Bezák Andrej

Drevotrieskové dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270515

Dátum: 12.07.1990

Autori: Bezák Andrej, Tučeková Eva, Pivoluska Ján, Matyašovský Ján, Tencer František, Sedliačik Milan

MPK: B27N 3/02

Značky: dosky, drevotrieskové

Text:

...využitím. Ich spracovanie ako druhotnej suroviny zníži znečistenie prostredia a zníži percento ohrozenie znečistenie spodných vôd.Technický účinok vynálezu spočíva v naviazaní uvolňoveneho forealdahydu pri výrobe drevotrieskovýeh dosák. usňová kolagenová bielkovina na po člneni obsadená karboxylove skupiny, volné sú eainoskupiny, ktore sú reaktívne voči foraaldehydu. Použitím usňového odpedu ako náhrady drevnej hmoty, dochadza v...

Koželužský pomocný prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 269591

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bezák Andrej, Matyašovský Ján, Gerbel Ján

MPK: C14C 9/00

Značky: koželužský, prípravok, pomocný

Text:

...dielov vody.Technický účinok koželužského pomoeného prípravku spočíva vo zvýšených termostabilizujúcioh vlastností usní. Výhodný je tiež kombinovaný neutralizačný, mazací 5 plniaci účinok prípravku súčasne. Prípravok sa aplikuje bez prítomnosti organického rozpúšťadla, čím sa zvýši ochrana životného a pracovného prostredia ako aj ochrana bezpečnosti pripráci. Koželužský pomocný prípravok sa vyrába z bežne dostupných surovín. Usne upravené...

Spôsob výroby koželužského pomocného prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269590

Dátum: 11.04.1990

Autori: Matyašovský Ján, Gerbel Ján, Bezák Andrej

MPK: C14C 9/00

Značky: výroby, koželužského, spôsob, přípravků, pomocného

Text:

...ich výroby. Nevýhodný je tiež obsah zdraviu škodlivých organických látok pri ich výrobe.Uvedené nevýhody odstraňuje spôsob výroby koželužakého pomocného prípravku, ktorého podstata spočíva v tom, že zložky prípravku sa homogenizujú pri teplote 50 až l 00 °C, po dobu 2 až 4 hodín pri počte otáčok meiěadla 10 až 40 za minútu a prípadne až pri pretlaku 0,1 MPa.Technický účinok výroby koželužského pomocného prípravku spočíva v tom, že sa jed~...

Lepiaca zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 269036

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bezák Andrej, Sedliačik Milan, Parkanyiová Eva, Matyašovský Ján, Pivoluska Ján

MPK: C09J 3/16

Značky: lepiaca

Text:

...je obilné a kukuričné múka, zemiakový škrob a podobne je neracionálne a neekonomické,nnkolko uvedené prísady patria medzi potraviny alebo krmivá.Uvedené nevýhody v podstatnej miere odstraňuje lepiaca zmes, ktorej podstata spočíva v tom, že obsahuje 100 hmotnostných dielov polykondenzačnej živice o obsahu auäiny 35 až 75 a viskozite 40 až 800 mPa.s, 2 až 20 hmotnostných dielov dezintegrovaného bilkovinového odpadu kolagénového typu, chemicky...

Spôsob úpravy usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 267344

Dátum: 12.02.1990

Autori: Paulovič Milan, Matyašovský Ján, Bezák Andrej

MPK: C14C 9/00

Značky: spôsob, usní, úpravy

Text:

...120 °C po dobu 5 hodín. Uaeň sa neutralizovala s 200 hmotnostnými vody a 1,58 hmotnostným hydrouhličitanu sodného pri teplote 35 °C po dobu 45 minút a prala prietočnou vodou pri teplote 40 °C po dobu 20 minút. Pred tarbením sa na useňpdsobi 1 o s 3 hmotnostnými, počítaná na hmotnost postruhovenej holiny, vyššie pripravenéhq prípravku na báze oxyetylovanáho bialkovinového hydrolyzátu a 200 hmotnostnými vody pri teplote 40 °C po dobu 10 minút....

Spôsob prípravy holiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257369

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bezák Andrej, Obert Jaroslav, Janči Vladimír, Matyašovský Ján, Hastík Pavol, Mozolová Mária

MPK: C14C 1/04

Značky: přípravy, spôsob, holiny

Text:

...teplej 24 °C, 0,03 bakteríálnej proteazy kmeňa Bacillus Subtilis s aktivitou 25 000 enzymatických jednotiek EIJ/g. Sucl sa točil nepretržite 30 minút a potom 5 minút každú polhodinu. Po 3 hodinách sa pridalo 0,01 0/0 sodnej soli N-chlör-p-toluénsulfönamidu a sud sa točil ďalšie 3 hodiny vyššie opisaným spôsobom. Potom sa kúpel zo suda vypustil a nadávkovalo sa 200 0/0 vody teplej 24 °C,2 0/0 sírnika sodného a 4 0/0 hydroxidu vápenatého....

Koželužský pomocný prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 252720

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bezák Andrej, Matyašovský Ján

MPK: C14C 1/00

Značky: pomocný, prípravok, koželužský

Text:

...sulfonovaného naftalenu a sulfonovaného fenolu s močovinou a formaldehydom. Druhý prípravok obsahuje estery mastných kyselín s obsahom atómov uhlíka 10 až 25,minerálne oleje, v oleji rozpustný sulfónaií sodný alebo draselný a neionogénnu povrchovoaktívnu látku. Tretí prípravok vzniká emulgovaním vodného roztoku alkylsulfronátu, ktorého alkylový zbytok obsahuje minimálne 8 atómov uhlíka. Nevýhodou uvedaných prípravkov je znížená schopnost...

Spôsob úpravy holiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252719

Dátum: 15.10.1987

Autori: Matyašovský Ján, Bezák Andrej

MPK: C14C 1/00

Značky: spôsob, holiny, úpravy

Text:

...povlaku na líci holiny, ktorý chráni voči silne agresívnemu pôsobeniu kyseliny na líce, čím sa zabráni vytvoreniu škvŕn, zníženie množstva piklovacej kyseliny a chloridu sodného, a tým sa zníži stupeň znečistenia odpadových vôd. Výh-odou je tiež možnost spracovania holiny na všetkých typoch koželužských nádob.Spôsob úpravy holiny bližšie ozrejmujú nasledovné príklady praktického Liskutočiíenia, kde množstvá jednotlivých zložiek sú uvádzané v...

Spôsob úpravy odvápnenej a vymorenej holiny a jej činenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 233066

Dátum: 01.01.1987

Autori: Bezák Andrej, Matyašovský Ján

MPK: C14C 3/06, C14C 3/08

Značky: činenie, spôsob, holiny, vymorenej, odvápnenej, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu úpravy odvápnenej a vymorenej holiny a jej činenia. Rieši problém úpravy holiny emulziou, s optimálnym zložením, a jej následným činením. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na holinu sa pôsobí 0,5 až 3,0 % hmot. emulzie, vzťahované na hmotnosť holiny, obsahujúcej 8 až 30 hmot. dielov mastných kyselín živočíšneho pôvodu, 10 až 20 hmot. dielov synergickej zmesi oxyetylovaných vyšších mastných alkoholov, 5 až 10 hmot....