Berzsenyi Pál

Deriváty fenoxyalkylamínu, farmaceutické kompozície, ktoré obsahujú tieto zlúčeniny, a použitie týchto zlúčenín na výrobu liečiva vhodného na liečenie srdcovej arytmie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284284

Dátum: 29.11.2004

Autori: Simay Antal, Varró András, Mátyus Péter, Berzsenyi Pál, Druga Alice, Pátfalusi Márta, Cignarella Giorgio, Moravcsik Imre, Varga Ildikó, Papp Gyula, Rettegi Tivadar, Barlocco Daniella

MPK: A61K 31/165, A61K 31/135, A61K 31/17...

Značky: použitie, výrobu, zlúčeniny, tieto, liečivá, obsahujú, srdcovej, zlúčenín, vhodného, farmaceutické, arytmie, fenoxyalkylamínu, liečenie, deriváty, týchto, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 nezávisle predstavujú atóm vodíka, atóm halogénu alebo alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, R3, R4 a R5 nezávisle predstavujú atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, R6 je atóm vodíka, alkylová skupina s 1 až 4 atómami uhlíka alebo benzylová skupina, R7 predstavuje nitroskupinu alebo aminoskupinu, prípadne monosubstituovanú alkylovou skupinou s 1 až 4 atómami...

1-[2'-(Substituovaný)vinyl]-5H-2,3-benzodiazepínové deriváty, spôsob ich prípravy a medziprodukty na ich prípravu, liečivá ich obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283859

Dátum: 24.02.2004

Autori: Gacsályi István, Moravcsik Imre, Bilkei Gorzó András, Berzsenyi Pál, Máté Györgyné, Szentkuti Eszter, Simig Gyula, Andrási Ferenc, Gyertyán István, Blaskó Gábor, Bajnógel Judit, Horváth Edit, Vágó Pál, Hámori Tamás, Horváth Katalin, Körösi Jenö (zomrel), Salamon Haskáné Cecilia, Tihanyi Károly, Reiter József, Zólyomi Gábor, Egyed András, Bakonyi Anna, Daróczi Kazóné Klára, Botka Péter (zomrel)

MPK: C07D 243/02, A61K 31/55, C07D 403/06...

Značky: přípravy, deriváty, medziprodukty, spôsob, liečivá, použitie, obsahujúce, přípravu, 1-[2'-(substituovaný)vinyl]-5h-2,3-benzodiazepínové

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 1-[2'-(substituovaný)vinyl]-5H-2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde A a B spolu tvoria skupinu vzorca =C=N- alebo =CH-NH-, R1 predstavuje fenyl nesúci 1 až 3 zhodné alebo rozdielne substituenty vybrané zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, trifluórmetylu alebo kyano, R2 predstavuje vodík a R3 a R4 spolu tvoria 7,8- alebo 8,9-metyléndioxyskupinu, ako aj ich adičné soli s kyselinami a stereoizoméry a ich zmesi....

Deriváty 2,3-benzodiazepínu, spôsob ich výroby, ich použitie v liečivách a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 283563

Dátum: 18.08.2003

Autori: Szöllösy Márta, Pallagi István, Simay Antal, Hámori Tamás, Csuzdi Emese, Abrahám Gizella, Tarnawa István, Szentkuti Eszter, Sólyom Sándor, Horváth Katalin, Berzsenyi Pál, Andrási Ferenc, Ling István, Gál Melinda

MPK: C07D 487/04, A61K 31/55, C07D 243/02...

Značky: spôsob, deriváty, výroby, prostriedok, použitie, liečivách, tieto, 2,3-benzodiazepínu, látky, obsahujúci, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby, medziprodukty na ich výrobu, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie na výrobu liečiv na liečenie ochorení vyvolané hyperaktivitou excitatorických aminokyselín.

Deriváty 2,3-benzodiazepínu, farmaceutická kompozícia, ich použitie, spôsob ich prípravy a medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 282258

Dátum: 12.11.2001

Autori: Berzsenyi Pál, Czúzdi Ermese, Gál Melinda, Abrahám Gizella, Hámori Tamás, Tarnawa István, Szöllösy Márta, Horváth Katalin, Moravcsik Imre, Andrási Ferenc, Ling István, Sólyom Sándor

MPK: C07D 243/02, A61K 31/55

Značky: 2,3-benzodiazepínu, deriváty, přípravy, spôsob, farmaceutická, kompozícia, medziprodukt, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty 2,3-benzodiazepíny všeobecného vzorca (I), kde R1 a R2 sú nezávisle vodík, halogén, C1-C4 alkylová skupina, C1-C4 alkoxylová skupina, nitro skupina, trifluórmetylová skupina alebo skupina vzorca -NR8R9, kde R8 a R9 sú nezávisle vodík, C1-C4 alkylová skupina alebo skupina vzorca -COR10, kde R10 je vodík, C1-C6 alkylová skupina, substituovaná aspoň jednou C1-C4alkoxy a/alebo aspoň jednou halogénovou skupinou, C6-10 arylová skupina, C1-C4...

1-[2-(Substituovaný vinyl)]-3,4-dihydro-5H-2,3-benzodiazepínové deriváty, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281482

Dátum: 02.10.1996

Autori: Botka Péter (zomrel), Moravcsik Imre, Vágó Pál, Körösi Jenö (zomrel), Gigler Gábor, Szentkuti Eszter, Zólyomi Gábor, Horváth Katalin, Hámori Tamás, Horváth Edit, Berzsenyi Pál, Reiter József, Andrási Ferenc, Gyertyán István, Máté Györgyné, Somogyi György, Bakonyi Anna, Birkás Faiglné Erzsébet

MPK: A61K 31/55, C07D 405/06, C07D 243/02...

Značky: obsahuje, farmaceutický, vinyl)]-3,4-dihydro-5h-2,3-benzodiazepínové, deriváty, spôsob, 1-[2-(substituovaný, použitie, ktorý, přípravy, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

1[2-(Substituovaný vinyl)]-3,4-dihydro-5H-2,3-benzoiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R predstavuje vodík alebo C1-4-alkanoyl, R1 znamená fenyl prípadne nesúci 1 až 3 rovnaké alebo rozdielne substituenty vybrané zo skupiny zahŕňajúcej halogén, nitro-, amino-, C1-4alkylamino-, di-(C1-4alkyl)-amino-, C1-4alkanoylamino-, C1-4alkyl-, C1-4alkoxy-, metyléndioxy- a hydroxy- skupiny, alebo naftyl prípadne nesúci substituent vybraný zo...

Způsob přípravy stereoisomerních 1,4;3,6-dianhydro-2,5-diazido-2,5-dideoxyhexitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219948

Dátum: 15.09.1985

Autori: Kuszmann János, Andrásy Ferenc, Medgyes Gábor, Berzsenyi Pál

Značky: způsob, 1,4;3,6-dianhydro-2,5-diazido-2,5-dideoxyhexitů, přípravy, stereoisomerních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy stereoisomerních 1,4
3,6-dianhydro-2,5-diazido-2,5-dideoxy-hexitů vzorce I vyznačující se tím, že se mesyluje nebo tosyluje sloučenina vzorce III přednostně v pyridinu nebo v aprotickém organickém rozpouštědle za použití báze, jakožto činidla vázajícího kyselinu, a na takto vzniklý směsný ester obecného vzorce IV kde R představuje mesyl- nebo tosylskupinu, se působí bází, jako například methoxidem sodným v bezvodém ethanolu.