvyššou, elektrické, prúdovou, hustotou, zmesí, kontakty

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi Cu-C, Ag-C a Au-C na aplikáciu na klzné elektrické kontakty s najvyššou prúdovou hustotou v rozsahu od 0,5 do 45 obj. % C, resp. 0,1 až 17,3 hmotn. % C charakteristické tým, že sú pripravené z dvoch homogénne zmiešaných práškových zložiek. Rozmery zŕn uvedených zložiek nepresahujú 20 um, práškové zložky sú zhutnené metódou izostatického lisovania na zabezpečenie výslednej pórovitosti blížiacej sa k nule.

Spôsob plnenia horľavých polymérnych kompozitov retardérom horenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279769

Dátum: 12.03.1999

Autori: Balog Karol, Barta Štefan, Bielek Jozef, Košík Martin

MPK: C08K 3/22

Značky: retardérom, plnenia, spôsob, kompozitov, hořlavých, polymérnych, horenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob, pri ktorom sa polymérny materiál naplní vhodným množstvom retardéra horenia, aby došlo k vytvoreniu kritického perkolačného zhluku, ktorý umožňuje rozšíriť zhášací proces na celý objem materiálu, čo sa dosiahne pridaním dvoj- až trojnásobku experimentálne stanovenej prahovej hodnoty objemového zlomku použitého retardéra.

Gumárenská zmes so zvýšeným súčiniteľom tepelnej a teplotnej vodivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 279430

Dátum: 04.11.1998

Autori: Košík Martin, Kvasnica Jozef, Zamboj Ivan, Karas Rudolf, Suran Pavol, Bielek Jozef, Barta Štefan

MPK: C08L 11/00, C08L 9/00, C08K 3/22...

Značky: gumárenská, teplotnej, vodivosti, tepelnej, súčiniteľom, zvýšeným

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes je zložená zo základnej gumárenskej zmesi a hydroxidu hlinitého ako plniva, ktorého veľkosť častíc je pod 20 mikrometrov a jeho zastúpenie v gumárenskej zmesi sa pohybuje od 0,30 do 0,94 hmotnostného zlomku. Základná gumárenská zmes pozostáva z týchto zložiek s nasledovným rozsahom hmotnostného zlomku: polychloroprénový kaučuk 0,04 až 0,70, polybutadiénový kaučuk 0,04 až 0,30, oxid horečnatý 0,01 až 0,05, kyselina steárová 0,002 až 0,015,...

Radiační hořák pro režimy práce s různými palivy a s radiálně se rozšiřujícím plochým plamenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245490

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kobzová Darina, Grega Ján, Ivica Peter, Trojan Miroslav, Plávka Ján, Bielek Jozef, Mazan Pavol, Teren Ján, Pavlík Pavol

MPK: F23D 14/02

Značky: radiační, palivy, plochým, horák, plamenem, práce, režimy, rozšiřujícím, radiálně, různými

Text:

...DPO ĽGĚTH 563 HSIEOPâ POFDĚBPO P 858.Horonna R pasnnunun ycxgnnnu paóowu, xax pacnoxaraeuua naaxenne aoanyxa EAH cropanna nan reuneparypa aoanyxa Aan cropauna, nocrn PRBTOH nauenezzxiynm AKQMGTPOB H ynxon ornepcmä 11.115 HOÄBOIIR EOSĽVĚÉB Haaecrnne rexnnqecxne pemenxx conepxar 3 uenou cxenymmne 39500734 xx 1. Orcyrcxnne aoauoxnocrn noaronmn n paexxqnsu ycJvxsu paňcru y axcnnyarannonnxxa nas coóxpgexnz naxusz napeueTpon ropcąow2 HOBOÄBHHÓ...

Zmes na báze polyolefínov so zvýšeným súčiniteľom tepelnej vodivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 230057

Dátum: 01.04.1986

Autori: Veselý Karel, Barta Štefan, Bielek Jozef, Kratochvíl František

MPK: C08L 23/06, C08K 3/26, C08L 23/12...

Značky: vodivosti, súčiniteľom, zvýšeným, báze, tepelnej, polyolefínov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovánia plastických látok. Rieši zloženie smesi na báze polyolefínov so zvýšeným súčiniteľom tepelnej vodivosti pozostávajúcej z polyolefínov a anorganických plnív. Zmes je zložená z polyolefínov a uhličitanu vápenatého s veľkosťou častíc pod 10 um v koncentrácii od 30 % objemových respektíve 55 % hmotnostných do 54 % objemových respektíve 90 % hmotnostných. Polyolefíny so zvýšeným súčiniteľom tepelnej vodivosti je...