Bicek Dušan

Spôsob viacstupňového odlučovania kvapaliny a zariadenie na uskutečnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263373

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bicek Dušan, Bartoš Štefan, Waradzin Walter, Škrada Dušan, Gabarík Milan, Halomi Milan

MPK: B01D 53/26

Značky: viacstupňového, kvapaliny, odlučovania, zariadenie, spôsobu, tohto, spôsob, uskutečnenie

Text:

...čas je vyrovnávacou rúrou spojená s plynným a/alebo parným priestorom odlučovača.Výhodou viacstupňového odlučovacieho zariadenia podľa vynálezu okrem doteraz uvedených,t.j. jednoduché zhotovenie z dostupného odolného materiálu s možnosťou viacstupňového odlučovania agresívnych médií je tiež to, že odlučovač možno ľahko inštalovať najmä do prevádzkových súborov, v ktorých pre nedostatok miesta sú dispozičné problémy pre umiestnenie...

Spôsob čistenia odpadových vod z výroby N-fenyl-N-izopropyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256581

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bicek Dušan, Doležel Pavel, Seitz Róbert, Škrada Dušan, Jaroš Alois, Brezovský Ján

MPK: C02F 1/58

Značky: čistenia, n-fenyl-n-izopropyl-p-fenyléndiamínu, odpadových, spôsob, výroby

Text:

...sú na čistnie odpadových vôd podľa vynálezu optimálne, v odpadových vodách s »obsahom soli do 20 0/0 sú prakticky nerozpustne, majú pro separáciu -i-amínodifenylaminu a jiných derivátov difenylamínov Vysoký rozdelovací koeficient a sú pomerne lacné. Najvýhodnejšie sú toluén, benzén, xylén a ich zmesi.Výhodou nášho postupu je, že sa prakticky kvantitatívne odstráni vylučovanie organických látok, ktoré majú sklon tvoriť smolovité usadeniny z...

Způsob kontinuální výroby 4-nitrosodifenylaminu přesmykem N-nitrosododifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253999

Dátum: 17.12.1987

Autori: Bicek Dušan, Mosný Ivan, Wenchich Štefan, Doležel Pavel, Pašek Josef, Jaroš Alois, Waradzin Walter

MPK: C07C 111/00

Značky: kontinuální, způsob, 4-nitrosodifenylaminu, n-nitrosododifenylaminu, přesmykem, výroby

Text:

...vyrobeného produktu, zejména komplikují zpracování 4-nitrooodifenyleminu hydrogenaoí na 4-eminodifenylaminoUvedené nevýhody odstraňuje způsob kontinuální výroby 4-nítrosodífenylaminu přeemykem N-nitrosodifenylaminu působením ohlorovodíku při 15 až 28 °C v prostředí směsi toluenu a methonolu v objemovém poměru 6040 až 7525 při počáteční koncentraci nitroeeminu 25 až 54 hmot., molárním poměru ch 1 orovodík/N-nitrosodifenylamin i 1,2 až 1,6 a...

Způsob kontinuální výroby N-nitrosodifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253850

Dátum: 17.12.1987

Autori: Halomi Milan, Jaroš Alois, Doležel Pavel, Petrisko Miroslav, Škrada Dušan, Pašek Josef, Bicek Dušan

MPK: C07C 111/00

Značky: n-nitrosodifenylaminu, výroby, kontinuální, způsob

Text:

...dopad. Kromě tono s rostoucím přebytkem dusitanu vzrůstá nebezpečí tvorby nitro- a dinitrodifenylaminů, které i v malé koncentraoi vadí při dalším zpracování roztoku N-nitroscdifenylaminu na 4-aminodifenylamin.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby N-nitrosodifenylaminu nitrosací difenylaminu dusitanem alkalickým a kyselinou sírovouyv prostředí vody a nepolárnich rozpouštéäel, jJhO jsou aromatické uhlovodíky, chloruhlovodíky a jiné při 20...

Způsob výroby nových substituovaných fenylalkyl(piperazinyl nebo homopiperazinyl)alkylthiolů a -thiokarbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245792

Dátum: 17.09.1985

Autori: Ganeo Martin, Bicek Dušan, Gabarík Milan

MPK: C07D 241/04, C07D 243/08

Značky: výroby, substituovaných, nových, fenylalkyl(piperazinyl, způsob, thiokarbamátů, homopiperazinyl)alkylthiolů

Text:

...nebo aceton, v přítomnosti silné anorganické nebo organické báze, jako hydroxidu sodného či draselného,trialkylaminu nebo pyridinu, při teplotě místnosti nebo při zvýšené teplotě až do varu reakční směsi. Reakční doba je závislá na teplotě a může se pohybovat od 1 do několika hodin.Následující reakce fenylalkyl-piperazinylalkylhalogenidu obecného vzorce IV s thiomočovinou se provádí ve stejných rozpouštědlech a za použití stejných...

Spôsob a zariadenie pre výrobu kvapalného hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 217661

Dátum: 16.07.1984

Autori: Bicek Dušan, Pecsérke Ján

Značky: spôsob, zariadenie, kvapalného, hnojiva, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob a zariadenie pre výrobu kvapalného hnojiva na báze roztokov minerálnych hnojivových solí, využívajúcich medziprodukty výroby močoviny a dusičnanu amónneho ako východiskových surovín. Je využiteľný v dusikárenskom priemysle pri výrobe kvapalných beztenzných hnojív. Postupom a spôsobom usporiadania zariadenia podľa vynálezu je možné spracovávať vstupné komponenty s koncentráciou vyššou, alebo rovnou bilancii výroby. Vyšší...

Spôsob čistenia zemného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223123

Dátum: 01.04.1984

Autori: Bezák Štefan, Lukačovič Ľudovít, Vanko Anton, Tomlák Metod, Marek Tibor, Waradzin Walter, Vanko Milan, Hagara Anton, Bicek Dušan, Macho Vendelín

Značky: zemného, plynů, spôsob, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka predovšetkým úpravy zemného plynu s vysokým obsahom sírnych zlúčenín a vyšších uhľovodíkov pre potreby jeho štiepenia na acetylén, alebo zčasti na prípravu vodíka. Vynález rieši technický problém prípravy vysokočistého zemného plynu pre výrobu acetylénu z menej kvalitného surového zemného plynu, obsahujúceho až vyše 100 mg S/m3 a iba 84 až 87 % metánu. Vynález sa týka odstraňovania anorganických a organických sírnych zlúčenín zo...